Subscribe

Cash Flow Klub Olomouc: Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost…

Láká Vás Finanční Svoboda & Finanční Nezávislost?

Vzorec Jak se Stát Finančně Nezávislým Existuje
Většina Lidí o něm však nikdy neslyšela a nezná jej

Jestliže jste jedním z nich, Společenská Desková
hra CashFlow Vám jej odhalí a naučí uplatnit…

 

Finanční Nezávislost, podobně jako Finanční Svoboda je stav člověka, který vlastní takové finanční nástroje a prostředky, které mu umožňují nechat si vyplácet měsíční příjem (rentu), jež pokrývá veškeré jeho nutné měsíční výdaje bez nutnosti vyvíjení dalších pracovních aktivit – jedná se tedy o vytvoření zdroje dostatečného pasivního příjmu.
V reálném ekonomickém prostředí dochází k inflaci (zvyšování cen zboží a služeb v průběhu času).
Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaná renta může růst alespoň rychlostí úměrnou inflaci a
byla tak zachována podmínka pokrytí nutných výdajů do budoucna.

— zdroj Wikipedie

 

Možná, že i Vy už nějakou tu dobu přemýšlíte o tom,
Jak se Vymanit z Kolotoče Věčné Honby za Penězi,
jímž je většina lidí pohlcena celý svůj život…

Jestliže jste někdy v životě toužili vymanit se z nekonečného kolotoče honby za penězi (tedy ráno vstát, jít do práce, pak někde 8 nebo více hodin pracovat, abyste mohli jet domů a připravit se na další pracovní den), ve kterém je, možná podobně jako Vy, pohlcena většina populace celý svůj život a hledáte způsob, jak přimět své peníze, aby pracovaly pro Vás tak, abyste dosáhli Finanční Nezávislosti a Svobody, měli více klidu a životní styl bez stresu, pak vězte, že cesta existuje…

Je to však cesta, o které jste pravděpodpobně nikdy neslyšeli ani ve škole ani od svých rodičů…

Jestliže jste o ní však ještě nikdy neslyšeli, neznamená to, že je Vám zapovězena a nemohli byste jí využít.

Jen to znamená, že si nyní budete muset osvojit nové znalosti a dovednosti a pochopit principy, které již dnes lidé, pro které peníze pracují, chápou a postupně bohatnou…

Jakmile si je osvojíte, tak i Vám to umožní dosáhnout Finanční a Časové Svobody, Finanční Nezávislost a postupně Bohatství…

Naděje Existuje: Je to zcela možné bez jakékoliv předchozí zkušenosti a zvládnete to i Vy, když se na to zaměříte a odvedete nezbytnou práci

Odpovědi, které hledáte, najdete v textu níže, pokračujte ve čtení…

 

Vaše Osobní Finanční Gramotnost a Inteligence &
Vaše Finanční Nezávislost spolu úzce souvisí…

 

Co je Finanční Gramotnost?

Finanční Gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Finanční Gramotnost je dovednost, která nám umožňuje vyznat se v číslech a finančních výkazech.

Když jde o peníze, máme dvě možnosti – buď peníze můžeme ovládnout nebo je necháme, aby ovládly ony nás.

Není nic mezi tím. Když je někdo Finančně Gramotný, znamená to, že ovládá své příjmy a výdaje (finanční toky), má je pod kontrolou a umí je ovládat…

Dokáže se orientovat a ví jaké možnosti zacházení se svými penězi má. Není to jen o tom rozumět penězům, ale rozumět tomu, jak mohu peníze v životě využít tak, aby pro pracovaly pro nás a byli jsme spokojenější.

Finanční Gramotnost jednotlivce a to jak vysoká ve skutečnosti je, se u daného člověka pozná jednoduše podle reálných finančních výsledků, jež ve svém životě má…

Není to vždy nutně o velikosti samotného příjmu, který konkrétní člověk vydělává, ale spíše o tom, jak s danými penězi zachází, jaký má poměr příjmů a výdajů a co dělá s penězi, které mu v dané chvíli zbývají (jestliže mu vůbec nějaké zbývají, protože většině lidí nezbyde nic)…

Přestože je v dnešním světě Finanční Gramotnost stejně nezbytná jako gramotnost tradiční – tedy schopnost jedince číst a psát, Finanční Gramotnost je ještě málo rozšířena mezi běžnou populací…

A i  škol, které se danou tématikou zabývají a systematicky své žáky vzdělávají v práci s financemi, je jako šafránu a to i přesto, že v dnešním světě více než kdy dříve platí, že skutečný úspěch je také úspěch finanční…

Není tedy divu, že je tolik lidí, kteří mají potíže se svými financemi celý svůj dlouhý život, stejně jako s množstvím dluhů, apod.

Jakmile si však člověk osvojí základy Finanční Gramotnosti, bude mít jednoduše větší Finanční Úspěch – v životě takového člověka se objeví nové možnosti a příležitosti, bude vydělávat více peněz, ale bude mu i více peněz bude zůstávat a prostě budete mít více svobody, pohody, klidu a štěstí… 

Co je Finanční Inteligence?

Inteligence je obecně rozumová schopnost jedince rozlišovat, poznávat a chápat. Je to dispozice konkrétního člověka pro myšlení, učení a adaptaci a schopnost řešit neznámé či obtížné situace, úspěšně se orientovat ve změněných podmínkách a rychle se jim přizpůsobit.

Rozšířenou představou je, že míra inteligence je každému člověku vrozená a on sám ji může ovlivnit už jen minimálně.

To ovšem platí jen pro abstraktní inteligenci, a ještě jen do určité míry. Vysoké IQ je spíše osudem nabídnutou možností – stejně jako třeba absolutní hudební sluch, výtvarný talent nebo pohybové nadání. Pro úspěch každého je pak důležité, jak je jím tato nabídnutá možnost využita a rozvíjena.

Ještě více to platí pro ostatní druhy inteligence, které jsou pro spokojený a šťastný život daleko důležitější a beze zbytku to platí pro Finanční Inteligenci…

Finanční Inteligence je schopnost dobře hospodařit s penězi a majetkem. K tomu je potřeba nejen abstraktní inteligence, ale hlavně i určité znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Finanční Inteligence je část naší celkové inteligence, kterou využíváme při řešení jakýchkoliv našich Finančních Problémů…

Ty mohou být například tyto:

 • Nevydělávám dost peněz…
 • Vězím v dluzích…
 • Nemohu si dovolit koupit dům…
 • Nemám dost peněz na důchod…
 • Nevyhovuje mi má práce, ale nemůžu si dovolit dát výpověď…
 • Chci začít podnikat…
 • Chci začít investovat…

Pokud tyto znalosti, dovednosti a zkušenosti člověk nezíská skrze výchovu ve své rodině ani při studiu na škole, nemusí na svou současnou Finančí Situaci rezignovat.

Mnohem konstruktivnější je naučit se základy Finanční Gramotnosti a svou Finanční Inteligenci rozvíjet…

Doplníte-li si základy Finanční Gramotnosti, pak Vám to umožní lépe se zorientovat při řízení vlastních financí a otevře Vám to cestu k novým příležitostem, postupně budete více a více bohatnout a dosáhnete života svých snů – života bez hranic…

 

 

Navýšíte-li svou Finanční Gramotnost a Inteligenci,

budete schopni ve svém životě dosáhnout Finanční Nezávislosti & Svobody…

A kdo ví – jednou třeba i Bohatství…

 

 

 

 

 

Realita Všedního Dne však není příliš Lichotivá…

 

Realita všedního dne není příliš lichotivá – podíváme-li se na ni blíže, pak zjistíme, že většina lidí v Česku nemá téměř žádnou Finanční Gramotnost a má značné rezervy z hlediska Finanční Inteligence.

Nedostatek Finanční Gramotnosti většinové populace, má za následek, že velká část obyvatelstva se dnes potýká s nemalými Finančními Problémy.

Svědčí o tom nejen problémy většiny zdejších domácností vyjít s penězi, které se projevují jednak růstem zadluženosti, stejně jako rostoucím počtem exekucí, ale i léta výrazněji se neměnící struktura úspor a přezíravý postoj k finančnímu plánování nebo rádoby hrdinské výroky typu – důchod mít nebudu, nepotřebuji, budu pracovat do konce života, apod…

O ekonomické negramotnosti řady lidí vypovídá i jejich lehkomyslnost ve finančních otázkách a nezodpovědný přístup k minimalizaci rizik.

Je k pláči, že celý náš dospělý život se točí kolem jediné věci – vydělávání peněz a přesto nás nikdo neučí Finanční Gramotnosti a většina lidí nemá ani ponětí, že svou situaci s penězi mohou změnit…

A tím se v jejich životě změní mnohé, protože zvládnutí vlastních financí prostě vede ke spokojenějšímu životu.

 

Klikněte a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Rezervujte si své místo na příští hře CashFlow a získejte od nás jako dárek ZDARMA Inspirativní
Audio Nahrávku
původně chudého studenta medicíny, který začal podnikat, stal se milionářem a
dělí se o nabytou moudrost.
[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

Jak tedy můžete získat základy Finanční Gramotnosti
& Rozšířit svou současnou úroveň Finanční Inteligence?

 

Jestliže Finanční Gramotnost není součástí běžných školních osnov i přesto, že lidé tento druh základní Gramotnosti potřebují a stejně tak tyto lekce nejsou součástí běžné výchovy většiny rodin, protože samotní rodiče v těchto otázkách často nemají dostatečně jasno a nemohou svým dětem předat něco, co sami neovládají a čemu jen velmi málo rozumí, je potřeba tedy využít jiné cesty…

Osobní Rozvoj & Vzdělávání…

Snad více než v jakékoliv jiné oblasti života, je potřeba, abyste převzali za svůj život a svou finanční situaci osobní odpovědnost a vydali se cestou osobního rozvoje a vzdělávání místo toho, abyste spoléhali na tradiční školní vzdělání nebo na lekce od rodičů v případě, že Vaši rodiče nemají Finanční Výsledky lepší než jen průměrné nebo rovnou nejsou bohatí…

Je potřeba převzít za svůj osobní odpovědnost a začít investovat do sebe sama a svého vlastního osobního rozvoje… 

Je potřeba začít se samostudiem – tedy začít nakupovat knihy, audio programy, navštěvovat semináře a tréninky, které se danou tématikou zabývají, stejně jako si najít svého vlastního mentora, který má prokazatelné výsledky a je Vám ochoten pomoci a vést Vás a rozšířit Vaše Finanční povědomí a Finanční Gramotnost. 

Samostudium & Osobní Zkušenost v praxi…

Studium samotné je však nedostatečné. Potřebujete zkoušet, jednat a uplatňovat a učit se z chyb.

Vaše učení bude efektivnější, jestliže nově nabyté znalosti vyzkoušíte v praxi, získáte s naučenými Finančními Principy osobní zkušenost a znalosti tak následně proměníte v osobní dovednosti, vlastní pochopení a nakonec ve finanční moudrost.

Získat Finanční Inteligenci je proces. Je to podobné, jak o s čímkoliv jiným… 

Nejdříve potřebujete udělat první krůčky, posléze další, sem tam spadnete, sem tam se Vám něco nepovede a nakonec dosáhnete určité úrovně Finanční Inteligence, která Vám umožní mít určité výsledky odpovídající Vaší současné úrovni Finanční Inteligence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano, je potřeba se v oblasti Osobních Financí Vzdělávat a osvojit si
Základy Finanční Gramotnosti, existuje však jeden způsob učení,
jež se opakovaně prokázal jako nejvíce efektivní ze všech

My lidé se nejlépe učíme hrou už od dětství…

 

Existují 3 typy lidí se 3-mi odlišnými styly učení…

Různí lidé preferují různé způsoby učení. Každý člověk má svůj unikátní způsob, který mu umožňuje vnímat informace a učit se nejefektivněji a nejsnadněji…

Podle stylu učení se lidé se dělí na 3 typy:

 • Vizuální typ – příjem informací v obrazové podobě.
 • Sluchově mluvní (auditivní) typ – příjem informací nasloucháním a mluvením.
 • Hmatový a pohybový (kinestetický) typ – příjem informací skrz hmatové vnímání a pohybový smysl.

Teorie versus praxe a zkušenosti…

Jako první věc, co většina lidí udělá, je, že sáhnou po knize…

Kniha je určitě skvělý způsob, jak se seznámit s tématikou, o které se chcete dozvědět více, nicméně člověku nepřinese téměř žádnou praktickou zkušenost…

Ano, kniha přinese porozumění, ale bez praxe nemá velkou váhu, protože často nepřinese skutečné vnitřní pochopení…

Výzkumy ukázaly, že si lidé uchovávají 10-20 % informací z knihy, zabývají-li se však praktickými aktivitami, simulují skutečné situace, je to až 60–70 % informací a zcela jiná úroveň pochopení…

 

Spojením 3 jednotlivých stylů učení v kombinaci s praktickým cvičením a
modelovými situacemi dosahuje člověk v procesu učení nejrychlejších výsledků…

 

Dosáhnout Finanční Nezávislosti je proces…

Proces, který začíná u osvojení si základů Finanční Gramotnosti a rozvoje Vaší Finanční Inteligence…

Tento proces může být pro různé lidi různě dlouhý – záleží na tom, z jaké startovní pozice začínají.

Pravdou však je, že čím více ze svých 5-ti smyslů do učení zapojíte, tím efektivnější a rychlejší se proces osvojení stane…

Jestliže navíc můžete simulovat reálné životní situace, které budete moci diskutovat s druhými lidmi, kteří mají podpobné cíle, budete velmi dobře připraveni dosáhnout vytouženého cíle – vlastní Finanční Nezávislosti…

V tomto procesu není nezbytné se vystavovat riziku…

Pokud své nové znalosti a dovednosti testujete výlučně v reálném ekonomickém prostředí (tedy na reálném trhu s reálnými penězi), vystavuje se příliš vysokému riziku a někdy to může být docela drahá zkušenost…

Zejména, pokud začínáte bez předchozích zkušeností, používáte metodu “pokus & omyl” a přesně nevíte, co děláte…

Naštěstí si můžete nově nabyté znalosti osvojit a přetavit je v dovednosti mimo reálné ekonomické prostředí bez rizika ztráty peněz či zadlužení a přesto se naučit pracovat s penězi efektivněji a dělat lepší rozhodnutí oproštěných od emocí…

 

Jak to udělat? Odpovědí je stolní hra CashFlow…

 

Co je Stolní Hra CashFlow a v čem Vám pomůže?

Stolní hra CashFlow je tréninkové bezpečné hřiště pro všechny, kteří touží opustit prostřednost a každodenní kolotoč a honbu za penězi a chtějí zvýšit svou Finanční Gramotnost a Inteligenci tak,
aby dosáhli Finanční Nezávislosti, Svobody či dokonce Bohatství…

 

1) Co je stolní Hra CashFlow?

Stolní hra CashFlow je vzdělávací desková hra pro 2-7 hráčů, která simuluje skutečné životní situace a dává hráčům praktické ponaučení o tom, jaké finanční strategie pro překonání daných situací použít.

Jednoduše a prostě – člověk je opakovaným hraním stolní hry Cashflow mnohem lépe připraven do života a je schopen lépe se starat o své Finance a postupně zlepšovat svůj životní styl a bohatnout i ve skutečném životě.

Stolní hra CashFlow pomáhá hráčům zvyšovat Finanční Gramotnost, trénovat Finanční Inteligenci a rozvíjet způsob myšlení, který jim pomůže dosáhnout Finanční Nezávislosti, Svobody a Života bez hranic a to vše v bezpečném prostředí bez jakéhokoliv rizika ztráty peněz na rozdíl od reálného života…

Stolní hra CashFlow lidem pomáhá trénovat Finanční znalosti a dovednosti, stejně tak však pomáhá změnit zavedené zlozvyky či nefunkční přesvědčení, ohledně vydělávání peněz a investování, protože dává možnost pochopit a vidět důsledky svých finančních rozhodnutí mnohem dříve než v reálném životě…

Získáte tak cenné zkušenosti a poznatky pro osobní finance a investování, ale vše probíhá v bezpečném prostředí, bez skutečných peněz, bez rizika skutečného tržního prostředí, s podporou druhých lidí, kteří mají podobné cíle a múžete si tak společně osvojit základy skutečné Finanční Gramotnosti…

2) Proč vlastně hrát Hru CashFlow?

Hra CashFlow pomáhá obyčejným lidem – lidem jako jste možná právě Vy…

Lidem, kteří prostě neměli to štěstí a nenarodili se do bohaté rodiny a nemají tudíž žádnou reálnou šanci cokoliv zdědit a stejně tak neměli možnost se o penězích naučit správně přemýšlet, vydělávat je, udržet si je a investovat tak, aby pracovaly pro ně, místo toho aby se za nimi jen 8 hodin honili a po 50-ti letech neuvěřitelného pracovního nasazení neměli stejně nic moc…

Hra CashFlow je pro Vás, jestliže máte touhu změnit svůj osud a vymanit se z toho, že Vám osud nenadělil karty, které by Vám umožnily žít v prostředí prosperity a bohatství, protože to, kde jste se narodili žádným způsobem neurčuje, kolik budete v průběhu příštích 2, 3 či 5-ti let vydělávat a investovat…

Hra CashFlow dává naději, protože ukazuje praktický způsob a cestu, jak i Vy, ať už začínáte z jakékoliv finanční situace, můžete v průběhu následujících 2, 3 či 5-ti let kompletně proměnit svou Finanční Budoucnost…

Klíčem k životnímu stylu, po jakém toužíte, je totiž to, že porozumíte funkci peněz, pochopíte principy, na jejichž základě k Vám peníze budou přitahovány a zvýšíte svou Finanční Gramotnost a Inteligenci…

3) Šest Výhod Hry CashFlow...

 1. Jednou z nejhlavnějších výhod je, že můžete hrát ve 2–7 hráčích, čímž hra podporuje diskuzi o penězích mezi členy rodiny, známými či obchodními partnery a Finanční moudrost všech zúčastněných tak roste mnohonásobně rychleji než v případě samostudia.
 2. Mimojiné tak mimoděk vytváříte svou Mastermind podpůrnou skupinu, protože tak máte možnost diskutovat věci, které sice souvisí se samotnou hrou, ale rovněž také máte časem možnost hovořit o věcech, které se dějí ve Vašem skutečném životě, financích, podnikání či investování – samozřejmě až tehdy, kdy je vytvořena vzájemná důvěra…
 3. Při hře nepotřebujete používat své vlastní peníze. Vše se děje v bezpečném prostědí, kde máte možnost se libovolně učit a dělat chyby a nestojí Vás to více než jen to, že hru v nejhorším případě dohrajete jako poslední, ale pokud se nevzdáte nakonec svého cíle stejně dosáhnete – byť třeba později, než jste si původně mysleli. Což je opět cenná lekce, která se pro vlastní život či podnikání hodí…
 4. Přímým důsledkem pravidelného hraní bude fakt, že postupně zvýšíte svou hodnotnu na trhu a tím i schopnost vydělávat více peněz, více peněz si udržet, splatit své dluhy a dělat lepší rozhodnutí o investicích – prostě se budete mít Finančně lépe, zbavíte se stresu, který možná v tuto chvíli kolem svých Financí zažíváte a bude se Vám jednoduše lépe dýchat…
 5. Hra Váš naučí myslet prakticky o svých financích – naučí Vás zásady a principy, které jste se nenaučili ani ve škole, ani v rodině a proto jste finančně v životě tam, kde jste… Jestliže budete vytrvalí a budete v reálném životě uplaťnovat nově nabyté znalosti a dovednosti, budete postupně zlepšovat svůj životní styl, dosáhnete Finanční Nezávislosti a pokud je to Váš cíl, nakonec se stanete i bohatými…
 6. Hra CashFlow Vás naučí nejen tomu, jak lépe investovat a jak získávat majetek a tvořit pasivní příjem – zajímavé také je, že se dozvíte, jak se chováte v různých investičních situacích či scénářích.
  • Můžete například vyzkoušet strategie, které byste pro budování bohatství v reálném životě nikdy nevyzkoušeli nebo jsou pro Vaší situaci nereálné…
  • Pokud je Vaší přirozeností, že rádi šetříte, vyzkoušejte ve hře samotné agresivní investování a můžete tak lépe pochopit, co Vám přinese a můžete se naučit lépe snášet finanční riziko. Pokud naopak rádi přirozeně riskujete, zkuste nyní pomalý růst.

4) Z čeho se hra CashFlow skládá?

Hra CashFlow je sestavena z:

 • hrací desky – plochy, na které se hraje,
 • kartiček „Nicotnosti“, „Trh“, „Malý obchod“ a „Velký obchod“,
 • hrací karty, na které si člověk dělá vlastní účetnictví,
 • kostek obdobných jako z „Člověče, nezlob se!“
 • figurek vymodelovaných do tvaru krysy.

 

Hrací plocha je rozdělena na 2 dráhy:

 1. Krysí závod – na této částo plochy začíná hrát každý hráč
 2. Rychlodráhu bohatých – kam je cílem se postupně v průběhu hry dostat a kde se splní Vaše sny…

5) Jak se stolní Hra CashFlow hraje?

Začátek hry…

Stolní hra CashFlow zahajuje každého hráče v typické životní situaci – v zaměstnání od 9 do 5-ti s měsíčním příjmem, měsíčními výdaji, určitými úsporami a dluhy, přičemž Vaším úkolem je za současné situace začít tvořit majetek, který Vám generuje tzv. pasivní příjem a dostane Vás na tzv. Rychlodráhu, kde se dá vybudovat skutečné bohatství a splníte si všechny své sny.

Na začátku hry si jednotliví hráči vyberou kartičku s reálným povoláním a k tomu příslušnými příjmy a výdaji, které si přepíšou do svého finančního výkazu…

Poté si každý hráč zvolí svůj sen, který označí na rychlodráze žetonem ve tvaru sýra.

 

První část hry – Krysí Závod…

Každý hráč začíná ve hře CashFlow přesně jako většina lidí v reálném životě – tedy s holým zadkem, bez zkušeností a na nule…

V Krysím závodě, stejně jako na začátku života většiny lidí, je příznačné, že většinu svého času člověk tráví v práci, vydělává ne zrovna velký příjem (každý měsíc dostane výplatu), která je zhruba tak veliká, jako jsou životní náklady (výdaje, které platíte) a rozdíl, který zůstane odečtením příjmů a výdajů je ve hře nazýváno CashFlow, které můžete využít různě…

Jak s těmito penězi naložíte teď, určí Vaši situaci v budoucnu (nejen ve hře, ale i v reálném životě).

Hra CashFlow Vás tedy učí zábavným způsobem hospodařit s Vaším současným příjmem (penězi) a učíte se využívat své volné peníze (peníze, které Vám zůstávají po zaplacení výdajů) k budování takových aktiv, které Vám postupně generují zvyšující se pasivní příjmy.

V reálném životě pro většinu lidí tento rozdíl příjmů a výdajů není příliš veliký a ti chytří s ním dělají to, že jej inteligentně (Finanční Inteligence) investují, aby jej zvětšili a mohli si dostat k lepším příležitostem, které jim pomohou dosáhnout většího pasivního příjmu…

Navíc se Vaše měsíční příjmy se v Krysím Závodě mohou snižovat při nákupu různých spotřebních věcí (kartička “Nicotnosti”) nebo novým přírustkem do rodiny (dítě) či ztrátou příjmu, když Vás propustí z práce…

Situace ve hře se mění s dopadem na všechny hráče díky kartám “Trh”, které ovlivňují situaci na finančním trhu pro všechny, stejně jako v životě. 

Dále hra obsahuje kartičky “Malý Obchod” a “Velký Obchod”, které představují různě výhodné obchodní příležitosti a učí hráče přemýšlet o tom, zda je obchod skutečně výhodný pro zlepšení jejich finanční situace, nebo se tak jen tváří…

Součástí příležitostí je i spekulace na finančních trzích, kdy můžete nakoupit libovolné množství akcií určité společnosti a prodat je s násobným ziskem, na druhou stranu se také může stát, že počet akcií, které vlastníte, budou zredukovaný na polovinu, protože společnost, jejíž akcie jste nakoupili, nehospodaří dobře – opět reflexe na skutečné situace na trhu…

Nesmírně důležité, pro zvýšení Vaší Finanční Gramotnosti a Inteligence, je veškeré dění zaznamenávat do Vaší hospodářské výsledovky, protože to je v konečném důsledku to, co Vás dovede k pochopení jak peníze fungují a vzájemných souvislostí…

V Krysím závodě je Vaším úkolem nahromadit z menších a větších obchodních příležitostí dostatečný pasivní příjem, aby pokryl všechny Vaše měsíční výdaje…

 

Z Krysího Závodu na Rychlodráhu se dostanete jakmile vytvoříte dostatečný pasivní příjem…

Cílem první části hry je nashormáždit dostatečný pasivní příjem – tedy takový, který převyšuje Vaše měsíční životní náklady…

Jakmile se Vám to povede a máte dostatečný kapitál, můžete se přesunout na rychlodráhu, kde jsou mnohem zajímavější příležitosti – tedy stejně jako v reálném životě – ty skutečné finanční příležitosti mají možnost využít pouze ti, kteří už se mají dobře a neřeší každodenní chození do práce…

Tímto krokem se Váš pasivní příjem automaticky vynásobí 100 a Vy z hodu na hod získáváte možnost podílet se na velmi lukrativních obchodních příležitostech.

K vytvoření samotného pasivního příjmu ve hře CashFlow využíváte: 

 • nákup a pronájem nemovitostí,
 • nákup podílů ve společnostech,
 • nákup akcií a
 • dalších příležitostí, které přijdou (kartami Malý a Velký Obchod).

 

Druhá část hry – Rychlodráha

Krysí závod opustíte ve chvíli, kdy Vaše pasivní příjmy (z pronájmu nemovitostí, z podílu ve firmách, z dividend) dosáhnou vyšších částek než jsou Vaše měsíční výdaje.

Jakmile se to stane, tak jste finančně svobodní a začínáte hrát na rychlodráze – dostáváte se k mnohem lukrativnějším příležitostem než většina jiných lidí.

Rychlodráha simuluje reálný svět těch, kteří se již nepracují pro výplatu, ale vlastní dostatečná aktiva, která jednak pokrývají měsíčním pasivním příjmem jejich náklady na život, ale stejně tak generují dostatek profitu pro rozvoj dalších projektů, investování do dalších příležitostí a vytváření bohatství…

Jakmile budete na rychlodráze, máte skutečnou příležitost k tomu, abyste zbohatli…

A tuto šanci budete mít i ve skutečnosti, když budete hru CashFlow hrát pravidelně, budete se učit a uplatňovat získané znalosti a dovednosti v reálném životě…

6) Co je cílem Hry CashFlow

Cílem hry CashFlow je naučit se porozumět svým financím a jednotlivým finančním tokům a naučit se s nimi lépe a efektivněji hospodařit a zároveň tyto nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnit i v reálném životě a mít se lépe.

V rámci deskové hry jsou dva dílčí cíle k dokončení hry.

 1. Prvotním cílem hry je dostat se z krysího závodu na rychlodráhu. Toho dosáhnete nakupováním takových investic, které Vám zvýší pasivní příjem natolik, aby přesahoval celkové měsíční výdaje. Tím se stává hráč finančně svobodný, může přestat chodit do zaměstnání a může se vydat na podnikatelskou rychlodráhu, která dává mnohem lukrativnější příležitosti.
 2. Druhým cílem je koupit na rychlodráze vlastní sen nebo zvýšit měsíční tok peněz alespoň o 50 tisíc dolarů nakupováním různých byznysů.

Ve skutečnosti záleží na domluvě samotných hráčů, který cíl v danou chvíli při dané hře zvolí jako důležitější.

Hra v mnoha lidech vyvolává silné emoce, neboť se na hru přenáší některé lidské vlastnosti související s jejich finančním životem.

Je to však způsob, jak i Vy, ať už jste na tom v tuto chvíli finančně jakkoliv, zvýšíte svou Finanční Gramotnost, pochopíte principy, které v rámci peněz fungují a dojdou Vám vzájemné souvislosti toho, proč jste na tom v životě tak, jak na tom jste…

7) Jak Vás může Hra CashFLow udělá bohatými?

Žádná hra na světě samotná Vás neučiní bohatými… 

Bohatými se stanete jen a pouze tak, že zlepšíte způsob Vašeho uvažování, rozšíříte své znalosti, osvojíte si nové dovednosti a vytvoříte si lepší Finanční Návyky…

Hra CashFlow Vám na samotné cestě ke zbohatnutí výrazně pomůže, ale není schopna učinit Vás bohatými – to musíte Vy sami…

Abyste zbohatnuli, potřebujete mít obrovskou touhu zbohatnout, potřebujete odhodlání, vytrvalost, disciplínu a ochotu dělat věci, které většina lidí není ochotna dělat a postupně se Vám to krok za krokem podaří…

Pravidelné hraní hry CashFlow Vám však navíc může pomoci dostat se k šancím a příležitostem, které by Vás jinak minuly – lidé, se kterými si při hraní hry budete setkávat, dělají různé věci – podnikají a budou mít v ruce příležitost, které budete moci využít…

Hraním CashFlow tedy získáte nejen znalosti jak se o své finance starat, ale třeba i dopravní prostředek v podobě reálné tržní příležitosti, která Vás doveze k Vašim snům…

 

Klikněte a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Rezervujte si své místo na příští hře CashFlow a získejte od nás jako dárek ZDARMA Inspirativní
Audio Nahrávku
původně chudého studenta medicíny, který začal podnikat, stal se milionářem a
dělí se o nabytou moudrost.
[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

Co o hře říkají ti, co už ji s námi hráli?

 

Cash Flow hra samotná je super, ale určitě to není na jedno zahrání – vtáhla nás natolik, že jsme nevnímali vůbec čas a ani nám nepřišlo, že jsme ji hráli 3 hodiny…
Setkání bylo velice příjemné a v přátelském duchu. Ze začátku jsem měla problém se rozkoukat – měla jsem náročný víkend. Ale pak jsem do toho vplula. Moc se mi líbilo, jak jste nám radili, jestli je výhodné využít určitou kartičku.

 

— Iva Tylichová

 

 

Kdo vlastně Hru CashFlow vymyslel?

Robert Kiyosaki – podnikatel, investor, milionář…

 

Robert Kiyosaki - tvůrce hry CashFlow, podnikatel, milionář

Robert Kiyosaki je veleúspěšný americký podnikatel, investor a autor 26 knih v čele s bestsellerem “Bohatý táta, chudý táta”, díky kterému změnil desítkám miliónů lidí po celém světě způsob přemýšlení o penězích a který byl přeložen do 51 jazyků světa, je dostupný ve 109 zemích světa a prodalo se ho přes 27 miliónů kopií – což z ní dělá jednu z nejvíce prodávaných knih na světě…

Robert Kiyosaki je také spoluautorem knihy „Proč chceme abyste byli bohatí„, kterou napsal s Donaldem Trumpem (prezident USA)…

Kiyosaki je zakladatel společnosti Rich Dad Company, která je provátní vzdělávací společnost, která poskytuje vzdělávání v oblasti osobních financí, ale i rozvoj a trénink v podnikatelských a investičních dovednostech…

Robert Kiyosaki je rovněž autorem deskové hry Cashflow, stejně jako online ekvivalentu (pouze v angličtině), které jsou dostupné v různých verzích od jednodušší po složitější a připraveny pro dospělé a děti…

Robert Kiyosaki má kromě své vzdělávací společnosti rovněž další podnikatelské a investiční aktivity, které jsou soustředěny zejména kolem mobilních aplikací, vzdělávání, publikace, retailu, dolování, energie, finančního marketu a realit.

Kiyosaki vlastní asi 1400 bytových jednotek, hotely, golfová hřiště a velké bytové komplexy a jeho osobní celkové bohatství je odhadováno na 80 miliónů dolarů…

Hra Cashflow je konečnou realizací jeho vize, vytvořit interaktivní nástroj pro finanční vzdělávání.

 

Moje hra nezmění člověka z ulice. Mé produkty jsou určeny lidem, kteří jsou sami od sebe aktivní. Pamatujte, že všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti bez ohledu na to, v jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si vybere pouze několik jedinců. Je nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat, aby dosáhli ve svém životě změn. Nečekejte a vydejte se na cestu.

— Robert Kiyosaki

 

Přijďte si s námi zahrát – jste vítaní… 

Chcete zvýšit svou Finanční Gramotnost, potkat zajímavé lidi, vytvořit si nové kamarády a třeba společně nastartovat
novou kariéru či podnikatelský projekt?

Pak je tady šance...

Jestliže žijete v Olomouci a okolí a hledáte způsob, jak zvýšit svou Finanční Gramotnost a Inteligenci,
a přitom rádi hrajete společenské hry, rádi se učíte a poznáváte nové lidi a máte rádi zábavu,
přijďte na setkání Cash Flow Clubu v Olomouci…

 

Kdo je na setkání našeho Cash Flow Clubu vlastně vítán?

 • Ať už jste začátečníci a teprve hledáte způsob jak dosáhnout své vlastní finanční nezávislosti,
 • a nebo profesionálové, kteří mají svou vlastní životnost a hledáte způsob, jak začít násobit své příjmy a svůj čas,
 • a nebo již jste rentiéři a finančně svobodní v reálném světě a hledáte způsob jak předávat svou moudrost druhým…

 

Všichni jste vítaní… 

Přijďte na setkání našeho Cash Flow Clubu v Olomouci, protože získáte nové kontakty a postupně kamarády, stejně jako dojde k vzájemnému propojení a obohacení – nikdy nevíte, co Vám jedno setkání nakonec přinese…

 

Pro koho je hra CashFlow primárně určena?

Jak dlouho jedna hra CashFlow trvá?

Jak samotné setkání probíhá?

Jak často se scházíme?

Kolik to stojí?

 

Klikněte a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Rezervujte si své místo na příští hře CashFlow a získejte od nás jako dárek ZDARMA Inspirativní
Audio Nahrávku
původně chudého studenta medicíny, který začal podnikat, stal se milionářem a
dělí se o nabytou moudrost.
[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

 

Několik Fotek prostorů, kde se scházíme a hrajeme…

V současné chvíli se scházíme, hrajeme, učíme se jeden od druhého a diskutujeme o reálných podnikatelských záměrech a investičních projektech v centru ATMA na adrese Jungmannova 12, Olomouc.

Místo je ideální, protože se nachází v blízkosti Olomouckého hlavního vlakového nádraží a stejně tak i v dostupné vzdálenosti od hlavního autobusového nádraží…

Nedaleko Cash Flow Clubu je obchodní centrum Kaufland, kde se dobře parkuje i v případě, že nenajdete místo na ulici Jungmannova.

 


 

Proč jsme Cashflow Club v Olomouci založili?

Proč a z jakého důvodu se vlastně setkáváme?

 

Čím méně toho víte o penězích, tím víc jich potřebujete, abyste nějaké vydělali.
Když jste finančně vzdělaní, nepotřebujete žádné, abyste vydělali spousty…

 

— Robert Kiyosaki

 

Nikdo z nás nemá vliv na to, jakým způsobem byl vychován, stejně jako nikdo nemá vliv na to, jakého Finančního Vzdělávaní se mu v průběhu dospívání dostalo…

Podobně nikdo z nás nemá vliv na to, jaké karty mu život nadělil – z jaké pozice začíná a s čím musí hrát…

Každý jeden z nás má však vliv na to, co se rozhodneme udělat od dnešního dne dále…

Jestliže se nám tedy nelíbí Finanční Situace v jaké v tuto chvíli jsme, můžeme se rozhodnout říci “Dost!”, začít se vzdělávat,
získat Finanční Gramotnost a vydat se novou cestou vstříc Finanční Nezávislosti, Svobodě a Bohatství…

 

Každý účastník setkání Cash Flow Clubu v Olomouci, který pravidelně navštěvuje naše setkání a hraje s námi hru CashFlow, je v něčem trochu jiný, má jiný životní příběh, má jinou startovní pozici, jiné potíže, které potřebuje překonat…

Je však něco, co nás všechny spojuje…

V životě každého z nás je cíl dosáhnout Svobody – tedy jinými slovy neomezeného života, života bez hranic…

 

Všichni, kdo se v Olomouckém Cash Flow Clubu scházíme, máme vroucné přání a palčivou touhu –
žít životem bez hranic a omezení, jen podle svých vlastních pravidel, termínů a přání…

 

Dosáhnout života bez hranic – to zní skvěle…

Nicméně v dnešním světě je toho velmi složité dosáhnout, pakliže člověk nechápe a neužívá základy Finanční Gramotnosti a není Finančně Inteligentní, protože s málem peněz má život mnoho hranic a mnoho omezení a jde ve skutečnosti jen o přežívání…

Cílem našich setkání je proto vzdělávat se, navzájem si pomáhat a rozvíjet se, stejně tak se poznávat a obklopovat se novými zajímavými lidmi s  podobnými životními hodnotami a zájmy, kteří rovněž usilují o dosažení Finanční Nezávislosti, Svobody
a nakonec i Bohatství…

 

Jste takovým člověkem? Vydejme se na společnou cestu…

Chcete ve svém životě směřovat kupředu, chcete ve svém životě více? Chcete ve svém životě vítězit?

Už Vás nebaví tradiční cesta zaměstnání a chcete konečně mít něco svého a zařídit, aby peníze pracovaly pro Vás místo toho,
abyste se Vy honili celý život za nimi a nakonec zjistili, že stejně nemáte mnoho?

Jste dostatečně pokorní a jste připraveni se učit? Nebo naopak předávat a sdílet své již získané zkušenosti?

V tom případě jste vítaní…

 

Klikněte a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Rezervujte si své místo na příští hře CashFlow a získejte od nás jako dárek ZDARMA Inspirativní
Audio Nahrávku
původně chudého studenta medicíny, který začal podnikat, stal se milionářem a
dělí se o nabytou moudrost.
[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

Kdo jsme, jaké máme hodnoty a v co věříme?

Co od nás vlastně můžete očekávat?

 

Jsme skupina lidí, kteří se rozhodli převzít za svůj život plnou odpovědnost, spojit své síly a napřít je k dosažení jediného cíle: Dosažení Finanční Nezávislosti, Dosažení Života bez Omezení a Hranic

Jsme skupina lidí, jež spojuje palčivá touha dostat se z Krysího Závodu a dosáhnout nadstandardního životního stylu, jsme však také celým svým srdcem odhodláni pomáhat z Krýsího Závodu a lepšímu životnímu stylu i druhým.

Cash Flow Club v Olomouci je celý o tom, pomoci si navzájem myslet lépe, učit se a následně zrealizovat to, co jsme se naučili…

Společně se vzděláváme, rozvíjíme se a navzájem si pomáháme…

 

Naše Poslání…

Pomáháme lidem Vydělávat Více, Získat Svobodu a Žít Život, Jaký Skutečně Chtějí – Skutečný Život bez Hranic…

Naše Vize…

Chceme Pomoci 20-ti Jednotlivcům či Rodinám k jejich Osobní Svobodě, Plnému Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

 

Když si s námi příjdete zahrát hru Cashflow, získáte zcela novou perspektivu ohledně svých financí, vydělávání peněz a Vaši vlastní finanční budoucnost, stejně jako budoucnost Vaší vlastní rodiny…

Jestliže se zajímáte o svou finanční nezávislost a máte zájem setkat se s podobně smýšlejícími lidmi v Olomouci a získat nové přátele, kteří se také učí jak se stát finančně nezávislými a svobodnými, pak jste vítaní….

 

Klikněte a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

 

Rezervujte si své místo na příští hře CashFlow a získejte od nás jako dárek ZDARMA Inspirativní
Audio Nahrávku
původně chudého studenta medicíny, který začal podnikat, stal se milionářem a
dělí se o nabytou moudrost.
[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

 

Jaké jsou Výhody našeho Cash Flow Clubu v Olomouci?

Proč byste si měli přijít zahrát zrovna k nám?

 

1Dostanete se mezi pozitivní lidi…

Když si s námi přijdete zahrát, dostanete se do prostředí pozitivních a přátelských lidí, kteří ve svém životě směřují k Finanční Nezávislosti a jdou si za ní….

Poznejte se a propojte se s novými lidmi, kteří se nespoléhají jen na to, co jim na stará kolena dá stát, ale sami pracují na tom, aby dosáhli své vlastní finanční nezávislosti…

 

2Dostanete Dárek ZDARMA…

Kromě toho, že si hraním hry osvojíte základy Finanční Gramotnosti a seznámíte s novými pozitivními lidmi, kteří mají podobné cíle jako Vy – tedy dosáhnout Finanční Nezávislosti a Svobody, získáte od nás dárek…

Dárek v podobě Inspirativní Audio Nahrávky Zdarma v hodnotě 370 Kč, na které se dělí o své zkušenosti dolarový milionář, která jako chudý student medicíny začal podnikat a dosáhl obrovského celosvětového úspěchu…

3Snadná Dostupnost…

Pravidelně hrajeme na adrese Jungmannova 12 v Olomouci, takže se k nám dostanete opravdu snadno i pokud zrovna nežijete v Olomouci, ale třeba jen v okolních vesničkách…

V blízkosti našeho centra najdete Hlavní vlakové nádraží a autobusové nádraží je vzdáleno přibližně 10 minut cesty tramvají…

 

4Dobré Parkování…

Jestliže byste se rozhodli přijet autem i to je možnost…

Je pravděpodobné, že najdete parkovací místo přímo na ulici Jungmannova, nebo v přilehlých ulicích.

Pokud byste však parkování nenašli, pořád můžete využít parkoviště vedle obchodu Kaufland vzdáleného cca 5min pěšky od ulice Jungmannova.

 

Vyplňte Formulář níže a Rezervujte si místa na příští hře CashFlow v Olomouci…

Pospěšte si. Místa v Cash Flow Clubu jsou Opravdu Velmi Omezená…

 

Jestliže se chcete zúčastnit hraní hry CahFlow, je nutné si předem rezervovat místo.

 

Teď je ten nejlepší okamžik ukázat, jak hodně důležitá je pro Vás Finanční Nezávislost Vaše a Vaší rodiny…

Jestliže už Vás nebaví chodit do práce nebo se honit od rána do večera ve svém podnikání a sami pro sebe si říkáte, že přece musí existovat i jiná cesta, jak vydělávat peníze, mít více klidu a lepší životní styl, vězte, že taková cesta skutečně existuje…

Objevíte ji, jakmile zvýšíte svou Finanční Gramotnost a rozšíříte svou Finanční Inteligenci…

Jestliže je pro Vás dosažení Vaší vlastní Finanční Nezávislosti a Svobody prioritou, potřebujete jednat…

Existují lidé, kteří jen mluví a odkládají. Ale je menšina těch, kteří jednají a mají výsledky…

Do které skupiny patříte Vy?

Jestliže chcete nadstandardní výsledky, pak je potřeba si rezervovat místo na příštím setkání našeho Cash Flow Clubu v Olomouci…

Vyplněte Formulář napravo…

Tento formulář shromažďuje Vaše jméno, e-mailovou adresu a obsah. Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s Vašimi Osobními Údaji prostřednictvím této webové stránky. Další informace naleznete v našich Zásadách Ochrany Osobních Údajů, kde získáte další informace o tom, kde, jak a proč Vaše data ukládáme.

 

Je mnoho lidí, kteří jsou Otrávení Tradiční Cestou Zaměstnání
& Hledají i jiný Způsob, jak mít Více Peněz, Více Svobody,
Více Klidu, Lepší Životní Styl…

Možná jste jedním z nich a možná, že právě teď rovněž hledáte způsob, jak získat svou vlastní Finanční Nezávislost…

Nezbytný Počátek Vaší vlastní Finanční Nezávislosti Najdete ve Zvýšení vlastní Finanční Gramotnosti a Inteligence, proto Vyplňte Formulář výše a pojďte si s námi Zahrát Hru CashFlow, která Vám s tím pomůže…

Neváhejte – jde přece jen o Váš život…Cash Flow Klub Olomouc: Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost… Červenec 18, 2017