Nedostatek sebevědomí nelze skrýt, zdravé sebevědomí je třeba získat

Držení těla

Vzpřímený stoj, vzpřímená hlava, ruce podél těla signalizují dostatek zdravého sebevědomí.

Sklonění hlavy, hrbení, je ukazuje na nedostatek důvěry a jistoty, stejně tak nervózní žmoulání kapesníku a dalších předmětů, např. propisky.

Křečovité držení těla není ukazatelem zdravého sebevědomí, ale našeho strachu, že neuděláme ten správný dojem.

Zdravě sebevědomý člověk si nesedne na okraj židle a neschoulí se, ale sedne si vzpřímeně na celou plochu židle.

Chůze

Pomalá chůze a drobné kroky prozrazují nejistotu a nedostatek sebevědomí. Zdravě sebevědomý člověk chodí rychle a dělá dlouhé kroky.

Výraz obličeje a mimika

Výraz obličeje prozradí mnoho, např. naši nervozitu, strach.

Řešením není dávat si pozor na svůj výraz obličeje, na své pohyby, držení těla, zdravé sebevědomí vychází z naší mysli.

Jednání a pohyby zdravě sebevědomého člověka jsou přirozené, apatické pohyby nepůsobí důvěryhodně.

Mírný úsměv prozrazuje optimismus, navozuje přátelskou atmosféru a působí dobrým dojmem.

Oční kontakt je znakem zdravě sebevědomého člověka, není tím myšlen dlouhý pohled do očí, ten nepůsobí dobrým dojmem.

sebevědomí

Oblečení a celkový vzhled

Staré přísloví říká, že šaty dělají člověka.

Upravený vzhled a vhodné oblečení působí dobrým dojmem.

Kdo se zanedbává, ten nemá dostatek zdravého sebevědomí. Kdo se zanedbává, ten signalizuje svému okolí, „na mě už nezáleží“, a okolí ho tak přijímá. 

To ale neznamená upadnout do opačného extrému, chtít vypadat jako modelka a úzkostně sledovat každý záhyb svého těla.

Je třeba usilovat o štíhlost, štíhlost je elegantní, je však třeba si uvědomit, že každý člověk má jinou kostru, jinou postavu a štíhlost u něho vypadá jinak.

Vysoká, štíhlá žena s mohutnou kostrou a širokými pánevními kostmi nebude nikdy vypadat jako subtilní tanečnice.

Obézní lidé si uvědomují, že obezita hyzdí postavu, kazí vzhled, a to je jeden z důvodů, proč mají nízké sebevědomí.

Mylně se domnívají, že až budou štíhlí, tak budou mít zdravé sebevědomí.

To je omyl, zdravé sebevědomí je třeba mít už při hubnutí, na cestě ke štíhlosti.

Obézní lidé si musí dávat zvlášť velký pozor na svůj vzhled a své oblečení, které má skrýt nedostatky jejich postavy.

Naše jednání, naše slova

  • Zdravě sebevědomý člověk je realista, vidí realisticky sebe i druhé.
  • Zdravě sebevědomý člověk zná svoji cenu a nepotřebuje si dokazovat svoji hodnotu na úkor druhých.
  • Zdravě sebevědomý člověk jedná věcně, stručně, srozumitelně, působí důvěryhodně, přátelsky, věří tomu, co říká, stojí si za tím.

Málomluvnost a mnohomluvnost nejsou známkou zdravého sebevědomí.

Zbytečné mluvení snižuje důvěru okolí, málomluvnost prozrazuje strach a nejistotu a tím vyvolává v druhých lidech nedůvěru.

Zdravě sebevědomý člověk dokáže hovořit s nadšením a zaujmout druhé.

Zdravě sebevědomý člověk umí naslouchat druhým, umí spolupracovat, je dobrým partnerem v práci i v životě.

Povýšená arogance a plachost jsou krajní projevy nedostatku zdravého sebevědomí. Neschopnost říci ne je ukazatelem závislosti na mínění druhých, na touze každému se zalíbit, každému vyhovět.

Zdravě sebevědomý jedinec umí taktně, elegantně, srozumitelně, věcně a důrazně říci ne.

Jak podpořit zdravé sebevědomí

Zdravé sebevědomí se získává způsobem myšlení a pohledem na život.

Životní zkušenosti sice mohou ovlivnit sebevědomí, ale člověk s dostatkem zdravého sebevědomí se nenechá zlomit zkouškami a nepříznivými okolnostmi.

Zdravé sebevědomí je v pohledu na život, zdravě sebevědomý člověk bere neúspěchy jako příležitost ke svému vnitřnímu růstu, dívá se na věci s nadhledem.

Vzpřímené, ale uvolněné držení těla a vzpřímená hlava posilují naše sebevědomí, úsměv nám dodá dobrou náladu, svaly oklamou mozek.

Je chyba říkat „zkusím to“, to je brzda sebevědomí, tím člověk říká, že není dost dobrý na to, aby to mohl získat a jestliže to přece jen získá, je to záležitost štěstí.

Co člověk dělá, to ho formuje, když někdo dělá něco, co ho baví, v čem je dobrý, podporuje tím své zdravé sebevědomí.

Je třeba o sebe dbát, když budu skvěle vypadat, budu se skvěle cítit.

Pravidelné cvičení posiluje nejen naši fyzickou a psychickou kondici, ale i naše sebevědomí.

Je nutné odhodit strach, nervozitu, strach ještě nikdy nic nevyřešil, ale naopak pokazil mnoho věcí.

Hledání řešení problémů, nepříznivých situací podporuje sebevědomí, člověk má změnit to, co může změnit a co změnit nemůže, nad tím se nemá trápit, starost ještě nikdy nic nevyřešila.

Ke zdravému sebevědomí patří nebýt závislými na názorech druhých, nechtít se zalíbit všem a umět říci ne.

Zdravě sebevědomý člověk je vnitřně svobodný člověk, který zná svoji cenu a zná cenu druhých.

Zdravě sebevědomý člověk je sám sebou.

Autorka: Evžena Janovská

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář