Udělejte první krok transformace myšlení!

Tento článek rozhodně patří do kategorie „nejlépe učíme to, co se nejvíce potřebujeme naučit.“

Po většinu svého života, obzvláště nedávno, jsem bojoval s tím, přijmout určité věci o sobě, ostatních a o životě, které se mi nelíbí.

Jako pro někoho, kdo se zavázal ke změně a transformaci, na mě představa „smíření se“ vždycky působila slabošsky, neprůbojně, nebo jako připuštění prohry či bezmoci – i když jsem po dlouhou dobu předstíral, že chápu a věřím v sílu přijetí.

Pravdou je, že jsem se bál osvojit si přijetí – z obavy, že když opravdu přijmu aspekty sebe samého, které se mi nelíbí, věci o ostatních, které mi vadí, nebo okolnosti ve svém životě a ve světě, se kterými nejsem v pohodě, tak najednou nebudu motivován, abych je pozitivním způsobem změnil, nebo ještě hůř, budu na ně rezignovat a vše zůstane tak, jak je – což samozřejmě, pro mě bude „špatné“ nebo „špatně“.

„Čemu odporujeme, to přetrvává.“

Slavný citát Carla Junga, který jsem citoval v obou svých knihách a který neustále používám, přijde na mysl i tady:

„Čemu odporujeme, to přetrvává.“

Potřebná transformace v podobě přijetí

Zdá se, že já, a mnoho lidí, které znám, se kterými pracuji a mluvím, neustále „odporuje“ (spíš bojuje proti) tomu, jak se věci v našich životech mají.

Ať už se to týká našeho těla, naší práce, našeho partnera, našich rodinných příslušníků, našich přátel, našich spolupracovníků, našich peněz, stavu světa a ekonomiky (zejména v těchto dnech), nebo mnoha jiných věcí – často argumentujeme s realitou místo toho, abychom ji přijali takovou, jaká je.

transformace

Prvním krokem přijetí je transformace, i když to může zdát děsivé a absurdní.

Je to velmi těžké a docela stresující (jak osobně vím z celoživotní praxe), když se snažíme něco změnit z pozice jejich nepřijetí.

Přijetí není rezignace nebo dohoda, znamená to prostě mluvit pravdu a umožnit věcem, aby byly takové, jak jsou.

Když přijímáme sami sebe, ostatní a život takový, jaký je, můžeme si vytvořit skutečný pocit klidu a dát sbohem velké části našeho utrpení.

A z tohoto místa míru a pravdy jsme více schopni ocenit nejen život, ale také manifestovat takové okolnosti, vztahy a výsledky, které opravdu chceme.

Akce: Co můžete udělat

Udělejte si seznam (ve své mysli, ve svém deníku, nebo na papíře) některých věcí, které jsou právě teď ve vašem životě největší příčinou stresu, bolesti nebo úzkosti.

Tyto věci mohou mít co do činění s lidmi ve vašem životě, vaší prací, penězi, zdravím, tím, co se děje ve světě, nebo čímkoli jiným.

Jak o nich přemýšlíte nebo je zapisujete, zeptejte se sami sebe, zda jste ochotni je „přijmout“ takové, jaké jsou právě teď.

Nemusíte je mít rádi, souhlasit s nimi, nebo chtít, aby byly právě takové …, ale pokud můžete začít opravdově přijímat tyto věci, lidi a situace – Vaše schopnost být s nimi v klidu (a váš život) a nakonec je pozitivním způsobem změnit, bude výrazně posílena.

Co můžete udělat pro to, abyste přijali věci ve vašem životě takové, jaké jsou právě teď?

Začít měnit něco v našem života však nebývá bez námahy. Odvahu a motivaci Vám může dodat tento článek, zabývající se tématem, jak se cítíme, když děláme změny.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář