Skromnost – znak životní moudrosti

Jeho zásady, kterými se sám řídí, se dají shrnout do těchto bodů:

  Ne půjčky ani kreditní karty                                                                                                                                                                                                Jsou situace, kdy se člověk bez půjčky neobejde, mnozí lidé si však půjčují na to, aby alespoň na krátkou dobu mohli žít na vyšší životní úrovni, než na jakou si vydělají. Půjčují si např. na luxusní dovolenou, na drahé vánoční dárky, apod., půjčují si na krátké zážitky, na krátké příjemné pocity, že se vyrovnají těm bohatším, jenže na rozdíl od nich zaplatí za tyto kratičké zážitky několika měsíční případně několika letou dřinou a odříkáním. Někdo může namítnout, že na to nenašetří, že na to nemá peníze. A bude mít na měsíční splátky bance za půjčku? Bude je muset mít. Není lepší peníze, které by bylo třeba měsíčně odesílat bance jako splátky za poskytnutou půjčku dávat stranou? Vyjde to levněji. A ještě zbydou peníze, ušetřené na úrocích, které by dostávala banka za poskytnutí půjčky. Tyto peníze je vhodné investovat do sebe, tj. do svého osobního rozvoje, např. do svého vzdělání. Investice do sebe je ta nejlepší investice. A je to také jedna ze zásad, kterou se řídí druhý nejbohatší muž světa.                                                                                        

  Žít jednoduše, jak jen to jde, nekupovat zbytečnosti, investovat do sebe                                                                                                        Žít jednoduše, skromně, nekupovat zbytečnosti. Reklama se nás snaží přesvědčit o opaku. Snaží se nám namluvit, že čím více toho spotřebujeme, tím bude náš život bohatší. Jako kdyby míra spotřeby byla úměrná míře štěstí. Je sice pravda, že bída člověka zbavuje svobody a tím i štěstí, je však také pravda, že peníze nejsou cílem, ale prostředkem. Peníze jsou pro člověka, ne člověk pro peníze. I z mála peněz může být člověk šťastný a mít radost, např. práce na zahrádce nemusí stát mnoho peněz, přináší však mnoho radosti a naplnění. Krásný zážitek nemusí být drahý, je mnoho možností různých levných vycházek do přírody, kulturních i společenských akcí, stačí jen hledat na internetu. Levné zážitky ve všech částech naší republiky nabízí např. Slevomat, Slevín, a nejen zážitky.                                                                                                                                                                                                                                                                 Četla jsem myšlenku jednoho bohatého, úspěšného podnikatele: Chudý člověk peníze utratí, průměrný člověk je uspoří a bohatý člověk je investuje. Investovat se dá nejen do podnikání, ale i do osobního růstu, např. do vzdělání. Nikdy není pozdě investovat do osobního růstu, do vzdělání.                                                                                                          

 Být sám sebou, nenechat se sebou manipulovat                                                                                                                                          Bohatství není podmínkou k tomu, aby člověk mohl být sám sebou, mohl žít ve svobodě. I chudý člověk může žít svobodně a bohatý člověk může žít v otroctví, v otroctví peněz. Peníze jsou výborný sluha, ale zlý pán. Svobodný člověk je schopen se radovat z maličkostí, svobodný člověk nepodléhá diktátu módy ani reklamy, ani diktátu mínění druhých lidí, svobodný člověk je sám sebou. Svobodný člověk má svůj názor, nedělá to, co ostatní jen pro to, že to dělají ostatní a tedy pro to, že se „to musí“. Svobodný člověk naslouchá druhým, vyslechne je, uvažuje o jejich názorech, ale udělá, co sám považuje za dobré, jde vlastní cestou. Skromnost vede nejen k životní moudrosti, ale i ke svobodě. Skromnost osvobozuje člověka od zbytečností. Skromnost obdarovává bohaté i chudé. Bohatým dává možnost svobodně užívat bohatství, aniž by byli otroky peněz, reklamy, požitků, aj., dává jim také schopnost vidět potřeby druhých, kteří jsou různým způsobem znevýhodněni a také pocit radosti a naplnění, že jim pomohli. Nemusí se jednat jen o peníze nebo věcné dary, může se jednat o čas, schopnosti, dovednosti nebo o sociální podnikání, kde vytvoří pracovní příležitosti pro znevýhodněné lidi. Chudým dává skromnost schopnost žít svobodně, radostně bez hořkosti a bez potřeby si půjčovat na ten krátký pocit užívat si života jako bohatí, na ten krátký pocit volnosti a falešné svobody. Falešné svobody, protože pravá svoboda vychází z vlastního nitra, ne z okolností, tj. ne např. z tučnosti nebo štíhlosti bankovního konta.                                                                                                                                                                                                                                                            Výstižně hovoří o pravé svobodě a nabádá k ní již zmíněný Warren Buffet, druhý nejbohatší muž na světě: Je to Tvůj život. Nedávej jiným lidem nebo společnosti možnost ovládat jej.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář