I když jsem často slyšel o hodnotě přípravy, není vždy snadné sám sebe motivovat k přípravě na budoucí úkol. V současné době jsem v procesu přípravy dvou různých ústních prezentací. Jedna z nich bude za týden, zatímco ta druhá až za tři týdny. I když daný předmět znám dobře a mám obecnou představu o tom, co chci přednášet, neustále mi odbíhá pozornost, když si mám sednout a pracovat na tom. Některá rozptýlení se týkají i cílů, kterých chci dosáhnout. Jiná, upřímně řečeno, mohou buď počkat na pozdější datum nebo čas, nebo jsou v kategorii ztráty času nedůležitými maličkostmi.

Proč je soustředění se tak těžké?

Proč je někdy tak těžké se soustředit na úkol, který máme udělat, i přesto, že si uvědomíte, že odměna za dobře vykonaný úkol je pro vás významným přínosem? Jak jsem tak o tom přemýšlel, napadlo mě hned několik důvodů:

  • Výsledek je pro mě moc důležitý, a tak posouváním zahájení daného úkolu oddaluji nevyhnutelnost jeho dosažení.
  • Úkoly, které jsou součástí procesu, ode mě budou vyžadovat hodně času a soustředění a mně chybí motivace, abych do toho v tuto chvíli vložil dané v úsilí.
  • Chytil jsem se do staré pasti, že nejdřív udělám pár méně důležitých věcí, které mám na seznamu, a po jejich dokončení si namlouvám, jaký jsem udělal velký pokrok, zatímco nejdůležitější úkol na mě ze seznamu stále zírá, protože není dokončen.

Příprava dodá hodnotu

Přemýšlel jsem dále a začínal si uvědomovat hodnotu, kterou kompletní příprava dodá mé prezentaci. Jak jsem to tak dál zvažoval, uvědomil jsem si, co všechno tím mohu získat:

  • I když témata, o kterých budu mluvit, znám poměrně dobře, příprava mi poskytne příležitost je poznat ještě lépe, jak budu plánovat koncept toho, co chci říct a jak to vysvětlit svému publiku.
  • Pomůže mi zvýšit své sebevědomí a dovednosti v předávání svých znalostí o tématu, které je pro mnoho lidí velmi zajímavé a které ukáže, že se dobře vyznám v tom, jak řešit problémy v rámci této tématické oblasti.
  • Pomůže mi přilákat potenciální klienty.
  • Jakmile dokončím přípravu této prezentace, tento materiál mohu znovu použít nebo jej změnit do jiných prezentací, které budou i nadále pomáhat zvyšovat moje postavení  jako odborníka ve svém oboru a najít osoby, které potřebují služby v této oblasti.

Jaká je vaše odměna?

Příprava nás posune dopředu.Ano, příprava vyžaduje čas. Může vás odvádět od činností, které chcete dělat v daném okamžiku, které považujete za více relaxační a zábavné. Upřímně řečeno, může to být hodně práce. Nicméně, když vám odměna za dobře odvedenou práci pomůže na cestě k dosažení cíle, který pro vás má velký význam, důležitost přípravy nemůže být více zdůrazněna.

Jeden z největších faktorů, které se učím při své současné kariéře koučování například je, že ti uchazeči o zaměstnání, kteří dopředu vynaloží snahu k ohodnocení toho, kam chtějí dospět při své další kariérní příležitosti, udělají výzkum společností, na které se chtějí zaměřit, dozví se o potřebách těchto společností a jejich náborářů, s nimiž budou mluvit, a připraví si smysluplné otázky na své pohovory, nacházejí uplatnění v mnohem kratším čase, než ti, kteří jen zaktualizují svůj životopis, dají ho do oběhu a vyčkávají až k nim ostatní přijdou.

Najděte si svůj způsob

Pokud vám opravdu záleží na tom, čeho chcete dosáhnout, jakkoli to může být náročné, budete se na to muset připravit, jak nejlépe to jen půjde. Možná, že budete chtít naplánovat přípravu tak, že rozdělíte její dokončení do zvládnutelných částí, které vás udrží od toho, abyste se zaměřili na všechno najednou.

Nebo snad najdete čas, nebo místo, kde se můžete jít připravit, a to vás dostane do nejpohodovějšího stavu mysli, abyste mohli řešit aktuální úkol.

Nicméně, pokud nedáte přípravě čas, který si zaslouží, bude to znamenat jen, že nebudete připraveni být tím nejlepším, až přijde čas, abyste ze sebe vydali to nejlepší.

Takže mi dovolte, abych se s vámi nyní rozloučil. Čeká mě ještě nějaká příprava, kterou musím dokončit, abych byl připraven poskytnout Vám tu nejlepší výuku, až se někdy v budoucnosti setkáme.

Napsat komentář