Co Je To Vize? A Jak Si Vizi Stanovit Pro Svůj život či Projekt?

Co je to vize? A jak si správně stanovit vizi pro svůj život či projekt tak, aby se nám vize podařila naplnit?

Nedávno jsem strávil nějaký čas tím, že jsem revidoval své osobní vize a cíle pro svou kariéru a podnikání, pro můj koučink a mentorskou praxi.

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Dělám to tak vždy, když v podnikání dosáhnu určité mety a potřebuji si připomenout, kam vlastně kráčím a kam se chci dostat… 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

A také kdykoliv si potřebuji urovnat myšlenky a ujasnit kroky, které je potřeba udělat v následující fázi. Nebo k tomu často dochází i v období, kdy jsou Vánoce či letní dovolená, kdy je klid a člověk neřeší tolik každodenních procesních záležitostí… 

V tomto článku se s Vámi rozdělím o několik pohledů na to, co je vize, jak ji vytvořit a jak s ní pracovat, abyste ji mohli dosáhnout a zrealizovat ji.

Stručný obsah článku: 

 

Co je to tedy ta vize?

Vizi můžeme popsat jako určitý cílový stav – jako hodnotný ideál nebo také jako svou vlastní koncepci životních hodnot.

Pro každého z nás je hodnotný ideál něco zcela jiného, obecně však lze říci, že vize představuje určitý cílový stav, který má zároveň jakési hlubší smysl či vyšší poslání, něco, co se netýká jen nás osobně, ale naopak spíše je to něco, co nás v mnoha ohledech přesahuje…

Vize znamená uvidět sama sebe a život takový, jaký by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli…

Je to, jako byste se dívali do křišťálové koule a uzřeli událostí příští.

Vize je velmi úzce spojená s tím: 

 • Kým se chcete stát…? 
 • Co chcete stvořit? Nebo čeho chcete dosáhnout?
 • Jak chcete zvýšit svou hodnotu na trhu?
 • Jakou hodnotu chcete přinést světu?
 • Jak chcete pomoc druhým lidem?
 • Jaký rozdíl či změnu v životě druhých a ve světě chcete udělat? 

Vize je pro Mistry života nejsilnějším voláním, po jehož dosažení silně touží…

Proč? Každá vize sebou nese příslib obrovských změn

Mnoho změn však nastane už jen při tom, když si svou vizi vytyčíte, určíte kroky a vydáte se směrem k jejímu naplnění…

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Vize: Proč vůbec nějakou mít…?

Je tady několik důležitých odpovědí na otázku proč…

Začněme s tímto citátem… 

Budoucnost patří vždy těm, kteří vidí možnosti dříve,
než se objeví…

— John Scully

 

Až přijde budoucnost, budeme ji říkat dnešek.

A ten budoucí dnešek bude patřit těm, kteří měli vizi, ke které směřovali.

1) Když si stanovíte vizi, která Vás vnitřně naplňuje a přesahuje, není způsob, jak byste mohli ve svém životě zůstat na místě a jak byste mohli zůstat malí…

Naopak vize bude impulsem k Vašemu osobnímu rozvoji a více či méně plynulému pohybu vytouženým směrem, protože správně stanovená vize Vám nedovolí zastavit dokud ji nenaplníte…

2) Budete-li mít vizi, Váš vlastní život bude mít zároveň mnohem větší smysl a tím i mnohem větší hodnotu, protože v něm budete mít něco většího než jste Vy samotni. Již nikdy nebudete pátrat po smyslu svého života, jak to dělá tolik lidí, jež jsou ztracení.

3) Stanovíte-li si vizi, tak Vám bude ukazovat směr na Vaší životní cestě a v podstatě vždy budete vědět, kam kráčet a jaké jsou další kroky jež potřebujete udělat. Budete více rozhodnější i odhodlanější… Bude pro Vás snadnější dělat rozhodnutí – buď daná záležitost Vaší vizi podpoří nebo nikoliv a rozhodnutí je hotovo.

4) Budete-li mít vizi, začnete být proaktivní – nezůstanete stát na místě a nestanete se obětí okolností a situací, které se ve Vašem životě prostě zjeví. Převezmete odpovědnost za svůj život a budete aktivně sami hledat způsoby, jak se dostat ve svém životě tam, kam se chcete dostat a jak naplnit svou vizi…

5) Vytyčíte-li si vizi, budete mít více energie – zkuste někdy začít pracovat a přemýšlet nad určitým podnikáním, projektem, tím, kým se chcete stát, apod. Není možné abyste nezačali cítit nadšení a chuť, zejména tehdy, pokud Vás daná činnost baví a skutečně Vás pohltí… Následkem toho budete mít tolik energie jako nikdy předtím….

Vize je skutečně důležitá: Už jen těchto 5 důvody by Vám mělo stačit k tomu, abyste si ještě dnes sedli a o své vlastní vizi jste zapřemýšleli a sepsali si ji…

Vaše vize Vás skvěle povede při jakémkoliv rozhodování, které kdy budete dělat a pomůže Vám rozhodnout se správněji z dlouhodobého horizontu. 

Osobní vize / mise Vám pomůže pohnout se z hlediska kariérní změny, nalezení nové práce, nebo zlepšení Vaší současné práce či podnikání.

Dokonce Vám pomůže zlepšit Vaše vztahy, rodinu a zdraví..

Vyjádření osobní vize či mise bude bezpochyby jednou z nejdůležitějších věcí, které uděláte, abyste ve svém životě získali vedení.

Pomůže vám rozpoznat nejdůležitější role, vztahy a věci ve vašem životě – kým chcete být, co chcete dělat, čemu chceme zasvětit svůj život…

Předurčí principy a hodnoty, kterými budete svůj život řídit a odkaz, které chcete zanechat. Všechny cíle a rozhodnutí, které uděláte v budoucnosti na něm budou záležet.

Popsat si svou vizi je tak trochu podobné jako se rozhodnout, o kterou stěnu chcete opřít žebřík svého života a poté na něj začít šplhat.

Vize bude fungovat jako určitý kompas – silný zdroj vedení přes bouřlivá moře s divokými proudy Vašeho života.

— Stephen Covey

 

Každý neobyčejný úspěch začal s neobyčejnou vizí…

Pokud byste to nevěděli, každý neobyčejný úspěch začal s neobyčejnou vizí.

Myslím, že každý člověk je od přírody tak trochu vizionář – všichni disponujeme přirozenou schopností představovat si a tudíž si každý může vytvořit menší či větší vizi, která ho povede životem a bude mu svítit jako polárka ukazující cestu.

A naopak – jestliže nebudete mít vizi, nemáte za čím jít, nebudete motivovaní, nebudete se posunovat kupředu a budete stát na místě, bude se Vám špatně rozhodovat.

Budete tak trochu jako Alice v říši divů – nejenže nebudete vědět kam směřujete, ale v podstatě jakákoliv cesta bude dost dobrá, protože stejně nevíte, kam chcete dojít… 

Budete jako bárka odnášená proudem po moři. Určitě do nějakého přístavu dorazíte, ale je s otazníkem, zda to bude ten, který se Vám bude zamlouvat. 

Vsadil bych si na to, že spíše ne.

Vize nejsou jen pro nadnárodní firmy

Vize a určování cílů ženou firmy směrem, kterým se chtějí ubírat. 

Firmy vědí, že si mají určovat vize a cíle, protože jim to pomáhá přitahovat a získávat správné zaměstnance na svou stranu a vytváří to v lidech určitou loajalitu.

Už v Bibli je psáno, že bez vize lidé hynou… 

Tam, kde není vize, lidé hynou.

– Přísloví 29:18

Díky tomu, že firmy mají své vize, pomáhá jim to jít tou nejkratší cestou k úspěchu – ač to neznamená, že by to vždy byla cesta přímá nebo bez problémů… 

Možná máte sami osobní zkušenost s tím, kdy jste pro svého zaměstnavatele určovali cíle a pak jste svým dílem přispívali k dosažení určité vize jako součást týmu… 

Nicméně jako lidské bytosti, jako lidé potřebujeme mít rovněž určité vize, smysl nebo misi či poslání v životě.

Když strávíme čas zjišťováním toho, kdo opravdu jsme, proč jsme se narodili a čeho chceme dosáhnout, hodně nám to pomůže, protože osobní vize / určení konkrétního cíle nám dá pevný rámec pro vytvoření silného života a osobního mistrovství.

Pomůže nám to poskládat smysl naší existence.

Nemyslím, že jsme se narodili jen pro to, abychom žili průměrné životy.

Nemyslím, že jsme zde, abychom chodili do práce od 8 do 5ti a dělali to tak 45-50 let abychom se pak dostali do důchodu.

Věřím, že jsme zde, abychom udělali něco významného.

Máme zapříčinit určitou změnu. A byly nám dány konkrétní dary, talenty a silné stránky, s pomocí kterých můžeme tuto změnu realizovat.

A když budeme mít opravdu zajímavou a chytlavou vizi – na její naplnění nebudeme sami, ale mnoho lidí se k nám přidá a pomůže nám s její realizací a dosažením.

Naší Vizí tady na zivotbezhranic.cz je…

Pomoci 20-ti Rodinám či Jednotlivcům k jejich Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

Což jinými slovy znamená…

Pomoci těmto 20-ti dobrovolníkům, kteří pro svou Svobodu & Finanční Nezávislost hoří vášní, ZÍSKAT MINIMÁLNÍ PASIVNÍ PŘÍJEM na okolo 65 000 Kč měsíčně EXTRA k jejich současnému příjmu a pomoci jim k lepšímu životního stylu…

Čtěte více o naší vizi: Poslání a Vize Život bez Hranic…

Jaký je rozdíl mezi vizí a cílem?

Cíl chápu spíše jako součást určité vize. Cíl je menší “stavební prvek” každé vize.

Vize je mnohem větší než cíl samotný. Je to obrázek či představa něčeho docela velkého a něčeho docela vzdáleného. Něčeho co nás samotné přesahuje. A mnohdy má i nějaký vyšší smysl.

Vize je mnohem dlouhodobější – zabere mnohem větší časový úsek, než dojde k jejímu zrealizování. Kdežto cíl má zpravidla kratší termín k dosažení. 

Vize je často složena z mnoha cílů – krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých… 

Nejdříve by vždy měla být stanovena vize a ta by se měla rozpadnout na velké cíle, které se rozpadnou na podcíle a menší cíle…

A na rozdíl od cíle se vize či životní mise příliš nemění.

Vize je takový pevný bod či maják na obzoru, ke kterému se přibližujete – cesta jako taková většinou bývá klikatá a není přímá. Jsou na ni různé objížďky nebo zastavení.

Ale když máte pevný bod, ke kterému směřujete, tak i když musíte dělat objížďky nakonec se vrátíte na ten správný směr a ke svému konečnému cíli (vizi) dojedete.

Kdežto cíl jako takový se může změnit, pakliže je to vhodné nebo je to potřeba.

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Jak dobrá je vize vlastnit hezká auta a hezké domy…?

Když se bavíme o vizi, spousta lidí má vizi toho, že budou vlastnit hezká auta a hezké domy, budou popíjet Piña coladu někde na pláži a prostě si budou užívat života… 

Pravdou je, že každý se nadchne pro takový život. Je snadné vytvořit nadšení pohodlným životem a zábavou – zvlášť v dnešní době.

Na druhou stranu vlastnit hezké auta a domy a ležet na pláži, je pro většinu lidí nedostatečné jako vize, ke které jsou schopni dlouhodobě směřovat. 

Nadchnout se pro ni – proč ne. Každý se Vám do takového “programu” zapíše.

Problém s tím je ten, že tato vize většinu lidí neudrží dlouhodobě na cestě a jakmile dojde k tomu, aby každý den vyhrnuli rukávy a pustili se do práce a nebo narazí na první problémy, vzdají se, protože pro ně auta a domy nakonec nejsou zas tak důležité…

Stejně tak většině lidem vize hezkých aut a domů nepomůže projít těžkými časy, krizemi, problémy a strastmi, které je na cestě čekají…

Pokud však máte vizi toho, kdo chcete být a kým se chcete stát, nebo pro co chcete být známí, tak to Vás dostane i přes sebetěžší časy a sebevětší krize.

Netvrdím, že vlastnit hezké domy a hezké auta a jezdit na dovolené, je špatné – jen říkám, že to není dostatečné pro to, abyste toho dosáhli. Budete-li mít lepší vizi, budete mít nakonec i ty domy a auta.

Najděte vizi, která je spojena s tím, kým se chcete stát, jak chcete být vnímání a je spojena s nějakým vyšším posláním…

Nespokojenost a sklíčenost nejsou způsobeny nepřítomností věcí, ale nedostatkem vize.

— Anonymní

 

Správná Vize také většinou nejsou peníze…

Někteří lidé si jako svou vizi stanovují peníze – zatímco někteří lidé jsou penězi opravdu motivovaní, věřím, že přibližně 95% všech lidí jednoduše nejsou penězi vůbec motivováni a nejsou pro ně důležité. 

Podobně jako v případě aut a domů – každý by chtěl více peněz, ale jen málokoho peníze pohnou k akci a už jen skutečnou hrstku lidí peníze udrží v konzistentní každodenní aktivitě, které bude pro naplnění vize potřeba. 

Většina lidí se mnohem více než penězi, nadchne tím, že… 

 • Mohou trávit více času se svými dětmi.
 • Mohou vrátit to, co dostali od svých rodičů a postarat se o ně.
 • Mohou vzít své rodiče na dovolenou.
 • Budou schopni darovat svému kostelu.
 • Mohou přispět své komunitě či organizaci.
 • Budou schopni zlepšit život někoho jiného.
 • Budou inspirovat druhé lidé.

To je to, o co má zájem 95% lidí.

Pro většinu lidí nejsou peníze dostatečným motivárorem. Nejspíše za to může nějaké negativní přesvědčení o penězích, kterého se lidé často drží a pravděpodobně to platí i pro Vás…

Budete-li k sobě upřímní, zjistíte, že to nejsou peníze, co Vás motivuje a žene kupředu.

Spíše jde o to, co mohou peníze udělat. Nejspíše chcete více věci, které peníze dokážou zařídit. Jako jít do restaurace a platit za všechny u stolu. A nedívat se na cenu. 

I přesto, že možná právě teď a v tuto chvíli máte akutní potřebu po penězích, najděte něco dalšího, co Vás kromě peněz motivuje a dává smysl.

Peníze Vám umožní udělat spoustu věcí. Ale jako vize samotná, která Vás má dlouhodobě motivovat, zpravidla nejsou moc efektivní. 

Nemějte plytké uspokojení z toho, že svou vizi sdílíte…

Další takové nebezpečí, ohledně sestavování vize, je v tom, že člověk si vytvoří vizi, která dobře zní a protože sklízí pochvalné komentáře, rád ji také sdílí… 

Skrývá se v tom jedno velké nebezpečí – mnoha lidem vystačí k uspokojení pochvalný komentář místo toho, aby uspokjení získali díky tomu, že udělali reálný postup a konkrétní posun ve směru své vize… 

Občas lidé říkají: Moje vize je umožnit mé manželce, aby nemusela chodit do práce a mohla být doma. A chci tuto vizi zrelizovat v průběhu příštích 5ti let. 

Pak uběhne 5 let a oni se neposunuli ani o jediný metr ke své vizi. 

Proč se to nestalo? Možná je příčinou to, že tato vize (umožnit ženě nechodit do práce) pro ně osobně nebyla dostatečně motivující a prostě ji sdíleli  s ostatními jen pro to, protože dobře zněla a oni tak získali dobrý pocit, se kterým se uspokojili. 

Dostali tak to, co chtěli – získali obdiv svého okolí za svůj úctyhodný cíl a vizi. 

A to je vše, co také získat chtěli. Získali tak obdiv a tím získali odměnu kdykoliv, kdy svou vizi řekli. S tím se uspokojili a u toho zůstali. Jak levný přístup… 

Podívejte se na ten rozdíl, když řeknete: Chci se stát typem člověka, který je schopen zařídit, aby moje milovaná manželka mohla přestat chodit do práce.

To je jiný příběh. Má to jinou dynamiku. Celý rozdíl je v tom, že chcete vyrůst v typ člověka, který je schopen dosáhnout své vize. 

Máte na to 100% vliv, protože máte vliv na svůj osobní rozvoj. 

Udělá to obrovský rozdíl ve výsledku a v naplnění vize.

vytrvalost1 vize budoucnost, cíl, co je to vize, ideál, jak dosáhnout vize, mise, osobní mise, osobní vize, podnikání, představa, vize, vizi, Změna Co je to vize? A jak si správně stanovit vizi pro svůj život či projekt tak, aby se nám vize podařila naplnit?

Proč jsem zaměřený, disciplinovaný a konzistentní v akci?

Odpovědí je Vize. Už několik let každé ráno vstávám a i když pracuji z domu, tak se vstávám někde mezi 5tou a 6tou hodinou ranní, abych posunoval věci dále…

Chce se mi vždycky? Upřímně? Nechce.

Často z toho vůbec nejsem nadšený, ale prostě vstanu. Proč? Protože mi to velí má vize.

Má vize je větší a silnější než to, že se mi nechce, nebo má schopnost nechat se vyrušovat a rozptylovat.

Vize toho, kým se chci stát, jaký vliv chci mít a kam se chci dostat, je mnohem větší a silnější než schopnost kohokoliv či čehokoliv mě vyrušit či rozptýlit.

To neznamená, že neexistují lidé či události, které by se o to nesnažily, ale já prostě jen vím, kam se chci dostat a co mě tam dostane a nenechávám se snadno svézt z cesty.

Jestli máte správnou vizi zjistíte jednoduše: Jste konzistentní a každodenně aktivní v tom, čeho chcete dosáhnout nebo kým se chcete stát?

Jak správná je pro Vás samotné vize, kterou jste si stanovili, ukazuje to, jestli jste konzistentní v aktivitě, kterou každý den směrem k vizi odvádíte…

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Návod pro Stanovení Vaší Osobní Vize…

Myslím, že v tuto chvíli jste teoreticky více než dobře připraveni a tak nejlépe z toho dále nedělat žádnou velkou vědu a pusťme se rovnou do sestavení Vaší vize…

Malá poznámka na úvod návodu: 

Možná jste už uvažovali nad tím, jestli se nějak liší sestavení vize osobní od vize pro nějaký projekt, který chcete rozvíjet. 

Myslím si, že vize pro Váš život (osobní vize) je nad vším ostatním a tato vize by měla být taková, která by byla schopna zahrnout či pojmout všechny ostatní vize pro Vaše projekty, kterou jsou pro Vás důležité… 

Máte-li tedy více projektů, pro které chcete sestavit svou vizi, nejdřív bych se zamyslel nad vizí osobní (kým se chcete stát a jak má vypadat Váš život) a pak bych vytvořil vizi pro projekt(y)… 

Následně bych hledal vzájemné body propojení, ve kterých se potkává a prolíná vize osobní s vizí pro projekt. 

Může být rovněž nápomocné, když tyto 2 vize – vizi osobní a vizi pro projekt, dáte na společný papír (např. A1 nebo A0), abyste je mohli mít před sebou a vidět vzájemné propojení, které může vést k určitému AHA momentu…

Chtěl bych, abyste si nyní začali svou vizi uvědomovat a pak ji začali psát na papír…

Připravte si papír, zavřete oči a představte si sami sebe v budoucnosti.

Přemýšlejte o tom, co je tím Vaším hodnotným ideálem, kterého chcete dosáhnout a který Vám bude stát za tu námahu, která bude nezbytná pro jeho dosažení…

Může to být hotovo za pár měsíců ode dneška nebo to možná vezme déle.

 • Podívejte se na to, jaký jste člověk? Kdo jste?
 • Kým se chcete vlastně stát? Pro co chcete být známí?
 • Co děláte? S kým trávíte čas? Jak by měl vypadat Váš život?
 • Když byste měli žít 10-kový životní styl – jak by vypadal?
 • Co chcete dělat? Čeho chcete dosáhnout?
 • Co je pro Vás důležité? Jaké jsou Vaše velké plány?
 • Když vstoupíte do místnosti, jak na Vás má místnost reagovat?
 • Jak chcete, aby Vás druzí vnímali? 
 • Když o vás lidé mluví, co chcete, aby řekli?
 • Když se podíváte do zrcadla, co ztělesňuje rysy osoby, na kterou se chcete dívat?

Pociťte to, prociťte své já – své opravdové já.

Ve své osobní vizi je více důležité zaměřovat se na to, kým se chcete stát, kdo jste a jaký jste člověk, než na to čeho jste dosáhli či jaké projekty jste dokončili…

Vizi pro projekt bych v první fázi neřešil, ale proces bude v podstatě identický… 

Navíc sestavit si svou osobní vizi toho, kým se chcete stát, bude i pro samotný projekt přínosem, protože každý z nás je omezen v dosažení toho, čeho chce, dokud zůstane na té stejné úrovni, jaké jsme a nevyrosteme… 

Pakliže budeme růst, rozšíříme pole svých možností a zvýšíme svůj potenciál…

Každý z nás je omezen na té úrovni, jaké je.
Osobní růst nám umožní vizi zrealizovat.

Jakékoliv podnikání nebo projekt je tak úspěšné a roste tak rychle,
jak rychle roste ten, kdo za projektem či podnikáním stojí… 

Nyní otevřete oči a podívejte se na svůj dnešní život těma stejnýma očima, které před chvíli viděly určitou představu ve Vaší mysli – vizi.

1) A tuto svou vizi, co nejpřesněji zachyťte (nakreslete / zapište / zachyťte proces) na předpřipravený papír, abyste svou představu dostali ven ze své hlavy a měli jste možnost se na ni podívat mimo svou mysl před sebou na papíře… 

2) Když budete se svým dílem hotovi, chvíli se na papír dívejte a přemýšlejte, co byste ještě mohli přidat a nebo naopak ubrat…

3) Dívejte se na papír a přemýšlejte tak, jako byste neměli žádná omezení – ať už z hlediska znalostí, času či peněz, protože vždy nějaké budete mít, ale ty se dají vyřešit, když budete mít dobrý důvod proč je vyřešit (pro Vás důležitá vize) a v této fázi není řešení Vašich omezení na pořadu dne… 

Když se budete na papír a svou vizi dívat, brzy si uvědomíte, jaké změny budete muset udělat, abyste mohli toto své vidění či představu uskutečnit… 

Jak už jsem psal, uskutečnění Vaší vize bude žádat, abyste se v nějakém ohledu zlepšili a dosáhli osobního mistrovství, jehož přímým důsledkem bude schopnost Vaší vizi zrealizovat a také dosáhnout skutečný život bez hranic.

Vaše vize by se měla vázat k tomu, co je pro Vás důležité…

Vaše vize by se rozhodně nějakým způsobem měla vázat k tomu, co je pro Vás osobně důležité, měla by se vázat k něčemu, co považujete za hodnotné a tak je to v pořádku…

Efektivní osobní vize vždy obsahuje tyto prvky:

 • kým se chcete stát,
 • jak se chcete cítit,
 • čím chcete být,
 • co chcete dělat,
 • co chcete vlastnit.

Vaše vize musí zahrnovat něco, co je pro Vás osobně skutečně důležité a drahé. 
Žádné komerční kecy, kterými se budete ohánět, nebo kterými budete oslňovat druhé.

 • Musíte to opravdu chtít Vy.
 • Musíte z toho být nadšení.
 • Musíte být schopni to uvidět.
 • Musíte tomu postupně uvěřit.
 • Musí to být něco, po čem skutečně toužíte. 

Musí to být něco, co je Vám opravdu drahé a vzácné… 

Co skutečně chcete? Co je pro Vás přitažlivé a jste ochotni na tom začít pracovat ihned? A pracovat na tom ve dne v noci bez ohledu na to, jak rychle se k naplnění vize blížíte?

Mělo by to být něco, co povede k rozhodnutí – buď této vize dosáhnu, nebo padnu na cestě… Ale tak jako tak budu usilovat o naplnění této své vize… 

Možná je v tom až posedlost, ale věřte mi, že pokud takovou vnitřní touhu skoro až posedlost budete mít, Vaše vize se Vám podaří naplnit… 

Konec konců kdokoliv, kdo dosáhl nějaké neobyčejné vize, často musel přistoupit k heroickým výkonům a činům…

Buď cestu najdeme, nebo si ji uděláme.

~ Hannibal (při přechodu Alp)

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Vaše vize by také měla odkazovat na smysl a hodnoty…

Vyjádření Vaší vize by mělo určitým způsobem odkazovat a odpovědět na 3 otázky:

 1. O čem je můj život (smysl mého života)?
 2. Za čím si stojím (jaké hodnoty jsou pro mě důležité)?
 3. Co podnikám k tomu, abych vyjádřil smysl a hodnoty svého života?
  (kroky, které vedou k uskutečnění mé vize)

Když tyto 3 otázky zahrnete, umožní Vám to nalézt životní rovnováhu mezi Vaší osobní, rodinnou, pracovní a společenskou rolí.

Čím lépe je Vaše osobní vize / mise spojena s Vámi a tím, co je pro Vás v životě opravdu důležité – tedy tím kým se chcete stát a co chcete dělat (jaké je Vaše poslání tady na zemi), tím lépe Vás povede v životě i kariéře a tím snadněji ji naplníte.

Jak by mohlo vypadat vyjádření Vaší osobní vize?

Rozpracujte si svou prvně zachycenou vizi na papír formátu A1 či A0. 

Použijte co největší papír, abyste mohli vizi zaznamenat v celé své velikosti, mohli si ji připevnit na zeď do své pracovny či kuchyně nebo ložnice a mohli jste ji doplňovat či rozšiřovat o své poznámky.

Jak by taková zaznamenaná vize mohla vypadat?

Vyjádření každého člověka bude odlišné… 

Může to být pár vzájemně propojených slov nebo nějaký náčrtek, či několik obrázků nebo také určité schéma či nějak zaznamenaný proces.

Ale rozhodně to není seznam věcí, které je potřeba udělat. List věcí, které je potřeba udělat (To Do list) z vize vyjde, protože jakmile máte svou vizi hotovou, bude potřeba, abyste sestavili seznam kroků, které k naplnění vize povedou a začali je realizovat.

Seznam úkolů však není samotnou vizí.

Až tento papír se svou vizí vytvoříte, vyvěste si jej někde v pracovně nebo ložnici, kde se na něj budete mít možnost pravidelně dívat.

Alespoň několikrát týdně se před tímto papírem zastavte a představujte si, že už je Vaše vize skutečností… 

Tím zabezpečíte tři věci:

1. Zákres Vaší vize Vás bude udržovat zaměřené a budete se tak pravidelně posouvat směrem k naplnění vize a

2. zároveň budete moci dělat poznámky a tak svou vizi s postupujícím časem i zkušenostmi svou vizi korigovat či tvarovat a

3.také Vás budou napadat konkrétní plány a řešení, které když uplatníte a převedete do akce, povedou k zrealizování Vaší vize…

Je docela možné, že prvotní popisy či kresby Vaší vize nebudou příliš zřetelné a konkrétní, budou spíše vágní a nebo příliš obecné. Nevadí, nic se neděje.

Bude-li obrázek s Vaší vizí viset na zdi, budete o své vizi chtě nechtě přemítat téměř každý den, upravovat ji a otesávat, až se z ní stane velice jasná představa, která bude zcela konkrétní…

Plné ustanovení vize – to je proces, který může vzít pár dní nebo i třeba týdnů… 

I když jde o proces, neměli byste s ustanovením vize otálet, protože jen to, co dnes začnete tvořit, to může v příštích pár týdnech a měsících růst, měnit se a konkretizovat…

A nakonec Vás dovést k tomu, k čemu chcete.

vize, co je to vize, jak dosáhnout vize

Jediný způsob, jak své vize můžete dosáhnout?

Mistři života si dobrovolně volí žít dobrodružný život s primárním záměrem zhmotnit své ideály a vizi prostřednictvím své aktivity a skutků…

Nečekají, neodkládají a nepřemýšlejí do nekonečna.

Stanoví si konkrétní plán akce, jak svou vizi uskutečnit a začnou své nápady neprodleně realizovat ať už na to jsou připraveni nebo nikoliv.

Pro Vaší vizi platí následující posloupnost – budete-li se této posloupnosti držet, přiblížíte se k tomu, že se Vaše vize postupně naplní…

Co tedy dělat pro realizaci Vaší vize?

 1. Zformulujte svou vizi.
 2. Ztotožněte se s ní / Ujistěte se, že s ní rezonujete a že je skutečně Vaše (není Vašich rodičů / přátel / sourozenců?)…
 3. Držte se jí – mějte ji stále před sebou.
 4. Identifikujte klíčové body či cíle, které potřebujete realizovat a specifikujte prvotní úkoly a kroky, sestavte si konkrétní plány akce…
 5. Určete si přibližné termíny, ve kterých chcete jednotlivých cílů, bodů či kroků dosáhnout.
 6. Zrealizujte Vámi stanovené úkoly a kroky! Bez akce se nic velkého nestane.
 7. Zrealizujte svou vizi – krok pro kroku, úkol po úkolu…

Velký život (život bez hranic) začíná velkou vizí… 

Když svou velkou vizi máte, automaticky směřujete k velkým věcem.

Vize, kterou oslavujete ve své mysli a hodnotný ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co Vám pomůže vybudovat Váš život, a to je také to, čím se dříve či později stanete a jak budete žít…

Mějte smělou vizi – vizi, která Vás přesahuje. Jen tak se stanete velkými – když budete mířit na velké, zdánlivě nedosažitelné věci.

Všechny vize se stanou realitou. Pokud na nich pracujete.

— Mark Victor Hansen

 

Mějte pro svou vizi nadšení

Jestliže máte tu správnou vizi, nebudete pro Vás složité se pro ni nadchnout!

Pokud se nenadchnete, Vaše vize zůstane navždy jen hezkou malůvkou na papíře – jestliže je to však ta správná vize, nadšení by mělo být automatické.

Stejně jako chuť okamžitě a bezodkladně jednat!

Nadšení je potřeba, protože Vám dodá energii, která Vás posune vpřed!

Nadchněte se pro svou vizi. 

Mějte pro svou vizi odhodlání…

Jakmile jste našli svou vizi a nadchli se pro ni, odhodlejte se a zavažte se, že ji dosáhnete.

Odhodlání je důležité, protože Vám pomůže udržet stav mysli i emoční rozpoložení, které potřebujete, abyste vydrželi na cestě za svým cílem.

Zde je několik způsobů, jak získat a také udržet své odhodlání. 

 • Udělejte si seznam vašich schopností a dovedností, které máte.
  Soustřeďte se na to, co umíte radši než na to, co neumíte.
 • Udělejte si seznam toho, co se budete potřebovat naučit.
  Nikdy se nepřestávejte učit. Poznávejte věci, které Vám pomohou dosáhnout svého. 
 • Udělejte si seznam všeho a všech, co a kdo Vás může podpořit.
 • Udělejte si seznam těch, které chcete pro svou vizi získat. 
 • Udělejte si seznam toho, co musíte udělat, abyste proměnili svou vizi v realitu.
  Soustřeďte se na řešení, než na překážky.

 

Soustřeďte se na to, co je na konci vašeho snažení, ne na to, co všechno vás ještě čeká.

Soustřeďte se na odměnu, když tou cestou projdete.

Připomeňte si, kým se stanete a co díky tomu získáte.

Když naleznete odhodlání, uvidíte možnosti a ne překážky. 

Závěrem: Vize akční kroky…

Jsme v závěru tohoto dlouhého článku. Jste skvělí, že jste vydrželi až sem.

Tady jen několik akčních kroků na závěr…

1] Zastavte se a vyhraďte si některý z večerů týdne, nebo víkend pro sebe samotné a začněte uvažovat o tom, kde budete za 2, za 3, 5 či 10 let ve svém životě.

 • Jak bude Váš život vypadat?
 • Kým se za tu dobu stanete?
 • Co zrealizujete či vytvoříte, když nebudete mít strachy?

2] Pokud žijete s partnerem, může být přínosné vyhradit si každý chvíli pro sebe, vytvořit si každý svou vlastní vizi a následně si jednotlivé vize vlastních životů přednést a ustanovit vizi společnou.

Pamatujte na to, že společná práce přináší několikanásobné výsledky, než když k něčemu směřujete pouze Vy samotni.
Staré rčení o tom, že 1 a 1 není dva, ale 11 je vysoce pravdivé…

3] Tuto svou vizi zaznamenejte – pokud žijete v páru, vyjádřete ji slovy či obrazy, kterým oba dva rozumíte a vnitřně s nimi souzníte.

Možná to budou obrázky, možná myšlenkové mapy, možná kombinace obojího…

4] Umístěte obrázek své víze na místo, kde svou vizi pořád uvidíte – není pro zraky návštěv, či ostatních rodinných příslušníků, ale pro Vás, či pro Vás a Vašeho partnera.

Budete-li kolem ní chodit, bude-li Vám na ni ulpívat zrak, Vaše podvědomí bude automaticky hledat způsoby, jak tuto vizi beze zbytku naplnit.

5] Stanovte si akční kroky, které začnete bezprostředně realizovat, abyste se vydali směrem k naplnění Vaší vize.
Samo o sobě se nic nestane, to Vy jste ti, kteří musí převzít odpovědnost a začít jednat.

Pak se může splnit cokoliv, co si za svou vizi stanovíte.

Jděte a skutečně své vize uskutečněte…

Toto je krok, kde musíte být proaktivní. Žádná teorie Vám nepomůže.

Zapojte do práce nadšení a nechte Vaše odhodlání, aby Vás posunulo o krok dál.

Cokoli je třeba udělat pro to, abyste dosáhli svého cíle, své vize, dělejte to s excelencí.

Jsme to, co často děláme.

Výjimečnost proto není stav, ale návyk.

— Aristoteles

Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.

Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes Facebook či LinkedIn nebo navštivte mé osobní stránky
Přeji hezký den.

PS: Chcete-li rozpoutat svůj nekonečný potenciál a dosáhnout života bez hranic, pak si stáhněte manuál, kde se naučíte užívat 37 magických slov, které Vás přenesou od prostřednosti k mistrovství

Další doporučené informace ke čtení na téma Vize…