Letní slunovrat 21.6.2011

Právě proběhlý letní slunovrat byl v dějinách času tím nejsilnějším. Léto je symbolem odpočinku a uvolnění. Čas dovolených nám symbolicky zesiluje dovolení si věnovat se sobě a vyvázání se z matrixových pout. K tomu abychom k tomuto nejsilnějšímu uvolnění mohli dojít, bylo zapotřebí zesíleného rozpomenutí se na největší naše inkarnační bloky, které jak na mentální, tak i na fyzické úrovni, nám dosud znemožňovaly udržovat si stálé vibrace lásky. Proto dny před tímto slunovratem byly psychicky velmi náročné, aby po proběhnuvším slunovratu mohla nastat silná detoxikace a očista těla. Nejdříve potřebovala proběhnout očista na mentální úrovni. Nikdo cokoliv za nás nemůže očistit, pouze nás podpořit. Proto tyto tlaky musely zesílit, abychom si po jejich zvládnutí ještě silněji mohli vážit myšlenkové svobody a volnosti a k omezujícím myšlenkovým vzorcům se již nenavraceli. Jelikož vše vychází z naší božské podstaty, z našeho nitra směrem vně, tak po myšlenkové očistě následuje očista hrubohmotnější vibrace

Přečtěte si více...