Osobní MISTROVSTVÍ #3

Máte svůj SEN?

Kde není pohyb a vývoj, je stagnace. Kde je stagnace, tam je dříve či později úpadek a zánik, neboť všechno kolem nás se vyvíjí a roste – to je přirozený směr života – života, jenž je jak v každém z nás, tak všude kolem nás, v přírodě.

A právě naše sny jsou zdrojem tohoto pohybu.

Každý, kdo má svůj sen, ten odhodlaně kráčí ke svému životu bez hranic, nehledě překážek, které před ním zjevují.

Kdo svůj sen nemá, nebo jej na cestě životem opustil či ztratil, pachtí se bahnem všednosti bez většího smyslu.

Jsme jako ta stébla trávy, která jsou slabá a ohýbají se ve větru – přesto však na jaře vyrážejí ze země s takovou silou, že odhrnují stranou hlínu a kameny. Jak by naše louky vypadaly, kdyby tráva neměla důvod vyrůst?

Jsme jako ta stébla trávy, ovšem na rozdíl od ní si můžeme svůj důvod pro růst, své poslání, svůj sen vybrat vědomě sami.

Mám sen…

~ Martin Luther King

Síla snu, víra ve věci, které nejsou běžným pohledem viditelné, odvaha přijmout svůj strach…

Nezáleží na tom, kde zrovna jsi, k tomu abys dosáhl na svou hvězdu, ti stačí pouze uvědomit si sílu svého snu.

~ Céline Dion

Co to znamená, když se řekne: „mít sen“?

Sny jsou obnovitelné.

Nezáleží na tom, kolik nám je nebo jaké máme podmínky.

Stále jsou s námi jako dosud nevyužité příležitosti a nová krása, která čeká na zrození.

~ Dale E. Turner

Sen je vroucí, pulsující touha, která zatím není naplněna, ale o to více je palčivá. Sen je nenaplněná touha, která je pro nás natolik hodnotná, že nám stojí za to, odvést všechnu tu práci, která stojí mezi naším současným stavem a stavem vysněným. Sen je to, co Vás zapálí a podnítí k akci – právě teď.

Mít sen pro každého z nás znamená něco jiného.

Někdo má jako své sny auta, někdo dovolené, někdo třeba potkat se s významnými lidmi. Jiného snem je vytvořit nádhernou sbírku motýlů nebo postavit vysněný dům.

Další lidé své sny kladou spíše do roviny tvorby – například namalovat určitý obraz, vytvořit nadčasovou melodii nebo postavit úspěšnou firmu.

A další mají své sny o atletické postavě, o vynikající schopnosti mluvit na veřejnosti, velkém vliv nebo o ideálním partnerovi.

Doslova platí, že kolik lidí na světě, tolik druhů snů.

Proč byste si měli najít svůj sen?

Nic na tomto světě nevzniklo bez vášnivé touhy po snu. Sny nepřivedeme v realitu díky netečnosti, lenosti nebo malé ctižádosti, ale naopak svou nadšenou a vytrvalou akcí.

Každý sen je pro budoucího Mistra klíčem k vitalitě. Mít sen je nejlepší způsob, jak ve své duši zapálit oheň touhy. Potřebujete přesně vědět, co chcete, a aktivně postupovat k tomuto cíli. Touha je hlavní krok k uskutečnění snů a cílů. Je to začátek všech úspěchů člověka.

Sen uvolní dlouho dříve nepoznanou, spoutanou energii, která vězí uvnitř Vás skryta – dostaňte ji na světlo.

Sen Vás naplní dobrou náladou, spíše však nadšením, které Vás chvíli nenechá v klidu a bude z Vás doslova tryskat. Bude s Vámi lomcovat, bude Vás nutit něco dělat, podnítí Vás k pozitivní akci.

Sny dokážou dát člověku sílu. Sen je potravou pro vzrušení bez hranic možností, nutící nás plánovat, pracovat a skutečně věřit v sama sebe.

Nebudeme-li mít něco, po čem bychom se mohli natahovat, něco, za čím bychom se mohli honit, něco, co bychom chtěli vytvořit, něco co by nás vzrušovalo, zapalovalo a dodávalo energii natolik, že nám nebude záležet na okolnostech, které nás provázejí, a překážkách, které k naplnění snu musíme překonat, je více než pravděpodobné, že náš život nebude stát za mnoho.

Mistři, ať už působí v jakémkoliv oboru, se stali Mistry právě proto, že rozvinuli své sny v něco, co je přesahovalo díky schopnosti své tvořivé imaginace.

A proto zavřete oči a otevřete svá srdce. Natáhněte ruce a vykročte. Tak dlouho dokud máte sen, existuje naděje. Dokud existuje naděje, existuje smysl, směr, východisko a život.

Přesto jen málo lidí si dovolí snít. Nechtějí se zklamat v případě, že by se jim sen nesplnil. Ano, to je věcný, pragmatický přístup. Chtělo by se říci – rozumný. Ale opravdu je?

Možná by byl, kdyby záleželo jen na výsledku. Ale ono naštěstí nezáleží!

Cesta za snem sama o sobě je právě tak důležitá, ne-li důležitější.
A oč radostnější je životní cesta lidí, kteří jdou za svým snem ve srovnání s těmi, kteří raději živoří v šedi beze snů, než aby riskovali zklamání… 

… na kterém navíc vůbec nezáleží.

Odměna, kterou získáte v cíli, není zdaleka tak důležitá jako to, čím jste se stali cestou.

~ Zig Ziglar

Nezaměňujte sen za přání!

Nesmíme se bát snít o zdánlivě nemožném, jestli chceme, aby se zdánlivě nemožné stalo skutečností.

~ Václav Havel

Mnoho lidí dělá tu chybu, že si myslí, že mají sen. Jejich sny jsou jen představami, které jim čas od času přijdou na mysl a následně jsou zapomenuty. Tyto sny je „nerajcují“ natolik, že by dokázali ujít pověstnou míli navíc.

Jejich sny jsou spíše přání, která přijdou a zase odejdou bez toho, aby je chytly za srdce.

Přání není sen. Přání je něco, po čem také toužíte. Vaše touha však není taková, abyste se kvůli ní obtěžovali jednat. Naše přání často nebývají naplněna, právě z nedostatku naší touhy. A popravdě, řeknete-li, že máte přání, pak ani Vy samotni příliš nevěříte, že by se mohla splnit.

Pokud své sny zaměňujete za přání, pak nikdy nezvítězíte – v tomto případě je život bez hranic jen nedosažitelným přeludem. Pokud si něco jen přejete, pak se více než na skutečné odhodlání snu dosáhnout, spoléháte na náhodu či štěstěnu.

Pouhým přáním svůj život bez hranic nevykřešete. Život bez hranic přichází teprve tehdy, je-li touha či přání vystupňována v posedlost tak velkou, že člověk začne spřádat reálné plány, které jej k realizaci jeho snu dovedou.

Snění je kreativní proces.

Sen (představa budoucnosti/budoucí skutečnost) je základní esencí pro jakoukoliv lidskou činnost a vzniká díky naší představivosti, nikoliv při spánku.

Snění je tvořivý proces.

Snění je, když se kdokoliv zavře do své pracovny a volně nechá plynout myšlenky, pocity a představy. Možná některé z nich dá na papír, možná některé z nich rozpracuje, možná některé z nich nakonec zahodí.

Pravda je taková, že jen zlomek z nich chytí a začne brousit k dokonalosti.

Možná jen jednu nebo dvě myšlenky nakonec přemění v dalekosáhlou vizi, kterou uskuteční.

Abyste však dokončili jakékoliv své plány, abyste mohli dosáhnout svých cílů, abyste zůstali soustředěni na budoucnost, tak si nejdříve potřebujete vizualizovat to, kam chcete dojít, to, co chcete vytvořit. A to je to, co každý Mistr potřebujete dělat.

Chcete-li se stát Mistrem, začněte trávit více času sami se sebou, nerušeni okolním světem. Začněte pracovat na své vlastní představě, otevřete před sebou své nitro. Používejte imaginační schopnosti své vlastní mysli.

Imaginační kapacita, kde svou představu jako první uzříte, má své místo v levé i pravé mozkové hemisféře – zabírá většinu mozkového povrchu a má až 16 triliónů neuronových spojení – nese odborné označení „Neokortex“. 

Z historického pohledu se vyvinul jako jedna z posledních částí našeho mozku před 2 – 2,5milióny let.

Neokortex je naše “dílna mysli”. Je až tisíckrát pružnější a rychlejší než část mozku, které říkáme emoční mozek (tato část se zapojuje, pokud nějakým způsobem potřebuje pracovat s návyky).

Veškerá pružnost a síla neokortexu se zaměřuje na vizualizaci (vizuální projektování/představování si) a vizuální logiku (systematičnost a smysluplnost).

Právě díky neokortexu máte možnost stát se tvůrcem svého života, Mistry, protože tato část mozku Vám umožňuje přemýšlet a uvažovat. Díky němu kreativně vyřešíte jakékoliv potíže nebo detaily, na které cestou narazíte.

 

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

~ Napoleon Hill

Vaše představivost nezná hranic, kromě těch, které sami uznáváte.

~ Napoleon Hill

Snění bez hranic...

Pamatujte, že naše představivost nemá žádné přirozené limity, pouze ty, které své představivosti sami vystavíme. Imaginace, vizualizace, představivost nebo sněni je naprosto přirozený proces, který je nám vlastní už od dětství, právě díky neokortexu.

Nikoliv všechny naše představy a sny povýší na vizi.

Můžete totiž dělat doslova cokoli, ale nemůžete dělat všechno najednou. Proto si dejte tu práci a vyberte mezi mnoha svými neurčitými touhami tu, která pro Vás má skutečnou hodnotu, a rozpracujte tento sen do dalekosáhlejší vize a stanovte si dílčí cíle, které k naplnění této vize vedou.

Najděte si prostředí, kde se Vám dobře uvažuje, a nechte se vést svými pocity – to ony Vám napoví, že jste na správné cestě. 

Hrou při zdi světu neposloužíte.

Není nic osvíceného na tom, když se budete krčit, aby se ostatní cítili lépe. Byli jsme stvořeni, abychom zářili.

Není to jen v někom z nás, je to v nás všech. Když necháte své světlo zazářit, zbavíte se jednou provždy svého strachu…a tím zbavujete strachu celý svět.

~ Marianne Williamson

Pak si položte následující otázky:

• Jak si představuji, že bude — konkrétně! — vypadat můj život, až dosáhnu svého snu?

• Vyšperkujte svou představu tak, aby obsahovala všechno, co je pro Vás důležité ve vztahu k vašemu snu. Klíčová podmínka: Této vizi musíte být schopni uvěřit. Jinak ji budujete nadarmo.

• Až jí uskutečníte, jak poznáte, že jste uspěli? Co je pro Vás měřítkem?

• Je to dobrý pocit? Peníze? Fotografie ze stupňů vítězů? Kalhoty velikosti M, které budete nosit, až se zbavíte svých kil? Oslava diamantové svatby?

• Je třeba mít něco, co symbolizuje Váš sen ve fyzickém světě. Mnohem lépe se Vám na uskutečnění této své představy bude pracovat.

• Je Vaše představa smělá? Nepodceňujete se zbytečně? Nebrzdí Vás Váš vlastní strach nebo smysl pro podceňování?

• Na druhou stranu, nepředstavujete si vzdušné zámky? Je Vaše vize dosažitelná za podmínek, v nichž se nacházíte? Nebo pro Vás jako člověka? Je hezké snít o tom, že se stanete anglickou královnou, ale pokud nejste z královské rodiny, nebo jsou vyhlídky na to, že si Vás některý z princů pojme za choť, pak je naděje mizivá.

• A konečně…dejte svému snu termín. Kdy ho dosáhnete? Kdy bude hotovo všechno, co jste sami sobě slíbili? Gratulujeme, právě jste ze svého snu udělali cíl!

• Udělejte něco konkrétního, podnikněte vytrvalou inspirovanou akci – takovou, co Vám umožní sen získat.

Začněte snít!

Čím častěji budete se svými sny, touhami, vizemi pracovat, tím hustší, stabilnější a pevnější kořeny svého přesvědčení budete mít.

Čím častěji budete se svými sny pracovat, tím více poroste Vaše víra v to, že i Vy máte ve své moci jejich dosažení. Čím častěji budete se svými sny pracovat, tím víc klíčů, správných řešení, lepších cest vedoucí k získání Vašeho snu budete nacházet.

Váš život postupně získá punc jedinečnost. A Vy jej budete žít s čím dál větším nadšením.

Měli byste to udělat zejména tehdy,

• pokud se ve svém životě chcete posunout dopředu,

• pokud se chcete dostat z místa A do místa B,

• pokud chcete získat novou zásobu energie,

• pokud chcete, aby byl život více vzrušujícím místem,

• pokud chcete, abyste byli šťastnější,

• pokud se chcete stát Mistry svých životů,

• pokud chcete dosáhnout život bez hranic.

Naše sny jsou měřítkem našich charakterů.

~ Henry David Thoreau

Potřebujete mít sny!

Náš mozek je magnetizován dominantními myšlenkami, které chováme ve své mysli. To k nám přitahuje lidi, příležitosti a životní okolnosti, které jsou s těmito dominantními myšlenkami v souladu.

Pokud jsou Vašimi dominantními myšlenkami Vaše představy a to, jak jich dosáhnout, pak budou splněny – dříve či později.

Potřebujete se jimi nechat vést a jít si za nimi. Ne nutně za každou cenu, ale s odhodláním, sebedůvěrou a vytrvalostí.

Každý úspěšný člověk, který se nakonec stal Mistrem, měl své sny.
Potřebujete sen, pro který se nadchnete tak, abyste se rozjeli.

Potřebujete pro něco žít. A to je právě účelem snů.

Sněte!

Sen akční kroky:

1. Zastavte se a popřemýšlejte na chvíli, jak by měl vypadat Váš život.

2. Co je tedy Vaším velkým snem? Po čem toužíte?

3. Jste schopni tuto svou představu podrobněji popsat, či nakreslit?

4. Proč toužíte zrovna po tomto, jaký pocit Vám to přinese? Dokážete si jej představit už nyní?

5. Co je nutné k tomu, aby se sen stal skutečností? Co bude nutné udělat, co to bude vyžadovat? Kolik to bude stát?

6. Můžete si už teď někde svůj sen „osahat“ – navštívit jej, přivonět si k němu, mít i jiný vjem než jen představu? Pokud ano, udělejte to.

7. Jste schopni sepsat si seznam 50 až 100 snů? Udělejte to a dobře si tento seznam uschovejte.

8. Vytvořte si svou vlastní nástěnku snů – připravte si obrázky zobrazující Vaše sny a nalepte si je někde, kde je můžete vidět velmi často.

9. Zapalte se pro svůj sen/pro své sny a začněte na něm/nich pracovat.