Chcete Zlepšit své Zdraví? Čistá Pitná Voda je Základ Zdravého Života a Optimálního Zdraví... - ŽivotbezHranic.cz

Chcete Zlepšit své Zdraví? Čistá Pitná Voda je Základ Zdravého Života a Optimálního Zdraví…

KVALITA Vody již není to, co bývala…

Opravdu si myslíte, že můžete důvěřovat obyčejným
kovovým trubkám, které leží v zemi & korodují
a to již více než 70 dlouhých let ?!?

Pozn.: Vaše Ledviny nejsou Filtr

 

[udesign_icon_font name=”fa fa-arrow-circle-down” size=”4em”]

[content_block bg_image=”https://zivotbezhranic.cz/wp-content/uploads/2017/01/water-2-crop.jpg” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#7a7a7a” content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]
 
 
 
 
 
 
 
 
[/content_block]
 
[clear]
[message type=”custom”]

ANO, Kvalita Vody, kterou pijeme, již není taková, jaká bývala… 

[/message]
 

Není tomu tak kvůli Nekvalitní Úpravě Pitné Vody ve Vodárnách…

Daleko Více je tomu kvůli mnohdy déle než 70-ti let starému potrubí,
které do Vaší Domácnosti Vodu z Vodárny Přepravuje v zemi,
ve které jsou často rozpuštěny Jedovaté Pesticidy…  

 

PODÍVEJTE SE NA TUTO 7-mi Minutovou Reportáž Jana Tuny…


 

Fakta, která Vás rozhodně budou zajímat…

Než se voda dostane k Vám domů, musí urazit dlouhou cestu, během níž často dochází k jejímu znečištění.
 
[one_third]
[message type=”custom”]
[custom_list style=”list-7″]

 • Dnes se více než kdykoliv dříve užívají hnojiva, jež zemědělcům umožňují pěstovat více úrody, ale daň za to neseme všichni – do země, podzemních vod a potrubí z vodárny se tak dostávají látky, které lidem neprospívají…

[/custom_list]
[/message]
[/one_third][one_third]
[message type=”custom”]
[custom_list style=”list-7″]

 • Dnes se více než kdykoliv dříve užívá hormonální antikoncepce (přípravky proti otěhotnění), která se dostala do podzemních vod, které vodárny často neumí odstranit – což je také jeden z důvodů, proč je tolik lidí, kteří mají problém mít děti…

[/custom_list]
[/message]
[/one_third][one_third_last]
[message type=”custom”]
[custom_list style=”list-7″]

 • Průmysl je dnes mnohonásobně rozvinutější než byl kdykoliv dříve – na jednu stranu to má svá pozitiva, na stranu druhou se do země dostávají nebezpečné látky a těžké kovy, které by tam rozhodně neměly být, jsou zdraví škodlivé…

[/custom_list]
[/message]
[/one_third_last]
 
 
[clear]
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Čistá Pitná Voda bude v blízké budoucnosti větší a větší vzácností…

Některé prognózy zmiňují, že bude voda dokonce vzácnější než samotná ropa

[/content_block]
 
[clear]

To, co pijete: Současný koloběh vody do Vaší domácnosti…

[message type=”custom” width=”100%” align=”center” start_color=”#Ffffff” end_color=”#ffffff” border=”#B9B9B9″ color=”#333333″]

[/message]
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Voda tvoří celých 66 % průměrného lidského organismu…

Nemáte-li dostatečný přísun čisté pitné vody, má to Fatální Vliv
na Vaše Zdraví, Zdraví Vaší Rodiny a na Váš vlastní Život…

[/content_block]
 
[clear]

Proč byste měli dát Vysokou Prioritu zajištění Čisté Pitné Vody pro Vaší domácnost?

Co se vlastně stane, nemáme-li Čistou Pitnou Vodu? 

 
[custom_list style=”list-1″]
[one_half]
[message type=”custom”]

 • Voda je pro správné fungování lidského organismu naprosto nezbytná, stejně jako je nezbytná k přežití.
 • Voda přispívá k zachování normálních fyzických funkcí organismu (trávení, vylučování)…
 • Voda rovněž přispívá ke správné regulaci tělesné teploty a tím i správnému fungování orgánů člověka.
 • Voda je zdrojem stopových prvků, které naše tělo potřebuje ke správnému fungování…

[/message]
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]

 • Voda přispívá k zachování normálních kognitivních funkcí (poznávací funkce jejichž centra jsou uložena v mozku) prostřednictvím nichž člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly, stejně se může učit, zapamatovat, přizpůsobovat se…
 • Kromě funkce paměti zahrňují koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, apod.

[/message]
[/one_half_last]
[/custom_list]
 
[clear]
[toggle_content title=”Bez Čisté Pitné Vody nelze dosáhnout Život bez hranic…”]
[one_half]
[message type=”custom”]
Základním předpokladem pro to, abyste i Vy byli schopni vytvořit život svých snů – život podle Vašich představ, pravidel, termínů a přání – vlastní život bez hranic, je, abyste byli zdraví… 
Zdraví je skutečně důležité. Je to základní předpoklad, stejně jako základ pro Váš další růst…
Pokud jakýmkoliv způsobem na zdraví strádáte, bude pro Vás složité a nebo dokonce nemožné, abyste vytvořili dostatečné množství energie, vložili patřičné množství úsilí a měli jste dlouhodobé zaměření pro dosažení cílů a vytvoření výsledků, které do svého života chcete získat…
[/message]
.
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]
Vitální a zdravý člověk má zdravé tělo. Pro správnou funkci našeho těla, je nezbytné dodat mu dostatek tekutin, protože bez tekutin je jen otázkou hodin, kdy přestane správně fungovat a dojde k fatálnímu selhání…
Základním předpokladem pro Vaše dlouhodobé fyzické Zdraví, správnou funkci organismu, Optimální Kondici a vysokou úroveň energie je nezbytné dodat svému tělu kvalitní tekutiny.
Tou nejvíce přirozenou je právě voda – nikoliv ledajaká voda, ale nejlépe Čistá Pitná Voda… Protože Čistá Pitná Voda ve skutečnosti znamená Zdraví…
[/message]
[/one_half_last]
[/toggle_content]
 
 
[clear]
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Jakým způsobem si tedy v dnešní době můžete zajistit
Čistou Pitnou Vodu pro svou Domácnost & Rodinu?

[/content_block]
 

Možností JAK Získat Pitnou Vodu na trhu existuje celá řada…

Kvalitativní úroveň možných řešení se však různě liší…

 

Na následujících řádcích projdeme výhody i nevýhody jednotlivých řešení, jež lidé pro získání čisté pitné vody běžně využívají a jejich skutečnou vhodnost či nevhodnost pro dosažení Vašeho Optimálního Zdraví…

 

>> Proklikejte si 4 Nejběžnější Způsoby, JAK dnes lidé ke každodenní konzumaci vodu získávají… <<

[tabs]
[tab title=”#1. Voda z vodovodního řádu”]

#1. Voda z vodovodního řádu, voda z vodovu, voda z potrubí…

 

Ve skutečnosti nejde o úpravu a čištění vody v domácnosti, ale jedná se o jeden z nejdostupnějších a nejvíce používaných způsobů, jak si opatřit pitnou vodu, který je zároveň také nejlevnější…

Vodárny jako takové dělají skvělou práci – když se podíváte na to, jakou vodu mají na vstupu (co se k nim dostává) a se kterou pracují a následně ji upravují pro to, abychom ji mohli beznásledku na zdraví pít, odvádí obrovskou práci…

Existují však 2 problémy s vodou tekoucí z vodovodu…

 
[one_half]
[dropcap]1[/dropcap]Čističky vod ve vodárnách si neumí poradit s novými riziky, které se vodě objevují posledních 10-15 let a rapidně rostou – konkrétně znečištění vody látkami, které jsme dříve vůbec neměli k dispozici…
Jedná se o látky jako například:
[custom_list style=”list-7″]

 • Antibiotika a růstové hormony (které se ve velkém cpou do zvířat chovaných ve velkochovech, což se následně dostane do vodovodní sítě – cyklus řeky, čistírny, vodovodní potrubí a domácnosti),
 • nebo části hnojiv ze zemědělské produkce, stejně jako různé postřiky proti škůdcům a
 • v neposlední řadě hormonální aktikoncepce (látky, proti otěhotnění), apod.

[/custom_list]
Vodárny v tuto chvíli nemají žádnou účinnou technologii jak tyto chemikálie z vody určené pro pití odstranit…
A tak se velká část těchto “vedlejších produktů” vyspělé výroby a zemedělství dostávájí pěkně k Vám do domácnosti a do Vašeho těla – což není zdraví prospívající…
 
[message type=”custom”]

Přes všechny zmíněné nevýhody je voda z vodovodu často mnohdy více kvalitní než balené vody (viz. následující bod)…

[/message]
 
[/one_half][one_half_last]
[dropcap]2[/dropcap]V mnoha českých městech (ale i v Evropě) je potrubní síť, kterým se voda z vodáren dopravuje ke spotřebitelům (tedy vodovodní potrubí) podobná časované bombě…
Důvodem k tomu , že je, že ve většině případů je lidem voda dopravována vodovodním potrubím, jež bylo instalováno před 70, 80 nebo i 100 lety a to zejména v starších historických městech.
Jedno z řešení, které se nabízí, je udělat komplétní výměnu vodovodního potrubí…
Problémem takového řešení je však jeho vysoká nákladovost a navíc by taková kompletní výměna přerušila dodávky vody, stejně tak dopravu na pozemních komunikacích…
Je tedy pravděpodobné, že danými trubkami poteče vody i následujících 30, 50 nebo i 80 let…
Další variantou může být postavení zcela nového potrubí (což je rovněž nákladné, přeruší to dodávky vody, stejně jako dopravu) nebo se bude voda více a více dezinfikovat a voda z kohoutku bude méně a méně chutná…
Ať už to dopadne jakkoliv, je pravděpodobné, že bude více a více docházet k větším či menším lokálním kalamitám přemnožení baktérií ve vodě, kterých jsme byli v posledních letech svědky hned několika.
[/one_half_last]
[/tab]
[tab title=”#2. Balené Vody z hypermarketů…”]

#2. Balené Vody z hypermarketů, supermarketů a obchodů…

Zhruba 50% lidí v ČR a na Slovensku kupuje balené vody, za které utratí několik miliard korun ročně…
Proč? Jednoduše proto, že si díky chytrému mediálnímu marketingu myslí, že jediná pitná voda, kterou mohou získat, je balená voda a že tak pro své zdraví dělají to nejlepší…
 

Existuje však několik problémů s balenou vodou z obchodu…

 
[one_third]
[dropcap]1[/dropcap]Sycené nápoje jsou sycené oxidem uhličitým CO2, který dráždí střevní stěnu a může tedy rozdráždit i ulcerózní léze nebo zánět.
Jedna či dvě sklenice sycené minerální vody organismus zdravého jedince tolik nezatíží, a ani studie neprokázaly, že by tomu tak bylo – více než 2 skleničky denně se ale nedoporučují.
U citlivějších osob mohou sycené nápoje způsobit zažívací problémy ve formě nadýmání, křečí nebo říhání. Problém může nastat u jedinců, kteří mají vážnější zdravotní problémy jako jsou vředy nebo podrážděnou sliznici žaludku (gastritidu).
Najděte si na internetu dokument Statního Zdravotního Institutu pro ČR (SZÚ) s názvem “Účinky vody s oxidem uhličitým na lidské zdraví” a udělejte si vlastní představu…
 

Sycené minerální vody prostě nejsou vhodné pro celodenní a každodenní pití – naše tělo potřebuje ke svému fungování čistou pitnou nesycenou vodu.

[/one_third][one_third]
[dropcap]2[/dropcap]Častým problém je také skladování balených vod, které spotřebitel nemá pod kontrolou.
Věděli jste, že je nezbytně nutné skladovat balené vody v chladu a chránit je před přímým slunečním svitem, protože jinak se kvalita balené vody dostane hluboko pod úroveň kvality vody, která teče z kohoutku?
A pokud k takovému skladování nedochází, dochází ke vzniku a množení baktérií, které našemu tělu rozhodně neprospívají a zdraví nepřidají?
Když se podíváte na stránky dTest.cz (což je nezisková organizace, která pomáhá v orientaci při nákupu výrobků, výběru poskytovatelů služeb a při uplatňování spotřebitelských práv) – výsledky testů ukazují často jinou skutečnost, než jakou se dozvídáme z reklamy.
Na daném webu najdete testy, ze kterých zjistíte, že balená voda je mnohdy horší než voda, která Vám teče z kohoutku z vodovodního řádu a potrubí…
Takže berte s určitou rezervou marketingové upoutávky a reklamy v televizi…
 
[/one_third][one_third_last]
[dropcap]3[/dropcap]Dalším problémem je cena balené vody v porovnání s vodou tekoucí z kohoutku…
Když vezmeme tyto dva běžně užívané zdroje vody určené k doplňování pitného režimu a porovnáme je z hlediska ceny, dojdeme k zjištění, že u balené vody dochází k 100 násobné zdražení o proti vodě z vodovodního řádu…
 
[custom_list style=”list-7″]

 • Běžná voda tekoucí z vodovodu stojí kolem 0,09CZK / litr…
 • Balená voda stojí 9CZK / litr a jedná se tedy o 100 násobné zdražení…

[/custom_list]
 
Je to neuvěřitelné, ale většina lidí o tom nepřemýšlí a tak kupují balenou vodu po baleních…

BALENÁ VODA je však NEJDRAŽŠÍ ZDROJ VODY určené ke konzumaci a přitom má navíc často ŠPATNOU KVALITU.

 
[/one_third_last]
 
[clear]
[message type=”custom”]

Voda z kohoutku není sice dokonalá, ale je jednoznačně lepší než balená kupovaná voda v mnoha ohledech.

[/message]
[/tab]
[tab title=”#3. Filtrační konvice…”]

#3. Filtrační konvice na vodu a filtrovací konvice…

 

Jak již víte, balená voda není záruka čisté vody, která by přispívala Vašemu zdraví, nebo byla nějak zvlášť vhodná a je často mnohem lepší si nějakým způsobem upravovat vodu z vodovodního řádu a tady přichází na řadu třetí způsob úpravy pitné vody – filtrační konvice.
Filtrační konvice jsou středně nákladné řešení pro domácí úpravu pitné vody a jsou relativně efektivní pokud se budeme bavit o estetických vlastnostech vody (vzhled a chuť)…

Filtrační konvice si dokáží poradit například s tím, že:

[custom_list style=”list-1″]

 • zbaví vodu chlóru, který do vody přidávají vodárny…
 • zbaví vodu jiných zápachů…
 • změní její měkkost či tvrdost…
 • voda chutná lépe než z vodovodu samotného…

[/custom_list]
 
[message type=”custom” width=”90%” align=”center” start_color=”#eeeeee” end_color=”#FCFCFC” border=”#BABABA” color=”#777777″]

Jestliže tedy vodu z vodovodu upravíte před vlastním požitím skrze filtrační konvici
k tomuto účelu určenou, budete mít lepší pocit z vody, kterou pijete a skutečně do sebe budete dodávat méně špatných věcí

[/message]
 
[one_half]
Většina filtračních konvic funguje na bázi granulovaného aktivního uhlíku v kombinaci s aktivním stříbrem takže v podstatě zlepší chuť vody samotné, odstraní některé těžké kovy…
Avšak podobně jako vodárny ani filtrační konvice Vám nezajistí, že vodu zbaví nových rizik:
[custom_list style=”list-7″]

 • antibiotika a růstové hormony
 • stejně jako si neumí poradit s bakériemi a viry.

[/custom_list]
 
[/one_half][one_half_last]
Jakákoliv filtrační konvice tedy není příliš důmyslným systémem pro úpravu kohoutkové vody na vodu pitnou…
Podobných výsledků jako z filtrační konvice ve skutečnosti dosáhnete tím, že vodu z vodovodu prostě převaříte.
Konvice Vám přidá jen něco málo na vlastnostech vody, ale rozhodně je to lepší řešení než voda balená…
[/one_half_last]
[/tab]
[tab title=”#4. Vodní filtr s reverzní osmózou…”]

#4. Reverzní osmóza: Vodní filtr s reverzní osmózou…

Reverzní osmóza je nesmírně diskutována metoda pro úpravu vody na pitnou…
Na jedné straně je reverzní osmóza neuvěřitelně účinná – dokáže ze zdroje (vodovodní řád) získat čistou vodu (H2O), ale tato voda je destilovaná a demiralizovaná…

Existují minimálně 2 problémy s Filtry na vodu s Reverzní Osmózou…

 
[one_half]
[dropcap]1[/dropcap]Problémem je, že dlouhodobé pití destilované a demiralizované vody je zdraví nebezpečné. Jeden odborník na vodu za druhým se vyjadřují tak, že striktně nedoporučují mít filtr na vodu s reverzní osmózou jako základ pitného režimu…
Stejně striktní je i stanovisko SZÚ (Státní Zdravotní Ústav České Republiky) k pití demiralizované vody, protože takto upravená vody na sebe váže minerály z těla člověka a není vhodná pro dlouhodobější užívání, protože Vám krok za krokem demineralizuje tělo (zbavuje minerálů) – minerálů, které jsou pro správnou funkci těla nezbytné…
Úprava vody při použití reverzní osmózy prochází přes několik zařízení a fází – jedna z nich je semipermeabilní membrána:
 
[custom_list style=”list-7″]

 • Semipermeabilní membrána je polopropustná membrána, která  pomocí osmotických jevů odstraní čistou H2O a všechny ostatní látky, které jsou ve vodě obsažené…
 • Osmotické jevy jsou založeny na polopropustnosti (semipermeabilitě) membrán, to znamená, že snadno prochází (difundují) jen molekuly vody a nikoli ve vodě rozpuštěné látky…
 • Nevýhodou však je, že semipermeabilní membrána odstraní všechny látky ve vodě rozpuštěné – tedy tělu látky neprospěšné, které tam rozhodně nechceme, bohužel však i minerální látky pro naše tělo nezbytné a prospěšné, které se nenávratně ztratí odpadu…
 • Což sebou také nese mnohem větší spotřebu vody – více vody jde do odpadu než té, která Vám zůstane na pití – spotřeba vody a ekologický dopad je obrovský

[/custom_list]
 
[message type=”custom”]

Reverzní osmóza je určena výhradně pro technické a průmyslové účely, případně pro akvaristiku…

[/message]
 
A i legislativa ČR se k této problematice vyjadřuje tak, že pitná voda je taková voda, která v 1 litru vody obsahuje 30mg Vápníku (Ca) a 10mg Hořčíku (Mg) a těchto kritérií vodní filtry s reverzní osmózou nedosahují.
Jestliže Vám tedy někdo prodal filtr s reverzní osmózou a tvrdil Vám, že to bude mít pozitivní účinky na Vaše zdraví, prostě Vám lhal a v důsledku Vás takto podvedl…
Kromě toho, že je dlouhodobé pití vody upravené skrze reverzní osmózu nebezpečné pro zdraví, existují zde ještě další nevýhody, o kterých většina lidí prostě nepřemýšlí, když si filtr kupují…
 
[/one_half][one_half_last]
[dropcap]2[/dropcap]Filtry pro úpravu vody s reverzní osmózou jsou velké, objemné a zaberou hodně místa ve Vaší domácnosti – nejspíše ve Vaší kuchyni pod dřezem…
A jak už bylo zmíněno výše – na filtrování spotřebují velké množství vody – více vody jde do Vašeho odpadu než té, která Vám ve skutečnosti zůstane na pití…
Toto řešení se tak prodražuje s používáním…
 

Existují 2 triky, které prodejci filtrů s reverzní osmózou používají, tak si dávejte pozor, abyste se nenechali napálit:

 
[dropcap]A[/dropcap]Remineralizační patrona, o které se tvrdí, že do upravené vody skrze reverzní osmózu dodá zpět dostatek prospěšných minerálů…
Nicméně zákazník zpravidla nezná původ těchto minerálů a přesné složení remineralizační patrony…
Navíc a ani nejsou k dispozici měření, tabulky ani certifikace, které by prokazovaly, že remineralizační patrona zajistí minerály do takové úrovně, aby byla konečná voda určena k pití podle české legislativy považována za pitnou…
 
[dropcap]B[/dropcap]Klamavý experiment různých prodejců s testem na elektrolýzu vody…
Existuje klamavý test některých prodejců, kdy do vody umístí elektrolytickou anodu a katodu a pustí do vody stejnosměrný proud…
Díky kterému se minerály vysrážejí a voda se začne zabarvovat – čím více je ve vodě obsaženo minerálů, tím více voda začne hnědnout až černat a jako argument zákazníkovi řeknou:
“Přece byste takovou vodu nepil?!”
Kdežto voda upravená přes reverzní osmózu nic takového neudělá (zůstane čirá), protože v ní nejsou obsaženy žádné minerály…
 
[message type=”custom”]

Jak už jsme dříve uvedli, voda v sobě potřebuje mít určité množství minerálů, jinak je zdraví škodlivá.

[/message]
 
Sám Státní Zdravotní Ústav České Republiky (SZÚ) již od 90-tých let bojuje proti filtrům s reverzní osmózou a udává, že je nebezpečné takovou vodu jednak pít, ale i vařit…
 
[/one_half_last]
[/tab]
[/tabs]
 
 

Už žádné kompromisy ohledně Vašeho Zdraví.

Už jen Opravdu Čistá, Voňavá a Lahodná Voda…

 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center center” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”no” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Každým Douškem blíže k Vašemu Optimálnímu Zdraví…

Námi Poskytované KOMPLEXNÍ & Sofistikované Řešení… 

[/content_block]
 

#5. Vodní Filtr eSpring na Úpravu Pitné Vody na Čistou…

 

 

 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář & Zjistěte Jak Vám Pomůžeme mít vždy čistou, pitnou a zdravou vodu…” title=”Vyplňte Formulář & Zjistěte Jak Vám Pomůžeme mít vždy čistou, pitnou a zdravou vodu…” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]

Nebo o Vodním Filtru eSpring Zjistěte Více: Prozkoumejte použité technologie, fotogalerie a výhody

 

Příběh spokojené zákaznice: Je tomu už více než 3 roky, co jsme si domů pořídili Filtr na Vodu eSpring, protože jsme nebyli spokojeni s kvalitou vody, která nám tekla z kohoutku – nelíbila se nám ani vůně ani chuť kohoutkové vody. Balené vody z obchodu jsme neustále nechtěli kupovat, ale něco jsme pít museli a tak jsme vodu z kohoutku ochucovali různými šťávami a sirupy, abychom zápach a chuť kohoutkové vody “přebili” a dala se pít. Sice jsme si uvědomovali, že tak do sebe dostáváme velké množství cukru, ale byla to jediná cesta, jak jsme byli schopni udržet pitný režim. Když jsme doma nainstalovali Filtr na Vodu eSpring, poznali jsme okamžitý rozdíl – filtrovaná voda voněla a chutnala lépe než kohoutková a náš (v té době 6-ti letý) syn se najednou přestal dožadovat šťáv a sirupů, které jsme od té doby z pitného režimu zcela vypustili. Filtr na Vodu eSpring proto doporučujeme všem rodinám, které řeší kvalitu pitné vody a je pro ně důležité zdraví jejich rodiny. — MUDr. Erika Slováková, spokojená zákaznice

 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Filtr na Vodu eSpring Odstraní 99,99% Nečistot,
jež ve vodě nemají být a dá Vám čistou,
zdravou a chutnou pitnou vodu…

[/content_block]
 
 

 

8 Nejdůležitějších Přínosů Vodního Filtru eSpring…

 

.

Už žádné kompromisy ohledně Vašeho Zdraví.

Už jen Opravdu Čistá, Voňavá a Lahodná Voda…

 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář & Zjistěte o Filtr na Vodu Více Informací…” title=”Vyplňte Formulář & Zjistěte o Filtr na Vodu Více Informací…” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Filtr na Vodu eSpring z Vody Odstraní 99,99% Nečistot…

Jaké Technologie jsou ve Vodním Filtru použity?

[/content_block]
 

Technologie Vodního Filtru eSpring v řezu.

 

 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]1[/dropcap]Bezdrátové napájení eCoupled

Ve vodním filtru je bezdrátová (indukčně elektronická) vazba mezi UV lampou a vlastní řídící jednotkou. Indukčně elektronická vazba zcela izoluje UV lampu od elektrického zdroje (podobným způsobem jsou např. některé mobilní telefony odděleny od nabíječek).
Bezdrátové spojení významně usnadňuje výměnu filtrační vložky, přispívá k trvanlivému provozu a rovněž je bezpečnější.
[/message]
 
[message type=”custom”]

[dropcap]2[/dropcap]Technologie inteligentního čipu

 Námi poskytovaný Vodní Filtr obsahuje elektronický monitorovací systém – inteligentní čip, který automaticky sleduje životnost ultrafialové lampy i filtru samotného. LED displej zvukově a vizuálně upozorní, kdy je třeba vyměnit vložku popř. zda došlo k nějaké komplikaci.
Při instalaci nové vložky se automaticky znovu nastaví na nulovou hodnotu (tento systém dokonce umí automaticky zjistit životnost každé  instalované filtrační vložky a zjistí, zda je vložka nová, napůl použitá nebo zcela opotřebená)…
[/message]
[/one_half]
[one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]3[/dropcap]Technologie uhlíkového filtru

Uvnitř námi poskytovaného vodního filtru je aktivní filtr s lisovaným uhlíkovým blokem k jehož lisování dochází za vysokého tlaku.
Tento vícefázový uhlíkový blok s americkým patentem účinně odstraňuje:
[custom_list style=”list-1″]

 • chuť a zápach chloru vody z vodovodního řádu,
 • drobné částice (až o 300 % menší než průměr vlasu),
 • více než 140 kontaminantů se zdraví škodlivými účinky, včetně olova, rtuti, prchavých organických sloučenin a benzinového aditiva MTBE…

[/custom_list]
[/message]
 
[message type=”custom”]

[dropcap]4[/dropcap]Technologie ultrafialového světla

Ultrafialová lampa, která je umístěná uprostřed námi poskytovaného vodního filtru produkuje až 80 milijoulů/cm2 (jednotka měření) ultrafialového světla, která způsobí, že dojde k zahubení více než 99,99 % různých bakterií a virů, které se mohou vyskytovat ve Vaší vodě určené ke konzumaci na vstupu do filtru a voda výstupu je tedy krásně čistá a pitná…
[/message]
[/one_half_last]
 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… .” title=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Demonstrace Vodního Filtru eSpring…

Několik Ukázek Schopnosti Filtrovat v Extrémních Podmínkách

[/content_block]
 
Dokáže toto Váš současný Filtr na Vodu? Filtrace Jablečného džusu…

 
[message type=”erroneous”]
Je potřeba si uvědomit, že následující demonstrační ukázky jsou extrémy, které za běžných provozních podmínek v domácnostech nenastávají – přesto můžete pozorovat, že i v těchto extrémních podmínkách Vodní Filtr eSpring obstojí…
Prosím nezkoušejte následující ukázky se svým vlastním Vodním Filtrem eSpring – bez odborného zacházení hrozí jeho poškození…
[/message]
 
[one_third]
[message type=”custom”]
Filtrace Coca Coly

[/message]
[/one_third][one_third]
[message type=”custom”]
Filtrace Lak z kyselých okurek

[/message]
[/one_third][one_third_last]
[message type=”custom”]
Filtrace Borůvkového džusu

[/message]
[/one_third_last]
 
[clear]
[flat_button text=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” title=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]

Nebo o Vodním Filtru eSpring Zjistěte Více: Prozkoumejte použité technologie, fotogalerie a výhody

 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Jaké jsou Výhody Vodního Filtru eSpring…?

Co můžete očekávat od námi poskytovaného řešení…?

[/content_block]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]1[/dropcap]Rychlost a Snadná Instalace…

Ať už jste manuálně zruční nebo ne, je to úplně jedno – námi poskytovaný Filtr na Vodu dokáže nainstalovat úplně každý během pár minut…
Je více než pravděpodobné, že jamile Vám Filtr na Vodu dorazí domů, budete jej schopni nainstalovat bez větších potíží i bez manuálu, ač i ten je samozřejmě k dispozici…
Stačí jen pár minut a už budete mít k dispozici Čistou Pitnou Vodu, kterou si s potěšením budete převalovat na jazyku a ve svých ústech…
[/message]
[/one_half][one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]2[/dropcap]Lahodná chuť, skvělý pocit a zdraví…

Nejzřetelnější výhodou vodního filtru je dramatické zlepšení chuti konzumované vody, její vůně, chuti i čistoty – Filtr na Vodu pro úpravu pitné vody doručuje vodu vyšší kvality, než jakou vykazuje voda, která nám všem teče z kohoutku.
Jakmile Filtr na Vodu nainstalujte budete sami překvapeni, o kolik svou vodu máte najednou čistší, průzračnější, chutnější při požití a bez jakéhokoliv zápachu.
Prostě zažijete harmonii chutí, kterou už jste dlouho ve svých ústech nezažili…
[/message]
[/one_half_last]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]3[/dropcap]Nádherný Moderní Design…

Věština vodních filtrů má velké rozměry, zabírají spoustu místa a nevypadají zrovna hezky – většina lidí je tedy schovává pod kuchyňskou linkou či dřezem a přijdou tak o mnoho místa, které by mohli využít jiným způsobem…
Oproti tomu námi poskytovaný eSpring Filtr na Vodu má moderní vzhled a nádherný design, za který se nebudete stydět – spíše naopak…
Bude doslova ozdobou Vaší kuchyně, jež bude přitahovat pozornost Vašich návštěv a vzbuzovat pozitivní zájem…
Kde všude můžete eSpring Filtr na Vodu umístit?
[custom_list style=”list-1″]

 • Na Vaší kuchyňskou pracovní desku – Filtr na Vodu eSpring lze připojit k Vašemu existujícímu kohoutku v kuchyni se snadným způsobem instalace.
 • Pod kuchyňský dřez – Filtr na úpravu pitné vody bude umístěn pod kuchyňskou pracovní deskou a přídavný kohoutek bude nainstalován na pracovní desku ke stávajícímu dřezu.
 • Nebo na stěnu v kuchyni – Díky montážní sadě pro upevnění na stěnu můžete filtr na vodu pro úpravu pitné vody pohodlně upevnit nad kuchyňskou pracovní deskou.

[/custom_list]
[/message]
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]4[/dropcap]Ponechá Dobré, Odstraní Špatné…

Odstraní z vody látky, které jsou pro naše tělo a zdraví škodlivé, ale ponechá látky, které jsou pro naše zdraví prospěšné jako Vápník a Hořčík…
eSpring Filtr na Vodu pro úpravu pitné vody je vybaven UV lampou a technologií uhlíkového filtru, které účinně fungují a tím se…
[custom_list style=”list-1″]

 • Omezuje výskyt 145 potenciálně zdraví škodlivých kontaminantů, které se mohou v pitné vodě nacházet.
 • Filtruje olovo, rtuť, terc-butylmethylether a 42 známých nebo předpokládaných hormonálně aktivních látek, které zasahují do normálních funkcí lidského těla.
 • Odstraňuje více než 140 organických znečišťujících látek
 • Vylučuje 13 vedlejších produktů dezinfekce
 • Odstraňuje radon a produkty rozpadu radonu
 • Likviduje 33 pesticidů a vedlejších produktů pesticidů
 • Filtruje 9 farmaceutických kontaminantů
 • Odstraňuje částice až do velikosti 0,2 mikronu včetně azbestu, sedimentů, nečistot a vodního kamene
 • Likviduje parazity, kteří se mohou nacházet ve vodě a způsobovat nemoci, např. giardia nebo kryptosporidia
 • Vylučuje potenciálně karcinogenní látky (karcinogeny), které mohou být ve vodě obsaženy

[/custom_list]
[/message]
[/one_half_last]
 
[message type=”custom” width=”90%” start_color=”#BFE6F8″ end_color=”#BFE6F8″ border=”#38AEE5″ color=”#333333″ align=”center”]

Už žádné kompromisy ohledně Vašeho Zdraví.

Už jen Opravdu Čistá, Voňavá a Lahodná Voda…

 
[flat_button text=”Vyřešte to jednou provždy: Vyplňte Formulář a Získejte Více Informací…” title=”Vyřešte to jednou provždy: Vyplňte Formulář a Získejte Více Informací…” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
 

Nebo projděte certifikace či reference spokojených uživatelů…

Anebo si prohlédněte Fotogalerii použitých Filtračních vložek

 
[/message]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]5[/dropcap] Vyšší Kvalita Vody…

eSpring Filtr na Vodu pro úpravu pitné vody s UV lampou zvyšuje kvalitu vody, ale přitom neodstraňuje zdraví prospěšné minerální látky, jako jsou vápník, hořčík a fluoridy.
eSpring Filtr na Vodu účinně odstraňuje více než 140 různých kontaminantů a hubí více než 99,99 % bakterií a virů přenášených vodou.
Pozn.: Kontaminanty nebo jiné látky, které je Filtr na Vodu schopen odstranit, nemusejí být přítomné ve Vaší pitné vodě.
[/message]
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]6[/dropcap]Prokázaný výkon…

NSF International (nezisková organizace, která je po celém světě uznávána jako vedoucí nezávislá testovací a certifikační autorita v oblasti systémů na čištění vody), certifikovala Filtr na Vodu na snížení většího počtu zdraví škodlivých kontaminantů, než jakýkoli jiný systém s ultrafialovou lampou / uhlíkovým blokem, který dosud testovala.
Můžete být tedy v klidu a odhodit všechny obavy stranou, protože byl Filtr na Vodu testován třetí nezávislou stranou…
Zajímají certifikace? Najděte je níže na stránce…
[/message]
[/one_half_last]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]7[/dropcap]Poskytované Záruky…

Počínaje datem nákupu je zařízení chráněno 90-ti denní Zárukou 100% Spokojenosti Zákazníka.
Což jinými slovy znamená, že pokud byste čirou náhodou nebyli zcela a 100% spokojeni s kvalitou, průzračnosti, chutí a vůní vody, kterou Filtr na Vodu doručí, můžete zařízení v této 90-ti denní lhůtě vrátit bez udání důvodů a celá částka, kterou jste použili pro nákup produktu Vám bude vrácena.
Na filtr pro úpravu pitné vody od nás se kromě toho vztahuje standardní dvouletá nebo prodloužená pětiletá záruka – podle toho, pro jakou variantu se rozhodnete…
[/message]
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]8[/dropcap]Unikátní, moderní technologie…

Za námi poskytovaným vodním filtrem jsou léta výzkumu – Filtr na Vodu je výsledkem dvaceti let výzkumu technologie čištění vody.
Navrhl a vyvinul jej tým inženýrů a vědců, kteří mají na svém kontě více než 270 patentů v oblasti čištění vody na celém světě, již schválených nebo v procesu schvalování.
Filtr na Vodu je prvním systémem, který kombinuje patentovanou technologii uhlíkového bloku a ultrafialové lampy spolu s pokročilým elektronickým monitorováním.
[/message]
[/one_half_last]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

[dropcap]9[/dropcap]Větší Pohodlí & Méně Údržby…

Na rozdíl od vody v lahvích nebo filtrů v podobě džbánu může námi poskytovaný eSpring Filtr na Vodu uspokojit veškeré denní požadavky průměrné rodiny na pitnou vodu a vodu na vaření – podle potřeby a rovnou z kohoutku.
Filtr na Vodu poskytne dostatek vody šestičlenné rodině na celý rok (odpovídá 5 000 l vody), než bude třeba filtrační vložku vyměnit.
[/message]
[/one_half] [one_half_last]
[message type=”custom”]

[dropcap]10[/dropcap]Vyšší Hodnota…

Přestože námi poskytovaný Filtr na Vodu poskytuje vynikající výkon a pohodlí, náklady na čištění vody z vodovodního řádu a přeměna na Čistou Pitnou Vodu určenou k Vaší Konzumaci jsou ve skutečnosti nižší než u mnoha jiných systémů na upravu vody.
Filtr na Vodu tedy nejen pečuje o Vaše zdraví a stará se, abyste byli dostatečně hydratování, je šetrný rovněž také k Vaší peněžence…
[/message]
[/one_half_last]
 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář & Získejte Více Informací o Filtru na Vodu eSpring nyní…” title=”Vyplňte Formulář & Získejte Více Informací o Filtru na Vodu eSpring nyní…” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]

Anebo si prohlédněte Fotogalerii použitých Filtračních vložek
nebo projděte Certifikace či Reference spokojených uživatelů…

 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Fotogalerie Výměnné Vložky před a po 1 roce používání…

Podívejte se na Fotky, jež nám zaslali fanoušci Vodního Filtru…

[/content_block]
 
[message type=”custom” width=”90%” start_color=”#BFE6F8″ end_color=”#BFE6F8″ border=”#38AEE5″ color=”#333333″ align=”center”]
P.S.: Uvědomujeme si, že vodárny dělají to nejlepší, co mohou, aby do našich domovů doručily pitnou vodu vysoké kvality a jsme jim za to skutečně vděční…
Na druhou stranu – žijeme v době, kdy nám z kohoutků prokazatelně byť ve stopovém množství tečou mimo jiné endokrinní disruptory, antibiotika či antikoncepce a zbytky léků, které prostě vodárny účinně a zcela odstranit nedovedou.
Proto dává smysl, aby voda byla upravena ještě jednou těsně před její konzumací. Pak už se jako spotřebitelé nemusíme tolik trápit stavem potrubních systémů či případnou kontaminací fekáliemi.
[/message]
 
* Bílá je nová filtrační vložka, oranžová / hnědá je použitá filtrační vložka po roce používání…
[one_third]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[/one_third][one_third]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
.
[/one_third][one_third_last]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[message type=”custom”]

[/message]
[/one_third_last]
[clear]
 
[message type=”custom” width=”90%” start_color=”#BFE6F8″ end_color=”#BFE6F8″ border=”#38AEE5″ color=”#333333″ align=”center”]

Už bylo dost hazardování s vlastním zdravím…

Už jen Opravdu Čistá, Voňavá a Lahodná Voda…

 
[flat_button text=”Vaše Ledviny nejsou Filtr: Získejte o Filtru na Vodu eSpring Více Informací…” title=”Vaše Ledviny nejsou Filtr: Získejte o Filtru na Vodu eSpring Více Informací…” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
 
[/message]
 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Vodní Filtr eSpring Obdržel následující Certifikace
od Nezávislé Mezinárodní Certifikační
Organizace NSF International…

[/content_block]
 

* NSF International je americká zkušební, kontrolní a certifikační organizace…
 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” title=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
 
 
[clear]
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Naše Osobní Zkušenosti & Co říkají Ostatní lidé…

[/content_block]
 
[one_half]
[message type=”custom”]

Vodní Filtr na úpravu pitné vody, je opravdu skvělý a pár let jej již sami v naší domácnosti používáme…

Je fakt, že jsme si z počátku sami nebyli jistí tím, zda vůbec poznáme jakýkoliv rozdíl mezi vodou, která nám teče z kohoutku z vodovodního řádu a vodou filtrovanou Vodním Filtrem…
VVeškeré naše pochyby se však rozplynuly záhy poté, co jsme vypili prvních pár skleniček filtrované vody…
Možná to znáte také – voda, která nám z kohoutku tekla, nám příliš moc nechutnala – měla svůj specifický zápach a podobně i svou typickou chuť, ze které jsme nebyli zrovna nadšení…
Jakmile jsme však nainstalovali Vodní Filtr, byli jsme velmi mile překvapení. Voda filtrova Vodním Filtrem má velmi podobnou chuť tomu, jako bychom ji zrovna nabrali ve studánce – je čerstvá, chutná a lahodná…
A z toho jsme velmi nadšeni…
V podstatě jsme se tak ze dne na den zbavili veškerého pití jakýchkoliv sladidel, sirupů, nebo ochucovadel vody…
Předtím, než jsme si zakoupili náš Vodní Filtr, jsme pít něco museli a tak jsme pro přebití pachů a chuti vody z vodovodního řádu používali sirupy, což přineslo lepší chuť vody samotné, ale zvýšený příjem cukrů a jiných látek do našeho těla…
Jakmile jsme však v naší kuchyni napojili Vodní Filtr, začali jsme pít vodu, která nejenže je lahodná a chutná svěže, rovněž také voní a Vodní Filtr nás tak zbavil potřeby po konzumaci jakýchkoliv přichucovadel…
Najednou pro nás není složité vypít denní doporučené množství vody a je opravdu snadné vypít půl litru nebo i jeden litr vody na jeden zátah, protože nám voda filtrovaná skrze Vodní Filtr jednoduše chutná, příjemně voní a je čistá…
A jako vedlejší efekt, jsme navíc v podstatě ze dne na den zcela odstranili velké množství cukrů a jiných látek z našeho pitného režimu a snížili svou váhu…
Chceme, abyste měli stejnou možnost a mohli jste zlepšit zdraví své, stejně jako zdraví celé své rodiny…
Zažijte, jaké to je, když se Vám čistá, voňavá a lahodná voda rozplyne po jazyku a Vy polknete a víte přesně, že to je ono, že to je přesně to, po čem jste celou dobu doslova žíznili…
[/message]
 
[/one_half][one_half_last]

Přečtěte si diskuzi, která kolem námi poskytovaného Vodního Filtru vznikla na sociální síti Facebook…[/one_half_last]
 
[clear]
[message type=”custom” width=”90%” start_color=”#BFE6F8″ end_color=”#BFE6F8″ border=”#38AEE5″ color=”#333333″ align=”center”]

Už žádné kompromisy ohledně Vašeho Zdraví.

Už jen Opravdu Čistá, Voňavá a Lahodná Voda…

 
[flat_button text=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte své Odpovědi… ” title=”Vyplňte Formulář níže, Spojte se s Odborníkem a Získejte Odpovědi na své otázky… ” url=”#nabidka” padding=”20px 60px” bg_color=”#59CCF2″ border_color=”#1C99C2″ border_width=”2px” text_color=”#FFFFFF” text_size=”20px” align=”center” target=”_self”]
[clear]

Vyzkoušejte Vodní Filtr ve své Domácnosti ZDARMA…
Vyplňte Formuláře Níže & Rezervujte Konzultaci Zdarma…

 
[/message]
 
 
[content_block bg_image=”” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”no” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”yes” bg_color=”#AEC5E5″ content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]

Naše Jednoznačně Velkorysá Nabídka pro Vás…

Jestliže celých 66% každého lidského těla tvoří voda, pak základem pro
Vaše Pevné Zdraví a Optimální Kondici je voda, která je Čistá a Pitná…

[/content_block]
 
Věříme, že výběr Vodního Filtru je dlouhodobá investice do Zdraví, kterou není radno podcenit…
Výběr správného Vodního Filtru, jež bude vycházet vstříc Vaším potřebám a přáním, stejně tak však bude naplňovat parametry pro Čistou Pitnou Vodu, je tedy záležitost nejvyšší priority…
 

Co tedy vyplněním formuláře níže získáte?

Krátké shrnutí naší velkorysé nabídky…

 
[one_half]
[message type=”custom”]
[dropcap]1[/dropcap]Výběr Vodního Filtru do Vaší domácnosti můžete před svým konečným rozhodnutím zkonzultovat s odborníkem na slovo vzatým – s člověkem, který sám Vodní Filtr ve své domácnosti používá a každý den na něm staví svůj vlastní pitný režim, stejně jako pitný režim své rodiny…
Můžete tak získat informace z první ruky, vyměnit vzájemné zkušenosti, nebo získat odpovědi na Vaše otázky, kterými se tato stránka nezabývá a nezodpovídá je…
Hodnota: Neocenitelná
[/message]
 
[message type=”custom”]
[dropcap]2[/dropcap]Audio Nahrávku s předním českým odborníkem v oblasti Zdraví Mgr. Martinem Jelínkem ZDARMA…
Mgr. Martin Jelínek je původně profesionální sportovec, dnes Autor několika velmi úspěšných knih o zdraví, výživě, zhoubných onemocnění a hubnutí, certifikovaný poradce řady olympioniků, Autor a školitel mnoha kurzů o výživě a od roku také hlavním představitelem pořadu “Pod pokličkou” České televize se na Audio Nahrávce dělí o svůj vlastní pohled na nutnost příjmu čisté pitné vody a efektivnost námi poskytovaného Vodního Filtru.
Hodnota: 490Kč
[/message]
.
[/one_half][one_half_last]
[message type=”custom”]
[dropcap]3[/dropcap]Vyplněním kontaktního formuláře níže získáte možnost zrealizovat ukázku napojení Vodního Filtru a vyzkoušet si jak Vodní Filtr pracuje ve Vaší vlastní domácnosti, kuchyni a na vodě, která teče z Vašeho vodovodního kohoutku…
I přesto, že je na filtr poskytována 3 měsíční záruka 100% spokojenosti a lze jej bez udání důvodů vrátit, je tady šance vyzkoušet si jej dříve, než se rozhodnete pro jeho koupi a otestovat si rozdíl v chuti, vůni a čistotě filtrované vody…
Hodnota: Neocenitelná
[/message]
.
[message type=”custom”]
[dropcap]4[/dropcap]Množství dodatečných informací, Demonstračních Videí, Zevrubných Manuálů a Webinář ZDARMA.
Vyplněním kontaktního formuláře níže od nás získáte přístup:
[custom_list style=”list-1″]

 • k dodatečným informacím a zevrubných manuálům,
 • k seznamu kontaminantů, jež Vodní Filtr odstraňuje,
 • k webináři, jež srovnává výhody jednotlivých řešení…

[/custom_list]
Hledáte-li dodatečné informace a nenašli jste svou odpověď na této stránce, pak vyplňte formulář níže a my Vám je dodáme…
Hodnota: 690Kč
[/message]
[/one_half_last]
 
 
[clear]
[message type=”custom” width=”90%” start_color=”#BFE6F8″ end_color=”#BFE6F8″ border=”#38AEE5″ color=”#333333″ align=”center”]

Spojte se s námi: Vyplňte tento kontaktní formulář…

 
[one_half]
Je-li pro Vás Zdraví Vaše a Vaší vlastní rodiny skutečně důležité a na prvním místě, potřebujete jednat…
Námi poskytovaný Vodní Filtr je to nejlepší, co v současné chvíli můžete najít na trhu domácí filtrace vody…
[custom_list style=”list-1″]

 • Jedná se o Nejprodávanější Vodní Filtr na světě…
 • Který staví na 20-ti letých zkušenostech výzkumu…
 • Jež získal řadu Ocenění a Nezávislých Certifikací…
 • Je schopen odstranit 99,99% potenciálních kontaminantů…

[/custom_list]
Vyplňte Formulář napravo a spojte se s odborníkem, který má s Vodním Filtrem osobní zkušenost, zodpoví Vaše otázky a je schopen Vám Vodní Filtr zapojit ve Vaší kuchyni a ukázat v akci…
Jaký je to pocit, když víte, že již brzy budete moci ochutnat čistou, chutnou a lahodnou vodu a srovnat jí se svou stávající?
Nyní Vyplňte Formulář napravo…
[/one_half][one_half_last]


  [/one_half_last]
  [/message]
  [message type=”custom” width=”90%” start_color=”#EEEEEF” end_color=”#FEFEFE” border=”#BABABA” color=”#333333″ align=”center”]

  VEZMĚTE SVÉ ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU PRÁVĚ TEĎ…

  >> VYPLŇTE FORMULÁŘ VÝŠE… <<

  Začněte Pít ČISTOU Pitnou Vodu ve své Domácnosti!

  [/message]
   

  [udesign_icon_font name=”fa fa-arrow-circle-up” size=”2em”]

   
  [content_block bg_image=”https://zivotbezhranic.cz/wp-content/uploads/2017/01/water-2-crop.jpg” max_bg_width=”yes” bg_fixed=”yes” bg_position=”center top” bg_repeat=”no-repeat” bg_size=”auto” parallax_scroll=”no” bg_color=”#7a7a7a” content_padding=”60px 0″ font_color=”#ffffff” class=””]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  [/content_block]