Láká Vás Finanční Nezávislost & Svoboda?

Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost

& pomůže Vám k Finanční Nezávislosti a Svobodě...

cashflow, cashflow klub, finanční inteligence, finanční gramotnost

Co je to Finanční Nezávislost & Finanční Svoboda?

Finanční Nezávislost je stav člověka, který vlastní takové finanční nástroje (aktiva), zdroje a prostředky, které mu přinášejí pravidelný měsíční příjem (rentu či pasivní příjem), jež pokrývá veškeré jeho nezbytné měsíční výdaje (nebo je mnohonásobně přesahuje) bez nutnosti vyvíjet další pracovní aktivity a člověk se tak stává svobodným.

V reálném ekonomickém prostředí však dochází k inflaci (zvyšování cen zboží a služeb v průběhu času). Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaná renta může růst alespoň rychlostí úměrnou inflaci a byla tak zachována podmínka pokrytí nutných výdajů i do budoucna.

Podobně Finanční Svoboda – jde o stav člověka, jehož finanční nástroje (aktiva) a prostředky jsou taková, že mu generují úměrně větší měsíční pasivní příjem (rentu), než jsou jeho měsíční náklady včetně započítané inflace… 

Oběma těmto stavům předchází zvýšení Finanční Inteligence a Finanční Gramotnosti – tedy rozšíření vlastní schopnosti rozumět penězům a jejich správě tak, aby to člověku umožnilo dosáhnout Finanční i Časové Nezávislosti a Svobody.

— zdroj Wikipedie

11. 8. 2020

… celou cestu jsem přemýšlel a musím říct, že mi to hodně dalo.

Sice to byla hra, ale asi to otevřelo i můj postoj k investicím. Nikdy jsem tak nepřemýšlel a ukázalo se mi, že jsem měl asi špatnou strategii, ale to je otázka jaké malé příležitosti bych dostal. Ale to bych spekuloval… ?

Stál jsem před dilematem, jestli počkat na pořádnou příležitost nebo jít po malých ?

No mám nad čím přemýšlet.

Bohužel jsem neměl čas pozorovat strategii jiných, protože mi dalo zabrat vyznat se v těch mých číslech… ?

Díky za hru.

Vzorec Jak se Stát Finančně Nezávislým skutečně Existuje...

Většina Lidí o něm však nikdy neslyšela a nezná jej...

Jste-li jedním z nich, Desková Hra CashFlow Vám jej Odhalí a Naučí...

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Také už nějakou dobu přemýšlíte o tom,

Jak se Vymanit z Kolotoče Honby za Penězi,

jímž je většina lidí pohlcena celý svůj život...?

Honíte se za Penězi & máte Málo Času?

Nejste v tom sami...

Jestliže se chcete vymanit z věčného kolotoče honby za penězi (ráno vstát, jít do práce, zácpy, 8 a více hodin pracovat, cesta domů a zácpy, rodina a připravit se na další pracovní den), ve kterém je pohlcena většina populace celý svůj život… 

A hledáte způsob, jak dosáhnout Finanční Nezávislost a Svobodu, chcete mít víc klidu a životní styl bez stresu, pak vězte, že cesta existuje, nicméně nejspíš jste o ní, tak jako většina lidí neslyšeli ani ve škole ani od rodičů.

Byli jsme na tom dost podobně…

Ani my nepocházíme z bohatých rodin a nikdo nás o tom, jak dosáhnout Finanční Nezávislost či Finanční Svobodu systematicky neučil. Nicméně rozhodli jsme se, že svou situaci změníme. 

Nechtěli jsme jen do nekonečna běžet v kolečku krysího závodu a nechtěli jsme být jen soukolím v systému někoho jiného po celých 50 let pracovního produktivního života. 

Chtěli jsme mít více ze života. Chtěli jsme žít podle svých vlastních pravidel, termínů a přání

Začali jsme tedy hledat způsoby, přístupy a principy, které by nám takový život umožnily žít…

A tak víme, že cesta k Finanční Nezávislosti a Svobodě existuje… 

Je možná i pro Vás, bez ohledu na to, jak na tom jste finančně v tuto chvíli…

Vyžaduje však ochotu se vzdělávat o tom, jak peníze fungují, naučit se je vydělávat efektivněji a spravovat je tak, aby Vám generovaly další a další pasivní příjmy. 

Naštěstí se to dá naučit hravou formou – právě prostřednictvím stolní hry CashFlow.

To jediné, co k Pozitivní Změně svých Financí Potřebujete, je jen Touha

Věci Změnit & Dostatečná Chuť po Správném Finančním Vzdělání...

Jestliže jste o Finanční Nezávislosti ještě nikdy neslyšeli, neznamená to, že neexistuje nebo je Vám zapovězena. 

Jen to znamená, že si budete muset osvojit nové znalosti a dovednosti a pochopit principy, které dnes ještě nemáte a které lidé, jenž jsou Finančně Nezávislí a Svobodní, chápou a tak postupně bohatnou…

Jakmile si tyto nové znalosti a dovednosti osvojíte, tak i Vám to v průběhu času umožní vydělávat více, tvořit Finanční Nezávislost, dosáhnout Finanční a Časové Svobody a postupně i třeba Bohatství…

A dobrou zprávou je, že je to pro Vás možné dokonce i bez jakékoliv předchozí zkušenosti a zvládnete to i Vy, když se na to zaměříte, budete dostatečně vytrvalí a odvedete nezbytnou práci…

Přestaňte tedy odkládat: 

Odpovědi, které hledáte, jsou od Vás jen na kliknutí daleko…

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Vaše Finanční Gramotnost a Finanční Inteligence

určí jak velká bude Vaše Finanční Nezávislost...

Co je Finanční Gramotnost?

Finanční Gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují vydělávat více, spravovat své finance a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Finanční Gramotnost je dovednost a je to tedy získaná (naučená) schopnost, která nám umožňuje vyznat se v číslech a finančních výkazech.

Když jde o peníze, máme totiž pouze dvě možnosti: 

 1. Buď peníze můžeme chápat, řídit a ovládat
 2. nebo je necháme, aby ovládaly nás.

Není nic jiného mezi tím. 

Když je někdo Finančně Gramotný, znamená to, že ovládá své příjmy a výdaje – umí hospodařit s finančními toky, má je pod kontrolou a umí je ovládat…

Takový člověk se dokáže orientovat a ví jaké možnosti zacházení se svými penězi má.

Není to však jen o tom rozumět penězům jako takovým, ale rozumět také tomu: 

Finanční Gramotnost jedince a to jak vysoká je, se u daného člověka pozná jednoduše podle reálných finančních výsledků, jež ve svém životě má…

Není to však vždy nutně o velikosti samotného příjmu, který konkrétní člověk vydělává… 

Jako spíše o tom, jak s danými penězi zachází, jaký má poměr příjmů a výdajů a co dělá s penězi, které mu v dané chvíli zbývají (jestliže mu vůbec nějaké zbývají, protože většině lidí nezbývá pravidelně nic)…

Přestože je v dnešním světě Finanční Gramotnost stejně nezbytná jako gramotnost tradiční – tedy schopnost jedince číst a psát, Finanční Gramotnost je i přes mnohé snahy ještě stále málo rozšířena mezi běžnou populací…

Škol, které se danou tématikou zabývají a systematicky své žáky vzdělávají v práci s osobními financemi, je jako šafránu a to i přesto, že skutečný úspěch je také o úspěchu finančním…

Není tedy divu, že tolik lidí má finanční potíže celý svůj život, stejně jako potíže s množstvím dluhů, apod.

Jakmile si však člověk osvojí základy Finanční Gramotnosti, bude mít jednoduše větší Finanční Úspěch… 

V životě takového člověka se objeví nové možnosti a příležitosti, bude vydělávat více peněz, ale bude mu i více peněz zůstávat a proto prostě bude mít více svobody, pohody, klidu, míru a štěstí… 

Co je Finanční Inteligence?

Inteligence lze obecně chápat jako rozumovou schopnost jedince rozlišovat, poznávat a chápat.

Je to schopnost konkrétního člověka pro myšlení, učení a adaptaci a schopnost řešit neznámé či obtížné situace, úspěšně se orientovat ve změněných podmínkách a rychle se jim přizpůsobit.

Častou představou je, že míra inteligence je každému člověku vrozená a on sám ji v průběhu svého života může ovlivnit jen opravdu minimálně či vůbec.

To ovšem platí jen pro takzvanou abstraktní inteligenci a to navíc jen do určité míry…

Lapší pohled je takový, že vysoké IQ je prostě jen osudem nabídnutou možností – stejně jako třeba absolutní hudební sluch, výtvarný talent či pohybové nadání. 

Pro úspěch každého člověka je však důležité, jak jím je tato možnost využita a rozvíjena.

Ještě více to platí pro ostatní druhy inteligence, které jsou pro spokojený a šťastný život daleko důležitější… 

A beze zbytku to platí pro Finanční Inteligenci…

Finanční Inteligence je schopnost dobře hospodařit s penězi a majetkem. 

K tomu je potřeba nejen abstraktní inteligence, ale hlavně určité znalosti principů, konkrétní dovednosti a zkušenosti.

Finanční Inteligence je část naší celkové inteligence, kterou využíváme při řešení jakýchkoliv našich Finančních Problémů…

Ty mohou být například tyto:

Pokud tyto znalosti, dovednosti a zkušenosti člověk nezíská skrze výchovu ve své rodině ani při studiu na škole, nemusí na svou současnou Finančí Situaci rezignovat.

Mnohem konstruktivnější je naučit se základy Finanční Gramotnosti a svou Finanční Inteligenci rozvíjet

Doplníte-li si základy  a zvýšíte svou Finanční Gramotnost, pak Vám to umožní lépe se zorientovat při řízení vlastních financí a otevře Vám to cestu k novým příležitostem…

Postupně budete mít více a více příležitostí vydělávat větší množství peněz, bohatnout a budete schopni dosáhout života svých snů – života bez hranic…

Navýšíte-li svou Finanční Gramotnost a Finanční Inteligenci,

Dosáhnete Finanční Nezávislosti & neomezené Svobody...

A kdo ví - jednou třeba také i Bohatství...

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Finanční Realita lidí v ČR není příliš Lichotivá...

Finanční Gramotnost v Česku je mizerná. Většina lidí má nízkou Finanční Inteligenci.

Nízká Finanční Gramotnost většinové populace je spojena s mnoha Finančními Problémy.

Mnoho českých domácností má problém vyjít s penězi a projevuje se to jak růstem zadluženosti jednotlivých domácností, tak i rostoucím počtem exekucí a také zvýšené rozvodovosti, protože nedostatek peněz či jejich špatná správa se dotkne každé oblasti života…

Na nízkou Finanční Gramotnost většiny lidí poukazuje: 

 • Již léta neměnící se struktura úspor domácností…
 • Přezíravý postoj lidí k finančnímu plánování… 
 • Lehkomyslnost ve finančních otázkách…
 • Nezodpovědný přístup k minimalizaci rizik.
 • Nebo hrdinské výroky typu – “důchod mít nebudu, nepotřebuji, budu pracovat do konce svého života“, a podobně. 

 

Je k pláči, že celý náš dospělý život se točí kolem jediné věci: 

Vydělávání peněz a od toho se odvíjí mnoho dalšího v našem životě… 

Přesto nás v průběhu dospívání nikdo neučí Finanční Gramotnost a většina lidí nemá ani ponětí, že svou situaci s penězi mohou kompletně změnit bez ohledu na to, z jakých finančních poměrů vzešli…

A tím se v jejich životě změní mnohé, protože zvládnutí vlastních finančních výzev jednoduše vede ke zvýšení osobního sebevědomí a také ke klidnějšímu, radostnějšímu a spokojenějšímu životu bez zbytečného stresu.

Nenechávejte svůj úspěch ani štěstí náhodě…

Systematicky se vzdělávejte o financích.

Buďte na tom lépe.

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Získejte správné Základy Finanční Gramotnosti

& Zvyšte Svou Úroveň Finanční Inteligence.

Jestliže Finanční Gramotnost není součástí běžných školních osnov i přesto, že lidé tento druh základní Gramotnosti potřebují a stejně tak tyto lekce nejsou součástí běžné výchovy většiny rodin, protože samotní rodiče v těchto otázkách zápolí a nemohou svým dětem předat něco, co sami neovládají a jen málo rozumí, je potřeba využít jiných cest…

Ano, je potřeba se v oblasti Osobních Financí Vzdělávat a osvojit si

Základy pro Finanční Gramotnost, existuje však 1 způsob učení,

jež se opakovaně prokázal jako nejvíce efektivní ze všech...

My lidé se nejlépe učíme hrou už od dětství...

Existují 3 typy lidí se 3-mi odlišnými styly učení...

Různí lidé preferují různé způsoby učení.

Každý člověk má svůj unikátní způsob, který mu umožňuje vnímat informace a učit se nejefektivněji a nejsnadněji…

Podle stylu učení se lidé se dělí na 3 typy:

Knižní teorie versus praxe a zkušenosti...

Jako první věc, kterou většina lidí udělá, když se chtějí naučit něco nového, je, že sáhnou po knize…

Což je rozhodně skvělý způsob, jak se seznámit s tématem, o kterém se chcete dozvědět více….

Nicméně kniha samotná nepřinese skoro žádný emoční zážitek, jenž je pro lepší zapamatování a pochopení problematiky potřeba. 

Stejně tak nepřináší žádnou reálnou zkušenost…

Ano, kniha sice přinese určitou úroveň porozumění, ale bez reálné praxe v reálném tržním prostředí nemá toto porozumění velkou váhu. 

Jen si uvědomte kolik už jste přečetli skvělých knih a přesto stále stojíte v životě na skoro stejném místě?

 

Výzkumy však zároveň ukázaly jedno:

Spojením 3 stylů učení v kombinaci s praktickým

cvičením a modelovými situacemi dosahujeme

v procesu učení nejrychlejších výsledků...

Dosáhnout Finanční Nezávislosti je proces...

Proces, jenž začíná osvojením si základů Finanční Gramotnosti a rozvoje Finanční Inteligence…

Tento proces může být pro různé lidi různě dlouhý
– záleží z jaké startovní pozice začínají.

Pravdou však je, že čím více ze svých 5ti smyslů (hmat, sluch, zrak, čich, chuť) do procesu učení zapojíte, tím efektivnější a rychlejší se proces osvojení čehokoliv stane…

Jestliže navíc můžete simulovat reálné životní situace, které budete moci diskutovat s druhými lidmi, kteří mají podpobné cíle, budete velmi dobře připraveni dosáhnout vytouženého cíle… 

Vlastní Finanční Nezávislosti

Není potřeba vystavovat se zbytečnému riziku...

Pokud své nové znalosti a dovednosti testujete výlučně v reálném ekonomickém prostředí (tedy na reálném trhu s reálnými penězi), vystavuje se příliš vysokému riziku a někdy to může být docela drahá zkušenost…

Zejména, pokud začínáte bez předchozích zkušeností, používáte metodu “pokus & omyl” a přesně nevíte, co děláte…

Naštěstí si můžete nově nabyté znalosti osvojit a přetavit je v dovednosti mimo reálné ekonomické prostředí bez rizika ztráty peněz či zadlužení a přesto se naučit pracovat s penězi efektivněji a dělat lepší a správnější finanční rozhodnutí…

Jak to udělat? Odpovědí je právě stolní hra CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Stolní hra CashFlow je bezpečné tréninkové hřiště...

Poslouží všem, kteří chtějí opustit prostřednost a každodenní kolotoč

a honbu za penězi a chtějí zvýšit svou Finanční Gramotnost a

zajistit si Finanční Nezávislost, Svobodu či Bohatství...

FAQ: Odpovědi na nejčastější otázky o hře CashFlow...

Pro koho je hra CashFlow primárně určena?

Hru mohou hrát dospělí, kteří se chtějí naučit zábavnou formou základy pro svou Finanční Gramotnost a zvýšit Finanční Inteligenci.

Doporučený počet hráčů je 2-7, ale může se hrát i ve větším počtu – záleží kolik her je k dispozici, nebo se mohou vytvořit 2_3 členné týmy…

Jak dlouho jedna hra CashFlow trvá?

Hra samotná trvá podle toho, kolik hráčů ji hraje a podle jejich zkušenosti… S menším počtem zkušenějších hráčů bude hra u  konce rychleji.

Běžná délka jedné hry je někde mezi 2-mi až 4-mi hodinami, proto si prosím vyhraďte dostatečný čas na hraní, abyste nemuseli zbytečně spěchat a skutečně jste si hraní v klidu užili a naučili se to, co potřebujete…

Jak samotné setkání probíhá?

Během každého setkání si zahrajeme moderovanou hru Cashflow a na závěr následuje zábavný networking pro účastníky.

Při setkaní jsou k dispozici naučné a odborné audio programy k zapůjčení… Zkrátka vytěžíte ze setkání maximum!

Jak často se scházíme?

Hru Cashflow hrajeme podle domluvy a potřeb…

Začátek je zpravidla v 17hod a konec zpravidla kolem 20hod, pokud je hra obzvláště dlouhá…

Ale záleží na domluvě mezi jednotlivými hráči…

Kolik setkání a hra stojí?

Někdy hrajeme v restauraci, jindy ve skautské klubovně, někdy přímo u někoho z účastníků doma.

Potřebujeme hradit prostory, ve kterých se scházíme a hrajeme hru CashFlow a na hrazení prostor se skládáme…

Nicméně náklady na setkání jsou velmi nízké – pohybují se zpravidla kolem 50-100 Kč na osobu a jednorázový vstup…

Na druhou stranu dostanete vysokou protihodnotu…

Kromě toho, že budete mít možnost potkat se ze zajímavými lidmi a zvýšit svou Finanční Gramotnost… 

Získáte od nás navíc Audio Nahrávku na níž mluví člověk, který se vypracoval z chudého studenta studujícího medicínu na vysoké škole na dolarového milionáře, který pracuje z domu, cestuje po světě a učí druhé lidi, jak toho dosáhnul… 

Audionahrávka má hodnotu 370 Kč…

Kdo vlastně Hru CashFlow vymyslel?

Robert Kiyosaki - podnikatel, investor, milionář...

Robert Kiyosaki – úspěšný americký podnikatel, investor a autor 26 knih v čele s bestsellerem “Bohatý táta, chudý táta”… 

Díky tomuto bestselleru změnil desítkám miliónů lidí po celém světě způsob přemýšlení o penězích… 

Kniha byla přeložena do 51 jazyků světa, je dostupná ve 109 zemích světa a prodalo se jí přes 27 miliónů kopií – což z ní dělá jednu z nejvíce prodávaných knih na světě…

Robert Kiyosaki je také spoluautorem knihy „Proč chceme abyste byli bohatí„, kterou napsal s Donaldem Trumpem (bývalý prezident USA)…

Kiyosaki je zakladatel společnosti Rich Dad Company, která je provátní vzdělávací společnost, která poskytuje vzdělávání v oblasti osobních financí, ale i rozvoj a trénink v podnikatelských a investičních dovednostech…

cashflow, cashflow klub, finanční inteligence, finanční gramotnost
cashflow, cashflow klub, finanční inteligence, finanční gramotnost
cashflow, cashflow klub, finanční inteligence, finanční gramotnost

Robert Kiyosaki je rovněž autorem deskové hry Cashflow, stejně jako online ekvivalentu (pouze v angličtině), které jsou dostupné v různých verzích od jednodušší po složitější a jsou  připraveny pro dospělé, ale i děti…

Robert Kiyosaki má kromě své vzdělávací společnosti rovněž další podnikatelské a investiční aktivity, které jsou soustředěny zejména kolem mobilních aplikací, vzdělávání, publikace, retailu, dolování rud, energie, finančního marketu a realit.

Kiyosaki vlastní asi 1400 bytových jednotek, hotely, golfová hřiště a velké bytové komplexy a jeho osobní celkové bohatství je odhadováno na 80 miliónů dolarů…

Hra Cashflow je konečnou realizací jeho vize,

vytvořit interaktivní nástroj pro finanční vzdělávání.

Kiyosaki o tom říká: 

Moje hra nezmění člověka z ulice. Mé produkty jsou určeny lidem, kteří jsou sami od sebe aktivní. 

Pamatujte, že všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti bez ohledu na to, v jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si vybere pouze několik jedinců. 

Je nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat, aby dosáhli ve svém životě změn. 

Nečekejte a vydejte se na cestu.

— Robert Kiyosaki

Klikněte a Rezervujte si místo na příští hře CashFlow...

Navíc Získáte Inspirativní Dárek ZDARMA – Audio Nahrávku původně chudého studenta medicíny, který ještě na škole začal netradičním způsobem podnikat, aby umořil dluh za školné a postupně se stal milionářem a dnes se dělí o svou nabytou moudrost s druhými lidmi po celém světě…

[Audio Nahrávka v hodnotě 370 Kč]

Co o hře říkají ti, co už ji s námi dříve hráli?

11. 8. 2020

Ještě jednou moc děkuji za pozvání, moc jsem si to užil, přestože jsem byl dost unavený.

Hra mne bavila a hra i kolektiv mne nabily energií, takže ještě stále nespím ?

Rád přijdu i příště, pokud dostanu pozvání ?

Předchozí nahrávky byly super, takže si rád naposlouchám i novou.

Děkuji za příjemně strávený podvečer a přeji hezkou dobrou noc.

30. 6. 2018

CashFlow hra samotná je super, ale určitě to není na jedno zahrání – vtáhla nás natolik, že jsme nevnímali vůbec čas a ani nám nepřišlo, že jsme ji hráli 3 hodiny…

Setkání bylo velice příjemné a v přátelském duchu. Ze začátku jsem měla problém se rozkoukat – měla jsem náročný víkend.

Ale pak jsem do toho vplula. Moc se mi líbilo, jak jste nám radili, jestli je výhodné využít určitou kartičku.

 

Přijďte si s námi zahrát - jste vítaní... 

Chcete-li zvýšit svou Finanční Gramotnost, potkat zajímavé lidi,

vytvořit si nové kamarády a díky tomu nastartovat novou kariéru

či rozjet společný podnikatelský projekt... Přijďte mezi nás...

Kdo je na setkání našeho CashFlow Clubu vítán?

Jste vítání, jste-li pozitivní, přátelští a chcete finančně růst...

Jestliže máte rádi lidi a radí se bavíte, rozvíjíte a chcete ve svém životě směřovat dále a výše, pak jste vítaní…

Přijďte na setkání našeho CashFlow Clubu, protože získáte nejen nové kontakty a postupně kamarády, ale přinese Vám to nové možnosti, příležitosti a vzájemné obohacení…

Nikdy nevíte, co Vám jedno takové setkání nakonec přinese…

Kdo jsme, jaké máme hodnoty a v co věříme?

Jsme skupina lidí, kteří se rozhodli převzít za svůj život plnou odpovědnost, spojit své síly a napřít je k Dosažení Finanční Nezávislosti, Dosažení Života bez Omezení a Hranic

Když s námi budete hrát hru Cashflow, získáte zcela novou perspektivu ohledně svých financí, vydělávání peněz a Vaši vlastní finanční budoucnost, stejně jako budoucnost Vaší vlastní rodiny…

Jestliže se zajímáte o svou finanční nezávislost a máte zájem setkat se s podobně smýšlejícími lidmi a získat nové přátele, kteří jsou na své vlastní cestě stát finančně nezávislými a svobodnými různě daleko, pak jste vítaní…

 

Naše Poslání…

Pomáháme lidem Vydělávat Více, Získat Svobodu a Žít Život, Jaký Skutečně Chtějí – Skutečný Život bez Hranic…

Naše Vize…

Chceme Pomoci 20ti Jednotlivcům či Rodinám k jejich Osobní Svobodě, Plnému Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

Proč jsme Cashflow Club vlastně založili?

Čím méně toho víte o penězích, tím víc jich potřebujete, abyste nějaké vydělali.

Když jste finančně vzdělaní, nepotřebujete žádné, abyste vydělali spousty…

— Robert Kiyosaki

Nikdo z nás nemá vliv na to, jakým způsobem byl vychován, stejně tak jako nikdo z nás nemá vliv na to, jakého Finančního Vzdělávaní se mu v průběhu dospívání dostalo…

Nikdo z nás také nemá vliv na to, jaké “karty” mu život nadělil
– z jaké pozice začíná a s jakými “kartami” musí hrát…

Každý jeden z nás má však vliv na to, co se rozhodneme udělat od dnešního dne dále a co provedeme se zbytkem našeho života…

Jestliže se nám nelíbí Finanční Situace v jaké se v tuto chvíli nacházíme, můžeme se rozhodnout říci “Dost!”, začít se vzdělávat, získat Finanční Gramotnost a vydat se novou cestou vstříc Finanční Nezávislosti, Svobodě a Bohatství…

Každý účastník setkání CashFlow Clubu, který pravidelně navštěvuje naše setkání a hraje s námi hru CashFlow, je v něčem trochu jiný…

Každý má jiný životní příběh, každý má jinou startovní pozici, často trošku odlišné potíže, jež potřebuje překonat a také jej kupředu žene něco jiného…

Je však něco, co nás vlastně všechny spojuje…

V životě každého z nás je cíl dosáhnout Svobody – tedy jinými slovy neomezeného života, života bez hranic…

Jestliže je Svoboda i Vaším motivem a cílem, pak Vás rádi poznáme a budeme Vám asistovat v jejím dosažení…

CashFlow Club navštěvujeme, abychom mohli žít životem bez hranic

a omezení - dle svých vlastních pravidel, termínů a přání...

Dosáhnout života bez hranic - to zní skvěle...

Nicméně dosáhnout toho je velmi složité, pakliže člověk  nemá základy pro Finanční Gramotnost a není Finančně Inteligentní, protože s málem peněz má život mnoho hranic a mnoho omezení a jde ve skutečnosti jen o přežívání…

Cílem našich setkání je proto vzdělávat se, navzájem si pomáhat a rozvíjet se, stejně tak se poznávat a obklopovat se novými zajímavými lidmi s  podobnými životními hodnotami a zájmy, kteří rovněž usilují o Finanční Nezávislost, Svobodu
a nakonec i Bohatství…

Vydejme se na společnou cestu...

Chcete ve svém životě směřovat kupředu, chcete ve svém životě více? Chcete ve svém životě vítězit?

Už Vás nebaví tradiční cesta zaměstnání a chcete konečně mít něco svého a zařídit, aby peníze pracovaly pro Vás místo toho, abyste se Vy honili celý život za nimi a nakonec zjistili, že stejně nemáte mnoho?

Jste dostatečně pokorní a jste připraveni se učit?
Nebo naopak předávat a sdílet své již získané zkušenosti?

V tom případě jste vítaní…

Rezervujte si své místo na příští Cash Flow hře.

Vyplňte formulář níže a získáte navíc Audio Nahrávku v hodnotě 370 Kč zcela ZDARMA.

Ukažte, jak moc důležitá je pro Vás Finanční Nezávislost & Svoboda Vaše vlastní a Vaší rodiny…

Podstupte akci a vyplňte formulář napravo. ->>>

ŘEKNĚTE: Už Vás nebaví chodit do práce? 

Nebo se honit od rána do večera v podnikání a říkáte si, že přece musí existovat i jiná cesta, jak vydělávat peníze, mít víc klidu a lepší životní styl?

Vězte, že taková cesta skutečně existuje…

Objevíte ji, jakmile zvýšíte svou Finanční Gramotnost a rozšíříte svou Finanční Inteligenci, protože se na věci začnete dívat jiným úhlem pohledu a začnete se rozhodovat jinak…

Jestliže je pro Vás dosažení Vaší vlastní Finanční Nezávislosti a Svobody prioritou, potřebujete jít do akce a JEDNAT

Vyplňte formulář napravo a ukažte, že to se svou Finanční Nezávislostí myslíte opravdu vážně, protože je spousta těch, kteří jen mluví a mluví a mluví a své jednání odkládají.

Asi je Vám však jasné, že takovým způsobem se nevítězí a nedá se dosáhnout Finanční Nezávislosti. 

Bohužel však jen menšina těch, kteří o své Finanční Nezávislosti mluví, jednají a nakonec i mají výsledky, o kterých sní…

Do které skupiny patříte Vy?

Jestliže chcete nadstandardní výsledky, pak je potřeba si rezervovat místo na příštím setkání našeho CashFlow Clubu…

Vyplněte Formulář napravo…

Zvyšte svou Finanční Inteligenci a Finanční Gramotnost.

  Mnoho lidí je Otráveno Tradiční Cestou Zaměstnání & Hledají jiný Způsob,

  jak mít Více Peněz, Více Svobody, Více Klidu a prostě Lepší Životní Styl...

  Odpovědí na to je získat vlastní Finanční Nezávislost & Svobodu...

  Počátek své vlastní Finanční Nezávislosti Hledejte ve Zvýšení své Finanční Gramotnosti.

  Vyplňte Formulář výše a Zahrejte si s námi Hru CashFlow, která Vám s tím pomůže...