Change your cover photo
Change your cover photo

Jsem:

analytický, trpělivý, zodpovědný, cílevědomý, empatický, otevřený v komunikaci i jednání, dotahující plánované aktivity do konce s přidanou hodnotou v podobě udržitelnosti, efektivnosti a užitečnosti


Věnuji se aktuálně těmto oblastem:

kariérové poradenství, lektorování, projektový management, sociální práce, podpora osobního a profesního rozvoje


Pracovní zkušenosti a dovednosti jsem získal zde:

Liga vozíčkářů, 2009 - doposud, působil jsem zde jako:

 • kariérový poradce a sociální pracovník
 • koordinátor spolupráce se zaměstnavateli
 • lektor kurzů a workshopů (PC, osobnostní a kariérový rozvoj ad.)
 • koordinátor projektů

DROM, romské středisko, 2006-2009, působil jsem zde jako:

 • koordinátor školení a metodiky
 • fundraiser

Osobní zkušenosti a rozvoj ovlivnily tyto věci:

 • Absolvování Mgr. studia Sociální pedagogiky a poradenství, Masarykova univerzita
 • Absolvování Vyššího odborného studia Sociální práce, DiS., Vyšší odborná škola sociální v Brně
 • Absolvování kurzů Koučink, Time management, Efektivní rozhovor, Individuální plánování jako nástroj pomoci, Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky, Un Dia... daruj den ad.
 • Práce, Nadřízení, Podřízení, Kolegové, Období stresu, Manželství, Rekonstrukce domu, Ríša (pes), Mnoho dobrých rad a doporučení od přátel ad.

Zůstalo za mnou něco pozitivního:

Ukončené úspěšné projekty:

 • Mikrobus (vytvoření a otestování nástrojů a postupů, které vedou ke zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce kvůli sociálnímu vyloučení)
 • Agentura A-P-Z (podpora lidí se zdravotním postižením v rozvoji dovedností a hledání práce a podpora zaměstnavatelů, aby obě strany byly spokojeni s vytvořeným a obsazeným pracovním místem)
 • Společně do práce (podobné zaměření)
 • Směrem k práci (podobné zaměření)

Texty, publikace:

 • 2008 - Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost.
 • 2008 - Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost.
 • 2007 - Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu – hodnota vzdělání v rodině. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity U12.
 • 2007 - Dominance učitele a způsob jejího vyjadřování. In Pedagogika: Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Ročník LVII, Univerzita Karlova v Praze.
This user account status is Approved

 

Tomáš Ergens Srpen 30, 2017