Reference Martin Hájek

11. 5. 2017

Publikace „Magická slova Mistrů života“ obsahuje sedmatřicet velkých oblastí magických slov v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu srozumitelné a čtivé formě, jako je tomu v této publikaci, jsem je ještě nikdy neviděl.

Každá kapitola obsahuje řadu tezí objasňujících proč je oblast důležitá, k čemu je dobrá a co konkrétně zde dělat.

Při tom je použita řada názorných metafor a analogií, které, namísto strohého technického popisu daného jevu, čtenářům výrazně ulehčují pochopení a zapamatování…

Ne všechna tvrzení, která budete v publikaci číst, do Vás „hladce zapadnou“. Možná jsou jaksi mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje.

Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území najdete v publikaci dost a dost.

Kupte si „Magická slova Mistrů života“ a uvidíte jak budete mít zvládnutí daného tématu značně ulehčené.