Jak vyřešit problém? Půjde to snáze s rozdílnou životní perspektivou…

Pokud budete k problémům přistupovat s odlišnou životní perspektivou a způsobem pohledu, jakým své problémy posuzujete, problémy jistě nezmizí, protože problémy nejsou něco, co se vyřeší samo…

Na druhou stranu vyřešit problém v jakékoliv oblasti Vašeho života, pro Vás přestane být palčivou či bolestivou zkušeností, ale stane se cestou k porozumění, osobnímu růstu a rozvoji Vaší moudrosti…

Odhalte i Vy tuto tajnou rozdílnou perspektivu, která Vám pomůže vyřešit problém a stanout na další příčku Vašeho osobního rozvoje…

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Dnes s Vámi budeme sdílet návod, jak se přenést a vypořádat s Vašimi problémy

Dříve než se dostaneme k návodu samotnému, pojďme si uvědomit, že budeme-li se bavit o problémech, existují dva druhy lidí…

 • Ti, kteří se před svými problémy schovávají, utíkají před nimi a nebo je zametají pod koberec a dělají, že žádné nejsou…
 • A pak ti, kteří se ke svým problémům staví čelem –  ti, co vždy hledají způsoby a možnosti, jak vyřešit problém, ať už se jedná o jakoukoliv oblast jejich života…

Lidé, kteří se nacházejí více ve skupině první, téměř vždy inklinují k tomu, že celý svůj prožijí v ublíženosti a v přesvědčení, že jsou obětí života – stále bude existovat nějaká vnější síla, která se systematicky stará o to, aby se jim v jejich životě dělo nějaké příkoří…

Zatímco ti, co se nacházejí ve skupině druhé, jsou ti, kterým přezdíváme Mistry či tvůrci svého života…

Tito tvůrci nečekají, že by měl vyřešit problém někdo za ně, nebo až se problémy, které ve svém životě mají, vyřeší samy od sebe.

Místo toho se sami starají o to, aby byly vyřešeny…

Tvoří svůj život…

A stejně tak se starají o to, jak vyřešit problém, se kterým se v dané chvíli potýkají…

Tím postupují ve svém životě neustále kupředu – krok za krokem rostou, rozvíjí se a učí se zvládat situace a okolnosti, čímž se stávají silnější a připravenější osobností, která se dostane do pozice, kdy zvládne vše, co si usmyslí, že zvládne…

A až nakonec překonají a vyřeší nezbytný dostatek problémů, které ke svému rozvoji potřebují překonat, dosáhnou všeho, po čem kdy toužili…

Stejně tak to platí pro Vás osobně.

Naučíte-li se efektivním způsobem vyřešit problém, se kterým se možná právě v tuto chvíli potýkáte, získáte ve svém životě nezpochybnitelnou výhodu, která Vás oddělí od zbytku světa…

Naučíte-li se efektivním způsobem vyřešit problém, získáte ve svém životě porozumění, stejně jako schopnost posunout se o další příčku na pomyslném žebříku Vašeho osobního rozvoje…

.

A pokud se na své problémy začnete dívat jako na prostředek ke svému osobnímu rozvoji, musíte konstatovat pouze jediné – že to nejsou již dále problémy, ale jsou to příležitosti…

Problémy v našem životě mají svůj důvod a mohou Vám posloužit – pojmete-li správnou perspektivu…

Je dobré si uvědomit: Problémy, potíže, starosti nebo trápení mají vždy nějaký důvod…

Zpravidla nevznikají samy od sebe. Vždy mají nějakou příčinu…

Problémy jsou zpravidla důsledkem dvou věcí…

Důsledkem nějakého našeho chybného jednání nebo myšlení v minulosti (a klidně i nevědomého), nebo jsou důsledkem naší nevědomosti v současnosti…

Pokud se ve svém životě momentálně potýkáte s nějakými problémy, pravděpodobně z toho nemáte žádnou radost – což je naprosto přirozená reakce.

Je přirozené, že se veškerým problémům raději snažíme vyhnout…

Na druhou stranu se na své problémy právě od dnešního dne můžete začít dívat jako na požehnání, protože jsou to převlečené příležitosti k:

 • Vašemu vlastnímu osobnímu rozvoji,
 • stejně jako k mnoha dalším požehnáním, pokud je správně vyřešíte…

Ano, skutečně.

Vaše dnešní problémy se pro Vás mohou stát zdrojem budoucího požehnání, které začne právě dnes.

Pokud správně adoptujete rozdílnou perspektivu, se kterou se možná nyní na své problémy díváte a pokud budete dostatečně zaměření a budete se soustředit na to, abyste mohli vyřešit problém, který právě v danou chvíli vyřešit potřebujete…

Změní se problémy samotné?

S velkou pravděpodobností nikoliv.

To co se změní je však Váš postoj k nim – problémy už dále nebude vnímat jako něco, co Vás otravuje, ale jako:

 • zdroj své inspirace,
 • zdroj svých největších příležitostí,
 • zdroj svých největších pokroků ve svém životě…

A pokud si tuto rozdílnou perspektivu, jak se na své problémy dívat a vnímat je, osvojíte, bude to prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení či překonání…

Ti moudří totiž nevnímají své problémy jen jako něco, co je sužuje…

Vnímají je více jako fantastické stimuly k tomu:

 • abychom se něco naučili,
 • abychom se posunuli,
 • abychom nezůstali na místě,
 • abychom vykročili za svou zónu pohodlí.

Nejen pozitivní motivace funguje…

Velmi dobře a místy dokonce lépe funguje energie, jež vychází z problémů.

Máme-li problémy, naše tělo a mysl se zmobilizují takovým způsobem, abychom je překonali…

A začnete být v té nejlepší pozici, abyste vyřešit problém, ať už je jakkoliv velký…

Tedy to platí pouze za jednoho předpokladu: Že nepropadnete panice a nevystrašíte se do té míry, že Vás to naopak zbaví možnosti jakéhokoliv pohybu kupředu, dokonce jakékoliv schopnosti myslet – zamrznete, zatuhnete, jste vyděšení…

Nenechejte se proto vystrašit příliš brzy…

Dívejte se na své problémy jako na příležitost ke svému růstu…

Problémy Vás vždy něčemu novému naučí – donutí Vás:

 • pochopit souvislosti,
 • získat určitou moudrost či nadhled,
 • dospět.

Mnohokrát opakovanou pravdou jednoduše je, že…

… úspěch je mizerný učitel – pokud jste chytří, mnohem více se toho naučíte z chyb, problémů či z neúspěchů…

.

Úspěch Vás pouze konejší…

Neúspěch ve Vás probouzí bojovníka a hráče – když se na to budete správně dívat…

Pokud by život byl “procházka růžovou zahradou”, pak by bylo jen skutečně málo lidí, kteří by něco dělali, dokázali a pozvedli sami sebe a svůj život na úroveň mistrovství…

Nezaleknete-li se příliš brzy, vždy najdete řešení na daný problém…

Pamatujte si, že na každý problém existuje jedno (nebo také více než jedno) konkrétní řešení…

Dívejte se na každý svůj problém (ať už je malý, nebo velký) jako na vlašský ořech, na který existuje louskáček – bez ohledu na to, jak je velký, vždy můžete najít dostatečně velký louskáček, který Vám pomůže prolomit skořápku ořechu…

Ve skutečnosti, když se budete pozorně dívat, tak zjistíte, že každý problém v sobě dokonce nese zárodek řešení a vlastně i určitou příležitost…

Když problém zdárně vyřešíte, stane se ve Vašem životě mnoho pozitivních změn – mimo jiné tu, že své nově nabyté znalosti a dovednosti, které jste získali při vyřešení problémů proměníte v odměnu – jednoduše tak, že se o tuto svou zkušenost a řešení podělíte s ostatními…

Jinými slovy: Čím větší se rozhodnete vyřešit problém, tím žádanější budete…

Pojďme si to ještě jednou zopakovat…

Čím větší se rozhodnete vyřešit problém, čím více problémů ve svém životě vyřešíte a čím více lidem pomůžete s překonáním daného problému, tím silnější, sebevědomější, žádanější a také více placenou osobou budete…

Budete žádanější, protože čím více problémů dokážete vyřešit ve svém životě, tím více problémů dokážete vyřešit i jiným…

 • Vaše zkušenost bude obohacena.
 • Váš úsudek bude vytříben.
 • Vaše moudrost se rozšíří.

.

Celý svět, každý člověk či společnost má nějaké problémy, které potřebují být vyřešeny – pokud to dokážete, budete za to velmi dobře odměněni.

Je důležité, abyste se své problémy naučili řešit…

Nemůžete žít životem bez hranic, dokud se nestanete mistrem v řešení problémů – svých nebo lidí kolem Vás…

Mistr se na problémy dívá jiným způsobem než většina lidí.

Hledá, přemýšlí a dumá,

 • jakým způsobem jej daný problém má obohatit,
 • kde se skrývá ona příležitost,
 • nebo co se má naučit,
 • jak se má zlepšit,
 • aby jej byl schopen vyřešit.

Mistr na problémech roste – ať už se týkají jeho samotného nebo lidí, kterým pomáhá řešení najít.

Tak roste jeho hodnota pro okolní svět, pro ostatní lidi.

Čím více problémů vyřešíte, tím více vyrostete, tím větším Mistrem se stanete…

Zároveň však platí, že dokážete vyřešit tím více problémů, čím větší je Vaše moudrost.

A tuto svou moudrost můžete brousit několika způsoby:

1) svou vlastní osobní zkušeností (praxe) – častokrát se používá metoda pokus omyl a to někdy může bolet,

2) díky mentorovi, který Vás vede v dané oblasti a má prokazatelné výsledky,

3) díky kouči, který Vám pomocí vhodných otázek pomůže se podívat na Vaše problémy z docela jiné perspektivy než jste třeba schopni v tuto chvíli,

4) díky sebe vzdělávacím materiálům – audio či video nahrávky, knihy…

5) nebo také samozřejmě můžete navštěvovat semináře či webináře.

Jakmile vyrostete, dokážete se téměř instantně přes problémy, které momentálně zažíváte, přenést.

Dokud se nenaučíte nové věci, Váš život bude stále stejný jako dosud a bude se ubírat stejným směrem konstantní rychlostí. Bude stále stejné kvality…

Zajímavá věc…

Kdykoliv ve svých životech s něčím zápasíme, potýkáme se problémy a jedno, zda jde o:

to, s čím bojujeme, to nás také zahlcuje…

Neustále se nám dostává více toho, co vlastně nechceme, čemu se bráníme a co nás tak trápí…

A je to jako v tom pověstném začarovaném kruhu – čím více jsme z problému nešťastni, tím více problémů daného charakteru se nám dostává – není snadné se z tohoto kruhu vymotat.

Alespoň ne do té doby, dokud nezískáte novou moudrost, nový kousek informace, radu, kterou na svůj konkrétní problém uplatníte…

Pak nastane to, že se na daný problém začnete často dívat ze zcela jiné perspektivy a teprve tehdy jej můžete vyřešit.

Žadný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila. — Albert Einstein

Když na svůj problém získáme novou perspektivu, nový náhled, pak problém, který jsme měli na “talíři” téměř dennodenně po několik dnů, týdnů či možná měsíců, se najednou začne jakoby zázrakem rozpouštět až docela zmizí.

A vyřešit problém pro nás najednou není nic tak složitého…

Prostě jej vyřešíme.

Další zajímavá věc je, že kdykoliv se s určitým problém v našich životech setkáme a úspěšně jej vyřešíme, už se s ním nikdy více nesetkáme – přestane nás “obtěžovat” – NATRVALO.

Získali jsme moudrost a ta moudrost není už pouze přebraná od našeho mentora, či vzdělávací knihy, či audia.

Tato moudrost JE ZAŽITÁ a stane se naší součástí – TRVALE!

Bez ohledu o jakou oblast našeho života se jedná…

Už se s podobným problémem znovu nebudete setkávat – do konce svého života…

Náš svět funguje zajímavým způsobem…

Prokážete-li svou skutečnou schopnost problém o dané velikosti a rozsahu vyřešit, již není potřeba, abyste se s ním ve svém životě opětovně setkávali…

Prokázali jste, že jste danou lekci pochopili, můžete tedy pokročit dále ve svém duchovním vývoji…

Daný problém už Vám nemá co přinést, už se z něj nemůžete jakýmkoliv způsobem poučit…

Získali jste z něj veškeré možné poučení a proto už jej dále není potřeba.

Což je samozřejmě skvělé.

Dobrá zpráva tedy je:

Potíže, na které možná právě teď narážíte a snažíte se je vyřešit, nebudete narážet již nikdy více – za předpokladu, že budete růst.

Další zpráva je, že přijdou jiné problémy, které budou větší…

Přijdou větší problém, které sebou přinesou:

 • větší příležitosti,
 • více požehnaní,
 • a díky nimž získáte větší moudrost…

Ale teď snad již chápete přínos a smysl problémů, takže by Vás to nemělo strašit…

Měli byste se na to těšit a uspokojovat se tím, že jediní lidé, kteří nemají problémy jsou ti, kteří leží na Vašem místním hřbitově – běžte se podívat…

Pokud máte problémy, pak je můžete vyřešit – a možná právě dnes…

Pamatujte – problémy vznikají proto, že jsme se v minulosti dopustili chybného chování či myšlení, a nebo jsou důsledkem naší nevědomosti v přítomnosti.

 • Chcete-li změnit perpsektivu…
 • Chcete-li ze svých problémů udělat příležitosti…
 • Chcete-li neobyčejným způsobem vyrůst…
 • Chcete-li rozšířit svou moudrost…
 • Chcete-li se stát mistrem svého života…
 • Chcete-li žít životem bez hranic

Klikněte na tento odkaz a stáhněte si kompletní znění Magických slov, která Vám usnadní cestu, na kterou jste se vydali. Stáhněte si svou vlastní kopii zde…

 

 

Garantujeme Vám, že do měsíce svědomité práce uvidíte výsledky.

Ruku na to!

V mistrovství…

Napsat komentář