r-Evoluce života – Spiritualita či ego?

r-Evoluce Života – spiritualita či ego?

 Všichni toužíme být šťastni. I´m happy so happy – Já jsem šťastná, tak šťastná“ – jak píše Anička.  Možná však také někdy platí: Someday you will realise, that you cant eat happieness – Jednoho dne si uvědomíte, že se nemůžete najíst štěstí“ –  píše Helmar. Co je vlastně pravda? Možná tak jak často jinde, i tady je tou odpovědí spojení.  

Základním pilířem našeho zdravého bytí je propojení mysli, srdce i těla a péče o jejich soulad.  Naším záměrem pak je dosažení fyzického uzdravení na úrovni těla, emocionální svobody na rovině srdce a vyššího stavu vědomí v rovině mysli. Jistě je důležitá hmotná rovina bytí, kterou zažíváme teď a tady. Avšak i spiritualita je součást našeho denního života, je to cesta k uvědomění sebe sama.

Kým opravdu jsme?

Je to naše sociální maska ega, chtění mysli? Nebo je to místo, kde jsme spojeni s permanentními hodnotami lidství jako je láska, jasný klid, soucit, radost? Jak to cítíte vy? Vnímejte, z kterého místa vyvěrá naše spojení s moudrostí, skutečná kreativita, svobodná vůle a také vědomí skutečné celostní odpovědnosti za sebe jako součást celku.

Zdá se, že to není ego, ale duše neboli vědomí pravého já je tím, kým vlastně jsme. V tomto stavu spojení s pravým já přichází moudrost, která nás přesahuje a kdy nalézáme vždy řešení problémů (také jak obstarat jídlo) a odpovědí na naše otázky. Už se vám to jistě stalo, když jste vykřikli: „Už to mám!“. Najednou jste měli hluboký vhled do problému a jeho řešení. Něco, co bylo naprosto překvapivé a nové a přitom jste věděli, že to nevymyslela vaše mysl.

Byl to nápad odněkud… Ano i to je spirituální zážitek.

Stejně tak znáte, stav, kdy jste sevřeni v nejistotě, strachu a stresu a obtížně hledáme cestu k úspěchu, štěstí a zdraví. A to je stav ega, kde se ocitáme převážně. Řešení ega člověka jsou dočasná a obvykle narušují přirozenou harmonii Života.

Všechny naše dlouhodobé a opakující problémy můžou být ve skutečnosti trvale vyřešeny pouze spirituální cestou, ve spojení se svým pravým já. Když jsme spojení s tímto pravým já, lidmi kolem, Životem, bytím, které nás přesahuje, pak se dostavuje skutečné řešení.

Jsme celiství ve spojení s přírodou a jejími zákonitostmi. Jsme šťastní a jsme součástí r-Evoluce života, která nás vede. Vše se děje pro naše nejvyšší dobro, vše se děje k obrazu našemu. Ano ve stavu spojení s pravým já jsme vědomými (spolu)tvůrci Života. Skrze naše Ego, pak přichází realizace našeho pravého já.

Možná si kladete otázku, jak se dostat k pravému já?

Je to principiálně jednoduché: buďte chvíli v uvolněném vnímání, plně přítomnými pozorovateli v bezobsažném vědomí toho, co je. Buďte tím, na chvíli, teď…. Pociťte tu kvalitu uvolnění a spojení s něčím, co vás přesahuje, pocítíte prostě hluboký klid a tiché štěstí.

Ano to, co v těchto chvílích pociťujete je vaše pravé já, vaše spiritualita, vaše duše, skutečné vědomí, jak to chcete nazvat. Není to Vaše mysl, která vše pojmenovává a hodnotí, je to vaše tiché, moudré vnímání, které je za hlukem Vaší mysli.

Tady je skutečný vhled do Života, jaký je.

Užijte si ho, přeje

Emanuel Byrtus senior lektor, kouč

a metodik osobnostního rozvoje

autor knihy a souboru osobnostního rozvoje Hodnoty lidství

Staňte se vědomými tvůrci svého úspěchu a štěstí

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář