Buďte Správným Příkladem

RisorgimentoChallenge baner děti Risorgimento Challenge - DÍL22: Jakým podnětům vystavujete své děti?

Štěstí je přirozený stav člověka...

Důkaz tohoto tvrzení naleznete, když se podíváte na malé děti…

Většinu svého dne jsou šťastné – pokud je zrovna netrápí hlad, bolístka, potřeba jít na záchod nebo stesk po mamince.

Když si hrají, jako by neexistoval žádný jiný svět, než ten, do kterého jsou v danou chvíli ponořeni.

(Už i to je nakonec rada, jak být šťastný – najít si něco, co Vás vášnivě přitahuje a zároveň pohlcuje a trávit tím dostatek času…)

Když si hrají, jsou šťastné.

Neexistuje pro ně žádná minulost, neexistuje pro ně žádná budoucnost.

Jen teď.

(Štěstí můžete zažít jen teď a tady, dnes – minulost zpátky nevrátíte, a zítřek či budoucnost je daleko..)

Žádné jiné pojmy nevnímají a ani jim nerozumí.

Jen přítomná chvíle…

Co se však s tímto štěstím stane, když vyrosteme?

Vypadá to, že se ztratíme v nekonečném toku:

 • požadavků,
 • pravidel a
 • očekávání ostatních lidí…

A v přítomnosti žijeme čím dál méně…

 1. Buď přemýšlíme o své minulosti a o tom, co se nám nepovedlo, po čem si stýskáme nebo co nás trápí a
 2. nebo se naopak touláme v budoucnosti – jsme pohlceni buď našimi představami, jaké to bude až…
 3. nebo jsme naopak sužováni strachem z toho, co budoucnost přinese…

Přestaneme si být jisti, kdo vlastně jsme a co bychom v životě měli dělat…

Hledáme sami sebe, smysl našeho života, naše poslání. Štěstí…

Necítíme se šťastni, nejsme sami sebou, protože jsme v průběhu dospívání slyšeli:

 • co všechno můžeme,
 • co nemůžeme,
 • co je správné,
 • nesprávné….

Přestali jsme objevovat, přestali jsme se pohybovat na přítomné úrovni času, ztratili jsme sami sebe a vědomí své vlastní hodnoty.

Osvojili jsme si mnoho strachů, ztratili jsme odvahu žít po svém, stali jsme se pouze členem stáda bez vlastní identity…

Často…

 • Nešťastni…
 • Závislí…
 • Nesvobodní…
 • Bez radosti…

Jak tedy své děti vychovávat, aby nespadly do stejné pasti a měly lepší vyhlídky do budoucna?

Jak vychovávat své děti, abyste:

 • je vedli k vlastní víře v sama sebe, zvyšovali jejich hodnotu, snižovali potřebu stát se obětmi?
 • podpořili jejich vlastní samostatnost, schopnost se rozhodovat, odpovědnost za tyto rozhodnutí?
 • je připravili jak nejlépe dovedete a postavili na cestu vedoucího k jejich vlastnímu mistrovství a životu bez hranic, aniž byste za ně přebírali odpovědnost do konce svých dnů nebo aby se nenaučili svou vlastní odpovědnost přehazovat na někoho jiného…

Nejdříve si potřebujete uvědomit, že nikdy v životě už není člověk tak:

 • citlivý,
 • vnímavý a
 • toužící po bezpodmínkovém přijetí

jako do 6-ti let věku, kdy se utváří až 85% osobnosti člověka.

Právě v tomto období mimořádně silně reaguje na podněty ze svého okolí a stejně tak silně s nimi pak dále pracuje ve svém vnitřním světě.

A na tomto období byste si měli dát zvlášť záležet, protože to, co v tomto období dítě prožije, silně ovlivní jeho další život.

PAMATUJTE: Pro takto malé dítě je základní potřebou a zároveň cílem, ke kterému by všechno mělo směřovat, se dá pojmenovat: pocit bezpečí a lásky.


Pro život každého člověka jsou v dnešní době důležité 3 druhy inteligence:

 • emoční inteligence (EQ – emotional quotient),
 • rozumová inteligence (standardně označovaná jako IQ – inteligent quotient)
 • finanční inteligence (FQ – ale v tomto díle kurzu se jí nebudeme příliš věnovat).

Chybí-li jedna, pak daný člověk nějakým způsobem strádá.
Bohužel smutnou zprávou je fakt, že systematicky v průběhu našeho dospívání rozvíjíme pouze jednu inteligenci – a pravděpodobně přijdete na to, kterou…

Ano je tomu tak – pouze naše IQ. (pozn.: IQ neboli Inteligent Quocient se dá rozvíjet, není to nic statického – to jen pro pořádek…)

Rozumovou inteligenci dlouhodobě rozvíjíme ve škole, ale k ostatním dvěma (k emoční a finanční) se chováme dost macešsky.

Tváříme se, že k vývoji

 • lidských emocí dochází tak nějak samo od sebe,
 • a že finance v našich životech nejsou důležité a tak vlastně ani není potřeba, abychom se těmto dvou dalším inteligencím nějak zvlášť věnovali.

A pak se děje to, že až příliš mnoho lidí ve svých životech zbytečně zápasí, ač by nemuseli, pokud by byli systematicky připravováni a rozvíjeni v těchto dalších dvou oblastech v průběhu dětství…

Rozum rozvíjíme a nese to výsledky:

Podívejte se na všechen ten fantastický vývoj a pokrok, kamkoliv se podíváte…

Ale citový vývoj člověka probíhá na podobném principu jako vývoj rozumový.
Emoční inteligence potřebuje ke svému vývoji stejně jako ta rozumová určité podmínky.

Navzdory vymoženostem moderního života to vůbec nevypadá, že by byl člověk o něco šťastnější. Spíše naopak.

Důvod je ten, že rozum samotný ke kvalitnímu životu prostě nestačí, protože jsme citlivé bytosti, které mají své emoce.

Jakým podnětům tedy své dítě vystavovat?

Aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet, musí do určité doby získat dostatek vhodných podnětů. A to jak rozumových, tak emocionálních.

Co byste tedy svému dítěti měli dopřát?

1] Dostatek láskyplné péče...

Pokud dítě nedostane do 6-ti let věku dostatek láskyplné péče, může jej to trvale a nevratně poškodit na celý život – bude z něj citově poškozený člověk – emoční inteligence bude nízká…

Ale nepřestávejte s tím poté, co dítě dovrší 6-ti let věku, pokračujte… 

2] Co možná nejvíce bezpodmínečného přijetí...

„Mám tě rád/a, protože jsi.“

Bezpodmínkové přijetí je klíčem k otevření všech budoucích zdravých vztahů.

Bezpodmínkové pojetí výchovy ale neznamená, že by si malé dítě mohlo dělat, co by chtělo nebo že by nemuselo respektovat žádná pravidla. Pravidla jsou důležitá a děťi potřebují nějaké mít

Přehnané uplatňování tohoto principu může vést k výchově rozmazlených dětí, které jsou ale v podstatě jen nešťastné, protože jim rodiče neukázali zdravé a přirozené limity a ony se doslova nemají o co opřít.

Jde však o to, aby dítě vědělo, že i když se mu něco nepodaří nebo zrovna zlobí, tak to nemění nic na tom, že jej rodiče, ti pro něj nejdůležitější lidé na světě, mají rádi bez ohledu cokoliv…

3] Co možná nejméně přijetí pod podmínkou

„Mám tě rád/a, pokud dokážeš a umíš.“

Lásku podmiňuje splnění výkonu, které je po dítěti požadováno.

Příliš důsledné nebo přehnané uplatňování principu přijetí s podmínkou je tím nejhorším poselstvím, které své děti můžete vybavit.

Tento způsob výchovy vede k neustálému pocitu tlaku, pod kterým dítě vyrůstá – tlak z toho, co by mělo či nemělo správně dělat a jaký výkon by mělo podávat.

Později si požadavky svých rodičů dítě zvnitřní a bude vyvíjet tlak samo na sebe, aniž by k tomu dostávalo jakékoli podněty z okolí a s takových dětí často vyrostou workoholici, kteří neumí nic jiného než jen pracovat a vlastně jinak ani nejsou moc šťastni, protože ač zpravidla dosáhnou velkých věcí, neumí si tyto úspěchy příliš vychutnat. 

4] Peníze...

Sice jsme slíbili, že tento díl není o rozvoji finanční inteligence, ale neodpusíme si jednu poznámku: Začněte tím, že peníze učiníte normální a běžnou součástí života dětí.

Nic, k čemu mají přístup jen dospělí, nebo s čím se nehraje, nebo kvůli čemu vznikají hádky, roztržky, rozepře nebo jsou s tím spojené nějaké nepříjemnosti.

Naopak.

Děti by měly vědět a cítit, že peníze do života prostě patří, že peníze nejsou špinavé, že není špatné se o nich bavit či na ně sahat – klidně jim dovolte hrát si s drobnými – prostě proto, aby získaly přesvědčení, že peněz je ve světě dostatek a nebyly hamižné (hamižnost vzniká jen tam, kde existuje pocit nedostatku).

Ve skutečnosti peněz je ve světě dostatek, někdy však chybí v našem rozpočtu – a jedním z důvodů může být právě přesvědčení spojené s penězi, které jsme si v dětství osvojili, takže se své děti snažte připravit na jejich budoucí život správně.

A až děti trochu povyrostou a začne je to zajímat, začněte se s nimi o penězích bavit více… 

5] Začít u sebe...

Když chcete, aby z Vašeho dítěte vyrostl emocionálně zralý a spokojený člověk, musíte ho to naučit a nečekat, že to k němu přijde tak nějak samo.

Aby se Vaše dítě například naučilo druhým naslouchat, musí se této dovednosti nejprve naučit.

A naučí se úplně nejlépe jako všechno ostatní – Vašim osobním příkladem.

Každý den v desítkách obyčejných situací.

Nezapomeňte na to.

Vy se stáváte koučem a mentorem v jedné osobě pro své vlastní děti…

A aby to na Vás samotné nenechávalo příliš mnoho tlaku, uvědomte si, že s láskou a péčí nic nezkazíte, stejhě jako nic nezkazíte, pokud sami vyrostete a vyzvednete hodnotné principy, které svému dítěti budete moci předat… 

Dáte-li dětem dostatek lásky a budete rozvíjet jejich emoční inteligenci, pak své děti naučíte...

 • Toleranci, spolehlivosti a empatii
 • Schopnosti odmítnout, co je jim nepříjemné
 • Uznat svou chybu
 • Být vlídný
 • Umět spolupracovat
 • Být poctivý v pohledu na sebe i svět kolem Vás
 • Umět poskytnout láskyplnou péči
 • Být šťastnějšími s menším objemem stresu v jejich životech

Když tyto podněty přijdou, dochází ke zdravému vývoji.

Pokud ne, pak bude stavba a činnost příslušného mozkového modulu ohrožena.

Ale také se může stát, že naše emoce budou částečně nebo dokonce nevratně poškozeny.

Brzy na viděnou v dalším díle, zašleme Vám pár dalších tipů ohledně výchovy Vašich dětí…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez děti Risorgimento Challenge - DÍL22: Jakým podnětům vystavujete své děti?