stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

.

Mnoho Lidí se Dnes Cítí Podobně: Jsou Přepracovaní, Nedostatečně Zaplaceni,
Zaneprázdnění více než byli kdy dříve a s Minimem Času na svůj Život…

Cítí dlouhodobý stres a frustraci z každodenního vydělávání peněz…

 

Ministerstvo Zdravotnictví varuje:

Tlak na Výkon je Neúprosný a rok od roku se zvyšuje…
A v důsledku i stres lidí v zaměstnání…

Což má samozřejmě negativní vliv na Zdravý Životní Styl & Work-Life Balance…

Navíc se uvádí, že počátkem většiny civilizačních nemocí je právě stres.

.

Hledáte Způsob, jak svůj Stres Snížit, Získat Více Klidu,
Vydělávat Více a Žít si svůj vlastní Život bez hranic? 

Řekněte – cítíte se unavení, nespokojení a otrávení z neustálého shonu v práci a tlaku na výkon?
Vadí Vám stres, kterému nás dnešní svět práce vystavuje

Nejste v tom sami. Mnoho lidí se cítí podobně. Mnoho lidí cítí dlouhodobý stres.

Většina z nich se však již vzdala jakékoliv naděje na to, že by tomu kdy mohlo být jinak a tak jen pokračují v honbě v nekonečném cyklu – a jsou tak zaslepení, že nevidí žádnou jinou možnost… 

Pokud ještě stále máte naději a doufáte, že snad musí existovat nějaký lepší způsob než jen chodit 50 do práce, každý den vydělávat na živobytí a na konci z toho pořádně nic nemít, tak vězte, že lepší způsob existuje…

Dobrá zpráva: Lepší způsob opravdu existuje. Je to však něco jiného, než si myslíte, nebo to, co Vám říkali Vaši rodiče či, co jste se učili ve škole.

Dovolte mi to vysvětlit.

.

Hledání lepšího způsobu: Existuje Dokonalá Kariéra, kde nevzniká stres… ?

Jak cestuji a mluvím s lidmi, rád s účastníky svých školení a tréninků hraji hru na “dokonalou kariéru“…

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Žádám účastníky, aby mi pomohli vytvořit kritéria pro to, co by se dalo nazvat “dokonalou kariéru” a chci po nich, aby vyjmenovali konkrétní věci, které by ve své kariéře chtěli mít a napak, aby vyjmenovali i věci, kterým by se rádi vyhnuli.

Vždycky dáme dohromady zajímavý seznam – najdete jej níže.

Pokud bych s Vámi byl osobně, tak bychom stejnou hru mohli hrát právě teď. Ale protože nejsme, dovolte mi shrnout to, co lidé běžně zmiňují při vytváření seznamu, který rád nazývám “Seznam pro Dokonalou Kariéru“…

1Účastníci obvykle začínají vyjmenovním věcí, které se jim v současném zaměstnání nebo kariéře nelíbí:

 • Nemít žádného šéfa, být svým vlastním šéfem
 • Nemuset dojíždět, ale pracovat z domu nebo poblíž
 • Nemít žádného budíka a vstávat, kdy chci
 • Nemuset zažívat žádný zbytečný stres
 • Nemít žádné zaměstnance a nemuset se o kohokoliv starat
 • Nemuset zažívat politikaření na pracovišti
 • Nemuset dělat kompromisy 
 • Nemuset zažívat diskriminaci
 • Nemuset splňovat žádné vzdělávací požadavky

2A pak začnou používat svou fantazii více pozitivně a začnou si představovat pozitivní možnosti.

 • Dělat něco pozitivního a smysluplného
 • Mít skvělý produkt nebo službu
 • Mít možnost neomezeného příjmu 
 • Mít reziduální (opakující se / pasivní příjem)
 • Užívat si lidi, se kterými pracuji
 • Mít časovou svobodu
 • Možnost osobního růstu a rozvoje
 • Mít mezinárodní působnost 
 • Možnost přispívat na dobročinné účely
 • Nízké počáteční riziko a náklady
 • Kariéra odolná vůči výkyvům ekonomiky
 • Daňové výhody
 • Měla by to být zábava!

Možná, že seznam pro “dokonalou kariéru” nesplňuje všechny Vaše kritéria a žádané charakteristiky pro Vaši vlastní dokonalou kariéru snů… A proto si do seznamu klidně přidejte nějaké své vlastní nápady a charakteristiky…

Věřím, že nám to pro začátek dá dobrou představu o tom, co lidé chtějí a s čím dále můžeme pracovat. 

Představte si, kdybyste mohli mít kariéru, která by splňovala všechny tato kritéria! 

Nebylo by to úžasné? Bylo, protože byste do práce chodili opravdu s nadšením a jen málokdy byste zažili pocit, že se Vám nechce a pravděpodobně byste nezažívali ani stres…

Pojďme takovou kariéru, která by výše uvedené charakteristiky pro dokonalou kariéru splňovala, hledat…

Většina “kariérních voleb”, které jsou na trhu běžně dostupné, spadá do jedné z 5ti kategorií:

.

#1 Modré límečky - Dělnické profese

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Modré límečky

Modrými límečky jsou označování lidé, kteří spadají do pracující třídy a vykonávají manuální práci. — Wikipedie

Moje definice je taková, že se jedná o člověka, který něco opravuje, vyrábí, něco čistí, něco staví a něco (nebo někoho) obsluhuje… 

Ve svém životě jsem dělal několik různých dělnických profesí.

Věřím, že pro každého, kdo je zapojen nebo se někdy zabýval tímto způsobem obživy, tato práce přináší určité uspokojení a zadostiučinění, když se práce podaří.

Zejména, když je vidět výsledek toho, co se povedlo. 

Existuje zde však velká otázka…

Může dělnická profese přinést něco z toho, co jsme si pojmenovali “Seznamem pro Dokonalou Kariéru”?

Asi se mnou budete souhlasit, že jednoznačná odpověď zní ne.

Jistě – může doručit některé z charakteristik, které jsme si výše vyjmenovali – zejména, pokud člověk pracuje sám na sebe.

V dělnické profesi dokonce můžete pracovat se skvělými produkty a často můžete začínat i s nízkým počátečními náklady, když se rozhodnete pracovat v takovém druhu podnikání a možná pár dalších položek na našem seznamu…

Nicméně, když se pozorně budete dívat, dělnické profese Vás prostě nemohou dostat tam, kam byste chtěli, protože nesplňují většinu položek na seznamu pro perfektní kariéru…

Nemluvě o tom, že je složité s němi dosáhnout život bez hranic – tedy žít život podle vlastních termínů pravidel a přání…

Pojďme se nyní podívat na další kariérní volbu – bílé límečky…

#2 Bílé límečky - ti, co vykonávají odbornou, manažerskou nebo administrativní práci

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Bílé límečky

Termín bílý límeček odkazuje na pracovníky, kteří vykonávají odbornou, manažerskou nebo administrativní práci a v kontrastu s modrými límečky (dělnicnými profesemi), které si obvykle žádají manuální práci.

Typická práce pro bílé límečky se vykonává v kanceláři nebo ve velkém open space. — Wikipedia

Moje zjednodušená definice je taková, že se jedná o člověka, který dělá něco jiného než je manuální práce (dělnická profese) a něco jiného než je prodej. 

Mnoho lidí si zvolí kariéru bílých límečků, protože to je jedna z nejvíce společensky přijatelných a uznávaných možností, která se pojí se společenským respektem z dostupných variant.

Navíc je tento druh obživy již velmi dlouho vnímán jako bezpečná a spolehlivá možnost jak projít životem pohodlně a mít se (relativně) dobře, mít hezký dům, auto nebo dvě…

V poslední době se však něco změnilo. Nevyslovená dohoda, která říkala, že pokud jste loajální vůči společnosti, u které pracujete, bude tato společnost loajální k Vám už dávno neplatí.

V průběhu svého vlastního života a kariéry jsem také několikrát pracoval v pozicích, které se dají zahrnout do kategorie bílých límečků. Když se ohlédnu zpátky, z mých zkušeností vyplývá, že existují dva typy lidí, kteří tento typ práce dělají:

 1. Ambiciózní dosahovači a
 2. skrývačích…

Dosahovači jsou lidé, kteří chtějí hrát na vysoké úrovni. Jsou ambiciózní, motivovaní a energetičtí. Dosahovači jsou plní nápadů a chtějí po firemním žebříčku stoupat nahoru, což jsou skvělé vlastnosti. Nicméně v korporátním světě pro dosahovače existuje jedna nevýhoda.

V okamžiku, kdy se člověk rozhodne, že něčeho v korporátním světě dosáhne, buď mu přidají práce, povinností a odpovědností a nebo se stane určitým cílem.

Jejich šéf je vidí jako ohrožení své vlastní pozice v korporátním světě, takže se rozhodnou takového člověka držet dole, nebo si to namíří na jejich reputaci.

Člověka, který se rozhodne být dosahovačem, jeho spolupracovníci najednou vidí jako člověka, který je buď uvádí do rozpaků, nebo jim brání v získání povýšení a tak začnou dělat vše pro to, aby podkopali a snížili úspěchy takového člověka.

To znamená, že pokud se člověk rozhodne stát a také zůstat dosahovačem a přežít v tomto nepříliš přátelském prostředí, bude se muset stat dobrým v jedné věci, která nemá nic společného s jejich produktivitou – a to je politika a politikaření...

Dosahovač se musí naučit zorientovat a navigovat v politice korporátního světa, snížit počty svých nepřátel a posílit své vztahy s lidmi, kteří mají v korporátním světě vliv a moc a mohou mu pomoci dostat se dále.

Ve skutečnosti, někteří z nejúspěšnějších lidí v korporátním světě nejsou ani zdaleka dosahovači. Jsou to spíše skvělí politici.

Takže pokud se rozhodnete pro práci v korporátním prostředí, tak abyste něčeho dosáhli, musíte nezbytně nutně přijmout fakt, že si budete muset stát také dobrým politikem, abyste to dosáhli skutečně daleko…

Pojďme na moment mluvit o skrývačích. Jsou to lidé, kteří sice nemají rádi politiku a politikaření a tak se mu vyhýbají, na druhou stranu však stále potřebují nějakou práci a příjem.

A proto se naučí nebýt dosahovačem. Nesnaží se být zbytečně ambiciózní. Nevystupují z řady, neradi mluví na setkáních a neradi projevují své názory.

Často nejsou proaktivní a nepřinášejí nové mýšlenky a nové nápady. Skrývají se, drží své hlavy dole, snaží se nebýt vidět, splynout a dělají vše tak, jak je po nich žádáno.

Dělají jen tolik, aby se o nich nemluvilo negativně a nedostali se do hledáčku svých nadřízených.

Dokážou přežít – tento přístup fungoval po celá desetiletí.

Na druhou stranu v nové ekonomice, kdy svět směřuje k tomu, že odměňuje za výkon, začíná být stále více obtížnější se skrývat.

A těmto lidem, co se to snaží jen přežít a snaží se skrývat, se více a více krátí čas.

Takže zpět k našemu Perfektnímu Kariéra Seznamu…

Může kariéra bílých límečků přinést něco z toho, co jsme si pojmenovali “Seznamem pro Dokonalou Kariéru”?

Opět se pravděpodobně shodneme na tom, že jasná odpověď zní ne, nebo alespoň ne v mnoha položkách a charakteristikách.

Pojďme se podívat na další možnosti kariéry, které se nabízejí…

#3 Kariéra v prodeji - Prodejci a obchodníci

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Obchod & prodej

Někteří lidé se rozhodnou opustit kariéru zaměstnance a změní své působení na oblast prodeje – začnou svou vlastní prodejní kariéru.

Prodej je rozhodně větším dobrodružstvím, protože většina prodejců a obchodníků jsou obvykle placeni zejména za své výsledky a za svou produktivitu místo toho, aby byli placeni hodinově za čas, který stráví na pracovišti.

A tak sebou tato kariéra přináší větší míru svobody, ale rovněž nezbytnost převzít odpovědnost za své činy a výsledky. 

Lidé v prodeji možná mají nějaký malý fix, na kterém každý měsíc začínají, ale většina jejich výplaty je tvořena na základě odměn z uzavření obchodu a prodeje. Mnoho prodejců však žádný fixní plat nemá. 

Za svůj život jsem potkal stovky prodejců – někteří byli skvělí, jiní byli průměrní. Jakoby však bylo jedno pravidlo a společné téma, které všechny prodejce a obchodníky spojuje.

Typický obchodník či prodejce má dříve či později období, kdy jde všechno skvěle – obchody jdou hladce, prodeje naskakují. Všechno, čeho se dotknou se doslova mění ve zlato a mnoho z nich vydělává opravdu zajímavé peníze…

Jakmile se jim to však podaří, většina z nich si nastaví svůj životní styl příliš vysoko – v reakci na jejich novou úroveň příjmů.

Koupí si nový dům, koupí si nová auta, dají své děti do lepších škol, koupí si dům pro rekreaci.

Život je skvělý – tedy alespoň na chvíli.

A pak se něco změní…

Společnost, pro kterou pracují, změní kompenzační plán na jehož základě jsou odměňováni, jejich území se zákazníky se zmenší, ukáže se nový konkurent, nebo ztratí své nejlepší zákazníky, ekonomika jde do recese, nová technologie udělá jejich nabídku méně hodnotnou nebo výhodnou, jejich produkt zastará, nebo regulace vlády změní jejich odvětví.

To je jen několik příkladů, co se všechno se může stát…

Existuje však dalších sto věcí, kdy jim život hodí klacky pod nohy a oni se s tím potřebují vyrovnat…

Když se to stane, s velkým životním stylem, který si vytvořili, 40 pracovních hodin týdně najednou nestačí na to, aby zaplatili účty. A tak najednou pracují 50 hodin týdně. Pak 60 hodin týdně. A pak 70 hodin týdně.

Nakonec se jejich vlastní osobní život stane velmi malým.

Ano, mají sice všechny ty skvělé a úžasné věci, ale nemají čas, aby si je užívali.

Další výzvou pro kariéru v prodeji je fakt, že bez ohledu na to, co člověk vydělává na konci měsíce, tak stále začíná na nule (nebo na nějakém malém fixu, ze kterého není schopen vyžít)…

Další skutečností je, že většina prodejců a obchodníků časem vyhoří, protože je to prostě únavné žít pod každodenním tlakem po delší časové období a každý měsíc začínat stále od znova…

Může kariéra v prodeji zaplatit účty? Absolutně.

Ale může přinést něco z toho, co jsme si pojmenovali “Seznamem pro Dokonalou Kariéru”?

Asi se mnou budete souhlasit, že odpověď je opět ne.

Jaké se tedy nabízejí další možnosti? 

#4 Tradiční podnikání

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Tradiční podnikání

Někteří lidé se rozhodnou jít za svým velkým snem a rozhodnou se vybudovat své vlastní podnikání, kde jsou velkými šéfy a převezmou odpovědnost a iniciativu v rozhodování o tom, jak by se mělo něco udělat…

Je to vzrušující představa, že?

Ano, dělá to dobře našemu egu, když o sobě můžeme přemýšlet jako o velkém šéfovi…

Nicméně skutečná realita pro většinu začínajících podnikatelů vypadá takto:

Krok jedna: Začínající podnikatelé často použijí celé své celoživotní úspory, vezmou si na sebe novou půjčku v bance, a mnohdy si ještě navíc popůjčují peníze od svých přátel a rodiny, aby vůbec mohli začít. Prostě se zadluží kde jen mohou.

Krok dva: Berou na sebe další dluhy ve formě leasingu a osobních záruk téměř v každém směru.

Krok tři: Teď místo toho, aby se zaměřovali na to, v čem jsou dobří (řekněme, že jsou skvělí v prodeji a rozhodli se založit vlastní podnik), musí být vším pro všechny lidi.

Chovají se jako právník v právních záležitostech, jako účetní pro finančních záležitostech, jako hlídačka dětí v záležitostech svých zaměstnanců, jako vyjednavač v záležitostech firemního nákupu a jako sběrná agentura pro inkasa pohledáve.

Dokonce často musí vynášet odpadky.

Ve skutečnosti dělají všechno, kromě toho, aby dělali to, v čem jsou skutečně dobří a co je baví – tedy v našem případěm trávili nejvíce času s potenciálními zákazníky, prodávali a přinášeli zakázky…

Krok čtyři: Bojují. Místo toho, aby oni sami vlastnili své podnikání, jejich podnikání vlastní je samotné a celý jejich život.

Většinou jsou prvním člověkem, který se ukáže v práci a odcházejí jako poslední. A poté, co všichni ostatní dostanou zaplaceno, většinou jsou schopni přinést domů dostatek peněz z toho, co jim zbude, na zaplacení svých vlastních účtů, natož se pak zbavit svých dluhů, které jim vznikly, když zahájili své podnikání.

Krok pět: Buď mají úspěch, nebo se jim to nepodaří. Buď dosáhnou bodu, kde se jejich podnik stane úspěšným, nebo se jim to nepodaří. A existuje mnoho případů, kdy jsou nuceni podat návrh na konkurz svého podnikání a spadnou zpět do korporátní sféry nebo do prodeje jako takového.

Bohužel i když jsou úspěšní, většinou to znamená, že žijí život, který je ve znamení dlouhých pracovních hodin a stresu.

Zní to romanticky, že? Pokud jste ještě nikdy neodstartovali žádné podnikání, zeptejte se svých přátel, kteří tu zkušenost už mají, zda je tento popis přesný…

Smutnou pravdou je, že většina lidí, kteří odstartují své vlastní podnikání, se netrápí myšlenkou toho, jak získat návratnost svých investic. Většina z nich řeší jak prostě jen získat své počáteční investice zpět.

Je docela zřetelné, že tradiční podnikání většinou nemůže přinést většinu bodů, které jsme si vyjmenovali na “Seznam pro Dokonalou Kariéru”…

Jaká je tedy poslední možnost?

#5 Investice

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Investor

Poslední způsob jak vydělávat peníze na živobytí je stát se investorem.

A co potřebujete k tomu, abyste se stali investorem?

Peníze – je to tak?

Pokud nemáte dostatek peněz, bude velmi složité vydělávat na živobytí z návratnosti svých investic (ROI – Return of Investment) – speciálně, pokud se snažíte být konzervativní a snížit riziko ztráty investice na minimum…

Nicméně řekněme, že to stejně uděláte a začnete investovat.

Co je další věcí, kterou potřebujete, abyste byli úspěšným investorem? Potřebujete mít neuvěřitelné přehled, znalosti a dovednosti.

Znám mnoho lidí, kteří byli skutečně skvělí realitní investoři v průběhu mnoha dlouhých let.

Nicméně jakmile se věci radikálně změnily (přišla krize) na realitním trhu, jejich dovednosti jim najednou nemohly pomoci.
Ztratili ve velkém a přisli o hromadu peněz…

Nebo byste raději chtěli investovat do něčí tradiční malé firmy? Hodně štěstí. Ve většině případů nebudete investor, ale je spíše pravděpodobné, že se stanete filantropem – dobrodárcem.

Co třeba akciový trh? Lidé tam vydělají skvělé peníze – je to tak? Několik z nich rozhodně ano, alespoň čas od času.

Ale znám mnohem více lidí, kteří na akciovém trhu většinu peněz ztratili, než že by nějak moc peněz získali, a to zejména v posledním dekádě. Je složité mít garantovanou návratnost své investice, pokud nemáte kontrolu nad svou investicí. A věřte mi, jako investor ve skutečnosti nemáte plnou kontrolu. Na akciovém trhu se může stát cokoliv. A může se to stat doslova přes noc.

Dovolte mi, abych Vám pro ilustraci vyprávěl jeden zajímavý příběh člověka, který byl celkem úspěšný podnikatel.

Na konci roku 2001 si tento člověk žil na vysoké noze. Zrovna prodal firmu, kterou spoluzaložil a pracoval jako velmi dobře placený poradce a konzultant. Za prodej firmy dostal přibližně 170.000 akcií v nové společnosti.

Společnost byla veřejně obchodovaná na burze v New Yorku a jedna akcie se prodávala přibližně za 44 dolarů za kus, což znamenalo, že hodnota jeho portfolia byla něco kolem 7.500.000 dolarů.

Měl zajímavé příjmy a krásné portfolio. Život byl skvělý.

Část portfolia použil k zajištění hypotéky ve výši přibližně 2 miliony dolarů na svůj vysněný dům, který stavěl.

A pokud jde o zbytek všech akcií, tak nediverzifikoval, protože věděl, že společnost, kterou prodal, je ve skvělé kondici s dobrým produktem a parádním prodejním týmem.

Pak se stalo něco, co bylo kompletně mimo jeho kontrolu.

Přes noc šla cena akcií jeho nedávno prodané společnosti až na 37 dolarů za 1 kus akcie, protože skupina investorů se na prodanou společnost zaměřila a uměle snižovala cenu akcií.

Jinými slovy – čím níže cena akcií šla, tím vice peněz tito investoři vydělávali.

Hrdina našeho příběhu si myslel, že je to směšné, protože společnost byla ve skvělé formě, takže si nakoupil další akcie za $37 a pro nákup nových akcií použil své existující akcie jako zástavu, protože přece věděl, že cena akcií půjde nahoru.

Akcie šly na hodnotu $33. Tak si koupil více akcií. Pak šly na hodnotu $27. A začal dostávat „margin call“, což je v podstatě upozornění na to, že by měl na burzu poslat více peněz, jinak začnou prodávat jeho koupené akcie tak, aby pokryli ztráty. 

Jenže daný člověk neměl nic, co by jim poslal…

Cena akcií šla pořád dolů. Nakonec se cena dostala až na cenu $10 za akcii a celých 7,5 Miliónů dolarů bylo pryč. A to všechno v méně než 90-ti dnech.

Cena akcií se nakonec zvedla a postupně se dostala na cenu $65, kdy byla odkoupena do soukromého vlastnictví. Ale to už náš hrdina u toho nebyl, aby na tom mohl kapitalizovat, protože prostě neměl dost peněz…

Byl na mizině.

Mohl být chytřejší? Určitě. Udělal chyby? Rozhodně.

Nicméně tady je lekce: Pokud chcete být investorem, budete muset akceptovat, že věci (peníze) Vám budou čas od času odebrány bez možnosti kontroly či možnosti se bránit. A když se to stane, může to být velmi nákladné…

Takže zpátky k našemu “Seznamu pro Dokonalou Kariéru” – může investor získat většinu položek, které jsme si na daném seznamu uvedli? Nemyslím si to.

.

O pár řádků výše jsme mluvili o různých možnostech kariéry – o modrých límečcích, bílých límečcích, obchodnich profesích a prodeji, tradičním podnikání a investování…

Asi se shodneme na tom, že vlastně ani jedna profese či kariérní volba, která je na pracovním trhu běžně dostupná, není schopna doručit všechny položky na našem “Seznamu pro Dokonalou Kariéru”…

.

Je tedy vůbec perfektní kariéra, kde není zbytečný stres, možná?

Nebo jde jen o utopistickou představu, která není reálná a stres je prostě všudypřítomný?

 

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Lepší způsob a perfektní kariéra existuje. Abyste se k ní dostali, musíte pochopit, že svět a pravidla jak fungoval doposud, se čím dál více bude měnit – začíná se hrát podle nových pravidel…

Co se vlastně mění? Mění se staré modely odměňování…

Ty současné modely odměňování jsou už buď zcela nefunkční nebo postupně zastarávají a mění se na nové, dynamičtější s odměnou zaměřenou na výkon a my procházíme největší ekonomickou změnou našich životů…

Což v mnoha lidech vyvolává stres.

.

Nová Ekonomika: SVĚT tak, jak jej známe, se za posledních pár let změnil…

 • Pro lidi, kteří tuto skutečnost nerozpoznají, to budou těžké časy…
 • Pro lidi, kteří tuto změnu rozpoznají a pochopí, že je potřeba změnit se,
  to budou ty nejlepší a nejvíce profitabilní časy…

V posledních 100 letech se objevil zajímavý fenomén…

Vzestup společností (firem) se stal standardem v naší společnosti. Nejvíce bezpečné a respektované místo pro lidi v rámci pracovního světa, bylo zaměstnání…

A tak mladí lidé dostávali tento druh rady:

Krok jedna: Jdi do školy, dobře se uč…

Krok dva: Najdi společnost, která tě zaměstná.

Krok tři: Pracuj pro tuto společnost následujících 45 let a vystoupej po kariérním žebříčku…

Krok čtyři: Odejdi v poklidu do důchodu a užij si zbytek života způsobem, jakým sám chceš.

V poslední dekádě však mnoho lidí zjistilo, že slib odměny za onu loajálnost a tvrdou práci, který byl mladým lidem propagován, je vlastně jen mýtus…

Lidé si začínají uvědomovat, že loajalita, kterou zaměstnavatelům a společnostem dávali, vlastně nedostávají nazpátek.

Takže se začal rozvíjet jiný proces.

Krok jedna: Běž do školy a nauč se, jak být zaměstnancem

Krok dva: Najdi společnost, která tě zaměstná.

Krok tři: Změn práci pro různé společnosti z různých politických nebo ekonomických důvodů každé 3-5 let v průběhu své kariéry.

Krok čtyři: Zjisti, že pohodlně nemůžeš odejít do důchodu po 45-ti letech zaměstnání, takže je potřeba pracovat dále – někdy 50 let někdy více…

Po dobu 100 let společnosti platily lidi za hodinu, za týden nebo za rok. Nicméně toto se čím dál více mění a mění se to na globální úrovni…

Svět se však nyní čím dál více vydává směrem k VÝKONNOSTNÍ EKONOMICE.

A právě teď procházíme největším posunem v celé historii. Už se to děje. Právě teď a právě tady.

Odměňovací systém v mnoha odvětvích a profesích se přesunuje od placení za čas strávený na pracovišti k tomu,
že v blízké budoucnosti budou lidé více a více placeni pouze za výkon.

Tlak bude větší a větší a z tohoto hlediska i stres, který bude na pracovištích vznikat…

V budoucnu bude už jen velmi málo lidí, kteří budou placeni za čas, který v práci stráví.

Budou se odměňovat dosažené výsledky – mnohé obory už takto i dnes fungují.

Vezměte si ku příkladu obsluhu v restauracích…

Číšníci dostávají velmi nízký plat za hodinu, který je požadován státem, ve skutečnosti však většinu své výplaty získávají na spropitném, které je odvislé od jejich výkonu, úsměvu a dobré služby.

.

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Podobný princip může být aplikován do téměř každého zaměstnání či profese…

Chcete několik dalších příkladů jak to bude fungovat? Tady jsou… 

 

#1 Příklad osoby pracující v úklidových službách...

#2 Příklad pro pracovníky v kancelářích...

#3 Příklad pro obchodníky a prodejce...

 

Pokud nejste vyhraněný oborový specialista specializovaný na určitou oblast, tak je velká pravděpodobnost, že se Vám stane to, co tady popisuji – tedy pokud už se Vám to náhodou nestalo…

Můžete si na to vsadit, jako na to, že zítra vyjde slunce. A stane se to každé profesi celosvětově.

Pracovní evoluce začala.

 

Proč se to vlastně děje a proč se to děje v takovém měřítku?

 

1Je to lepší model pro společnosti a zaměstnavatele, protože získají lepší výsledky s menšími náklady.

A každý akcionář rád vidí, když se snižují náklady a rostou výsledky a zisky – tak to prostě funguje a firmy se snaží,
aby si své akcionáře nenahněvaly a aby nesbalili své peníze a neodešli. 

 

2Je to proto, že nová globální ekonomika potřebuje mnohem menší počet lidí

Všimněte si nastupující automatizace a robotizace a tak mají společnosti více a více lidí, kteří spolu soutěží o méně a méně pracovních míst. A vytváří se tak tlak a soutěživost mezi lidmi, což způsobuje další dodatečný stres.

 

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

 

Proč nová ekonomika potřebuje méně pracovníků?

Jak už bylo zmíněno, může za to neúprosný pokrok a 4tá průmyslová revoluce….

Exponenciálně rostoucí technologie, automatizace a robotizace, mění svět práce, jak jej známe více a více…

Přesně tak, jak už se to odehrálo i v minulosti, kdy proběhly jiné změny.

Jen se nad tím zamyslete…

Před více než 100 lety pracovalo v zemědělství více než 90% populace. Dnes je to méně než 1% populace.

Důvod: Protože došlo k dramatickému zvýšení výkonnosti a účinnosti… 

 

 • Pamatujete si zákaznické centra, kdy jste mluvili s lidmi? Dnes se objevuje více a více zákaznických center, kde mluvíte a komunikujete se stroji – lépe řečeno s roboty a umělou inteligencí.

 

 • Pamatujete dobu, kdy společnosti měly velké množství obchodníků a prodejců? Mnoho lidí dnes objednává online a tak tito lidé už nejsou až tolik potřeba nebo jich stačí podstatně menší množství.
 • Pamatujete všechny ty kinosály v obchodních centrech, které byly nacpané k prasknutí a všechny ty zaměstnance, kteří to řídili? Dnes mnoho lidí sleduje filmy na svém tabletu nebo domácí obrazovce či kinu.

 

 • Já miluji knihy, ale řekněte – kdy naposledy jste byli v lokálním knihkupectví podívat se, co nového mají. Většina lidí objednává knihy online nebo si čtou knihy elektronické. Fyzických knihkupectví uvidíte méně a méně.

Mohl bych zmínit doslova každou kategorii práce a zjistili bychom, že technologie, automatizace, robotizace a zvýšení efektivity odstraňují pracovní místa v každém oboru a děje se to každý den…

Popravdě – tempo, se kterým se to děje dnes, se bude jen zvyšovat.

Není nic moc, co s tím můžete udělat, pakliže se nevyvinete a nenaučíte nové dovednosti.

Pokud sedíte a jen se složenými rukami v klíně čekáte, že se ekonomika vrátí zpět nebo že se o to postará vláda a všechny pracovní příležitosti najednou budou nazpátek, tak Vás zklamu. Nestane se to.

Stejně jako děti zemědělců opustily farmy, aby si našly nové povolání, to stejné se stane lidem, kteří pracují v zaměstnáních, které ještě dnes jedou podle pravidel staré ekonomiky.

Aby přežili, budou muset otevřít oči realitě a najít něco nového…

Tato změna ve Vás může vyvolávat obavy a stres, ale když se na to podíváte střízlivě
a naučíte se hrát podle nových pravidel, je v tom schovaná obrovská příležitost…

Jaká? Jak už jsme si řekli, většina pracovního světa směřuje k tomu, že se více a více odměňuje za výkon.

A když to pochopíte, nebudete se tomu zbytečně bránit, stěžovat si na to a nebudete se litovat nebo vztekat a místo toho začnete rozvíjet své nové dovednosti, budete na tom profitovat

Až se 4tá průmyslová revoluce stane běžným standardem pro většinu pracovního světa, bude pro firmy fungující v dotčených odvětvích, které se nestihly adaptovat, obtížné přežít a v první fázi tak bude pracovních míst ubývat…

Nejdříve dojde ke ztrátě nízko kvalifikovaných míst, například těch, které jsou v pásové výrobě, protože budou nahrazeny efektivnějšími, produktivnějšími a méne poruchovými stroji.

To jsou pozice s nízkou přidanou hodnotou, ale na druhou stranu časem vzroste poptávka po pracovnících s vyšší kvalifikací, kteří se budou starat o chod, obsluhu a opravy těchto strojů.

Je tu však také obrovský prostor pro vznik míst v oblasti IT, vývoje a marketingové komunikace

A když to pochopíte tu příležitost, právě určité formy marketingové komunikace Vám přinesou způsob, jak svůj stres snížit a zároveň získat více klidu, vydělávat více a mít více svobody… 

Jinými slovy žít si svůj vlastní život bez hranic – život podle svých vlastních pravidel, termínů a přání…

 

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Skvělý Způsob, abyste v Nové Ekonomice jen nepřežívali,
ale abyste úžasně Prosperovali, je Network Marketing…

Co je to Network marketing? Jednoduše něco, co většina lidí tak jako tak dělá každý den…

A to dokonce už od 5-ti let svého věku… Bohužel většina lidí za to není zaplacena…

Co tím mám na mysli? Network marketing není nic jiného než jen doporučování a promování věcí, produktů a služeb, se kterými máme osobní zkušenost a které se nám líbí, druhým lidem… 

A to děláme od 5-ti let věku, protože v 5-ti letech si holčičky nevzájem promovaly Barbíny a Kena, kluci zase Supermana nebo Spidermana či nějaké auto nebo dětské filmy… 

Network marketing děláme dodnes každý den, protože každý z nás něco doporučuje každý den.

Dnes místo Barbíny a Supermana promujeme oblíbené kavárny, restaurace kam jít na skvělou večeři, oblíbenou knihu, oblíbené filmy a seriály, oblíbené holičství, místa pro dovolenou, kam jít o víkendu s dětmi, schopného realitní makléře, dobrého maséra, šikovného účetního, rychlý autoservis, oblíbenou značku piva nebo vína.

Většina lidí doporučuje spousty produktů a služeb každý den.

Každý z nás má tuto přirozenou dovednost a proto každý z nás může díky network marketingu začít sbírat bonusové šeky a opakující se příjem, protože už stejně každý den děláme tu aktivitu, která je k tomu potřeba…

Bohužel – většina lidí to stále dělá zadarmo a není za to zaplacena…

Přitom je docela jednoduché to změnit. 

 

 

Příběh s kinem, který se Vám pravděpodobně stal a hádám, že se Vám to nebude líbit...

 

V dnešním světě existují důležité produkty a služby, které potřebují
být promovány a vyzdvihovány lidem, kteří je potřebují…

 

Tradiční způsob marketingu v masových médiích jako je televize, noviny a rádio již není tak efektivní, jako býval kdysi, když se s ním začínalo – zákazníci chtějí, potřebují a vyžadují být vzdělávání a dají mnohem více na osobní doporučení na základě zkušenosti než na reklamu v televizi.

Výrobní společnosti tedy mají volbu. Mohou se ponořit do světa placené reklamy, mohou najmout drahé prodejce, aby prodali více svých produktů a služeb, zainvestovat velké množství peněz s nejistým výsledkem… 

A nebo mohou využít síly network marketingu a svých spokojených zákazníků a fanoušků, aby šířili jejich příběh a poslání do světa a platit pouze za výsledky – tedy za skutečně realizované nákupy spokojených zákazníků.

Proto si dnes více a více společností volí network marketing, protože dobře zapadá do nové ekonomiky.

Výrobní společnosti tak mohou poskytovat veškerou korporátní podporu a zaplatit doporučení a propagaci čistě na základě skutečných výsledků a výkonu – tedy na základě úspěšnosti propagace produktů a služeb a jejich reálném nákupu a nemusí tedy investovat peníze do reklamy dopředu.

Což je vysoce účinné, protože v nové ekonomice je marketing osobního doporučení více efektivní než jakákoliv jiná forma propagace. Společnost tak může vzít peníze, které by tak jako tak utratila na reklamě a propagaci a může zaplatit svým spokojeným zákazníkům a fanouškům za to, že propagují jejich jméno, produkty a služby.

 

 

Co to znamená pro Vás? Znamená to tolik, že můžete prostě jen jednoduše pokračovat v doporučování a propagování věcí, tak jak jste to vždy dělali a nic neměnit jen s tím rozdílem, že začnete sbírat bonusové šeky… 

A získat takovou spoluprací veškeré přínosy a výhody tradičního podnikání a vydělávat více peněz, ale bez typických rizik jako jsou velké investice nebo neznalost trhu, apod.

Skvělé je, že neexistuje žádný strop Vašim příjmů, protože network marketing společnosti chtějí, abyste vydělali všechno, co je možné, protože je to situace výhra x výhra x výhra… 

Zákazníci dostanou skvělý produkt či službu, čím více těchto zákazníků bude, tím více vyděláváte, ale rovněž je to tak, že tím více vydělává společnost, která dané produkty a služby vyrábí, poskytuje a doručuje…

.

Jestliže tak jako tak budete placeni za výkon ve svém zaměstnání,
proč vůbec mít strop z hlediska příjmů a nemít lepší životní styl?

.

 

.

Navíc je tady ještě jedna věc, která Network Marketing
předurčuje k větší a větší popularitě mezi lidmi… 

.

Jak jsme se bavili o zvyšujícím se tlaku na výkon a přepracovanosti, které přinášejí zvyšující se stres na pracovištích, network marketing Vás toho může kompletně zbavit… 

Jak je to možné? Jednoduše tak, že network marketing umožňuje vytvořit si opakující se, stálý automatický příjem – někdy se mu také říká reziduální nebo pasivní příjem… 

Neznamená to, že když začnete využívat sílu network marketingu, že byste nemuseli pracovat, ale práci, kterou jednou uděláte dobře, můžete mít mnohonásobně opakovaně zaplacenu…

A to jinými slovy znamená, že ten stres, tlak na výkon a přepracování postupně můžete zcela ze svého života odstranit – prostě tak, že budete mít vytvořen automatický příjem, který Vám dá postupně možnost přestat chodit do práce a přitom mít stejný nebo lepší životní styl, jako Vám dává Váš současný příjem ze zaměstnání… 

 

 

No nebylo by to skvělé, kdybyste postupně mohli zvolnit, uklidnit se, dělat více věcí, které si užíváte, místo toho, abyste se pořád honili 5 dní do týdne a snažili se stihnout všechny ty úkoly, které na Vás v zaměstnání nahrnou… 

Bylo. Přemýšlejte o tom, jak by vypadal Váš vlastní život bez hranic, kdybyste měli i třeba jen stejný příjem, ale nemuseli byste trávit 8 hodin v práci…

Co byste místo toho dělali? Jak byste trávili běžný den? Jak by vypadal Váš život?

Klidně si sedněte a napište si to na papír – určitě Vám to pomůže…

Co si o Network Marketing Podnikání
myslí
úspěšní & známí lidé?


 

Co byste dělal, kdybyste všechno ztratil a musel začít od znovu?

Našel bych si solidní Network Marketingovou společnost a pustil bych se do práce…

Přímý prodej je tím nejstarším a nejvíce respektovanm obchodním modelem ve světě, který přečkal test času…

Donald Trump majitel Trump hotels, prezident USA

MLM může vyřešit ekonomickou krizi.

Je totiž šancí pro každého.

Billl Clinton bývalý prezident USA

Brian Tracy, Autor, Speaker, Podnikatel

Zásadním elementem v obchodě je důvěra.

Malé a velké společnosti napříč světem zjišťují, že osoby nabízející produkty na základě vlastních zkušeností svým přátelům a známým jsou nejsilnějším obchodním nástrojem, účinnějším než billboard na Soše svobody.

Budoucnost Network Marketingu je neomezená. Bude růst, protože se do něj zapojuje více a více schopných lidí a profesionálů, kteří zvedají standardy celého odvětví.

MLM se stane jedním z nejvíce respektovaných podnikatelských modelů ve světě…

Brian Tracy řečník, autor bestsellerů

Kdybych měl začít znovu, zvolil bych si Network Marketing…

Bill Gates zakladatel Microsoft

MLM je opravdu podnikání, kdy obyčejní lídé mohou dosáhnout finanční svobody a to tím, že se stanou majteli podnikání. Ještě důležitější je, že je to postaví do pozice rozhodování o svém osudu.

Se současnými ekonomickými problémy vidíme rychlejší růst oboru Network Marketing – je to revoluční způsob jak dosáhnout bohatství…

Nejbohatší lidé na světě přemýšlejí o tom, jak postavit sítě. Ostatní se dívají po zaměstnání…

Robert T. Kiyosaki Autor knižní série Bohatý táta, chudý táta, podnikatel

Investoval jsem do několika MLM společností a byly to jedny z nejlepších investic, které jsem kdy udělal…

Warren Buffett Nejúspěšnější investor na světě

Network Marketing dospěl.

Je nepopiratelný fakt, že je to cesta podnikání a nezávislosti pro milióny lidí…

Stephen Covey Autor bestselleru a řečník

Na MLM je nejpozoruhodnější, že na vyšší pozici kariéry se nedostanete jinak než prokázáním důvěryhodnosti a pomocí někomu druhému, ať klientovi, nebo jinému distributorovi.

Vyhraješ pouze tehdy, když pomůžeš i druhým vyhrát…

Paul Zane Pilzer Celosvětově uznávaný ekonom

MLM funguje všude, kde žijí lidé. Otevřen je celý trh a s dobrým doporučením se vychová trvalý klient na doživotí.

Neznám jiný obchodní model, kde by se pracovníci dělili o své zkušenosti. V zaměstnání je to nerealizovatelné, „učitel“ by se okamžitě cítil pozičně ohrožen svým „žákem“.

V běžných firmách lidé spolupracují méně, pokud vůbec, a ještě spíše z povinnosti.

V MLM je pomoc upřímná i zištná. Uspěje-li „žák“, má prospěch i „učitel“.

A to mi přijde fér.

Kdyby tak fungovalo školství, bral by učitel podíl z příjmu manažerů, které vychoval.

Dosáhnout lze jakýchkoli příjmů, ale ne jakýchkoli ztrát. Poměr rizika, ztráta vs. výnos, je v MLM výhodnější než u klasického podnikání.

Pokud Vám někdo nabídne skvělou příležitost a Vy si nejste jisti, zda to zvládnete – řekněte ANO a pak se naučte jak to dělat…

Richard Branson majitel impéria Virgin

Raději budu mít 1 % z práce 100 lidí než 100 % ze své vlastní práce…

J. Paul Getty svého času nejbohatší muž na světě

Network Marketing je velká vlna, která vezme místo franchisingu, který teď vyžaduje příliš hodně kapitálu pro průměrného člověka…

Formální vzdělání Vám dovolí najít práci a přežít v rámci, který Vám někdo nastavil.

Sebevzdělávání Vám umožní jít za štěstím cestou, kterou cítíte jen Vy.

Jim Rohn podnikatel a filozof

 

 

Aby to všechno nebylo zase tak růžové, network marketing má také 1 háček…

Všechno to zní skvěle a je tomu tak. Nicméně je zde háček, který Vám lidé běžně neřeknou.

Ten háček, který se s kariérou v oboru network marketing pojí:

Pravděpodobně budete muset akceptovat dočasnou ztrátu respektu
od některých lidí, které znáte a kteří jsou ignoranti…

Což znamená, že je možné, že po nějakou dobu ztratíte respekt v očich lidí, kteří ještě stále žijí v mentálním nastavení staré ekonomiky a myslí si, že se o ně postará někdo jiný – stát, rodina nebo zaměstnavatel… 

A jsou tedy podle vlastních slov “v pohodě a nic takového nepotřebují dělat“…

Takoví lidé Vám prostě nebudou rozumět. Nebudou chápat, proč se snažíte o to, o co se snažíte a čeho vlastně chcete dosáhnout… Budou si myslet, že jste se zbláznili, protože jste se zapojili do oboru network marketing
a začali jste v jejich očích “prodávat” a dělat něco, co je netradiční, jiné, zvláštní… 

Nechápou totiž, že více než samotný prodej, promujete myšlenku samotnou. A navíc – oni sami už to stejně dělají – promují produkty a služby lidem, se kterými jsou v kontaktu a nechápou, že by za to mohli být zaplaceni.

Ve skutečnosti slovo “akceptovat” není úplně přesné. Budete muset udělat více než to.

Budete se muset do naprosté pohody s tím, že možná dočasně ztrátíte respekt od některých lidí, které znáte.

Když s tím budete ok, a uvědomíte si, že ve skutečnosti vidíte budoucnost dříve než jsou tuto budoucnost schopni vidět všichni ostatní, pak si uvědomíte, že až tolik nezáleží na názorech druhých lidí, ale hlavně na tom Vašem…

A pravdou je, že to Vy jste ten chytrý či chytrá – Vy jste ti, kdo jsou ochotni “kopat studnu, i když zatím třeba nemají žízeň” a podstoupit akci – ač to je přesně to, co většina lidí neudělá. Většina lidí myslí jen ze dne na den, ale nemají žádnou vizi a nejsou schopni pracovat na něčem, co má dlouhodobější záměry…

Většina lidí také není schopna naučit se nové dovednosti, usilovně pracovat a jít vstříc své skvělé budoucnosti…

Většina lidí nikdy nebude žít lepší život.

Existuje ještě 1 důvod, proč Vás někteří lidé možná přestanou respektovat...

Takže pravda je následující:

Network marketing prostě není perfektní ani dokonalý. Ale co ve skutečnosti je? 

Jestliže očekáváte jeho dokonalost a bezchybnost, tak nikdy neodstartujete v ničem a nikdy nebudete mít lepší život a také si zaděláváte na zklamání.

Musíte chápat, že systém podnikání jako takový je skvělý…

Nicméně s tím systémem pracují lidé – a kdo z nás je perfektní, dokonalý a bezchybný?

Když k sobě budeme opravdu upřímní, tak asi nikdo, je to tak?

A tyto nedokonalosti jednotlivých lidí se projevují v celém obchodě…

 

I přesto: Network marketing je prostě lepší než většina běžných kariérních voleb, které se na trhu běžně nabízejí, protože Vám je schopen přinést většinu položek, které jsme zmiňovali v “Seznamu pro dokonalou kariéru” výše…

A když mu dáte férovou šanci, budete jej zkoumat do hloubky, budete se vzdělávat a praktikovat, zjistíte, že je to pravda a získáte ve svém životě mnoho z toho, co chcete

 

Co říkají lidé, kteří se již k této formě spolupráce rozhodli
& s naším týmem spolupracují na dosažení svého
vlastního osobního Života bez Hranic…?

.

Úžasný leadership a mentoring!

Mám Vás moc ráda, děkuji za vše.

— Romana

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Díky za citlivé vedení v celém tomto roce. Budu se těšit na ten příští…

— Martin

Moc děkuji za Vaši pomoc.

Jste prostě andělé…

— Nataša

 

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Děkuji, že mi věnujete svůj drahocenný čas.

Čím dál víc si uvědomuji Váš úžasný mentoring a jak skvěle dokážete lidi směřovat a vést.

— Pavla

Jste skvělí lidé s velkým srdcem.

Díky za to, že jste, dali jste mému životu smysl.

— Romana

.

.

Network Marketing není jen práce a vydělávání peněz…

Je také o zábavě a životním stylu. Podívejte se na jeden z našich posledních
výjezdů – na plavbu kolem Jaderského moře, který byl plně hrazen…

.

Jestliže byste chtěli zažít 4 dny a 3 noci na moři se skvělým jídlem
& možností navštívit krásná místa, pak toto je pro Vás

.

.

.

Odhalte Tajemství toho, Jak Lidé z Různých Společenských Vrstev,
Odlišnou Minulostí a Zkušenostmi užívají Network Marketing,
pro Vydělávání Peněz z Domu & Jak toho Dosáhnete i Vy…

.

Chcete se o celé příležitosti dozvědět více?
Pak potřebujete jednat právě teď…

 

Možná se na to ještě necitíte…
Možná si říkáte – ještě chvíli počkám…

Možná máte návyk odkládat jakékoliv rozhodnutí a čekat na ten “správný” či “dokonalý” okamžik nebo “dokonalé seskupení hvězd”… 

Podívejte se na to, kam Vás návyk odkládat ve Vašem životě dostal – jste tam, kde byste chtěli být? 

Jestliže nejste, pak je možná načase odložit návyk odkládat a to nejjednodušší, co můžete udělat právě teď hned, je rozhodnout se podstoupit akci. 

Jakákoliv akce je lepší než přešlapování na místě.

A i to, když podstoupíte akci a uděláte krok nesprávným směrem je mnohem lepší než neudělat krok žádný a zůstat přešlapovat na místě, protože tak získáte zkušenost a něco se naučíte. 

Jestliže v životě nejste tam, kde byste chtěli být, tak to změňte – vyplňte formulář napravo a setkejme se

Nemáte co ztratit. Ve skutečnosti můžete jen získat. 

Odkládáním ještě nikdo nic nezískal a nejhorší varianta, která může nastat je, že zjistíme, že to pro Vás prostě není…

Pusťte se do akce. Úspěch miluje rychlost.

Začněte měnit kurz svého života k lepšímu. Budoucnost leží před Vámi a začíná jedním klikem.

Vyplňte formulář napravo…

Vyplňte Formulář níže a setkejme se…

 

Ukážeme Vám Podnikatelskou Platformu, která stojí na podobných principech, jako například Amazon a stará se nám o kompletní zázemí našeho podnikání a také Vám ukážeme, jak to celé funguje…

Dále Vám ukážeme způsob, jak si s pomocí této platformy pro sebe vytvořite ideální kariéru a postupně dosáhnete život bez hranic omezení…

Řekněte: Budete pokračovat ve snění o tom, že máte dostatek peněz na to, co jste vždy chtěli, že máte dostatek času, svobody, ale budete se obávat podstoupit akci?

Nebo si tuto šanci nenecháte vzít a získáte všechny informace, které Vám umožní plnohodnotně se rozhodnout a získat peníze, čas, svobodu, nebo cokoliv jiného co si přejete?

 

Tady jsou kroky, které potřebujete podstoupit…

 

1. Vezměte vlastní budoucnost do svých rukou ještě dnes!
Teď je čas na správný krok… Vyplněte formulář výše.

 

2.Vyčkejte na to, než se s Vámi spojím a ukážu Vám kompletní obchodní příležitost a společně identifikujeme, zda je tento obchod skutečně tím pravým pro Vás osobně a zda Vám bude sedět.

 

3.Když zjistíme, že ANO, obdržíte další informace, kdy Vám odhalím, jak skutečně správně začít, abyste mohl/a těžit z benefitů, které pro Vás jsou přichystány.

 

stres, deprese, proti stresu, dlouhodobý stres

Těším se na komunikaci s Vámi…

 

Robert Slovák, 
Kouč, mentor, přítel
Majitel www.zivotbezhranic.cz

 Cítíte Stres z Každodenní Honby za Penězi na Živobytí & Nemáte Čas na vlastní Život? 10 května, 2019