motivaceMotivace dokáže významnou měrou přispět k lepším výkonům.

Právě tehdy, kdy zapomínáte jíst nebo spát a jste plně ponořeni do svého úkolu, podáváte nejvyšší výkon.

Co když však motivace zcela chybí?

Motivace v současné hektické době…

V minulosti byla otázka motivace poměrně jednoduchá. Každý přesně věděl, kde je jeho místo a co je jeho úkolem.

Kromě jiného to bylo i otázkou toho, do jaké rodiny se narodil.

TIP: Chcete pomoci s motivací? Navštivte brněnský kurz Kouč osobního rozvoje.

V současné době se však situace velice liší. Každý si totiž úplně sám vybírá, čemu se bude věnovat a čemu nikoliv.

Významnou roli zde přitom hraje i častá prokrastinace, pocit nízkého sebenaplňování a samotná nízká efektivita při práci na daném úkolu.

Vnitřní a vnější motivace

Existují dva typy motivace, které se od sebe liší. S vnější motivací se setkáváte většinou prostřednictvím nějaké pochvaly nebo naopak sankce či s pomocí peněžní odměny.

Jak již ovšem jistě správně tušíte, vnější motivace má pouze krátkodobé účinky a z dlouhodobého hlediska nijak nepomáhá.

Oproti tomu vnitřní motivace dokáže vaše tělo nastartovat na mnohem delší dobu.

Jejím principem je zodpovězení si na několik otázek a následné zvážení, co je doopravdy vaším cílem a proč.

Zeptejte se sami sebe, proč děláte to, co děláte, proč to chcete dělat a jaký smysl vám to přináší.

Zlepšete svoji vůli

S motivací významně souvisí i vaše vůle, kterou můžete do jisté míry zlepšit. Jak na to?

V prvé řadě se snažte vybrané aktivitě věnovat plnou pozornost, a to v krátkých intervalech.

Rozdělte si svůj větší cíl na několik dílčích, aby jejich splnění bylo jednodušší.

Nezapomínejte na to, že i nezdar při plnění vašeho úkolu vás posune dál a pomůže vám.

V neposlední řadě sami od sebe žádejte více, než je na splnění úkolu nezbytné.

A rozhodně zapomínejte na chorobné odkládání úkolů. Snažte se z nezáživných věcí udělat zajímavé.

Díky tomu se do povinností budete pouštět s větší chutí.

Otestujte svoji motivaci

Tápete ohledně toho, jak jste na tom aktuálně se svoji motivací? V tom případě využijte tohoto rychlého testu.

Vyberte si danou činnost a na škále 1 až 10 (1 znamená vůbec, 10 nejvíc) uveďte, jak moc se cítíte být motivováni pro její vykonávání.

Následně se sami sebe zeptejte, proč jste si nevybrali nižší číslo. A jednoduše vyvoďte závěry odpovídající vaší současné motivaci.

Zúčastněte se koučinkového výcviku pod vedením zkušené Markéty Hamrlové a objevte kromě jiného i další nepoznané metody motivace.

 

Další doporučené informace na téma motivace…

 

.

Napsat komentář