Návrh – jak jinak žádat o zaměstnání.

Jste uprostřed hledání zaměstnání. Začínáte navazovat kontakty ve svém oboru, a možná dokonce i mluvit se zástupci firem, u kterých si dokážete představit, že byste tam pracovali delší dobu. Nicméně ti, s nimiž hovoříte, s vámi nikdy předtím nepracovali.

Můžete jim verbálně sdělit, co jste schopni pro ně udělat, ale stále mají obavy, zda jste schopni poskytnout to, co oni potřebují. Jednou z možností, která je otevřena těm, kteří hledají zaměstnání, je v takové situaci pro ně vypracovat návrh toho, co můžete nabídnout.

Pohled zaměstnavatele

V současné době pracuji s klientem, který se snaží změnit kariéru. Prostředí jeho současné kariéry a navíc jeho životní zkušenosti z něj dělají vynikajícího kandidáta na poskytování informačních setkání pro ty, kteří podporují osoby s tělesným postižením. Nedávno navázal spojení s organizací, která pomáhá zdravotně postiženým jednotlivcům v oblasti umění.

Jeho kontakt mu řekl, že zatímco se rádi podívají na jeho životopis, pokud by mohl dát dohromady návrh typu programu, který je schopen nabídnout, významně by tím posílil svou pozici jako člověk, který může jejich organizaci přispět. Můj klient vyvinul více než jen jeden návrh. Byl schopen dát dohromady tři podmanivé programy, které by jim mohl poskytnout.

Návrh pomůže s utříděním myšlenek

Buďte úspěšní při hledání zaměstnání.

Při jejich tvorbě došlo k několika věcem.

  • Za prvé, myšlenky ohledně typu příspěvků, které mohl dělat, měl pak nejen se své hlavě, ale už byly před ním na papíře v konkrétní podobě.
  • Za druhé, teď měl něco, co mohl prezentovat nejen této společnosti, ale i ostatním kontaktům v oblasti jeho zájmu, něco, co mohl sdílet a o čem s nimi mohl diskutovat, pokud jde o přínos a hodnotu.
  • Za třetí, tyto diskuse mohou být základem pro zpětnou vazbu od těch, kteří se nacházejí v jím cílené oblasti. Jak to, co navrhl, vyhovuje jejich potřebám? Chybí tam něco, co je nutné vzít v úvahu? Jak mohou jeho aktuální návrhy vést k dalším nápadům, které by mohl rozvíjet a prezentovat?

Můj klient byl velmi inspirován, jak se tak ve svém procesu vyhledávání propracovával přes tento krok. Zatímco si uvědomuje, že je před ním ještě dlouhá cesta, než ho někdo najme na to, co nabízí, tímto krokem si uvědomil, že se skutečně pohybuje daným směrem, a viděl určitý pokrok v své vyhledávací kampani.

Téměř nutnost pro profesionály

Návrhy také fungují dobře pro zkušené profesionály, kteří se při svém hledání zaměstnání právě nacházejí v pohovorové části. Během rozhovoru s potencionálním zaměstnavatelem se ideálně dostanou nejen k tomu, co se očekává od někoho, kdo vykonává danou práci, ale také jaké jsou některé z největších výzev jejich podniku.

I když jste mu možná představili část toho, co jste udělali v minulosti v podobných situacích, váš potencionální zaměstnavatel stále čelí svým každodenním problémům. Kandidát, který může prokázat, že může mít řešení, nebo dokonce kroky samotného řešení, ukáže zaměstnavateli hned několik věcí.

  • Za prvé, ukáže skutečný zájem o nejdůležitější problémy dané společnosti.
  • Za druhé, ukáže někoho, kdo je aktivní při řešení problémů. Společnost uvidí něco z toho, co jste schopni udělat. Někteří se budou bát, že zdarma rozdávají své odborné znalosti a že možná tu práci stejně nedostanou.

Nicméně tím, že představíte sami sebe jako člověka, který zvládne řešit problémy svého potenciálního zaměstnavatele, vás budou s větší pravděpodobností chtít mít „na palubě“, než vás nenávratně ztratit.

Napadnou vás další možnosti

Sestavit návrh, který řeší problém, kterému daná firma čelí, pomůže vám i společnosti. Vám to umožní vidět sebe sama v budoucí pozici a ukazuje, jak můžete přispět. Mění vaše slova v činy a staví tak  najímající firmu méně do pozice, že vás najme ve slepé víře.

Mému klientovi to umožnilo rozvinout navrhované přístupy, které ukazují, co dokáže udělat, nejen té jedné společnosti, ale i dalších organizacím, které by ho mohly najmout. Navíc se jedná o jeden z mála kroků, kterými můžete podpořit svou kandidaturu, zatímco čekáte na rozhodnutí dané společnosti, zatímco vaše konkurence bude s největší pravděpodobností sedět a nic nedělat, jen čekat na jejich rozhodnutí.

Vypracovaný návrh může otevřít dveře k práci vašich snů

Vypracovat návrh vám rozhodně zabere čas. Také bude vyžadovat dobré pochopení potřeb potencionálního zaměstnavatele. Nicméně právě to z vás udělá účastníka v hledání zaměstnání, na rozdíl od toho, abyste byl jen nezúčastněným divákem. A právě to může znamenat, že se dostanete k další skvělé práci.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář