Jak vám návštěva jazykové školy zlepší kognitivní dovednosti?

Je sice pravda, že cestování vám rozšíří obzory, ale studie prokazují, že pokud se budete učit druhý jazyk, pak:

se zlepší vaše kognitivní dovednosti,
rozšíří se vám schopnost řešení problémů,
zlepší se vaše paměť a
oddálí se Alzheimerova choroba.

Je sice pravda, že znalost jazyků mozek zatěžuje a zpomaluje, zato ale zlepšuje pozornost, rozhodování i soustředěnost.

Přihlásíte-li se do jazykové školy nebo na jazykový kurz se společností www.esl-jazykovky.cz, nejen že si tak zlepšíte svůj životopis a mnohem lépe se domluvíte s cizinci v České republice i při cestování, ale zároveň si budete cvičit mozek a investovat tak do svého zdraví. 

Průzkum mozku polyglota a sinologa…

O tom, že je studium jazyků lidem prospěšné, se vědci přesvědčili poté, co prostudovali mozek německého polyglota a sinologa Emila Krebse, který uměl 68 jazyků a učil se dalších 120.

Když byl jeho mozek srovnán s mozky jedenácti obyčejných lidí, zjistilo se, že Broccova oblast, tedy část mozku, která při poškození způsobuje ztrátu schopnosti řeči, byla v Krebsově mozku mnohem vyvinutější.

Během 20. století se věřilo, že znalost druhého jazyka zasahuje bilingvinním dětem do intelektuálního rozvoje a způsobuje, že se dítě nenaučí ani jeden jazyk správně. Znalost dvou řečí sice způsobuje, že se dětem často nemůže vybavit konkrétní fráze, celkově ale mozek zlepšuje a cvičí.

Co nabízí mozek bilingvinním jedincům?

Bilingvinním jedincům totiž mozek neustále nabízí výrazy v obou řečech a oni se proto musejí pořád rozhodovat, který jazyk zvolit. Sice je pak jejich mozek více zatížený a zpomalený, je ale také více cvičený, pozorný, soustředěný a rozhodování schopný. Bilingvinní jedinci navíc dokážou lépe oddělit podstatné věci od nepodstatných.

Stejné pravidlo platí i u lidí, kteří nejsou bilingvinní, ale prostě se jen učí cizí jazyk.

Jejich mozek totiž mnohem efektivněji vykonává exekutivní funkci, tedy lépe se vypořádá s úkoly, které vyžadují plánování, řešení problémů nebo vykonávání více věcí najednou.

Učte se jazyky!

Ti, kteří navštěvují kurzy angličtiny v jazykové škole, se lépe dokážou soustředit a ignorovat rozptýlení, vyvinou schopnost rychleji přeskočit od jednoho předmětu k jinému a získají lepší paměť. Učení nového jazyka jim zkrátka pomůže při vnímání i při zpětné reakci.

Studium cizího jazyka sice není žádným zázračným lékem proti Alzheimerově chorobě, je ale prokázané, že u těch, kteří mluví alespoň dvěma jazyky, se první příznaky této nemoci objeví později než u jednojazyčných jedinců. Zdá se, že studium cizího jazyka vám může oddálit demenci a další příznaky Alzheimerovy choroby až o čtyři roky, podle toho jak často jazyk používáte a jak dobře jím mluvíte.

Ještě sice není vědecky prokázané, že studium cizích jazyků také zvětšuje velikost mozku, nicméně existují určité spekulace a studie. Navíc není jisté, jestli se neprokážou i další benefity, které s sebou studium cizích jazyků přináší.

Proto čím dříve se začnete učit nový jazyk, tím lépe!

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

Napsat komentář