Pozor na myšlení oběti! Smrdí a špatně se jej zbavuje…

Myšlení oběti je cesta lemována zoufalstvím a beznadějí směřující do pekla. Zbavte se jej!

Dejte si pozor na myšlení oběti, které bují téměř všude, kam se rozhlédnete, jako zhoubná nemoc…

Je mnoho těch, kteří jsou tímto způsobem myšlení nakažení a jejich život se nese ve znamení každodenního zápolení, zápasu, boje… Skoro by se dalo říct, že jsou obětí života.

A bude tomu tak do té chvíli, dokud si to neuvědomí a nepřevezmou dostatečnou odpovědnost vymanit se z oběti a stát se mistrem, tvůrcem…

Odhalte i Vy způsoby, jak se můžete vydat cestou tvůrce, jež je lemována nadějí a vytvořit život přesně takový, jaký chcete…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Možná už jste slyšeli o jednom nebezpečném postoji, jehož obětí jsou doslova davy lidí po celé zemi.

O který postoj se jedná?

Jedna z nejnebezpečnějších věcí, které se nám v životě může přihodit, je osvojit si myšlení oběti.

Co je ještě horší než samotné myšlení oběti?

Když s tímto způsobem myšlení a nazírání na svět:

 • nebojujeme a
 • nesnažíme se jej zbavit.

Co znamená myslet jako oběť, či myšlení oběti…?

Člověku s myšlením oběti se v životě:

 • nic nedaří,
 • neví co se děje a
 • na nic nemá vliv…

Jednoduše mu život protéká mezi prsty a všechno je špatně.

Jsou to lidé, kteří si neustále stěžují ohledně událostí, lidí a okolností ve svém životě, a jakoby nemohou zažít průlom….

Jsou doslova obětí života…

Myšlení oběti se často projevuje některým z níže uvedených způsobů chování (nebo jejich kombinací):

 • Stížnostmi na bezútěšný stav – “Proč já? Proč se to stále děje jen mně? Co jsem komu udělal/a? Celý svět se proti mně spikl. Život není fér.”
 • Fatálním přijímáním pohrom – “To je osud a s tím prostě nic neuděláme”, “To jsou geny – máme to v rodině – můj táta/máma byli úplně stejní”, “To je výchova, s tím nemohu nic udělat…”
 • Obviňováním všech a všeho okolo sebe – “Za to může ten či onen (šéf, politik, korporace, společnost, prostředí…)”
 • Nedostatku vlastní odpovědnosti – “Já za nic nemůžu, to oni…” , “Na to nemám žádný vliv…” , “To není možné, to se nedá udělat…”

To všechno jsou “užitečné” způsoby, jak nemuset převzít svou vlastní odpovědnost, které slouží jako prostředky úniku, bez toho, aby se v životech lidí, jež se jich drží, cokoliv mohlo kdy změnit – alespoň do této doby, kdy tyto výše uvedené a jim podobné způsoby nezmění…

OBĚTI jsou obětmi života, protože jim to něco přináší: To něco je POZORNOST…
Je to však ten nejhorší způsob, jak být středem pozornosti a přitom nemuset přijmout odpovědnost, nebo něčeho muset dosáhnout…

Oběti dělají to, že místo aby se zaměřili na nějaký cíl a dosáhli jej, (nebo prostě začali veřejně vystupovat, nebo napsali knihu nebo něco dalšího, čehož výsledkem by mohla být pozornost širokého spektra lidí), udělají něco úplně opačného.

Začnou pozornost přitahovat tak, že ze sebe udělají “chudinky nebo chudáčky” – prostě a jednoduše oběti.

Cítí určité zadostiučinění, když je někdo může politovat, protože se jim stalo něco špatného, ač třeba slovy proklamují něco jiného…

I přesto, že navenek si naříkají – na určité úrovni jsou si dobře vědomi toho, že to, co se jim v životě děje a to že jsou obětí, má pro nějaký hluboký důvod, který je v tomto stavu udržuje…

Jsou-li ochotni být k sobě naprosto upřímní, mohou jej najít a změnit své chování oběti…

Jakže vlastně přitahují pozornost?

Jednoduše své:

 • nehody,
 • bolesti nebo
 • trable

začnou sdílet se svým okolím a dostanou přesně to, co chtějí:

 • pozornost,
 • politování,
 • pohlazení,
 • zájem a

… mohou se cítit středem pozornosti, jsou tedy důležití…

Dostanou to, co chtějí, avšak s mnoha nevýhodami!

Nevýhodou tohoto způsobu myšlení a následného jednání je, že to je začarovaný kruh, nebo spíše sestupná spirála…

Sice dosáhnou svého (získají dočasný pocit důležitosti), ale zároveň si vůbec žádným způsobem nepomohou – naopak – nastoupí na cestu vedoucí do pekla.

Pokud se kdokoliv snaží získat pozornost tím, že si stěžuje svému okolí, tak dříve či později zjistí, že to prostě funguje…

Pozornost, o kterou danému člověku jde, získá, ale k tomu navíc získá ještě skutečně špatný život…

Člověk, který si to neuvědomí, podvědomě začne vyhledávat a přitahovat situace, kdy se něco nepovedlo, kdy se situace vyvinula v jejich neprospěch a začne si stěžovat a získávat takovým způsobem pozornost…

Dříve či později si na tento způsob myšlení natolik osvojí, že mu přivykne, stane se to každodenním návykem, kterého se jen těžko zbavuje…

Existují snad nějaké pochyby o tom, že osvojíme-li si myšlení oběti, stane se snad něco jiného, než že se zrealizují všechny naše nejhorší sny, respektive noční můry?

Všechno co jsme, povstává v našich myšlenkách. Mluv a jednej s nečistou myslí, a bude tě následovat bolest. Hovoř a jednej s čistou myslí, a štěstí tě bude následovat jako stín. — Buddha

Vy buďte jiní a nikdy nezapomeňte, že disponujete:

 • osobní zodpovědností,
 • nekonečným potenciálem,
 • silou vlastní mysli,
 • možnostmi volby a
 • velkou měrou kontroly nad tím, co se ve Vašem životě děje.

Nejděte cestou oběti, ale naopak cestou tvůrce, který si může vytvořit život přesně takový, jaký chce

Nauvěřitelný případ…

Existují lidé, kteří mají zhoubnou potřebu udržet své děti doma…

A udělají to většinou tak, aby jejich děti trpěly výčitkami svědomí, že chtějí své rodiče opustit…

Co udělají?

Začnou se například zaměřovat na to, že je něco v nepořádku s jejich zdravím, aby mohli přitáhnout pozornost (resp. aby mohli své odrostlé děti pozdržet doma).

Začnou být natolik posedlísvým zhoršujícím se zdravím, že se jejich zdraví skutečně a nepřekvapivě začne postupně zhoršovat.

Podprahová zpráva, kterou tak začnou vysílat ke svým dětem:

Ty mě opouštíš, ale já tě potřebuji, potřebuji, abys se mnou zůstal a staral se o mně, podívej se na mně jak jsem nemocný/á; já jsem oběť a ty mě přesto opouštíš – ty jsi ten špatný…

Snaží se tak vyvolat špatný pocit ve svých vlastních dětech…

Jejich zdraví se však nezačne zhoršovat pro to, že by jim něco chybělo, jako právě díky jejich způsobu myšlení a na to, na co se převážnou většinu dne zaměřují a o čem přemýšlí.

Dokonce už i západní medicína již dávno přijala psychosomatická onemocnění (onemocnění, tělesné obtíže, změny a poruchy funkce těla, jež mají příčinu v tom, jakým způsobem myslíme, naším duševním stavem) jako nezvratný fakt.

“Jsem oběť: Celý svět se proti mně spikl!”

Nakonec se stane to, že takoví lidé se:

 • cítí jako obět,
 • chodí a nosí se jako oběť,
 • mluví jako oběť,
 • myslí si, že jsou oběť,
 • a konečně jsou obět.

Takoví a jim podobní lidé si potřebují začít klást otázky typu:

 • Co je příčinou toho, že se cítím jako oběť?
 • Proč vznikají situace, do kterých se neustále dostávám?
 • Co je jejich příčina?
 • Co se svým chováním/myšlením (chováním/myšlením oběti) snažím získat?
 • Mohu s touto příčinou nebo se svým chováním něco udělat?
 • Kdo mi s tím případně může pomoci
 • Co mohu udělat, aby už situace nikdy nevznikla?
 • Jak zlepšit svůj život, aby to celé fungovalo?

Každý člověk má čas od času den, který je “nějaký divný” či nepovedený a nedaří se tak, jak by se dařit mohlo nebo mohlo či mělo.

Dá se to popsat, že člověk vstal “zadnicí” napřed.

Ovšem člověk, který má myšlení oběti, má špatný den téměř pořád – prostě proto, že si navykl myslet způsobem, že na nic nemá vliv, že všechno, co se děje, děje se proto, že to má vést k jeho vytočení, poškození nebo dokonce záhubě.

V myšlení oběti není budoucnost. Je to záčátek zkázy…

Být oběť je zároveň příliš drahé…

Stojí vás to:

 • přátelství mnoha skvělých lidí,
 • partnery ve vztazích,
 • peníze,
 • čas,
 • zdraví,
 • mnoho radosti a zábavy,
 • svobodu a štěstí…

Kdykoli hledáte nějaké vnější příčiny svého neštěstí nebo úzkosti, odvrací to pozornost od Vás samotných.

Může se Vám podařit vzbudit v někom pocit viny, soucit, získat pozornost, ale rozhodně tím nezměníte nic z toho, co Vám kazí náladu.

Přesto se k myšlení oběti uchyluje řada lidí. Proč?

Je to pohodlné a jednoduché….

Díky tomu se mohou zbavit své vlastní odpovědnosti za to, co se v jejich životech děje, respektive za svůj způsob myšlení, který dané situace způsobuje.

Ono je vždy jednodušší

 • stěžovat si,
 • být i třeba politován,
 • získat určitý díl pozornosti,
 • cítit se hrozně,
 • ale i přesto zachovávat status quo, neměnit se.

Je to jednodušší rozhodit rukama, a říct, že za to nemohu než převzít odpovědnost a začít se změnou.

Změna je těžká – stojí nás:

 • úsilí,
 • čas,
 • energii,
 • někdy peníze.

Je to dřina.

Stát se obětí je snadnější a instantní….

Protože změnit své myšleni z oběti na proaktivní a pozitivní není tak snadná, jako myšlení oběti získat – všichni inklinujeme k negativitě, protože je naše společnost takto nastavena a tak k tomu máme po všech těch letech výchovy výborné předpoklady – jde nám to snadno.

Jednou si však všichni budeme muset uvědomit, že již dále nemůžeme kráčet dále bez toho, aniž bychom se rozhodli,

zda se vydáme dolu po cestě zoufalství a smíříme se s tím,
nebo vykročíme vzhůru do kopce po cestě naděje a k životu bez hranic.

Prekážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby z nich stali lidé neobyčejní. — Paul Jeffers

Povězte: Kam kráčíte?

Udělejte správné rozhodnutí!

Pokud inklinujete k myšlení oběti, převezměte za svůj život, za své myšlení, za sebe sama, za všechny nevýhody nebo handicapy plnou odpovědnost a udělejte něco konstruktivního pro to, aby se Váš život zlepšil.

Jako první krok potřebujete do svých plachet nabrat trochu svěžího větru.

Jeho mocný závan Vám přinesou Magická slova Mistrů života!

Tak směle do jejich koupě a první změny uvidíte koncem tohoto týdne!

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář