Vaše myšlienky a postoje rozhodujú o tom, ako sa cítite

„Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je…svoje myšlienky, postoje a konanie.“ V mojich predchádzajúcich príspevkoch som sa venoval tomu, aké je dôležité mať vo veciach jasno. Teda mať jasno v tom kde chcem byť, čo chcem mať, čím chcem byť. Vo chvíli, keď máte jasno v tom, po čom túžite, je žiaduce vaše sny premeniť na konkrétne, merateľné a časovo ohraničené ciele (ako na to čítajte v príspevku Majte jasno v tom, kam kráčate). A ak máte zadefinovaný cieľ, ďalším krokom je pripraviť si „náčrt“ cesty, to znamená, nakresliť si mapu, podľa ktorej sa smerom k cieľom začnete pohybovať (návod nájdete v príspevku Vytvorte si mapu k cieľom). Jeden z najdôležitejších záväzkov, ktorý by ste si mali hneď na začiatku cesty dať znie: „Nikdy sa nevzdám“. Buďte nezastaviteľní… Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v

Přečtěte si více...