Vyhněte se Druhotné Platební Neschopnosti

Podnikatelska Platforma pro 21.st . 15 Vyhod Proc Vlastni Online Business druhotná platební neschopnost Podnikatelská Platforma pro 21. století - DÍL8: Podnikání, kde Nehrozí Druhotná Platební Neschopnost...

Výhoda #7: Podnikání, ve kterém Nehrozí Druhotná Platební Neschopnost...

Druhotná Platební Neschopnost už položila mnoho firem… 

Jde o situaci, která vznikne tak, že firma není schopna dostát svým závazkům (slibům) z důvodu insolvence (platební neschopnosti) svých odběratelů.

Druhotná platební neschopnost je nepříjemná v tom, že se postupně přenáší na další podnikatelské subjekty, čímž ohrožuje celé podnikatelské prostředí jako celek.

Jak k této situaci dojde?

Častou chybou mnoha podnikatelů v začátcích jejich podnikání je, že se snaží obchodovat téměř s každým, jen aby firmu rychle rozjeli.

Jsou tak horliví, že často natrefí na jinou firmu, která není solidní a buď nemá finance nebo dobré úmysly zaplatit za služby nebo produkty, které jsou ji poskytovány.

S tímto úmyslem jdou často do obchodních jednání hned od počátků, ale tváří se, jako by vše bylo v naprostém pořádku.

Čerství podnikatelé jsou často tak zaslepení vidinou rychlého získání obchodu, že přehlídnou jakkýkoliv náznak skrytých úmyslů.

Nevšimnou si, že až nějak moc snadno se s touto firmou jedná a je ochotna velmi rychle odebrat produkty nebo služby a příliš se nezajímá o záruky.

Tato chyba připravila o život mnoho firem.

Protože se stane jednoduchá věc…

  • Zboží se vyrobí na náklady firmy (říkejme ji firma A),
  • je vyvezeno k zákazníkovi (druhá firma, říkejme ji firma B) spolu s fakturou, která je se splatností 14 až 90dní.
  • To znamená, že firma B dluží třeba až 90 dní firmě A peníze.

Jestliže firma B odebere zboží a nezaplatí, pak firma A utrpí škodu ve výši ceny zboží a třeba není schopna zaplatit firmě Z, která dodala materiál na výrobu zboží pro firmu B.

Je jedno zda firma B:

  • měla v úmyslu nezaplatit hned od počátku jednání o obchodu
  • nebo se to stalo vlivem toho, že prostě nemají peníze,
  • nebo jim prostě firma C také nezaplatila a tak se dluh přenáší z jedné firmy na druhou.

Což je situace, kde nikdo nevyhrává.

Můžete se soudit, můžete se vztekat, ale to je tak všechno co můžete.

Avšak peníze za současných zákonů v ČR není snadné z dlužníků dostat.

Co tak obsluhovat koncové zákazníky?

Když však obsluhujete jednotlivé koncové zákazníky – fyzické osoby / rodiny, má to tu výhodu, že Vám platí na ruku záměnou za zboží nebo službu, kterou jím poskytujete.

A nebo dokonce platí dopředu.

Nevystavujete žádné faktury s oddáleným datem splatnosti – Vaši zákazníci to od Vás jednoduše nečekají – nečekají, že jim vystavíte fakturu se splatností 90dní, což je mezi firmami a podnikateli běžná záležitost.

V takovém případě žádnému svému zákazníkovi nedáváte na dluh a sami tak máte všechny peníze v ruce nebo na bankovním účtu a teprve poté dodáváte produkt či službu a to Vám dává možnost klidně spát…

V tomto případě tedy nehrozí druhotná platební neschopnost, což byl a stále je postrah pro mnohé firmy – zejména, pokud nemají dostatečný volný kapitál, díky kterému by byli schopni překlenout období, než najdou zákazníky, kteří jsou spolehliví a solventní a své závazky platí.

Jedná se o skutečné Podnikání bez rizika…

To je sedmá výhoda, kterou má Podnikatelská Platforma pro 21. století...

Online Business, který stojí na pevných základech oboru, kdy vlastníte svou licenci pro provoz a zároveň se tak dostáváte k ověřenému know how, udělá obrovský rozdíl v životě Vašem, stejně jako v životech Vašich blízkých.

2 orez druhotná platební neschopnost Podnikatelská Platforma pro 21. století - DÍL8: Podnikání, kde Nehrozí Druhotná Platební Neschopnost...