Posts Tagged jak se správně

Jak se správně učit – naučte se používat nejdokonalejší organizační nástroj svého mozku

Nejsnadnější prostředek, jak: přepravovat informace do mozku a z mozku ven, tvůrčí a efektivní způsob dělání poznámek, nejdokonalejší nástroj. O čem je řeč? O mentální mapě. Hledáte způsob, jak se správně učit? V učení Vám může bránit i třeba nízké sebevědomí, které je častou příčinou slabých výsledků při učení. Nedovolte, aby vám nedostatek sebevědomí bránil v učení! Podívejte se na toto video. Učte se pomocí: mentálních map, k učivu se vracejte, opakujte si jej a dělejte si přestávky mezi jednotlivými učebními činnostmi. Mozek má přirozenou schopnost vizuálního vnímání – dá se říct, že v tom je prakticky dokonalý. Nemyslí pomocí textů, písmenek a slov, ale pomocí obrázků, které teprve při komunikaci tlumočí do slov. Pro lidský mozek jsou texty jen zdroje dat, které si musí „přeformátovat“, aby s nimi mohl pracovat. Právě proto si obvykle mnohem lépe v paměti podržíme ty informace, které jsme se snažili zapamatovat za pomoci vhodného obrázku.

Přečtěte si více...