VDĚČNOST? Jedno z Největších, ale dobře Střežených

Tajemství Úspěchu, Hojnosti, Prosperity & Štěstí...?

Už nechcete stát v životě na místě? A chcete se pohnout kupředu?

Zvedněte své Vibrace: VDĚČNOST je řešení.

upozorneni kontejner1 vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?

Jestliže se Vám čte lépe PDF, stáhněte si jej zde.

V tomto světě existuje #1 Univerzální Zákon, kterým je dobré se řídit...

Většina lidí o tomto #1 Univerzálním Zákonu nikdy neslyšela, ani o něm nikdy nepřemýšlela…

Neučí se o něm na školách, nedozvíte se o něm na běžných kurzech a většina rodičů jej není schopna předat svým dětem, protože si ho sami nejsou vědomi a nerozumí mu…

Tragické je, že všichni tento #1 Zákon užíváme každý den, každou vteřinu svého života. 

Většina lidí naprosto nevědomky a nahodile. Ale zákon je zákon. Funguje si bez ohledu na nás…

Je mu jedno, jestli jej chápeme a zařídíme se tak, abychom měli úspěch, prosperovali a měli hojnost… 

A nebo jej nechápeme a díky tomu celý život strádáme a bojujeme… 

myslenky tvori realitu 2400 vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?

Smutnou skutečností je, že většina lidí tento zákonu používá proti sobě...

Většina lidí o tomto #1 Univerzálním Zákonu nemá nejmenší tušení a přirozeně tedy tíhne k tomu,
že jej užívají proti sobě – nevědomky si tak škodí a to doslova celý svůj život

Existuje jen opravdu málo lidí, kteří zákon užívají vědomě a využívají jej ve svůj prospěch
– tak, aby ve svém životě vytvořili maximum požehnání, úspěch, hojnost, prosperitu a štěstí

Pokud tedy nemáte výsledky, po kterých toužíte a už nějakou dobu stojíte na místě jako přilepení
(ač konáte patřičnou aktivitu) a opravdu jste rozhodnuti a připravení posunout se v životě kupředu…

Pak je pravděpodobně načase lépe pochopit jak tento #1 Univerzální Zákon vlastně funguje a začít jej vědomě užívat tak, abyste z něj měli přínos a mohli využívat mnoha výhod, které to sebou přináší…

Když jej pochopíte a úspěšně aplikujete, z přínosů a výhod, které tak do svého života získáte, budete těžit nejen Vy osobně, ale i lidé, které kolem sebe máte a máte je rádi… 

O jaký univerzální zákon tedy vlastně jde? 

#1. Univerzální Zákon Vesmíru zní takto:

Vaše myšlenky vytváří Vaší realitu, ve které žijete...

Ať se Vám to líbí nebo ne - každý den je tento Univerzální Zákon ve hře...

Myšlenky každého z nás jsou mnohem silnější, než si vůbec dokážeme představit…

Jako jeden z historicky prvních, kdo o tomto univerzálním zákonu referoval, byl Napoleon Hill

Ve svém dnes už klasickém díle “Myšlením k Bohatství” poprvé vydaném již v roce 1937 a do dnešních dnů s nákladem přes 100 miliónů výtisků s mnoha a mnoha dotisky, uvedl tuto zásadní větu, která změnila myšlení a v důsledku i život mnoha lidem po celém světě… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cokoliv si lidská mysl umí představit
a čemu dokáže uvěřit, toho dosáhne…

(A platí to v dobrém i zlém…)

 

Kniha “Myšlením k Bohatství” byla výsledkem 20ti let rozhovorů s 500ty nejúspěšnějšími lidmi té doby a je považována za jednu z příčin ukončení Velké Hospodářské Krize, která započala v roce 1929…

Důvod? 

Protože mluvila o tom, co úspěšní a bohatí již dávno věděli…

A nyní mohly začít používat i masy a mohly tak kompletně změnit svůj život k lepšímu…

Prostudováním a aplikováním principů uvedených v knize mohl i obyčejný člověk začít tvořit svůj život & úspěch s pomocí své mysli, díky své představivosti, z toho místa, kde se momentálně nacházel… 

Díky čemuž mohl doslova změnit osud své rodiny.

Kniha totiž poukázala na to, že vše potřebné, co člověk ke svému úspěchu, hojnosti a prosperitě potřebuje, již má a aplikováním Univerzálního Zákona, může každý získat moc nad svým osudem…

myslenim k bohatstvi ram vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?

Dříve nebylo možné Hillův výrok dokázat vědecky...

V době, kdy tento nesmazatelný výrok Napoleon Hill ve své knize uvedl, ještě nemohl být prokázán s pomocí lékařské vědy ani žádnými vědeckými studiemi…

V 30tých létech nebylo možné sledovat mozkovou činnost způsoby, jež můžeme dnes…

V dnešní době nám však věda objasňuje mnohá tajemství našeho vlastního mozku a rozptyluje tak šarlatánský nádech, který ještě donedávna podobné výroky, jako je právě ten Hillův, obklopovaly… 

Díky metodám jako je snímkování mozku nebo sledování mozkové činnosti v reálném čase na přístrojích jako je EEG nebo MEG, dnes můžeme snímat a mapovat mozkové aktivity s pomocí záznamu magnetických polí vyvolaných elektrickými proudy, jež v mozku přirozeně vznikají… 

snimkovani mozku whhalf vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?
Snímkování mozku s pomocí MEG

Díky možnostem snímkování mozku a pozorování procesů, které se uvnitř mozku dějí, dnes můžeme velmi racionálně zdůvodnit jevy, jež v mozku probíhají a dokonce dokážeme velmi přesně určit, se kterými částmi mozku souvisí úspěch, hojnost, prosperita a štěstí…

A na následujících řádcích tohoto článku si o tom řekneme více…

Pohodlně se tedy usaďte a pokračujte ve čtení… 

Na základě snímkování mozku a mapování mozkových aktivit

bylo zjištěno, že mozek každého z nás obsahuje něco, co

vědci nazývají až mysticky jako Retikulární Formace.

Retikulární Formace je svazek nervových vláken uvnitř mozku člověka...

Retikulární Formace je svazek nervových vláken, který je přirozenou součástí mozků všech savců včetně člověka a který je spojen s míchou a funguje jako síť neuronů a nervových vláken prostupujících mozkovým kmenem a spojených s dalšími částmi mozku v šedé kůře mozkové…

V tomto svazku nervů sídlí řídící a kontrolní středisko mozku: Retikulární Aktivační Systém (RAS)
Retikulární Aktivační Systém souvisí s mnoha životně důležitými procesy probíhajících v těle:

A právě tato poslední schopnost RAS je pro nás při dosahování úspěchu velmi důležitá…

Retikulární Formace: Integrace senzorických vstupů

Mozek RAS retikularní aktivacni system schema vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?

Retikulární Aktivační Systém (RAS) je vstupní branou informacím...

O okolním světě získáváme informace prostřednictvím jednoho či více z naších 5ti smyslů.
Jakmile našimi smysly zaznamenáme novou informaci (což je v podstatě nepřetržitý proces, který si vlastně ani neuvědomujeme), tato informace je dekódována specifickými receptory.

Dále informace putuje nervovými drahami do míchy a následně skrze Retikulární Aktivační Systém do specifické části mozku, která přijímá vjemy z příslušných smyslů…

RAS je branou skrz níž do mozku vstupují informace, jež vidíme, slyšíme, vnímáme chutí a hmatem.

(Výjimkou jsou jen pachy, které vstupují přímo do emočních oblastí mozku.)

RAS je však také řídícím střediskem, jež rozhoduje, co se s příchozí informací stane...

Když informace přes RAS prochází, RAS okamžitě rozhodne o tom, co se s informací, stane… 

RAS je tedy takovým řídícím a konktrolním střediskem mozku, které rozhoduje o tom, co se s každou konkrétní informací z vnějšího světa stane a jestli si jí vůbec na vědomé úrovni všimneme…

A díky tomu doslova řídí naše životy…

RAS přiřazuje příchozím informacím priority dle těchto kritérií...

RAS hodnotí, třídí, filtruje, určuje důležitost a dává priority všem příchozím informacím, podnětům či událostem a rozhoduje o tom, jestli si jich vědomě všimneme… 

Přes tento filtr (RAS) projdou a získají si naši vědomou pozornost pouze takové informace, které: 

Jakmile RAS najde shodu, okamžitě na to upozorní naši vědomou mysl

A my tak dostaneme šanci o informaci vědomě přemýšlet a vědomě se můžeme rozhodnout co s ní. Ostatní informace jsou odfiltrovány a nedostane se jim vůbec žádná naše vědomá pozornost… 

Jsou zpracovány a uloženy do našeho mozku na zcela nevědomé úrovni… 

Bez naší vědomé možnosti jakkoliv o nich přemýšlet…

Dobrá otázka: Proč náš Retikulární Aktivační Systém

vlastně určuje, které informace zpracováváme

vědomě, zatímco jiné zcela nevědomě?

Jednoduchá odpověď zní: Je to tak nezbytné pro naše duševní zdraví...

Náš mozek je nesmírně výkonný počítač, který ve srovnání s čímkoliv nemá obdoby… 

Vědecké studie prokázaly, že mozek dokáže zpracovat až 400 miliónů bitů informací za sekundu.

Většinu informací však musí zpracovat bez našeho vědomí…

Co je tím důvodem? 

Je to tak zařízeno, protože je to jediná možnost, jak se vypořádat s každodenním životem

A přitom se nezbláznit ze všech těm miliónů bitů informací… 

Každou vteřinu do našeho mozku skrze naše smysly proudí velké množství dat...

Všichni jsme připojeni k internetu, k sociálním sítím, dostáváme moře emailů, posloucháme rádio, čteme a jsme v kontaktu s mnoha lidmi, chutnáme různá jídla, cítíme vůně, dotýkáme se mnoha věcí… 

Jsou to doslova gigabajty informací, kterým jsme každou chvíli vystaveni a které do mozku projdou skrze našich 5 smyslů jako je čich, hmat, sluch, zrak a chuť… 

Pokud bychom všechny ty informace z okolního světa zpracovávali vědomě, byli bychom kompletně zahlcení, protože vědomé zpracování je sice kreativní, ale je velmi pomalé…

A nejspíš bychom se z toho také zbláznili…

Vědomé zpracování (vědomá mysl):

Proti tomu nevědomé zpracování (podvědomí):

Proto je většina informací zpracována zcela neuvědoměle – na čistě podvědomé úrovni…

Jinak řečeno: 99,999% informací s nimiž se denně setkáte, zůstává bez Vašeho vědomého povšimnutí.

Nezachytíte je vědomě, protože to tak vyhodnotil a rozhodl o tom Váš vlastní RAS

Je však obrovský rozdíl mezi vědomým a nevědomým zpracováním informací...

Jakmile je informace zpracována na vědomé úrovni (vědomě), můžeme o dané informaci přemýšlet, můžeme ji vyhodnotit jako přínosnou či naopak nepřínosnou… 

A také se v tomto případě můžeme vědomě rozhodnout, jak s touto informací naložíme a co následně uděláme nebo neuděláme (akce, chování, čin) a jaká bude naše reakce… 

V průběhu dne však většinu informací zpracováváme naprosto nevědomě… 

Což je problém, protože naše podvědomá mysl není kreativní, ale “jede v zajetých kolejích“…

Prozkoumejte si následující obrázek…

vedoma podvedoma mysl popis1 vděčnost Online Kurz VDĚČNOST: Přemýšlíte, jak do svého života Přitáhnout více HOJNOSTI?

Podvědomá mysl rozhoduje na základě programů, vzorců, přesvědčení a zvyků...

Je díky tomu sice rychlá a dokáže nás pohnout k nějaké bezprostřední aktivitě ve zlomku vteřiny, ale nedokáže kreativně přemýšlet a neumožní nám vědomě rozhodovat o naších činech a reakcích… 

Jakákoliv aktivita vyvolaná podvědomím je automaticky rychlá, ale nedokážeme jí vědomě vládnout, protože je založena na předem vložených programech, vzorcích, přesvědčeních a zvycích… 

Což může být výhodné v krizových situcích, kdy nám jde o život a je potřeba, aby naše reakce a činy byly velmi rychlé (není čas dlouze a kreativně přemýšlet o tom, co nejlepšího můžeme udělat).

V takových situacích je čas jen na to, abychom udělali přesně tu aktivitu, která nám zachrání život… 

Ne vždy je to však výhodné v běžném životě, kdy nám vlastně nic život ohrožujícího nehrozí… 

Není to výhodné, protože naše podvědomé programy jsou často nevhodné...

Mysl většiny lidí obsahuje nevhodné programy, vzorce a přesvědčení, jež jim brání v úspěchu

Jako příklad takového programu, může být například přesvědčení: “Nejsem dost dobrý/á…

Tento program většina lidí obdržela v raném dětství prostřednictvím výchovy a nevhodných výroků rodičů či svého okolí a nebo na základě nějaké své silné osobní životní zkušenosti. 

Skutečností je, že téměř každý jeden člověk tento program ve své mysli má…

Tento a jemu podobné nevhodné programy, vzorce a přesvědčení způsobují určitý model chování,
kdy si člověk samotný doslova šlape po štěstí a sabotuje svůj úspěch, aniž si to uvědomuje… 

A proto je pro většinu lidí tak složité dosáhnout v životě toho, co opravdu chtějí…

Místo toho jen dlouhá léta stojí na místě jako přilepení… 

Podvědomé programy, vzorce a přesvědčení totiž určují nastavení našeho RAS...

A toto nastavení našeho RAS zase určuje, jakých informací si vědomě všimneme… 

Protože nastavení našeho Retikulárního Aktivačního Systému určuje, zda náš RAS na konkrétní příchozí informace ze světa zareaguje a zda nás na ně upozorní či naopak neupozorní… 

Jakmile je informace, která k Vám ze světa skrze Vaše smysly přichází, v souladu s Vašimi cíli, programy, vzorci či přesvědčeními, RAS na to upozorní Vaši vědomou mysl

Následně vsune tuto informaci do Vašeho “zorného pole” a Vy o ní tak můžete vědomě přemýšlet… 

A díky tomu se můžete rozhodnout, co s danou informací uděláte nebo neuděláte a jak zareagujete.

Pokud informace v souladu s Vašimi cíli, programy, vzorci a přesvědčeními není, pak tato informace zůstane bez Vašeho vědomého povšimnutí a je zpracována zcela nevědomě…

Jinými slovy: Soubor Vašich cílů, programů, vzorců a přesvědčení – to, čemu věříte,
o co se zajímáte a co je pro Vás důležité, tedy určuje, zda RAS pracuje pro Vás
nebo proti Vám
ve smyslu dosažení úspěchu, hojnosti, prosperity a štěstí…

Přestat s vlastním sabotujícím chováním není snadné, protože "jedeme na autopilota".

Problém: Kdykoliv nejsme vědomí, kontrolu nad naším životem přebírá naše podvědomá mysl. 

Ta podvědomá mysl jež obsahuje podvědomé programy, vzorce a přesvědčení, které mnohdy nejsou příliš prospěšné a neslouží moc dobře pro dosažení cílů jako je úspěch, hojnost, prosperita, štěstí…

Dokud jakékoliv nevhodné podvědomé programy, vzorce a přesvědčení člověk ve své mysli má, bude nadále nevědomky sabotovat svou vědomou snahu a úsilí dosáhnout cíle a mít výsledky… 

A v takovém mentálním nastavení je opravdu složité mít větší úspěch, hojnost, prosperitu a štěstí… 

Tehdy se člověk může snažit sebevíce, jediným výsledkem, jehož svou intenzivnější prací dosáhne, bude zklamání a frustrace ze vší té dřiny a úsilí, ale přitom minimálních výsledků…

V této fázi často přichází pokládání nekonstruktivních otázek...

Zde často přichází na řadu pověstné pokládání neproduktivních otázek, které sice odpovědi nepřinesou a jen člověka uvrhají do ještě větší frustrace, ale přesto k nim téměř každý sklouzne…

Otázky typu:

Co dělám špatně? Vždyť tak hodně pracuji… Proč nemám výsledky, které bych chtěl/a?
Má smysl se vůbec snažit? Vždyť ať dělám, co dělám, nepřináší mi to, co bych chtěl/a…
Nebo se na to mám raději vykašlat a smířit se s průměrností?

V tomto ohledu k sobě buďme upřímní: Snažit se má smysl vždy, protože to můžete změnit.

Pravdou však je, že dokud člověk tyto nevhodné programy, vzorce a přesvědčení nezmění a nenahradí je vhodnějšími, které budou lépe sloužit, tak bude “přilepen” na tom stále stejném místě… 

Může toužit po hojnosti, prosperitě a štěstí, ale bude mít výsledky, které jej budou frustrovat

Řešením, jak se ze začarovaného kruhu vymotat ven, je naučit

se jak svůj Retikulární Aktivační Systém stimulovat tak,

aby Vám pomáhal dosahovat větší Prosperity...

Usilujete-li o hojnost a prosperitu, potřebujete chápat jak svůj RAS stimulovat správně...

Jestliže usilujete o hojnost a prosperitu a přitom je Vaším hlavním přesvědčením například to,
že “nejste dost dobří” nebo že “peníze je možné vydělat jen a pouze usilovnou a tvrdou prací”….

Pak Váš RAS bude v příchozích informacích hledat a necházet přesné ekvivalenty Vašeho programu.

Vždy automaticky zafunguje tak, že Vás bude upozorňovat a dávat Vám do Vašeho “zorného pole” jen a pouze ty příležitostí, které jsou s Vaším přesvědčením v souladu a těch si vědomě všimnete. 

Což způsobí jediné:

Vždy budete žít tak, jako by to byla pravda a jiné příležitosti ani neexistují…

Váš Retikulární Aktivační Systém z Vašeho “zorného pole” odfiltruje všechny příležitosti, které Vám mohou přinést skutečnou prosperitu a dávají možnost vydělat peníze bez namáhavé práce…

Váš RAS Vás na ně neupozorní a tak si jich prostě nevšimnete – neuvidíte je…

A bude to dělat tak dlouho, dokud svůj RAS nenaprogramujete a nevytrénujete vidět i příležitosti jiné… Změňte své přesvědčení a podvědomé programy a začněte se bavit životem… 

Jak to udělat, abyste v podstatě

Instantně Zlepšili Život a měli víc

Hojnosti, Prosperity & Štěstí?

Naučte se denně projevovat VDĚČNOST...

Tajná přísada, jež Vám do života přinese více hojnosti.

Aby RAS pracoval pro Vás, musíte jej stimulovat tak, aby Vám v dosažení Vašich cílů pomáhal
– vždy a za všech okolností a bez ohledu na Vaše podvědomé programy…

Toho lze dosáhnout projevováním a procítěním Vděčnosti…

Kdykoliv procítíte vděčnost, tak vlastně trénujete svůj RAS na to, aby viděl ve světě kolem Vás dobro a také aby si všímal všech potenciálních příležitostí, které mohou přinést prosperitu a hojnost…

Čímž zároveň postupně změníte i své podvědomé programování, protože Vaše nové zkušenosti, které tak získáte, vytvoří nové programy, vzorce a přesvědčení – takové, které Vám budou ku prospěchu.

Dostanete se tím na vzestupnou spirálu, protože Váš RAS bude čím dál více hodnotit a filtrovat informace ze světa tím způsobem, který Vám pomůže dosáhnout Vašich přání, tužeb, snů a cílů… 

A postupně tak dosáhnete úspěchu, hojnosti a prosperity…

Jestliže už dlouho stojíte na místě a chcete kupředu...

Tak se začněte vědomě Prociťovat VDĚČNOST!

Jestliže už nějakou dobu toužíte potom odlepit se v životě z místa, kde jste a pohnout se kupředu,
ale jakoby existovalo něco, co Vás drží zpět, pak potřebujete narušit zavedený stav.

Jestliže se snažíte, jestliže odvádíte patřičnou aktivitu, ale přesto se nějak nemůžete pohnout ve směru, kam byste opravdu ze srdce chtěli, začněte projevovat vděčnost – denně.

VDĚČNOST umožní narušit zavedený stav a odbrzdí pozitivní změny, po kterých toužíte… 

Nic nového a lepšího nemůže přijít do Vašeho života do té doby, dokud nebudete vděčni za to, co již máte…

— Oprah Winfrey

Nakonec VDĚČNOST vyzdvihují nejen velikáni historie i dneška, ale i současní vědci...

Mnoho vědců po celém světě se v posledních letech ve více než 100 rozsáhlých výzkumech a studiích na fenomén vděčnosti zaměřili a začali jej více zkoumat… 

Díky nejmodernějším technologiím začali odhalovat změny, které se při projevení vděčnosti dějí na mozku a v těle lidí, kteří se naučí správným způsobem vděčnost procítit.

Zjistilo se, že správné procítění vděčnostivhodně stimuluje a programuje RAS každého člověka na to, aby v příchozích informacích, podnětech a událostech nacházel ty správné příležitosti a ty správné lidi, se kterými dosáhne úspěch, hojnost a prosperitu…

Navíc se u toho cítí neuvěřitelně šťastně… 

Bylo opakovaně prokázáno, že při správném tréninku vděčnosti se děje něco úžasného: 

Zjednodušeně řečeno: V našem těle jsou geny, jež reagují na vděčnost a mění biochemii našeho těla.

A důsledkem toho je, že všechny tyto pozoruhodné změny z člověka dělají bytost, která doslova utváří a formuje svůj osud a budoucnost k obrazu svému (je tvůrce) a navíc je u toho šťastná…

Asi bychom tím neměli být příliš překvapeni…

Vždyť vděčnost je často zmiňována mnoha významnými osobnostmi od počátků věků…

Po tisíce let byla vděčnost tajuplným klíčem, o kterém největší myslitelé dějin promlouvali ke svým žákům a následovníkům. Buddha, Ježíš, Marcus Aurelius, Dalajláma i další dokázali s pomocí hluboké vděčnosti odemknout svůj lidský potenciál.

Ti největší z nich nakonec dokázali odemknout i potenciál božský.

VDĚČNOST tedy není jen krok. Je to nezbytný základní prvek. Podstata života.

Je to základní prvek budování všeho důležitého, co ve svém životě chcete uskutečnit.

Projevíte-li vděčnost, vše Vám půjde jakoby naproti  dosáhnete svých cílů snadněji, než bez ní… 

Přesto jen malá hrstka lidí si slova mistrů a velikánů historie o vděčnosti skutečně vzala k srdci a začala je praktikovat na dennodenní bázi…

A tak v tomto nastavení často prožijeme velkou část svého života… 

Buďme k sobě upřímní...

Opravdu si myslíte, že cesta nespokojenosti, sebelítosti a boje může vést k naplněnému životu?

Nebo dokonce k hojnosti, prosperitě, štěstí a třeba i bohatství? Je to nepravděpodobné…

Svou nespokojeností, sebelítostí a bojem programujete svůj RAS na to, aby vyhledával informace, lidi a rádoby “příležitosti”, které se promění v nepřízeň osudu a nic dobrého kromě pláče Vám nepřinesou…

Díky pocitu nespokojenosti a sebelítosti, stejně jako bojem dosáhnete jediného – stanete se autory reality, která Vám přinese opravdu těžký život.

Změňte to. Začněte vděčností

VDĚČNOST je jedna z nejlepších TECHNIK, kterou se můžete naučit, pokud chcete být šťastnější, cítit se lépe, mít úspěch a vpustit do svého života hojnost a prosperitu...

VDĚČNOST otevírá mysl, pomáhá prosperovat a cítit větší štěstí...

Naučíte-li se prožívat a procítit vděčnost v průběhu obyčejného dne, nastavujete svůj RAS tak, aby si začal všimat informací, podnětů a lidí, jež Vám pomohou na Vaší cestě…

A tím ve skutečnosti nastavujete sami sebe na úspěch, prosperitu, hojnost a štěstí…

Následkem bude, že si začnete vědomě všímat všech informací, podnětů, lidí a příležitostí, které Vás mohou posunout k Vašemu cíli a když se Vám cíle podaří dosáhnout, Vaše vděčnost se tím znásobí… 

Dostanete se na vzestupnou spirálu úspěchu, hojnosti, prosperity a štěstí…

Vděčnost je tak důležitá a přínosná pro život každého člověka...

Je až s podivem jak málo lidí ji ve skutečnosti každý den projevuje

Možná je to tím, že nechápou vzájemnou souvislost mezi vděčností a úspěchem, hojností, prosperitou a štěstím, nebo mají zvyk požehnání ve svém životě přehlížet, nebo vděčnost neumí projevit….

Ať už je to tak či tak, pro většinu lidí platí, že potřebují vděčnost trénovat… 

Protože v opačném případě nikdy nepoznají blahodárné přínosy vděčnosti pro svůj život. 

Možná jste už dříve o Fenoménu VDĚČNOSTI něco slyšeli...

Možná se Vám však nedaří Vděčnost procítit bez podnětu...

Když jsme vděčni, má to opravdu blahodárné účinky na náš organismus...

Zaplavit svůj mozek pocitem vděčností po dobu nejméně 10 minut denně Vám přinese tolik…

Jednoduchá praktika, která radikálně změní emoční stav člověka a dostane jej do mnohem přínosnějšího režimu “tvoření a akce” versus režim „strach, nedostatek, nejistota“.

Pokud vědomě dokážete přepnout svůj mozek a zaměřit se na vděčnost, začne to do Vašeho života přitahovat více toho, co chcete vidět – ať už se jedná o lidi, příležitosti, hojnost či prosperitu…

Zaplavte své tělo pocitem vděčnosti na pár minut denně a sledujte, jak se hojnost začíná projevovat… 

Mnoho skvělého je před Vámi, když začnete praktikovat a prožívat vděčnost každý den.

Co když se Vám však nedaří VDĚČNOST dostatečně procítit?

Psát jen bezmyšlenkovitě seznam Vděčností se míjí účinkem...

Jedna z technik, která se v souvislosti s vděčností často zmiňuje, je napsat si každý den ráno a nebo večer svůj “zlatý seznam” – tedy seznam toho, za co jsme vděčni… 

Což je technika, která nám pomáhá zaměřit svou pozornost a nastavit svůj RAS směrem, který nám pomůže vidět více toho, co chceme ve svém životě vidět – tedy úspěch, hojnost, prosperitu a štěstí… 

Pokud však jen tento seznam vděčnosti píšete bezmyšlenkovitě a v podstatě jen strojově, protože by se to “mělo dělat“, zcela se to míjí svým účinkem a v podstatě tím jen ztrácíte drahocenný čas… 

Abyste viděli skutečné efekty a účinek vděčnosti, potřebujete VDĚČNOST procítit… 

Většina lidí neumí Vděčnost procítit. Prožívá jí spíše náhodně... a tak i sporadicky...

Možná to znáte – asi umíte být vděční, když se Vám povede něco, o co jste dlouho usilovali…

Možná jste vděční, když se Vám okolnosti života poskládají podle Vašich představ…

Což je přirozené – takto dokáže být vděčný téměř každý člověk…

Nicméně je to jen krátký výboj štěstí, který většina lidí neumí udržet ani ovládnout.

Co dělat, když takových momentů, kdy se něco povede, není moc?

V takovém případě prostě a jednoduše věština lidí není moc často vděčná… 

Ochuzují se tak o všechny ty blahodárné efekty, jež vděčnost přináší…

A brzdí svůj vlastní postup kupředu. 

Nečekejte až budete mít důvod. Naučte se procítit VDĚČNOST na vyžádání...

Nebuďte odkázání na žádné vnější podněty nebo na své současné výsledky…

Nečekejte na okamžiky, kdy Vás vděčnost spontánně ovládne, abyste mohli tento úžasný pocit plně procítit.

Místo toho se naučte procítit vděčnost každý den i za malé věci, které už máte. 

Nenechávejte své štěstí náhodě a doufání. Naučte se být pánem svého osudu.

Jen tak získáte možnost postarat se o to, abyste vděčnost cítili co nejčastěji…

Naučte se pracovat a procítit svou vděčnost každý den…

Že to neumíte? Nevadí… 

Připravili jsme pro Vás Kurz: Cesta Vděčnosti...

V prvním kurzu vděčnosti na světě už neponecháte své štěstí

náhodě a doufání. Naučíte se být pánem svého osudu...

Co vlastně tento nový Kurz Cesta Vděčnosti obsahuje?

UNIKÁTNÍ DOKUMENTY

v nichž se můžete těšit na více než 40 úkolů, které Vám pomohou nastavit Vaše myšlení tak, abyste mohli dosáhnout úspěchu ve všech sférách svého života.

VIDEA AFIRMACÍ VDĚČNOSTI

která si můžete kdykoli během dne nebo třeba navečer před spaním pustit, abyste se navrátili zpět do tvořivé rozpoložení mysli, programovali svůj Retikulární Aktivační Systém a mohli dokonale využít svůj potenciál…

SEDM TÝDNŮ VDĚČNOSTI

Velké cvičení, které Vám dá na každý z následujících sedmi týdnů nové úkoly a nové inspirace. Mezi jejich autory patří například také Jim Stovall, kterého znáte z filmu “Myšlením k bohatství“.

BONUSOVÉ MEDITACE

které Vám pomohou plně se ponořit se do hlubin svého nitra a po dvaceti minutách se vynořit jako zcela nový člověk s klidnou, jasnou a čistou myslí nastavenou na hojnost, prosperitu a růst.

CELKEM 18+ HODIN OBSAHU

Nejen obsah k pasivní konzumaci, ale hlavně úkoly, četba a cvičeník aktivní mentální práci, které když budete pečlivě a poctivě následovat, navždy změní Váš pohled na sebe sama a tím i Váš život.

ROSTOUCÍ OBSAH KNIHOVNY

Připravujeme pro Vás mnoho dalších nových rozšíření obsahu, který Vám pomůže udržovat svou vděčnost čerstvou jak čerstvě padlý sníh a nikdy Vám nezevšedněla, abyste i nadále mohli těžit z jejich přínosů…

Objevte sílu vděčnosti a začněte do svého života přitahovat více věcí,

lidí či situací, za které budete cítit ještě větší vděk a dostanete

se tak na nekonečnou vzestupnou spirálu...