Skutečně zlato znamená svobodu? – Svoboda jménem zlato

Některými svými články bych rád oslavil a zároveň Vám, čtenářům a uživatelům portálu ŽivotBezHranic.cz, doporučil skvělé knihy, které jsem měl to štěstí číst a které, jak si troufám tvrdit, by měl alespoň prolétnout každý, kdo se zajímá o oblast osobního růstu, finanční gramotnosti a finanční svobody a podobných oblastí lidské činnosti.
Jednou z nich je kniha Dr. Bockera s názvem Svoboda jménem zlato.
Dr. Bocker se v knize, jak již sám název napovídá, zaobírá především zlatem v roli investičního kovu a investicemi do něj. Ukazuje, proč je dobré v jakékoli době držet určité množství investičního zlata pro vlastní ochranu.
Ve vybraných pasážích podává čtenáři mnoho argumentů, proč je přímo nutné držet zlato v osobním vlastnictví (nikoliv v bankách a jiných státem snadno rabovatelných institucích) v dobách krize, ať již politické, finanční či válečné.
Na příkladu vybraných světových ekonomik (americké, německé a dalších) ukazuje, co všechno se v oblasti ekonomiky a politiky může ve vyspělém světě stát a jaký vliv tyto jevy mají na běžného člověka a jeho úspory.

Již dlouhou dobu se zajímám o investice do různých aktiv včetně drahých kovů. Ovšem teprve po přečtení této knihy jsem se rozhodl aktivně zapojit do zprostředkovávání investic do drahých kovů jiným lidem.

Mým cílem je, aby kvalitní finanční zabezpečení mělo co nejvíce lidí. Konec konců jde o jedno z témat, kterým se zabývám při práci v oblasti osobního rozvoje. Držba drahých kovů rozhodně do kvalitního finančního zabezpečení patří.

Mysleli jste si, že v moderní demokratické společnosti nemůže dojít k takovým jevům, jako okrádání občanů státem, konfiskace majetku, zákaz držení investic?

Nenechte se mýlit! Stačí si připomenout určitá období americké historie, kdy držení zlata bylo trestným činem, za který jste si mohli pár let pobýt ve vězení. V těchto dobách bylo také veškeré zlato, které měli občané uložené v bankách, zkonfiskováno státem. Občané USA byli vyzýváni, aby veškeré zlato v osobním držení odevzdali na úřadech nebo v lepším případě jej prodali za státem přesně stanovenou (a pro občana nevýhodnou) cenu.

Ale pro výše popsané zločiny na občanech nemusíme chodit zas až tak daleko. Nedávno se podobný případ stal v nedalekém Maďarsku. Zde vláda jednoduše zkonfiskovala veškeré úspory, které měli občané Maďarska uložené v penzijních fondech. Jednoduše je bez jakýchkoli skrupulí zabavili. Bohužel i v moderním světě platí, že když stát nemá kde brát, vymyslí si způsob, jak legálně okrást své občany.

Zločinem státu vůči lidem, který se týká i České republiky, a tedy každého z nás, je ekonomický jev zvaný inflace. Inflace způsobila od roku 1994 více jak 50% pokles hodnoty české koruny. Dolar a Euro jsou na tom ještě hůře. Inflace, jev, před jehož dopady nejsou běžní občané nijak zvlášť varováni, každý rok ukrajuje část hodnoty našich peněz a investic denominovaných v korunách, dolarech či eurech.

Všem, kteří chtějí o podobných „legálních zločinech“ některých států včetně České republiky vědět více, je určena právě kniha Dr. Bockera. Dozvíte se v ní, jak Vám držení zlata a ostatních drahých kovů může pomoci chránit se proti inflaci, která postihuje papírové peníze a investice na nich založené (kterých je v dnešní době většina).

Zjistíte, že v době válek, které byly povětšinou provázeny inflací, ne-li přímo hyperinflací, se měli dobře hlavně ti, kteří byli schopni platit zlatem.

Osobně věřím, že v dnešní době je potřeba spoléhat se především sám na sebe a nevěřit žádnému z úředníků bez ohledu na úřad a funkci, kterou zastává. Ukazuje se, že v první řadě budou vždy hájit zájmy své a zájmy občanů posunou vždy až na druhé místo. Většina lidí zůstane u nadávání na současné poměry. Ti chytří se proti nim zajistí a pokusí se z nastalé situace něco vytěžit. Je jen na Vás, kterou stranu si vyberete.

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář