Během několika posledních let si stejně jako mnoho lidí v naší zemi i po celém světě stále více uvědomuji mou vlastní spotřebu, mé využívání zdrojů, a jaký má to, co dělám, vliv na naši planetu. Naštěstí se jako svět stále více a více začínáme probouzet a všímat si dopadu, který máme na tuto planetu, a významu, který má každý z nás na zachování omezeného množství přírodních zdrojů, které musíme všichni sdílet.

Ať už je to jezdit hybridními automobily, více recyklovat, kupovat ekologicky šetrné výrobky, dát našim obchodním a politickým vůdcům vědět, co si o tom myslíme a že je to opravdu důležité, a to je jen začátek – existuje spousta věcí, které můžeme udělat, a mnozí z nás už začali, na základě zvýšení povědomí o této situaci s životním prostředím.

Zároveň s tímto zvýšeným povědomím o dopadu toho, co děláme, co používáme a jak žijeme, na životní prostředí bychom také měli uvažovat o tom, jak se cítíme, jakými myšlenkami se zabýváme a co se děje uvnitř nás.

Jaká je energie, co vysíláte?

Jaké druhy „vibrací“ vysíláte do vesmíru, směrem k druhým, a tak všeobecně? Když žijeme s mnoha nevyslovenými emocemi a negativitou uvnitř nás, přispíváme nebo dokonce tím vším „znečišťujeme“ kolektivní vědomí. „Vyzařujeme“ hodně toxické energie do našich vztahů, rodiny, pracovního a životního prostředí, prostě do celé naší společnosti. Obvykle o tom takhle nepřemýšlíme, ale je to pravda. Před dvaceti nebo třiceti lety málokdo z nás přemýšlel nad tím, že jak moc používáme auta, jaké druhy výrobků si vybíráme, nebo kde končí náš odpad, působí velký rozdíl. Teď už si to naštěstí uvědomujeme.Čistá energie - načerpejte ji

To samé platí i pro naše myšlenky a pocity. Nezastávám názor a ani nenavrhuji, že musíme být neustále spokojeni a že bychom se měli cítit provinile za svoji negativitu, pravě naopak. Navrhuji však, že bychom si měli být stále více vědomi našeho vnitřního stavu a začít přebírat odpovědnost za to, že naše myšlenky a pocity ovlivňují nejen naše životy a cíle, ale i životy lidí kolem nás a svět jako celek.

Když všichni splníme svou vlastní roli a začneme se probouzet, řešit, léčit a zbavovat toho toxického uvnitř sebe sama – můžeme se stát katalyzátorem pozitivních změn a svým dílem přispět k vyčištění emocionálního a energetického prostředí této planety.

Napsat komentář