Subscribe
Žijte Život, jaký chcete: Bez Omezení & Hranic
Otázky? Volejte: 724 712 069

Ovládni Svoji MYSL – Staneš se Neomezeným Pánem svého Života [14 Afirmací]

mysl, afirmace

Naše mysl je v ovládána hlubokým podvědomím, kde máme uloženy velmi silné emoční programy, které mají vliv na naše jednání, konání a pocity.

Pokud se v jakékoli situaci necítíme dobře, znamená to, že v našem podvědomí je uložena negativní emoční zkušenost. Vzpomínky nezměníme, ale pocit, který jsme si se vzpomínkami způsobili změnit můžeme…

 

ČTRNÁCT DŮVODŮ PROČ OVLÁDAT SVOJI MYSL

Jsem ten, kdo nezapomněl co prožil. Kdo vešel a zůstal i když se vzdálil. Kdo dával tak, že nikdy nezůstal sám.

Kdo otevřel srdce naději a nechal do něj vstoupit lásku. Kdo našel sílu přijmout pokoru a neztratil víru, že sny se stávají skutečností.

Zde je uvedeno 14 velmi silných emočních stavů, které ovládají naši mysl.

Vnímáte Bezmoc, Beznaděj, psychickou Bolest, Lítost, Nejistotu, Nenávist, Nevíru v sebe a v život, Ponížení, Samotu, Slabost, Smutek Strach, Zmatek, nebo Zradu?

 

Opakováním zde uvedených afirmací, můžeme dosáhnout toho, že nás tyto emoční stavy přestanou ovládat a my se budeme moci sami rozhodovat o tom, jak se budeme cítit, nezávisle na situaci ve které se budeme nacházet.

Budeme pány své mysli.

 

1. Bezmoc – nám brání tvořit. Bezmoc přeměňuji v odhodlanost.

Jsem odhodlán využít svoji tvůrčí energii a přijmout zodpovědnost za svůj život.

Jsem tvůrcem svého života.

 

2. Beznaděj – nás dělá malomyslné. Beznaděj přeměňuji v přesvědčení.

Žiji v přesvědčení, že mohu dokázat vše, co dává mému životu smysl.

Uskutečňuji své sny.

 

3. Bolest – nás dělá bezmocné. Bolest přeměňuji ve vnitřní klid.

Vnímám vnitřní klid, protože vím, že každá bolest má svoji příčinu, kterou mohu napravit.

Žiji život v klidu a míru v duši.

 

4.Lítost – nám působí mentální bolest. Lítost přeměňuji v soucit.

Když porozumím všem a všemu, naleznu soucit a poznám moudrost.

Žiji v porozumění a soucitu.

 

5. Nejistota – nás dělá bezradné. Nejistotu přeměňuji v sebedůvěru.

Sebedůvěra mi pomáhá překonat překážky, které mi brání v mé cestě.

Vím kdo jsem a kam jdu.

 

6. Nenávist – nám tráví naši mysli. Nenávist přeměňuji v lásku.

Láska v mém srdci je lék, který hojí zlobu a nenávist.

Otevírám srdce a nechávám do něj vstoupit lásku.

 

7. Nevíra – nás oslabuje. Nevíru přeměňuji v důvěru.

Důvěřuji moudrosti tvoření a přirozeného vývoje.

Jsem ten, kdo poznává smysl života.

 

8. Ponížení – z nás tvoří otroky. Ponížení přeměňuji v pokoru.

Vím, že pokora není slabost, ale poznání své vlastní životní síly.

Žiji v pokoře a úctě ke všemu, co bylo stvořeno a co se tvoří.

 

9. Samota – nám způsobuje odcizení. Samotu přeměňuji v pospolitost.

Láska tvoří pospolitost. Jsem součástí vesmíru, ve kterém je vše propojeno.

Žiji v pospolitosti, jsem láska.

 

10. Slabost – nás dělá bezbranné. Slabost přeměňuji v sílu.

Vím, že pomoc, kterou věnuji těm, kteří ji potřebují, mě posiluje.

Svoji sílu využívám ke konání toho, co je pro všechny prospěšné.

 

11. Smutek – nám ničí energii života. Smutek přeměňuji v radost.

Radost a štěstí jsou stavy mé mysli. Okolnosti, které vstupují do mého života, je neovlivňují.

Žiji v radosti a štěstí.

 

12. Strach – nám nedovoluje žít život naplno.

Strach přeměňuji v odvahu.

Život vyžaduje odvahu žít. Každý okamžik života mi dává odvahu žít.

Raduji se ze všeho, co jsem prožil.

 

13. Zmatek – nám způsobuje paniku. Zmatek přeměňuji v soulad.

Vnímám život z nadhledu a odstupu. Vím, že vše, co vstupuje do mého života, má svůj smysl.

Žiji v souladu se vším, co mě obklopuje

 

14. Zrada – nás zraňuje. Zradu přeměňuji ve spolehlivost.

Mohu se na sebe spolehnout a svojí spolehlivostí tvořím důvěru.

Žiji v poctivosti, slušnosti a úctě.

 

Je to vaše mysl, která vytváří tento svět.

— Gautama Buddha

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář