Postoje řídí jednání

Je známá skutečnost, že myšlenky ovlivňují naše jednání.

Již starověký řecký myslitel Aristoteles řekl: „Jsme to, čím se opakovaně zabýváme. Dokonalost není čin, ale zvyk.” Čím se zabýváme, co děláme, tím se stáváme.

Postoje jsou ještě důležitější podmínkou k dosažení úspěchu než schopnosti. Pokud máme špatný postoj, k dosažení úspěchu nám nepomohou naše schopnosti.

Chtít dosáhnout úspěchu se špatným postojem je podobné jako chtít jet na kole s prázdnou duší. Pokud jí nenafoukneme, neopravíme, nedostaneme se dál.

Jaké jsou negativní postoje, které nás brzdí a díky kterým zůstáváme trčet na místě?

Jaké jsou pozitivní postoje, které nám naopak umožní růst a vítězit ve všech oblastech našeho života?

Negativní postoj č. 1: Negativní myšlení

Negativní myšlení nám vnucuje tuto lež: „Nemůžu toho dosáhnout; není to možné; věci se nikdy nezmění; všechno hraje proti mně; nemám šanci, musím se smířit se svoji situací.“

Pozitivní postoj č. 1: Pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení nás naopak povzbuzuje: „Můžu; je možné toho dosáhnout, je třeba se snažit o pozitivní změny; chce to trpělivost, odvahu, vytrvalost, nevzdávat se a okolnosti mi mohou pomoci; prozřetelnost mi přivede do cesty ty správné lidi.”

Základem pozitivního myšlení je naděje, odvaha a vytrvalost, což jsou rysy osobnosti, které vedou k úspěšnému životu.

Negativní postoj č. 2: Sebelítost

Sebelítost je nadměrné zabývání se svými skutečnými či domnělými problémy. V sebelítosti není místo pro naději. Sebelítost nás odsuzuje k beznaději a k zoufalství.

Někdy může na člověka dolehnout smutek, je však třeba se vzpamatovat, nezůstat dlouho vězet ve smutku. Dlouhé prodlévání ve smutku vyvolává pocit sebelítosti, marnosti, beznaděje a depresi.

Opakem deprese není štěstí, ale odolnost, schopnost rychle se vzpamatovat po těžké ráně, postavit se problémům a rozvinout takové strategie, které umožní překonat překážky.

Je třeba přemýšlet, ale pokud možno s chladnou hlavou, emoce nejsou dobrými rádci, kromě toho nás mohou uvrhnout do sebelítosti.

Pozitivní postoj č. 2: Zapomínání na sebe

Zapomínání na sebe není projevem nelásky k sobě, není projevem zanedbáváním vlastních tělesných a emocionálních potřeb.

Je třeba objevit velké duchovní bohatství, které spočívá v pomáhání druhým. Pomáhat druhým, dělat to, v čem jsme dobří, nás naplňuje a obohacuje náš život.

Tuto pravdu pochopili ti, kteří se věnují dobrovolnické činnosti, kteří věnují druhým svůj čas, své schopnosti.

Negativní postoj č. 3: Přílišná starostlivost

Starostlivost je definována jako úzkost, neklid nebo napětí, neustálé přemítání o problému. Starostlivost zvyšuje stres, brání učení se, vyvolává nevhodné reakce.

Starost nevyřeší naše problémy, ale naopak ztíží jejich řešení.

Je-li mozek nadměrně zaměstnán starostmi, snižuje se jeho kapacita a také naše duševní energie.

Měli bychom si tuto energii uchovat pro konstruktivní řešení skutečných problémů.

Pozitivní postoj č. 3: Vděčnost

Opakem starostlivosti je důvěra, klidné spočinutí a jistota. Vděčnost, optimismus, přičinlivost a odolnost vůči stresu jsou spojeny s lepším duševním a tělesným zdravím.

Negativní postoj č. 4: Malování čerta na zeď

Malování čerta na zeď je předpoklad, že nastane nejhorší možná situace.

Malování čerta na zeď je katastrofické uvažování, které vede k přílišné starostlivosti a vhání nás do náruče strachu.

Malování čerta na zeď vede člověka do otroctví strachu a k úvahám typu: „To nemůžu zvládnout, situace se jistě vymkne z rukou.”

Chcete-li takovému uvažování zabránit, vyhýbejte se médiím, literatuře a aktivitám, které jsou depresivní, násilné, nemorální a které postrádají smysl.

Pozitivní postoj č. 4: Optimismus

Optimismus je schopnost vidět na každé situaci něco pozitivního.

Optimismus není naivita, optimismus je realistický pohled na situaci spojený s nadhledem, optimismus přináší naději.

Optimismus pomáhá řešit obtížné situace konstruktivně, „s chladnou hlavou“, bez negativních emocí.

Optimista vidí při pohledu na růže trny, které mají květy, naopak pesimista vidí květy, které mají trny.

Soustředění na pozitivní, hodnotnou četbu a aktivity zlepšuje náladu, odvádí pozornost od potíží a nechá mozek odpočinout od starostí, obav a úzkostí a pomáhá řešit problémy.

Je proto dobré si vybírat média, literaturu a aktivity, které jsou osvěžující, uvolňující, zdravé, morální, duševně stimulující.

Nahraďte negativní myšlenky pozitivními. Odmítněte neustále myslet na chyby z minulosti či na obavy z budoucnosti.

Nové volby vytvářejí nové „já“. Postoje řídí naše jednání, náš život, dělají nás tím, kým jsme.

Naše postoje rozhodují o tom, zda nás životní zkoušky pozvednou, posílí nebo zda nás naopak srazí dolů a zdrtí.

Autorka: Evžena Janovská

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář