8. videolekce – Představivost

V této části objevíte, že si můžete sice vybrat své myšlenky, ale že výsledek vašeho myšlení je řízený nezměnitelným zákonem. Není snad myšlení úžasné? Není snad fantastické vědět, že náš život nepodléhá žádnému rozmaru ani vrtochu? Tato stabilita je naší šancí, protože tím, že se podřídíme zákonu, můžeme získat požadovaný výsledek s neměnnou přesností. Je to právě zákon, který z Univesálu dělá velkého strážce harmonie. Bez tohoto zákona by Vesmír nebyl kosmos, ale chaos. V tom je tajemství původu dobra a zla. Myšlení se projevuje akcí. Když je vaše myšlení konstruktivní a harmonické, vyplyne z toho dobro. Když je vaše myšlení destruktivní a disharmonické, vyplyne z toho zlo. Existuje jen jeden zákon, jeden princip, jedna příčina a jediný zdroj moci. Dobro a zlo jsou pouze slova, vymyšlená k tomu, aby označila výsledek našich činů, nebo naší podřízenosti či nepodřízenosti tomuto zákonu. Životy R.W. Emersona a T. Carlyle to dobře ilustrují. Emerson měl rád dobro

Přečtěte si více...

Nevychází vám rodinný rozpočet? Vyzkoušejte tato pravidla pro jeho řízení.

Také vám nevychází rodinný rozpočet a také nevíte co dělat? Nezoufejte! Nejste jediní a není to až tak vaše vina. Každý člověk se narodil s tím, že mu začaly fungovat jenom základní věci důležité pro udržení života. Dál je to zařízeno tak, že všechno ostatní se musíme naučit. V procesu našeho učení sehrávají důležité funkce rodiče, různé typy škol a také naše touha se cestou různých pokusů a omylů naučit sami to, co je pro nás důležité. Zvlášť složitý je proces učení v období kdy se podmínky pro život rychle mění. V takových situacích nás rodiče a často ani škola neumí dobře připravit na to, jak se chovat v situacích, které před nás rychlá změna životních podmínek staví. Tedy je nutné počítat s tím, že řadu věcí se chceme, nebo nás okolnosti donutí, naučit sami.   Ještě před dvaceti lety byl pro většinu lidí jediným možným zdrojem příjmů zaměstnání. Zaměstnán musel být každý a výše příjmů

Přečtěte si více...

ČAKRY – k čemu slouží a jak fungují.

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí.Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních poté, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí.Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.Některé staré texty udávají počet čaker až číslem 88 000. To znamená, že na lidském těle není téměř místa, které by nebylo citlivým orgánem pro přijímaní, přeměnu a opětovný výdej energie.Většinou jsou to však čakry malé a hrají v celém systému pouze dílčí roli.Existuje asi 40 vedlejších čaker většího významu.Nejdůležitější z nich jsou v oblasti sleziny, na šíji,

Přečtěte si více...

Jak na prodej nemovitosti 10 – Zápis změn vlastníka a předání nemovitosti

Vítám Vás opět v našem seriálu o prodeji nemovitosti.Dnes si povíme o tom, jak udělat zápis změn vlastníkaPosledně jsme si řekli, jak má vypadat kupní smlouva.Tu máme podepsanou a chceme ji vložit na příslušný katastr.Většinou nám makléř či právník připravil kromě smlouvy i Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o žádost, aby Katastrální úřad provedl patřičné změny na Listu vlastnictví. Na katastr podáváme vždy patřiční počet vyhotovení. Jedná se o počet účastníků kupní smlouvy (všichni kupující i všichni prodávající) + dvě vyhotovení pro potřeby Katastrálního úřadu. Změny do Listu vlastnictví Jakmile katastr zapíše změny do Listu vlastnictví, tedy místo prodávajcího je jako vlastník uveden kupující, zašle každému účastníkovi kupní smlouvu zpět, na které je razítko – doložka Katastrálního úřadu. Tato potvrzená kupní smlouva bývá často jedním z uvolňovacích dokumentů pro uvolnění kupní ceny z úschovy. Může se stát, že katastr změny nezapíše. Pak jsou dvě možnosti. Buď Vás vyzve

Přečtěte si více...

Co si o mě jen pomyslí? Měly by vás determinovat názory druhých?

„Co jen si o mě pomyslí??!“Taky už jste si tuhle otázku položili?Upřímně, alespoň jednou za život (já tvrdím, že minimálně stokrát) si jí položil už každý. „Jak to bude vypadat?“„Co by na to řekli lidi?“ A moje nejoblíbenější: „Pane bože, hlavně zapadnout, ať mě lidi nepomluví.“ Slunce, seno a … Ti z vás, kteří viděli již notoricky známou trilogii Zdeňka Trošky – Slunce, seno….ví, o čem mluvím. Komedie nabitá sarkasmem a přímočarým humorem rozhodně zanechá příjemnou stopu na tváři a pár vrásek od smíchu. „Když vy inžinýrku, tak my! To teprve uvidíte.“ Hlavně ať se holka dobře vdá… Tedy ať to dobře vypadá: „Já ti seženu doktora, takový terno!“ Je to legrace, že? Sledovat tenhle malebný obrázek vesnického života. Ovšem sledovat určitou podobnost i s naším životem už taková legrace není. Možná to „nepoženeme o štok“, ale:  o auto o dvě třídy výš už ano, o kariérní postup, o štíhlejší tělo, o

Přečtěte si více...

7. videolekce – Vizualizace

  Od nepaměti člověk věřil v neviditelnou moc, s kterou byly všechny věci stvořené a jsou nepřetržitě znovuvytvářené.Tuto moc můžeme zosobnit a nazvat ji „Bohem“, nebo o ní můžeme přemýšlet jako podstatě nebo duchu, který vše napouští. V obou případech jsou její účinky identické.Pro jedince je objektivní to, co je fyzické, viditelné, osobní, čili to, co může být identifikované smysly. Skládá se z těla, mozku a nervů. Subjektivní je duchovní, neviditelné a neosobní.  Objektivní je vědomé, protože je to fyzická osoba. Subjektivní, identické podstatou a vlastností s kýmkoliv jiným, si samo sebe není vědomé a je tedy nazvané „podvědomí“. Osobní bytí, neboli vědomé, má sílu vůle a schopnost výběru, takže si můžeme vybrat metody, které přinesou správné řešení. Subjektivní bytí, neboli duchovní, jakožto součást původního zdroje veškeré moci, nemlže provádět výběr, ale může kontrolovat nekonečné zdroje. Může zplodit a zplodí výsledky metodami, které lidská neboli individuální mysl nemůže zformulovat. Proto si

Přečtěte si více...

Léčebné terapie, aneb jak se můžete vyléčit sami

Na myšlenky se můžeme podívat jako na impulzy, jež dokáží udržet tělo ve zdraví a nebo mu způsobit nemoci.Vědecky to však dokázat nelze, protože současná věda je na myšlenky krátká. Neumí je změřit ani zvážit či nějakým způsobem uvidět. Pouze víme, že nám jdou hlavou.Ovšem že by nějaký druh myšlenek mohl ohrozit naše zdraví, to je pro mnohé science fiction. Příčinu nemocí hledáme vně sebe. Slovo “zodpovědnost” nám moc neříká. Nevíme, že jsme za své tělo plně zodpovědní. Že to, co se na něm a s ním děje, je naše dílo: výsledek každodenního přemýšlení. Mnohdy až vlivem nemocí si docházíme k hlubším poznatkům o sobě, vidíme v čem jsme se mýlili. Není však výjimkou, že člověk raději předčasně zemře, než aby vykročil blíž k Pravdě. Stůněme proto, že jsme zapoměli, kdo jsme. Možná je na čase si připomenout více, nežli co nám zprostředkovává věda: že jsme obdařeni duchovní podstatou- a

Přečtěte si více...

Kde se tvoří vědomí Vaší vlastní hodnoty?

Kde se tvoří naše vlastní hodnota? Naše vlastní cena… jaké to obrovské a citlivé téma pro nás pro všechny. Snaha se zalíbit, zavděčit, touha po tom slyšet, jak jsme dobří, nejlepší, jedineční… doma, v práci, v kruhu známých, kamarádů… A zároveň nekonečné trápení a frustrace, když se snaha míjí účinkem a touha se nenaplňuje… Připomíná vám to něco? Potvrzení naší hodnoty – je libo certifikát? Kdy potřebujeme potvrzení naší vlastní hodnoty od okolního světa?  Zřejmě právě tehdy, když vlastní hodnotu nevnímáme, co je horší, když nám v podvědomí běží program s názvem „Jsem k ničemu“, tedy „Nemám žádnou cenu“.   Pak se odvracíme od sebe a hledáme někoho, kdo by nám potvrdil, že hodnotu máme. Nejlépe, kdyby nám to opakoval pořád dokola a možná by nám na to mohl dát i nějaký ten certifikát, aby ho viděli i ostatní.  A především abychom ho viděli my, abychom si mohli neustále připomínat,

Přečtěte si více...

Koučink ve vašem osobním životě

Slyšeli jste už někdy o koučinku? Někteří z vás možná ano.Ve většině případů je tento pojem spojen s pracovní oblastí. Málokdo však zná jeho nedocenitelný přínos pro život osobní.Co je koučink…… v tuhle chvíli nepotřebujete vědět. Není důležité, abyste znali jako původ, vývoj či metody. Pro vás je důležité znát přínos, který pro vás bude mít. Nejprve vám řeknu, co koučink rozhodně NENÍ. NENÍ to poradenství, není to psychoanalýza. NENÍ to vaše minulost. NENÍ to známka toho, že něco nezvládáte či jste slabí. NENÍ to „poslední možnost“, když už nic jiného nezabralo. NENÍ to ani „nejvíc zázračná metoda na světě“, jen tahle a žádná jiná, která vám zaručí úspěch do 3 dnů. Všichni moc dobře víme, že „úspěch v prášku“ zatím nikdo nevynalezl.  A víte proč?   Protože každý je jedinečný. Vy! jste jedineční. Máte jedinečný život, jedinečné pocity a emoce. Velmi specifické zážitky a zkušenosti. Osobité cíle a sny.

Přečtěte si více...

Lidské hodnoty v nás aneb Stručný průvodce enneagramem osobnosti – Typ Dva

Naše jednání je podvědomě řízeno snahou naplnit naše základní potřeby – bezpečí, lásky, vědomí hodnoty a růstu. Volíme nejrůznější strategie, jak si tyto potřeby zajistit. Ukazuje se, že je tu několik typických způsobů, které užíváme. Systém enneagram, vytvářený po tisíciletí ze zkušeností a pozorování lidí, popisuje devatero typických návyků na rovině myšlení, emočního prožívání a chování. Jeden způsob je pro nás vždy dominantní, do jisté míry však užíváme všechny. Druhý typ systému Enneagram Druhý typ jde v naplňování svých potřeb cestou služby, potřebnosti. Přesvědčení „Lásku si musím zasloužit“ vede ke snaze zalíbit se, být přijat, být chtěný. Aktivují se dary osobnosti: umění vytvářet vztahy a pečovat o ně, schopnost získat či naučit se potřebné, empatie, ochota, vstřícnost, vytrvalost v podpoře a nabídce.   Největší citlivostí je emoční deprivace – zvýšená potřeba pozornosti a lásky. V úsilí zajistit si pozornost a lásku a stálém strachu z její ztráty nebo nedostatku začneme naše dary nadužívat.

Přečtěte si více...