Posts Tagged proč investovat

Proč vůbec investovat?

Proč vůbec investovat?

Na tuto otázku proč vůbec investovat je velmi jednoduchá odpověď. Avšak jen pro mne, jakožto autora článku. Odpověď totiž zní: „Důvod si musíte najít sami“. Je to stejné jako u jiných cílů. Pokud nebudete mít vizi, proč chcete určitou částku investováním získat, bude Vám chybět potřebná motivace pro dosažení cíle. Určitě je možné cíle dosáhnout i bezvize, s vizí to však bude mnohem jednodušší. Je totiž účinější a mnohem příjemnějšíse vnitřně pozitivně motivovat, než se spoléhat na vůli a vnější motivaci typu „Co bytomu řekl …, kdybych to nedokázal“ apod. Peníze nás totiž dostatečně nemotivují, motivuje nás hlavně to, co si za ně chceme pořídit a jaký život potom povedeme! Jak se motivovat by bylo na jiný článek, zaměříme se proto raději na základní možnosti z hlediska investic. Mezi základní cíle pro investování patří: Naspořit určitou částku na určitou věc Naspořit určitou částku jako rezervu pro různé případy Získat zajištění

Přečtěte si více...