#7 Magické Slovo: Pokora

Existuje 1 vlastnost, která ukazuje na to, zda Vás na Vaší životní cestě čeká vzestup a sláva a nebo strmý a bolestivý pád na tvář… 

Odpovězte si pro sebe – zažili jste někdy podobnou situaci?
Šel či šla jste někam mezi lidi a co se nestane…

Setkáte se s člověkem, který se vychvaluje na celé kolo a všem “cpe” do krku jak je dokonalý, úspěšný, hodný obdivu, co zažil, kde byl, co si koupil a tak podobně…

Je přesvědčen, že by jej všichni měli opěvovat a obdivovat a když to neděláte, pak to docela obstojně zvládne sám…

I v tomto případě můžeme v přeneseném významu použít staré pořekadlo:

Pes, který štěká, nekouše.”

Mnohdy totiž jde pouze o pyšné, velké a silácké řeči, které ukazují pouze na vlastní nejistotu ohledně sama sebe…

Tito a jim podobní lidé jsou povětšinou také ti samí, kteří chorobně touží po uznání druhých a v podstatě jsou bez něj úplně ztracení.

Skutečnost je často taková, že:

  • si sami sebe (skrytě) dokonce příliš neváží,
  • či si sami sebou nejsou úplně jisti, nebo dokonce pohrdají
  • a proto se chovají právě takto výrazně,

aby to, po čem touží a měli by získat nejdříve od sebe sama, získali alespoň od druhých, protože to neumí získaj jiným způsobem.

Jejich potřeba poukazovat na sebe sama je chorobná. Jejich řeči zpupné, či vychloubačné, ale jinak jsou bezzubí.

A ještě na to sami upozorňují.

Skutečné zásluhy jsou jako řeka, čím hlubší jsou,
tím méně nadělají hluku.

— Edward Frederick Halifax

Zajímavé je, že lidé, kteří toho opravdu mnoho dokázali – lidé, které nazýváme Mistry, se chovájí v naprosto opačném gardu.

Bez ohledu na to, co dokázali, jsou jedněmi z nejpokornějších lidí, které můžete potkat.

A místo toho, aby se oháněli tím, co dokázali a dávali to najevo, jsou spíše těmi, kteří ostatní povzbuzují, věří v ně a pomáhají jim pozvednout své životy nad jejich současnou úroveň – tedy nesnaží se strhnout veškerou pozornost sama k sobě, snaží se pomoci dalším dostat se do popředí…

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

msmz ebook whole pokora 15_Magická Slova Mistrů Života: 1 Vlastnost předpovídají PÁD či SLÁVU? Pokora

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Sedmým Magickým slovem, které jsme vybrali, je proto Pokora.

Mistři příliš nepotřebují stavět na odiv své úspěchy.

Nepotřebují si zvedat ego tím, že se chovají jako hlásné trouby.

Mistři nepotřebují vykřikovat do světa v jakém autě jezdí, kde bydlí, kde byli na dovolené, co úžasného zažili jen proto, aby získali obdiv.

Mají důležitější věci na práci, kterým věnují svou pozornost, úsilí a čas. 

Mistři dobře znají svou hodnotu, vědí co dokázali, spoléhají se na své schopnosti, důvěřují svým instinktům a jsou si sami sebou jisti.

Mistři jsou oddáni pomáhat druhým, pozvedat jejich životy. Jsou ochotni být s nimi v zákopech když jde do tuhého.
Tvořit nezpřetrhatelná pouta přátelství a důvěry.

Nikdy se nepovyšují, nechvástají nebo zbytečně druhé neoslňují. K čemu taky?
Prospělo by snad toto chování něčemu či někomu? Ne.

Mistři jsou pokorní – bez ohledu na to, čeho dosáhli.
Naopak platí, že čím více jsou úspěšní, čím více toho dosáhli, čím více toho mají za sebou, tím jsou pokornější, protože vědí své..

Pokora je vskutku vlastnost Mistrů - projevují ji jen ti skutečně moudří...

Je to vlastnost, o kterou každý mistr v pravém slova smyslu usiluje – pokud touží dosáhnout skutečné velikosti.

Srdce člověka bývá před pádem zpupné,
kdežto slávu předchází pokora.

— Šalamoun

“Když hora chce, pustí Vás nahoru. A když se rozhodne, pustí Vás i dolů…”

— říkají často zkušení horolezci…

O svých schopnostech si můžete myslet co chcete; ve vesmíru však fungují daleko mocnější síly, než jsou ty lidské.

Když si budete připadat všemocní, zkuste zastavit vítr!

Proto Mistři těmto silám prokazují svůj respekt, protože si uvědomují, že ne všechny okolnosti mohou mít pod kontrolou, avšak vždy mohou být pokorní…

Schopnost rozpoznat, kdy napnout síly ke změně a kdy naopak jakékoli úsilí je stejně marné jako plavat proti proudu veletoku, je vlastností Mistra.  

A pokora, s kterou Mistr přijímá tuto vyšší sílu, je známkou jeho velikosti.

Pokora je rovněž výrazem víry ve vyšší smysl a řád.

Víra, že věci se dějí přesně tak, jak mají. Dokonce i ty nepříjemné, mají svůj zvláštní význam a smysl, který možná odhalíme až za několik dní, týdnů či měsíců – postupně se staneme moudrými.

Ovšem pouze ten, kdo je pokorný, tuto moudrost získá. Hlupák ji odvrhne…

Pane, dej mi sílu změnit věci, jež změnit lze.
Dej mi pokoru, abych přijal věci, které změnit nemohu.
A dej mi moudrost, abych poznal, co mám změnit a
co mám přijmout.

— Reinhold Niebuhr

Co se dále dozvíte v této kapitole ebooku?

  • Co to pokora ve skutečnosti je a co rozhodně není.. .
  • Co Vám pokorný postoj ve skutečnosti přinese…
  • Popovídáme si o volbě, kterou budete muset udělat, jakmile stanete na vrcholu…
  • Naučíte se umění nechat být…
  • Získáte od nás 17 bodů, které Vám pomohou stát se více pokornými…
  • A 5 akčních kroků pro rychlý start…

Pochopte, co je to skutečná pokora.

Skutečná pokora říká: „Konal jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud jsem chyboval, nechť se dovím kde a jak, abych se podobného konání v budoucnu vyvaroval.

Tím svou vinu nezlehčuji, nezbavuji se odpovědnosti, ale chci ji vidět, poznat ji a rozumět…

Tak to je!

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaší Pokoru, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez pokora 15_Magická Slova Mistrů Života: 1 Vlastnost předpovídají PÁD či SLÁVU? Pokora

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor