Pravda – jak to s ní je?

Často od někoho slýcháme, že někdo ranil jeho city, urazil ho, anebo se mu vysmíval. Co ale někdo udělal, je jen událost. To, jaký z toho máme pocit, určuje naše verze příběhu.

Ještě si lehce osvětlíme rozdíl mezi událostí samotnou a naší verzí příběhu.

Události nezměníte

Události zkrátka jsou, co jsou. Naše verze příběhu je určována našimi pocity a myšlenkami. Událost nemá žádné pocity, žádný příběh. Zkrátka je. Naše verze příběhu oproti tomu jsou pocitů a emocí plné.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zajímavé je, že dva nebo více lidé se mohou účastnit zcela totožné události, a přesto mít velmi odlišné verze toho, jak probíhala. Která je ale pravdivá? Odpověď zní: “Žádná.”

Naprostá pravda neexistuje

Může se to zdát k neuvěření, obzvláště jestli jste si už s událostí spojili pocity a emoce a pokud víte, že pravdu máte vy a ten druhý lže. Ten druhý by ale přísahal, že lžete vy a že jeho příběh je nejčistší pravda.

Chci vás podpořit v poznávání toho, že neexistuje žádná absolutní pravda. Jsou jen verze událostí a žádná z těchto verzí není pravdivější než jiná.

Verze příběhů jsou potřeba

Další zajímavostí, která jistě stojí za zmínku je, že nemůžete mít žádný pocit z události, aniž byste si vytvořili nějakou verzi toho, jak proběhla.

Například životní události jako ‘narození, smrt, svatba atd.’ Představte si teď tato slova. Když si představíte slovo porod, neznamená nic, dokud si nevybavíte příběh porodu vašeho dítěte.

Potom si začnete vybavovat vaši verzi tohoto příběhu a toho jaké to je být rodičem a než se nadějete, máte emocí a pocitů na celý román.

Využijte toho, že verze tvoříte vy

Jakmile si uvědomíte, že vaše zážitky jsou založeny na vašich verzích příběhu a ty jsou velmi snadno měnitelné, můžete změnit vaše zážitky tím, že si vytvoříte jinou verzi toho, jak se staly.

Když si někdo uvědomí, že neexistuje absolutní pravda a to, jak se na událost dívá je jen na něm, je pak už snadné zbavit se pocitu oběti, která nemá nad sebou kontrolu a nabýt pocitu, že řídíte svůj život!

Tak si vytvořte nějaké hezké příběhy.