Co je to vize? A jak si správně stanovit vizi pro svůj život či projekt tak, aby se nám vize podařila naplnit?

 

Vize znamená vidět život takový, jaký by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli – je to, jako byste se dívali do křišťálové koule a uzřeli událostí příští.

Vizi můžeme jinými slovy popsat jako hodnotný ideál nebo také jako svou vlastní koncepci životních hodnot.

Pro každého z nás je to něco jiného, obecně však lze říci, že vize představuje určitý cílový stav, který má zároveň jakési hlubší či vyšší poslání, něco, co se netýká jen nás osobně. Spíše je to něco, co nás v mnoha ohledech přesahuje…

Vize je pro Mistry nejvyšším voláním, po jehož dosažení touží…

Proč?

Každá vize sebou nese příslib obrovských změn

Mnoho změn však nastává již při tom, jakmile si svou vizi vytyčíte a vydáte se směrem k jejímu naplnění…

 

Vize – proč ji mít…?

Je tady několik důležitých odpovědí na otázku proč…

1.když si stanovíte vizi, která Vás vnitřně naplňuje a převyšuje, není způsob, jak byste mohli ve svém životě zůstat na místě – naopak vize bude impulsem k Vašemu osobnímu rozvoji a plynulému pohybu vytouženým směrem…

2.budete-li mít vizi, Váš vlastní život bude mít zároveň mnohem větší smysl, protože v něm budete mít něco většího, co Vás přesahuje a ukazuje Vám směr toho, kam kráčet. Budete více rozhodnější i odhodlanější… Již nikdy nebudete pátrat po smyslu svého života, jak to dělá tolik lidí…

3.budete-li mít vizi, začnete být proaktivní – nezůstanete stát na místě a nestanete obětí okolností a situací, které se ve Vašem životě prostě zjeví. Převezmete odpovědnost za svůj život a budete hledat způsoby, jak se dostat ve svém životě tam, kam se chcete dostat a jak naplnit svou vizi…

4.budete-li mít vizi, budete mít více energie – zkuste někdy začít pracovat a přemýšlet nad určitým podnikáním, projektem, apod. Není možné abyste nezačali cítit nadšení a chuť, zejména tehdy, pokud Vás daná činnost baví a skutečně Vás pohltí… Následkem toho budete mít tolik energie jako nikdy předtím….

Vize je skutečně důležitá: Už jen tyto čtyři důvody by Vám měly stačit k tomu, abyste si ještě dnes sedli a svou vlastní vizi si stanovili…

 

Stanovení vize…

vizeNejlépe z toho nedělat žádnou velkou vědu…

Hned teď si vezměte čistý papír a tužku a začněte přemýšlet o tom, co je tím Vaším hodnotným ideálem, kterého ve svém životě chcete dosáhnout…

Rozhodně se to bude vázat k tomu, co je pro Vás ve Vašem životě důležité a tak je to v pořádku…

Nakreslete či popište si tento ideál na papír formátu A1 či A0 a vyvěste si jej někde v pracovně nebo ložnici, kde se na něj budete mít možnost pravidelně dívat.

Tím zabezpečíte dvě věci:

1.Obrázek Vás bude udržovat zaměřené a budete se tak pravidelně posouvat směrem k naplnění vize a

2.zároveň budete moci dělat poznámky a tak svou vizi s postupujícím časem i zkušenostmi svou vizi korigovat či tvarovat…

Je velmi pravděpodobně, že prvotní popisy či kresby nebudou příliš zřetelné a konkrétní, ale spíše vágní a obecné.

Bude-li obrázek s Vaší vizí života viset tam, kde má, budete o své vizi chtě nechtě přemítat, upravovat ji a otesávat, až se z ní stane velice jasná představa, která bude zcela konkrétní…

Plné ustanovení vize, to je proces, který může vzít několik týdnů či měsíců – i když jde o proces, neměli byste s ustanovením vize otálet, protože jen to, co dnes začnete tvořit, to může v příštích pár týdnech a měsících růst, měnit se a konkretizovat…

 

Jak své vize dosáhnout?

Mistři si dobrovolně volí žít dobrodružný život s primárním záměrem zhmotnit své ideály a vizi prostřednictvím své aktivity a skutků…

Pro Vaší vizi platí následující posloupnost – budete-li se této posloupnosti držet, přiblížíte se k tomu, že se Vaše vize postupně naplní…

Co tedy dělat?

  1. Zformulujte svou vizi.
  2. Ztotožněte se s ní / Ujistěte se, že s ní rezonujete a že je skutečně Vaše (není Vašich rodičů/přátel/sourozenců?)…
  3. Držte se jí – mějte ji stále před sebou.
  4. Identifikujte klíčové body či cíle, které potřebujete realizovat a specifikujte prvotní úkoly…
  5. Zrealizujte tyto úkoly!
  6. Zrealizujte svou vizi – krok pro kroku, úkol po úkolu…

Velký život – život bez hranic – začíná velkou vizí – když ji máte, automaticky směřujete k velkým věcem.

Vize, kterou oslavujete ve své mysli a ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co Vám pomůže vybudovat Váš život, a to je také to, čím se dříve či později stanete a jak budete žít…

Mějte smělou vizi – vizi, která Vás přesahuje. Jen tak se stanete velkými – když budete mířit na velké, zdánlivě nedosažitelné věci.

 

Vize akční kroky:

1.Zastavte se a vyhraďte si některý z večerů týdne, nebo víkend pro sebe samotné a začněte uvažovat o tom, kde budete za 10 či 20 let ve svém životě.

  • Jak bude Váš život vypadat?
  • Co byste zrealizovali, kdybyste neměli strachy a také by nebyly potíže peníze a čas?
2.Pokud žijete s partnerem, vyhraďte si každý chvíli pro sebe, vytvořte si každý svou vlastní vizi a následně si jednotlivé vize vlastních životů předneste a ustanovte vizi společnou.

Pamatujte na to, že společná práce přináší několikanásobné výsledky, než když k něčemu směřujete pouze Vy samotni.

Staré rčení o tom, že 1 a 1 není dva, ale 11 je vysoce pravdivé…

3.Tuto svou vizi zaznamenejte – pokud žijete v páru, vyjádřete ji slovy či obrazy, kterým oba dva rozumíte a vnitřně s nimi souzníte.

Možná to budou obrázky, možná to budou myšlenkové mapy, možná kombinace obojího…

4.Mějte nějaké místo, kde svou vizi máte viditelnou – není pro zraky návštěv, či ostatních rodinných příslušníků, ale pro Vás, či pro Vás a Vašeho partnera.

Budete-li kolem ní chodit, bude-li Vám na ni ulpívat zrak, Vaše podvědomí bude automaticky hledat způsoby, jak tuto vizi beze zbytku naplnit.

5.Stanovte si akční kroky, které začnete bezprostředně realizovat, abyste se vydali směrem k naplnění Vaší vize.

Samo o sobě se nic nestane, to Vy jste ti, kteří musí přebrat odpovědnost a začít jednat.

Pak se může splnit cokoliv, co si za svou vizi stanovíte.

 

Doufám, že je to nápomocné…

Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.

Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky

 

Přeji hezký den.

PS: Chcete-li rozpoutat svůj nekonečný potenciál a dosáhnout života bez hranic, pak si stáhněte manuál, kde se naučíte užívat 37 magických slov, které Vás přenesou od prostřednosti k mistrovství

 

Další doporučené informace ke čtení na téma Vize…

 

 

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář