Zapojte Rodinu a Spusťte své Rodinné Podnikání...

Podnikatelska Platforma pro 21.st . 15 Vyhod Proc Vlastni Online Business rodinný podnik Podnikatelská Platforma pro 21. století - DÍL14: Podnikání, které je zároveň Rodinný Podnik

Výhoda #13: Podnikání, které je zároveň Rodinný Podnik...

Vybudovat opravdu úspěšné a ziskové podnikání není jednoduché a není to otázkou několika prvních měsíců, kdy se do toho pustíte.

Často je to dlouhodobý proces na několik měsíců a spíše let… 

A proto může být velkou výhodou, že Vaše podnikání, bude zároveň rodinným podnikem, protože se může hodit, když budete mít doma podporu, klidný přístav a vzájemně si pomůžete k dosažení výsledků, po kterých toužíte…

Navíc ještě před 200 lety takový rodinný podnik byla naprosto přirozená věc, kdy rodinné podnikání přecházelo z otce na syna…

Spouštět Rodinný Podnik za každou cenu?

To záleží na tom, jaké v tuto chvíli máte vztahy, protože vztahy jsou v podnikání a obchodě jedna z nejdůležitějších věcí… 

Jestliže máte se svou rodinou velmi špatné vztahy, tak asi nedává moc velký smysl začít společně podnikat a snažit se o to, aby Vaše vztahy byly skrze podnikatelské aktivity uzdraveny – neříkám, že to není možné, ale děje se tomu vyjímečně… 

Proč? Jednoduše proto, že první fáze jakéhokoliv podnikání jsou často hektické a na řešení už teď špatných vztahů prostě nebude prostor…

Na druhou stranu – jestliže jsou Vaše vztahy normální tak může být velkou výhodou, že Vaše podnikání, může být zároveň rodinným podnikem.

Proč mít Rodinný Podnik?

Rodina je tou nejmenší společenskou buňkou – rodina je základ státu, jež je schopna samostatně zajistit mnoho věcí, které dnes často neefektivně zajišťují obsáhlejší společenské celky jako je obec, kraj či stát…

Silná a funkční rodina je základem pro vychování silných a zodpovědných jedinců a vzorem pro budoucí rodiny…

A budovat společný rodinný podnik může zásadním způsobem:

Můžete tak společně položit základy pro něco, co tady bude ještě dlouho poté, co Vy už tady nebudete… 

Můžete společně přehodit výhybku na osudu rodiny a následující generace, které přijdou po Vás mohou pokračovat odlišnou cestou, než tomu bylo doposud… 

Jaké další výhody má rodinný podnik?

Místo toho, abyste hledali nějaké obchodního partera zvnějšku, kterého vlastně moc neznáte a taky nevíte, zda nezklame Vaše očekávání či bude plnit dojednané, mezi rodinou tyto komplikace odpadají, protože se prostě znáte dlouho… 

 • Mezi rodinou máte mnohem větší důvěru a
 • stejně tak, máte vybudovaný vzájemný respekt.
 • Lépe navzájem znáte své silné a slabé stránky a
 • každý se tak může věnovat tomu, v čem je prostě nejlepší a 
 • víte přesně, co od sebe můžete očekávat díky tomu, že se již dlouho znáte… 
 • Můžete se také často lépe podržet v těžkých časech.

Každý z rodiny může podpořit rodinný podnik a přispět svými vlastními unikátními schopnostmi a dovednostmi a postupně lze zapojit i děti…

Rodinný podnik s partnerem a dětmi je převratný přístup...

Dokud si to člověk nevyzkouší, tak pravděpodobně neuvěří, jak to může být zajímavé, obohacující a vzrušující… 

Jaký lepší pocit může být, než to, že jdete za svými sny společně s těmi nejbližším a společně sdílíte radosti i starosti a stanete se více propojeným týmem?

Když o tomto přístupu slyší poprvé většina lidí (partnerů / manželských párů), zpravidla se mu velmi brání, protože mají představu, že to nutně musí vést k nepokojům nebo rozchodům.

Což tak zpočátku Vaší podnikatelské cesty může i vypadat, protože najednou společně komunikujete mnohem více a o jiných věcech, které jste předtím, než jste spustili rodinný podnik, nikdy řešit nemuseli…

Ano, když spolu s partnerem začnete podnikat, tak to zpočátku může (ale také nemusí) vyvolat různé negativní emoce (budete zřejmě více diskutovat, co by se mělo udělat teď, někdy to může přerůst dokonce v hádku) a určitý tlak.

Ovšem když tuto fázi překonáte, společný osobní rozvoj a společné úspěchy Vám pomohou:

 • naplnit rodinu velkým množstvím nadšení,
 • vrátí žár do Vašeho vztahu jaký býval na začátku,
 • začnete spolu více mluvit o budoucnosti, plánovat,
 • stanete se skutečnými partnery na nové úrovni bytí,
 • a dojdete ke kompletnímu napojení až splynutí…

Budete překvapeni konečným pozitivním výsledkem.

Co dělat když s Vámi rodina rodinný podnik nechce založit?

Pamatujte, že aby se Vám rodinu povedlo zapojit, která třeba zpočátku Vaším nápadem pro rodinný podnik není příliš nadšena, bude to chtít zvolit jiný přístup než nátlak nebo citové vydírání.
Prostě a jednoduše začněte sami… 

A sem tam svou rodinu požádejte o pomoc, sem tam jim dejte udělat něco, co potřebujete a v čem víte, že jsou dobří a rozhodně je za to odměňte. 

Postupně tak jednotlivé členy zahrnete do aktivit a činností, které pomáhají Vašemu podnikání růst. 

A je pravděpodobné, že se jejich pohled postupně změní…

Zejména, pokud si jimi odvedené práce budete vážit, budete jim děkovat a odměna, kterou jste jim poskytli, bude štědrá… 

Rodinný podnik, který je přenositelný na další generace...

 • Když se Vám podaří vybudovat úspěšný business, jaký význam má, aby fungoval pouze 5, deset nebo dvacet let?
 • Když máte spokojené zákazníky, proč by Vaše služby měly skončit s tím, co skončí aktivní čast Vašeho života?
 • Nebylo by hezké pozorovat své děti a případně vnuky jak rostou a jak stejně obratně jako Vy sami překonávají nástrahy a potíže, které je cestou potkávají?

Pokud jde o skutečně rodinný podnik, který má dlouhodobou vizi, tak je pravděpodobné, že rodiče, budou chtít časem převést business na své děti možná z dětí business posléze přejde na vnoučata.

Aby však byla zajištěna určitá integrita (jednotnost, celistvost) toho jak je rodinný podnik na trhu vnímán, musí rodinný podnik na své zákazníky působit stejně nebo lépe než před lety a poskytovat stejně kvalitní službu…

Bude proto zapotřebí nejen business, který vybudovali rodiče předat jednoho krásného dne dětem, které nemají tušení co s ním.

Je potřeba svou rodinu aktivně do budování podnikání zapojit v průběhu, kdy Vy se ještě aktivně rozvíjíte rodinný podnik…

Zapojte je ty nejprve do každodenního provozu a administrativních činností a posléze také do komunikace s obchodními partnery a další zodpovědné práce.

Zejména od té doby, kdy je to možné a kdy samy cítí, že je pro ně vhodná chvíle – kdy samy chtějí.

Zkuste to a výsledky Vás pravděpodobně příjemně překvapí.

Co na to Platforma pro podnikání?

Platforma je připravena pro to, abyste na ní mohli budovat jednak rodinné podnikání, které je automaticky děditelné na Vaše děti, děti Vašich dětí (tedy vnoučata) a děti Vašich vnoučat… 

Činnosti, které děláme nejsou tak složité, aby se je další pokolení Vaší rodiny nemohlo naučit a navíc máme k dispozici podpůrný a vzdělávací systém, který Vám pomůže předat nezbytné znalosti a dovednosti… 

Naše podnikatelská platforma může být skutečně cenný nástrojem pro velmi úspěšný rodinný podnik.

To je třináctá výhoda, jež má Podnikatelská Platforma pro 21. století...

Online Business, který stojí na pevných základech oboru Network Marketing, kdy vlastníte svou licenci pro provoz a zároveň se tak dostáváte k ověřenému know how, udělá obrovský rozdíl v životě Vašem, stejně jako v životech Vašich blízkých.


Získejte Více Informací & Svou Vlastní Licenci…

Stejně jako Osobní Vedení, Mentoring, Vzdělávání &
Systém Kroků jak Rychle Profitovat…

Těšte se na další díl!

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Podnikatelská Platforma pro 21.století: 15 Výhod PROČ Vlastnit Online Business, registrujte se.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: