Rozpoutejte svou Sílu i Moudrost

RisorgimentoChallenge baner moudrost Risorgimento Challenge - DÍL50: Probuďte se již! Potřebujeme Vaší sílu, moudrost a pomoc...

Potřebujeme Vaši sílu a moudrost, která ve Vás možná dosud jen dřímala, čekajíc, až bude rozpoutána...

Hezký den, Mistře…

Nazývám Vás Mistře, protože uvnitř sebe sama cítíte tu sílu, kterou máte

Možná tuto sílu ještě necítíte trvale – každý den, možná stále zažíváte lepší a horší dny, ale budete-li k sobě upřímní, pak si uvědomíte mnoho okamžiků, ve kterých cítíte ten nekonečný potenciál, který ve Vás dříme…

Vy víte, že můžete dokázat cokoliv, že můžete všechno, pro co se rozhodnete…

Vy víte, že jste schopni vytvořit cokoliv a doslova začít s ničím…

Cokoliv, co pro Vás je možná prozatím jen mlhavým snem, který si hluboko v sobě hýčkáte, může být zrealizováno

Pojďme tedy těchto pár okamžiků, kdy se spojíte s nekonečností a nic není nedosažitelné, udělat Vašim trvalým stavem, Vaší skutečností…  

NADECHNĚTE SE!

Postavte se a rozpřáhněte ruce…

Podívejte se vzhůru…

Zavřete oči..

Cítíte ten příslib velikosti, který bije uvnitř Vašeho silného a odvážného srdce?

Cítíte tu sílu, která koluje Vašim tělem ve Vaší krvi?  

UVĚDOMTE SI!

Uvědomte si, že jste stvořením Božím…

Že jste byl/a stvořen/a k vítězství

Že jste byl/a stvořen/a s úmyslem a vypěstován s péčí, abyste se stal/a poslem dobra, naděje a lásky… 

PROBUĎTE SE JIŽ!

Postavte se do svého středu.

Převezměte svou vlastní odpovědnost!

Začněte jednat…

Nikdy nebyl lepší čas než je TEĎ…

POVSTAŇTE…

Povstaňte z kolenou a narovnejte se do své výšky…

Povstaňte, je na čase… 

Potřebujeme Vaši sílu a moudrost, která ve Vás možná dosud jen dřímala, čekajíc, až bude rozpoutána...

Tento svět potřebuje Vaše ruce a Vaší mysl…

Jste důležitý/á.

Každý sám dokážeme mnoho…

Společně dokážeme cokoliv… 

VŠECHNO JE MOŽNÉ!

Cokoliv, co si jen dokážeme společně představit, společně zvládneme…

To, čím jste si prošel/a, mělo svůj důvod a význam…

Teď POVSTAŇTE a VYUŽIJTE svou zkušenost… 

OTEVŘETE SVÉ SRDCE!

A staňte se nositelem změny, kterou chcete v životě a světě kolem sebe spatřit

Mistře!

Těšíme se na naši další společnou cestu…

Hezký den 

PS #1: Toto je závěrečná část emailového kurzu ZBH RISORGIMENTO CHALLENGE...

Doufáme, že jste načerpali mnoho myšlenkových konceptů a principů, které ve svém životě uplatníte – což Vám vysoce doporučujeme, protože uděláte-li to, pak uvidíte mnoho pozitivních změn…

Doufáme také, že jste si čtení emailového programu užili stejně, jako jsme si my užili jeho psaní, budeme rádi, když emailový program doporučíte svým přátelům, o kterých si myslíte, že by z jeho obsahu taktéž mohli benefitovat, nebo nám napíšete komentář k celému kurzu – co se Vám líbilo nejvíce, co bylo užitečné, nebo případné náměty na zlepšení… 

PS #2: Získejte ještě více...

Jestliže jste připraven/a dostat do svého života větší moudrost, větší nauku, více transformačních návodů a principů a tím získat více požehnání v jakékoliv oblasti svého života, pak zakupte ebook, ve kterém je shrnuto mnoho moudrosti, kterou jsme v posledních 12-ti letech získali prostřednictvím našich vlastních zkušeností, našeho vlastního osobního rozvoje, transformačních proměn, coachovacích rozhovorů s mnoha našimi kouči a mentory…

Získejte ebook, kde se na 400 stranách, dočtete o všem, co potřebujete vědět, abyste získal/a svůj vlastní život bez hranic.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez moudrost Risorgimento Challenge - DÍL50: Probuďte se již! Potřebujeme Vaší sílu, moudrost a pomoc...