Jak do svého života pozvat radost? Radost ve svém životě zvýšíte pomoci těchto níže uvedených 7-mi tipů…

Radost ve svém životě zvýšíte pomoci těchto níže uvedených 7-mi tipů…

Radost je nezbytnou součástí našich životů – postrádáme-li, nenahradí ji ani drahá auta, ani velké domy, ani jakékoliv množství peněz…

Možná Vám všechny tyto vnější podněty radost přinesou a pár minut, hodin či dokonce dní se jí budete radovat, avšak ta pravá radost, která prýští z Vás samotných, z Vašeho nitra, Vám bude stále unikat…

Odhalte i Vy těchto 7 elementárních pravd a pozvěte RADOST do svého života…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Souhlasíte s námi, že radost je nezbytnou a nepostradatelnou součástí našich životů?

Shodneme se na tom, že pokud ji nemáme, pak ve skutečnosti vlastně jen přežíváme a stále cítíme, jako bychom nebyli úplní či jako by nám něco scházelo?

A shodneme se také na tom, že vnější podněty, jako například:

  • drahá auta,
  • velké domy,
  • jakékoliv množství peněz

trvalou radost jednoduše nepřinesou?

Pokud ANO, pak si také uvědomujete, že všechny vnější podněty přinášejí pouze krátkou či dočasnou radost…

Radost, která netrvá věčně a dříve či později nám začne připadat běžná, až ji nakonec přestaneme cítit…

Všechny věci, které i třeba z počátku způsobí radost, se nám zevšední a radost postupně opadne…

Hledat tedy radost ve vnějších podnětech, to nás dříve či později přivede na cestu frustrace…

Kde tedy jinde hledat radost?

Ta radost, o kterou nám jde, je způsobena nečím jiným.

Ta radost, o které se bavíme a která je trvalá, je vytvořena nikoliv vnějším podnětem, jež dočasně způsobí, že cítíme radost, ale naopak je vytvořena uvnitř nás samotných na základě:

  • našeho vlastního rozhodnutí,
  • způsobu života, který jsme si zvolili žít,
  • tím, kam směřujeme svou vlasntí pozornost,
  • cesty a poslání, které jsme se rozhodli naplnit…

Pojďme si o tom promluvit více…

Upřímně si odpovězte na následující otázku.

Chtěli byste v životě cítit více radosti?

Použijte některé z následujících tipů, které Vám pomohou k zvýšení radosti ve Vašem životě

1 Žijte jednoduše. Uvědomte si rozdíl mezi tím, co je pro Váš život nezbytné, a tím, co chcete. Nepochopte mě špatně – není špatné toužit po něčem více, dosáhnout svých cílů a jít si za tím, nicméně pokud je to středobodem Vašeho života a pro nic jiného nežijete, Váš život ve skutečnosti pustne a Vy samotni spíše lpíte na onom výsledku (cíl), než abyste si onu cestu k tomu, co chcete, užívali a měli z ní radost a měli také radost z Vašeho osobního rozvoje a posunů.

Vaše zaměření je pouze na cíl, na budoucnost a ve skutečnosti nežijete v přítomnosti. Změňte to!

Život bez hranic je o harmonii – soulad mezi zaměřením na cíl, plánováním budoucnosti, ale rovněž také žití v přítomnosti…

2 Pořiďte si „Zápisník vděčnosti“. Zamyslete se nad tím, za co ve svém životě právě teď cítíte vděčnost. Jednu po druhé ty věci zapište do svého zápisníku a v různých intervalech – až prostě pocítíte, že je to potřeba – si znovu své zápisky přečtěte a dopisujte další.

Mé počátky s tímto zápisníkem nebyly snadné.

Soustředil jsem se jen na velké věci, jen na budoucnost, nedokázal jsem mít radost z každodenních maličkostí, a tak pro mě bylo obtížné napsat více než jen pár odrážek. Postupně jsem se však zlepšoval a pomohlo mi to usměrnit svou mysl a dostat ji zpátky z budoucnosti do přítomnosti.

Začal jsem žít více teď a tady.

A má radost začala růst s tím, jak jsem byl schopen všimnout si a ocenit i malé pokroky, i malé zlepšení i bežné věci, kterým jsem dříve nevěnoval téměř žádnou pozornost – a tím, že jsem těmto “malým” věcem nevěnoval pozornost, přicházel jsem o značný kus radosti ve svém životě…

Po nějakém čase možná zápisník přestanete potřebovat, protože pocit neskonalého vděku za bohatství Vašeho současného života Vám doslova přejde do “krve” a stane se bezedným pramenem radosti z toho, že právě Vy máte takové životní štěstí…

3 Trpíte-li pocitem, že ztráta milované věci či osoby Vás uvrhne do neštěstí, vyzkoušejte toto myšlenkové cvičení:

Představte si osobu nebo věc, na které Vám záleží. Začněte u menších věcí, a můžete se postupně propracovat k důležitějším. Zavřete oči a podržte si onu představu.

A teď proneste zřetelně tato slova: „Jsem šťastný a děkuji za to, že tě mám ve svém životě. Můj život a mé štěstí však není závislé na tvé přítomnosti. Byl jsem šťastný před tím, než jsi vstoupil/a do mého života. I když odejdeš, budu šťastný.

Své štěstí si nosím s sebou.“

Opakovaním tohoto cvičení, se postupně zbavíte nezdravého lpění na věcech a lidech a Vaše radost z jejich přítomnosti nebude zkalena strachem z možné ztráty.

4 Budete mít více radosti, pokud se přestanete strachovat o nepodstatné věci ve Vašem životě…

Nehoňte se, nesnažte se jen někým stát, nebo dojít jen do cíle, dosáhnout jen určité mety – ve skutečnosti dosáhnout něčeho, třeba nějakého postavení, je ve skutečnosti méně podstatné pro Váš život.

Buďte tím, čím chcete být, jděte si za svým, ale zároveň vnímejte tu cestu, která k tomu vede – cesta samotná a Váš osobní růst na této cestě – to je mnohem podstatnější a důležitější – vždy přemýšlejte o své cestě z pohledu toho, kým se stanete, ale nikoliv z hlediska postavení, ale z hlediska rozvoje Vaší osobnosti, přeměny v Mistra

Přimějte sami sebe užít si svou cestu se vším, co k tomu patří – včetně odboček a objížděk. To je to, co Vám dá pocit obrovské smysluplnosti a naplnění, a také uspokojení až dojdete tam, kam chcete dojít.

Pokud budete jen spěchat, abyste se dostali na konec, možná tam dorazíte a zjistíte, že to nestojí za to. Pokud jste si však užili cestu, vždy to bude stát za to…

Naplňte svou cestu radostí.

5 Neporovnávejte se příliš s ostatními. Každý z nás je odlišnou osobností. Každý z nás je unikátem. Každý z nás má něco jedinečného…

Každý z nás je unikátní směsicí talentů, kolem kterých může obtočit celý svůj život. Máte něco, co nemá nikdo jiný. Najděte to, užívejte si to a rozdělte se o to s ostatními – nejlépe tak, že najdete způsob, jak ostatním lidem díky své unikátnosti sloužit.

Soutěž či porovnávání se je výborná věc, ale jen tehdy, pokud na ní nemáte založeno vědomí vlastní hodnoty – pak Vám může být k užitku a může Vás stimulovat ke určitému zlepšení, pokroku či rychlejšího dosažení cíle…

Hodnotíte-li však sebe sama pouze na základě srovnání s ostatními, málokdy z toho vyjdete vítězně. Nekažte si krásný den. Užívejte si raději radosti.

6 Rozhodněte se být teď. Žijte v přítomnosti, jak jen můžete. Užívejte si to, co zrovna děláte a dejte do toho to nejlepší, co v sobě máte.

Většina lidí stráví mnoho okamžiků svého drahoceného života v minulosti nebo naopak v budoucnosti.

Není špatné poučit se z historie, z minulosti, stejně tak není špatné, pokud plánujete a představujete si svou budoucnost. Avšak radost můžete plně procítit pouze teď a tady.

Pokud radost hledáte v minulosti či ji odkládáte na budoucnost, tak v prvním případě svou nemůžete radost cítit, protože je někde, kam už se nikdy nevrátíte a v případě druhém ji možná odkládáte na nikdy. Mějte radost nyní!

7 Pomáhejte ostatním. Obrovskou radost a uspokojení Vám přinese, pokud začnete být velkorysí a začnete pomáhat ostatním lidem.

Je to jedno z největších uspokojení, které člověk může zažít. Nepoznáte tuto radost a neuvěříte, dokud ji sami nevyzkoušíte…

Budete-li pomáhat ostatním, odpoutáte svou přílišnou pozornost od sebe samých, přestanete být sebestřední, přestanete se zabývat jen svými problémy a zjistíte, že ostatní na tom možná mohou být hůře než Vy. A také zažijete neskutečnou radost, pokud díky Vaší pomoci překonají svá vlastní omezení.

Pomáhejte ostatním a užijte si společnou radost.

Udělejte z pomoci druhým své poslání.

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

  • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
  • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
  • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

 

 

 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář