Zlatý nuget od svatého muže, který znají Mistři každého oboru, což jim umožňuje vyniknout nad průměr…

Přečtete si pozorně tuto stránku a získáte jeden zlatý nuget, o který se již před mnoha lety se světem rozdělil svatý muž a každý, kdo tento zlatý nuget vzal za svůj a aplikoval jej do svého života, přenesl svůj život od prostřednosti k mistrovství…

Odhalte i Vy tento tajný zlatý nuget a uplatněte jej ve svém životě – zabezpečte si, že směřujete tím správným směrem k životu svých snů…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…

Dnes se s Vámi rozdělíme o jeden zlatý nuget svatého muže a zároveň zlatý nuget osobního rozvoje, který Vám pomůže posunout se z života v prostřednosti a vyrazit na cestu osobního mistrovství…

Pojďme se však nejdříve ujednotit následující…

Shodneme se jistě na tom, že život bez hranic je vlastně synonymum – slovo stejného nebo podobného významu – k něčemu, co od života vlastně chcete: Stav, který byste rádi zažívali na dennodenní úrovni popsaný některými z těchto spojení…

 • Být šťastný a spokojený…
 • Zažívat ve svém životě radost…
 • Být zdravý a plný života…
 • Mít rozkvétající vztahy…
 • Být prosperující z finančního hlediska…
 • Realizovat se v činnosti, kterou milujete…
 • Zažívat nekonečné či neomezené možnosti…

Pravdou však je, že ať už pro Vás osobně život bez hranic představuje cokoliv, k tomu abyste jej získali, potřebujete nejdříve vybudovat sama sebe…

Jinými slovy: Abyste mohli vytvořit život, kde neeexistují hranice, nebo jsou od Vás alespoň natolik vzdálené, že Vás neutiskují, potřebujete se nejdříve stát člověkem, který tyto hranice může posunout.

V tomto světě platí, že hranice nejsou nic jiného než naše vlastní přesvědčení – víra v naší vlastní omezenost…

A tato přesvědčení si:

 • buď tvoříme sami – na základě nějaké prožité zkušenosti,
 • nebo je přebíráme od lidí, se kterými se stýkáme.

Chápejte nás dobře – přesvědčení nejsou vždy automaticky špatná…

Někdy mohou být dobrá, stejně tak jako jindy mohou být špatná…

Záleží na tom, zda:

 • nás spíše osvobozují,
 • uvolňují ze sevření něčeho,
 • pomáhají nám žít život ve větší radosti nebo
 • nás spíše svazují,
 • nebo jsou nám dokonce nebezpečná…

Abyste vybudovali život bez hranic, potřebujete se stát Mistry.

A lidé, kteří mají život bez hranic, si potřebovali vytvořit kvalitnější přesvědčení – taková, která jim pomohly dosáhnout všeho, po čem toužili…

Potřebovali nabrat moudrost, akceptovat ji, přehodnotit svůj vlastní systém přesvědčení, odstranit ta, která jim bránila postoupit dopředu, a podniknout určitou akci.

Mistři to vědí…

Vědí, že dokud nezkultivujete své vlastní myšlení, u kterého to vše začíná, nebudete schopni svého života bez hranic dosáhnout.

Můžete klidně dřít od rána do večera, ale pokud nenásledujete či nedbáte rad a nekultivujete svou mysl, pak Vaši faktickou snahu podkopává právě Vaše nastavení mysli.

Vaše přesvědčením o tom, co můžete nebo nemůže, o tom, co možné je a co není, Vaše pochyby.

Čím více budete pracovat a čím rychleji se budete snažit postupovat, přestože jste ještě stále neupravili způsob svého myšlení a nazírání na svět, tím více budete vytvářet “odporu” (= síly, která půjde proti Vám) vůči Vám samotným…

Jednoduše proto, že …

“… když míříte špatným směrem, nepomůže Vám, pokud zrychlíte…”

V takovém případě se spíše potřebujete zastavit a nabrat správný směr – nabrat určitou moudrost, kterou když uplatníte, začnou věci jako mávnutím kouzelného proutku fungovat…

A to Vám dá nový a čerstvý vítr do Vašich plachet…

Jaký je tedy ten zlatý nuget od svatého muže?

Siddhártha Gautama, kterého často nazýváme Buddha – což v překladu značí “probuzený či osvícený”, žil v letech 623–543 př. n. l., se narodil jako princ královského rodu Šákjů…

Do 29 let žil pohodlným životem syna místního vládce, oženil se a měl syna.

Poté opustil domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí, a neustálého koloběhu znovuzrozování (samsáry).

Nakonec podle legendy ve věku 35 let objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem, a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů.

Následujících 45 let předával své učení, ať už mnichům (založil první mnišské společenství na světě), tak laikům.

Tady je zlatý nuget, který může proměnit kompletně celý Váš život, pokud skutečně pochopíte jeho hluboký význam…

Vše, čím jsme, je výsledkem našich myšlenek. — Buddha

Vaše převažující myšlenky, kterým ve své mysli dovolíte přebývat, určují, jakým směrem se Váš život bude vyvíjet…

 • Zda mistrovství a životu bez hranic…
 • Nebo na opačnou stranu toho, co si pod pojmem život bez hranic dokážete představit…

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…

 

Napsat komentář