Když se člověk narodí, zažívá vědomí šok.
Zrození do duality přináší zážitky zranění. Objevuje se ztráta vyšších kvalit vědomí.
Ztráta vyšších kvalit vědomí se projevila v typu.
Identifikovali jsme se s tělesným, emočním i mentálním schématem a tím jsme se odtrhli od svého přirozeného spojení se svou vyšší kvalitou, se zdrojem, který však je navždy naší součástí.
Nově vytvářené schéma, které popisuje enneagram, nás psychologicky ochraňuje.

Vytváříme si návyky na rovině emoční a později také mentální.

Tyto návyky nás strhávají k typickým nižším kvalitám vědomí ega. Získáváme pocit ochrany, identity, způsob naplnění svých potřeb. Tím se však díra mezi vyššími kvalitami a naším vědomím prohlubuje.

Když jsme ztratili spojení s vyššími kvalitami vědomí, zůstali v nás díry…jako v ementálu… Ty jsme zaplnili nejen typem, vzorci myšlení a emočního prožívání, ale i lidmi – těmi, kteří nás přijímají a mají nás rádi, rozumí nám.

Když jsme ve spojení s vyššími kvalitami vědomí, tak nepotřebujeme lidi, kteří nám rozumějí a mají nás rádi. Jsme zpátky ve spojení s původním zdrojem, ke kterému máme přirozené dispozice.

Především je nutné si uvědomit, že všechny vyšší kvality jsou neduální.

Tedy není v nich přítomné jakékoli posuzování myslí, soudy. Je to ryzí bytí teď a tady. Do těchto vyšších kvalit se nelze vmyslet. Lze se tam pouze uvolnit a přijmout je. Vždy tady tyto esence byly a jsou. Jen naše mysl nás od nich odděluje.

To je také důvod, proč jsou tak obtížně popsatelné duálním jazykem.

Nemůžete je plně pochopit, pokud je nepocítíte a neprožijete. Pozitivní zpráva je, že zkušenosti ukazují, že každý z nás jsme je již tu a tam na krátký či delší okamžik prožili. Nyní jde tedy o návrat k něčemu, co je naší součástí.

Není třeba se ničemu učit a nic hledat.

Vždy to tady bylo a je to součástí nás. „V každém z nás je ukryt diamant“. Pojďme ho očistit a uvolnit ze sevření mysli. Pojďme společně hledat cestu, jak ho žít v denním životě. Diamant, ke kterému mám přirozené dispozice.

Bytí v lásce je jediná vyšší kvalita, která má devět faset.

Potřebujeme obnovit spojení s přirozenými dary a zlomit okovy své mysli.

Na cestě k bytí potřebujeme navyšovat vědomí příslušné vyšší kvality. Postupně tak obsazuje větší a větší prostor našeho vědomí. Obnovení spojení, vědomí své vyšší kvality nám přináší v denním životě mnohem více než jen krátkodobou psychologickou ochranu. 

Pokud zažíváme vědomí vyšších kvalit opakovaně, pak se toto spojení začíná prohlubovat.

Stále častěji se stáváme touto vyšší kvalitou. Do tohoto stavu se nelze dostat myslí, ale přes uvolnění a prožitek, který naše mysl následně zaznamená. Jste schopni si ho zpětně uvědomit, ale v ten okamžik nic nepopisujete, jen tak jste a vnímáte bytí, které je vaší přirozeností. 

V běžném denním životě pak zažíváme terapii, cestu uzdravení a návrat ke své lidské přirozenosti.

Pojďme společně cestou k přirozeným vyšším kvalitám lidského bytí pro sebe, pro tebe, pro tento krásný svět, pro existenci.

Pojďme společně domů …….

Napsat komentář