Posts Tagged osobní mise

Vize cestou k budoucnosti

Nedávno jsem strávil nějaký čas tím, že jsem revidoval své osobní vize a cíle pro můj kariérní koučink a mentorskou praxi. Když jsem tohle dělal, ukázalo se, že představa mé kariérní budoucnosti je velice úzce spojená s mými osobními představami. Mít práci, která reflektuje moje osobní vize je velice efektivní, protože mi to dovolilo vytvořit pracovní život, který opravdu reflektuje to, kým jsem. Vize nejsou jen pro firmy Firmy vědí vše o vizích, určování cílů a získávání zaměstnanců na svou stranu. Vize a určování cílů ženou firmy směrem, který ony chtějí a přímo k úspěchu. Mnoho z nás strávilo nespočet hodin prací na určování cílů pro naše zaměstnavatele a na přispění k naplnění jejich vize jako část týmu. Ale více než práci, máme jak lidské bytosti smysl nebo misi v životě. Co když strávíme tolik času zjišťováním, kdo jsme a co pro sebe chceme? Osobní vize/určení cíle je rámec pro

Přečtěte si více...