Služba a pomoc druhým jako smysl Vašeho života…

Mnoho lidí dnes hledá samo sebe – bez cíle bloudí svým životem, od ničeho k ničemu a nemohou najít jeho smysl…
Nejsou šťastni, trpí nedostatkem energie, jsou často znudění nebo dokonce nemocní, jejich život jakoby se zastavil na místě – nikde se neubírá, nebo spíše připomíná sestupnou spirálu vedoucí do nikam…
Mnoho toho má na svědomí fakt, že se až příliš zaměřují na sebe sama a na své problémy.
Jsou sobečtí…
 
smysl sluzba pomoc služba mistr slouží, podnikatel pomáhá, podnikatel řeší problémy druhých, podnikatel slouží, pomoc druhým, sloužit jako smysl života, služba, smyl života Služba a pomoc druhým jako smysl Vašeho života...
 

Přesun zaměření naší mysli…

Co všechno by se však v jejich životech změnilo, kdyby ti samí lidé začali přemýšlet v kontextu těchto a jim podobných otázek::

 • Co mohu udělat pro druhé?
 • Jak mohu být ostatním užitečný a prospěšný?
 • Jak mohu zabezpečit, aby měl můj život a to, co vytvářím, mělo pro ostatní vyšší přínos a hodnotu?
 • Jak zlepšit život druhých a zároveň tak svůj vlastní?
 • Co vytvořím, udělám či poskytnu, aby mě to naplnilo štěstím…

Jinými slovy se s pomocí těchto otázek přesunujeme z životní role, kdy jen očekáváme, že se něco samovolně v našich životech změní, ve které většina lidí bohužel setrvává po celý svůj dlouhý život…
… do role, kdy více proaktivní a tvořivé – ptáme se, co můžeme udělat pro to, aby nastaly změny v našem vlastním životě či v životech lidí v komunitě, ke které náležíme a bereme si za to svou vlastní odpovědnost, že se dané změny uskuteční…
A to je podstatou slova služba…
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Co je to služba?

službaSlužba ostatním je jednou z nejvyšších a zároveň nejvíce bohatstvím oplývajících cest, kterou se každý Mistr může vydat – snoubí se na ní hluboké duchovní principy spolu s principy materiálními.
Je to cesta, kdy převezmete odpovědnost za svůj život a pasujete sami sebe do role tvůrce a začnete přemýšlet o tom, jak by:

 • Váš život,
 • Vaše znalosti,
 • dovednosti a schopnosti

mohly ostatním prospět a Vy jste tak mohli tyto znalosti, dovednosti a schopnosti spolu s Vaším časem, energií a úsilím směnit za skutečně zaslouženou odměnu – peníze…

Služba představuje akci, kterou následuje opačně orientovaná reakce a tou je odměna.

AVŠAK POZOR: Sloužit v žádném ohledu neznamená ponižovat se nebo být posluhou ostatním – sloužit znamená vymyslet způsob, jak ostatním můžete pomoci:

Všechno, co dnes kupujeme a co tvoří běžnou součást našich životů, řeší nějaký určitý a konkrétní problém – je to tedy jistá služba, která se stará o naše pohodlí…
A na počátku všech těchto produktů/služeb stál někdo, kdo se rozhodl, že daný problém jednoduše vyřeší – začne daným způsobem sloužit ostatním – jinými slovy bude to jeho služba, jeho přínos světu, daným lidem…
 

Proč sloužit?

Jestliže začne být prostřednictvím Vaší osoby poskytována určitá služba, pak:

 • zvýšíte své sebe vědomí, sebe hodnotu a sebeúctu,
 • poznáte a pochopíte více sami sebe,
 • pochopíte, co vlastně lidé chtějí a jací jsou,
 • naplníte svůj život obrovským smyslem,
 • naučíte se řešit problémy,
 • naučíte se převzít odpovědnost,
 • stanete se flexibilnější osobou,
 • pochopíte jako funguje prosperita,
 • dostanete se jednoznačně do jejího proudu…

Ano, dostanete se do produ prosperity, protože Vaše odměna a její velikost je a vždy bude určena těmito faktory:

 1. množstvím problémů, které ostatním vyřešíte,
 2. jejich povahou či urgencí a
 3. jak mnoha lidem daný problém pomůžete řešit…

Jestliže lidem dáte možnost zvýšit své pohodlí, svůj komfort, zažít méně nepohodlí, přinesete jim možnosti jak mít více radosti nebo bezpečí v jejich životech, uměrná k tomu bude vždy odměna v podobě peněz…

Nikdy nebudete ODMĚNĚNI za to, jak se cítíte nebo jakou si myslíte, že máte hodnotu.

Nepochopte mě špatně – je v pořádku, pokud sama sobě přisuzujete vysokou hodnotu.
Na druhou stranu, nikdo Vás nebude platit jen za to, jakou hodnotu sami sobě přidělíte – musíte prokázat skutečný přínos…
Vždy budete odměněni pouze za:

 • problémy, které jste si zvolili vyřešit (= jak důležité nebo stěžejní dané problémy jsou),
 • jak mnoha lidem je vyřešíte….

 

Chcete-li zbohatnout, můžete – na začátku však stojí služba…

Lidé často řeší otázku, jak by mohli zbohatnout, jak by mohli vydělat více peněz, jak by mohli uspět…
Zkuste zaměřit na konstruktivnější otázky, u kterých to má začít…
Mnohem lepší otázky jsou tyto:

 • Jaké jsou nejběžnější problémy, se kterými se lidé běžně potýkají?
 • Máte nějaký problém, který byste chtěli vyřešit Vy samotni? A existuje možnost, že se s tímto problémem potýkají i ostatní lidé?
 • K jakému typu problému existuje potřeba řešení?
 • Jakému druhu problému jste ochotní věnovat svůj čas, energii a úsilí, abyste mohli přinést skutečně nápomocné řešení a problémy s nimiž se lidé potýkají, vyřešili?
 • Co z toho byste chtěli řešit? Jaký problém jste schopni eliminovat?
 • Jakou hodnotu můžete lidem přinést Vy nebo Vaše řešení?
 • Jakou hodnotu byste chtěli vytvořit?
 • V jaké oblasti může být poskytnuta Vaše služba?
 • Jak jste schopni ostatním usnadnit, zkvalitnit či zjednodušit život?

Takové nebo jim podobné otázky jsou konstruktivní, protože přinášejí odpovědi, které můžete vzít a začít s nimi pracovat…
Neodpovídají na to, jak vydělat, odpovídají na to, jak ostatním sloužit, jak být prospěšní – což je podmínka nutná k tomu, abyste mohli vydělat, zbohatnout a uspět za hranici svých nejdivočejších snů…

PAMATUJTE: Můžete získat všechno, po čem toužíte, když druhým lidem nejdříve dodáte či pomůžete získat to, po čem touží oni.

 

Začněte přemýšlet v kontextu 6 pravidel…

… podle kterých žil a jednal Jean Paul Getty – americký průmyslník, který založil Getty Oil Company a žil mezi roky 1892 a 1976.
V roce 1957 jej magazín Fortune (www.fortune.com) nazval „nejbohatším žijícím Američanem“ a v době jeho smrti jeho majetek čítal 2 miliardy dolarů (tj. 2 000 000 000) – ovšem je ještě potřeba zohlednit to, že v době kdy Getty žil byl dolar na úplně jiné úrovni než je dnes:

Getty říkal, že jestliže, chceš zbohatnout, tak …

 • Musíš podnikat sám pro sebe…
 • Musíš nabízet něco, co je žádané, ať už jde o produkt nebo je to nějaká služba…
 • Musíš 100% ručit a poskytovat garance  – jedno zda se jedná o produkt nebo je to služba…
 • Musíš nabídnout lepší podporu, požitek, lepší a kvalitní přístup, tvá služba musí vynikat oproti konkurenci…
 • Musíš odměňovat ty, kteří odvádí vlastní práci kvalitně…
 • Musíš založit svůj vlastní úspěch na úspěchu druhých…

Nechť jsou Vám tato pravidla vodítkem pro Vaše další rozhodnutí a pro Vaše další kroky.
 

Jak sloužit mnoha lidem?

Ve výše uvedených Gettyho 6-ti pravidlech šestý bod říká: “Musíš založit svůj vlastní úspěch na úspěchu druhých…
A to je v podstatě odpověď na to, jak sloužit mnoha lidem…
Potřebujete vytvořit nějaký systém, který Vám umožňuje vyhledat, oslovit, přesvědčit a prodat potenciálnímu zákazníkovi bez toho, abyste u toho byli vždy osobně přítomni…
V dnešním podnikatelském světě, jsou v podstatě pouze 3 způsoby, jak to zabezpečit:

Přemýšlejte o tom…
 

Služba – Co říct závěrem…

Ještě dnes si stanovte oblast, ve které chcete být lidem prospěšní a začněte v dané oblasti ostatním sloužit, poskytněte hodnotu…
Můžete začít tak, jak jste dnes, nemusíte čekat na dokonalou situaci – všechno, co potřebujete, abyste mohli začít, už máte – můžete začít dnes a zlepšovat se postupně, cestou…
Začněte sloužit, dostaňte sami sebe do pozice, kdy budete pro ostatní více hodnotní a méně postradatelní…
 
Doufám, že je to nápomocné…
Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti.
Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes google plus či facebook nebo navštivte mé osobní stránky
 
Přeji hezký den
PS: Pokud byste se chtěli o tématu služby a prosperity dozvědět více, pak klikněte na tuto stránku a stáhněte si nový český ebook s názvem Magická slova Mistrů života…
 

Další doporučené informace ke čtení na téma Služba a Pomoc druhým…