Jaký máte Potenciál Zrealizovat Život svých SNŮ?

Žít Život bez hranic dle vlastních Pravidel, Termínů a Přání...

Mít víc ČASU na sebe sama, na rodinu a přátele a věci,

které jsou pro Vás důležité... Mít Svobodu a Klid.

A v neposlední řadě - Splnit si své Sny...?

walk on the beach chozeni pop lazi rodina family natalya zaritskaya SIOdjcYotms unsplash život TEST #3: Jaký máte POTENCIÁL Zrealizovat ŽIVOT bez hranic, život svých snů?
Test #3: Odhalte jaký máte potenciál zrealizovat život bez hranic - život svých snů.

Můžete si vytvořit přesně takový život, jaký chcete.

A to zejména tehdy, když se naučíte Jistému Způsobu Myšlení,

Využijete svůj Potenciál & Vytvoříte si Pasivní Příjmy...

Zjistěte jaký máte POTENCIÁL Zrealizovat

Život bez hranic - Život svých snů...

Realizace snů a vysněného životního stylu je pravděpodobně tou nejvíce důležitou a zároveň nejvíce naplňujících a uspokojující činností v životě vůbec…

Doslova bych řekl, že jít si za svými sny a naplnit své cíle, ideály, vize a poslání dává  hluboký smysl a naplnění celému našemu životu… A je to tím více, když je tento životní smysl navíc ještě naplněn a spojen s pomocí a službou druhým lidem.

Protože pravdou je, že bez možnosti či schopnosti naplnit své sny a zrealizovat život dle vlastních termínů, pravidel a přání, nám zbude jen a pouze každodenní chození do práce, každodenní úkoly a povinnosti. Prostě běžná a obyčejná rutina… 

Jestliže tedy skrze svou práci zrovna nenaplňujeme své životní poslání (což většina lidí reálně nedělá), pak do ní chodíme roboticky jen proto, že potřebujeme zaplatit složenky a je jen malá pravděpodobnost, že bychom takto kdy mohli ve své práci cítit štěstí… 

A stejně tak je jen opravdu malá pravděpodobnost, že bychom kdy mohli dosáhnout svých vizí, naplnit své sny a cíle a žít svůj vysněný životní styl… 

V takovém případě nikdy nerozklíčí to semínko mistrovství a velikosti, které je v každém z nás ukryto a nikdy nevyjde na povrch ta hudba, která hraje v našem nitru.

Jakmile tomu však dáme šanci a půjdeme naplnit své vize, půjdete si zrealizovat a zajistit svůj životní styl, po které toužíme, tak postupně objevíme a rozvineme svůj nekonečný potenciál a budeme schopni naplnit své sny a cíle. 

Rozhodnete-li s jít v životě tímto směrem, tak nejenže budete více šťastnější a budete mít více osobní energie a budete operovat na vyšších vibracích… 

Ale rovněž tak postupně nakonec budete žít životem svých snů – životem dle svých vlastních pravidel, termínů a přání… 

Budete žít život bez hranic.  

Proč tedy jen tak málo lidí o své sny skutečně usiluje?

A tím pádem ani nakonec svůj život bez hranic nežije?

Proč místo toho většina lidí žije život, který je neuspokojuje, nenaplňuje
a vlastně jen přežívají? Jak se říká – žijí život tiché beznaděje…?

Důvody mohou být různé…

3 nejčastější příčiny, které často vidím, jsou ty, že prostě nevěří… 

Nedostatek víry není dobrý výchozí bod pro dosažení čehokoliv, čeho chcete dosáhnout - natož života bez hranic…

Není to dobré rozpoložení, ve které lze zažít pokrok a zlepšení… 

A není to dobrá pozice pro dosažení jakýchkoliv našich snů, cílů nebo úspěchu. 

Podobně jako není dobrá výchozí pozice: 

Dobrou zprávou je, že vše je možné překonat…

Ovšem jen v případě, že jsme si svých nedostatků, nevědomostí,
omezení či omezujících přesvědčení a víry vědomi…

Nenecháme-li se samotnou vědomostí svého nedostatku nebo omezení zastavit či zastrašit, tak je můžeme změnit…

Většina lidí však zejména zpočátku naráží na to, že jednoduše neví, co neví…

Neví to, protože nemají nikoho blízkého vedle sebe, kdo by žil životem bez hranic, životem svých snů a tak nemají nikoho:

 • kdo by jim nastavil pomyslné zrcadlo,
 • dal jim zpětnou vazbu, radu či vedení…

Kdyby někoho takového, kdo by jim poradil, znali, najednou by věděli to, co neví…

A tak by to něco, co momentálně neví, ve svém životě změnit mohli a automaticky by tak začali směřovat k životu, jaký opravdu chtějí žít – životu bez hranic, životu svých snů.

Projděte tímto testem a získejte si zpětnou vazbu…

Odhalte svůj vlastní potenciál pro dosažení Vámi vysněného života snů – získejte svůj vlastní život bez hranic!

Test #3: Odhalte jaký máte potenciál zrealizovat život bez hranic - život svých snů.

Jednoduše a stručně:

 • Test vezme cca 15-50min. dle toho, jak hodně budete studovat správné odpovědi.
 • Čeká Vás 20 otázek, které jdou místy až na tělo. 🙂

 

Vždy odpovídejte popravdě a tak jak to cítíte… 

Jen tak Vám to pomůže nejvíce, protože Vám to přinese smysluplnou zpětnou vazbu a podněty k zamyšlení…

Čím upřímnější v odpovědích budete, tím rychleji odhalíte přesně to, co potřebujete vědět, abyste mohli nastolit patřičné změny…

 

Jak postupovat v krocích?

 1. Vyplňte své údaje* níže & pusťte do testu…
 2. Klikněte na tlačítko “Následující”
 3. Přečtěte si postupně následujících 20 prohlášení a výroků…
 4. Zvolte ze 4 nabízených možností jak hodně se dané prohlášení blíží realitě toho, co momentálně ve svém zaměstnání či kariéře zažíváte…
 5. Projděte postupně všechny otázky, zamyslete se nad nimi a odpovězte upřímně….
 6. Jakmile test projdete, zobrazí se Vám informace s dalším postupem
 7. Výsledek a zpětnou vazbu Vám zašleme na Váš e-mail.

 

A nyní už vyplňte své údaje* & pusťte do testu…

* E-mail slouží pouze k zaslání Vaších výsledků – nebudeme Vám
zasílat další informace, pokud nejste registrován/a.


Gratulujeme k dokončení Test #3: Jaký máte potenciál zrealizovat život, jaký chcete žít?

Klikněte na tlačítko “ULOŽIT” níže, aby se Vaše odpovědi zapsaly a mohli jsme Vám zaslat Váš výsledek a další doporučení na Váš e-mail… 

Správné výsledky a doporučení dalšího postupu naleznete ve svém e-mailu…

Po zmáčknutí tlačítka “ULOŽIT“, běžte do svého e-mailu a pokračujte v dalších krocích…