Cíle, úspěch, seberealizace

Jsem studentkou Karlovy univerzity v oboru Západoevropská studia. Poslední rok bakalářského studia jsem strávila na...