Převezmi kontrolu nad svým životem - úvod do NLP (Neuro - Lingvistického Programování) - ŽivotbezHranic.cz

Převezmi kontrolu nad svým životem – úvod do NLP (Neuro – Lingvistického Programování)

NLP znamená:
• neuro – mozek a nervový systém
• lingvistické – jazyk (verbální a neverbální), který používáme ke komunikaci
• programování – způsob, jakým jazyk a myšlenky společně tvoří chování.

Lidé obvykle fungují na “autopilota”, na základě podvědomých impulsů často po mnoho let, automaticky reagují na vnější podněty, které se naučili a nacvičili.

NLP vám nabízí převzetí kontroly – přesun z místa pasažéra za volant.

Někdy jsou úspěšní lidé považovaní za ty, co měli štěstí, a neúspěšní lidé za ty, co štěstí neměli. Velmi často však úspěch záleží na způsobu, jakým lidé myslí.

Lidé, kteří vyvinuli NLP, se zajímali o rozdíly v myšlenkových vzorcích mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi, a to, co objevili, bylo základem dnešního NLP. Štěstí má málo co do činění s úspěchem – můžete si vybrat, že převezmete kontrolu.

NLP zkoumá vztahy mezi tím, jak myslíme (neuro), jak komunikujeme (jazyk) a našimi vzorci chování a emocemi (programy).

Přesněji řečeno, NLP je o způsobu, jakým jsou objekty a situace jednotlivci mentálně reprezentovány. Vezměte si jednoduchý příklad, kdy se NLP často používá jako řešení – fobie.

Lidé s fobií často “vidí” předmět jejich fobií (například pavouka, hada nebo cokoliv) kompletně nepřiměřeným způsobem – když si promítnou obraz objektu na jejich duševní obrazovce, může být neúměrně velký nebo blízko, některé vlastnosti mohou být zvětšené nebo příliš zkreslené.

Nebo mohou být s obrazem spojené hlasité nebo děsivé zvuky, a tak dále.

Osoba bez fobie si bude promítat úplně jiný mentální obraz, a nalezením tohoto normálního obrazu se osoba s fobií naučí obraz promítat jiným způsobem. NLP je pozoruhodně úspěšná při léčbě fobií ve velmi krátké době (asi 30 minut). Roky terapie a hypnóza nejsou nutné!

NLP je velmi praktické – je to o tom, co funguje.

V průběhu let byla vyvinuta velká sada účinných technik, které slouží k řešení různých problémů:

• Zlepšení komunikace
• Překonávání obavy z mluvení na veřejnosti
• Být více zdravý
• Zlepšení sebevědomí a sebedůvěry
• Osvobození z nudy

Tím, že učí přepracovat obrazy, které nosíme v našich hlavách, se náš život může magicky změnit. NLP je způsobem, jak převzít zpět kontrolu a žít život, který si vyberete, ne jen nechat věci náhodě.

 

O autorovi: Na webu ChangeYourLife.net najdete soubor návodů, které pomáhají lidem změnit život k lepšímu. Naše články pokrývají pestrou škálu témat, od NLP k duchovním. Zaměřujeme na osobní změnu a řízení změn.

Originální článek: