Mentor - Kdo To Je A Jak S Jeho Pomocí Vytvořit život Bez Hranic...

Mentor – Kdo to je a jak s jeho pomocí vytvořit život bez hranic…

V dnešním článku si budeme povídat o tom, kdo je to mentor, proč by člověk, který se chce v životě posunout kupředu, měl využít mentoringu…

Kladli jste si někdy některou z následujících otázek?

 • Kdo je mentor?
 • Proč byste jednoho měli také mít?
 • Co to do Vašeho života přinese?

Pokud ANO, skvěle.
V tomto článku se do výše uvedených otázek ponoříme hlouběji…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

mentor, mentoring, mentee

Kdo je tedy vlastně mentor?

 • Mentor je praktik s vlastní zkušeností v některé oblasti života, podnikání či v určité pracovní pozici….
 • Je to poradce, učitel, rádce, mistr s částečně osobním přístupem k žákům.
 • Jde o zkušenější osobu, která někoho vede v určité oblasti.
 • Učí své svěřence názorně, vede vlastním příkladem, dle své nejlepší životní zkušenosti. Ukazuje a sdílí osvědčené postupy.

Mentoři v roli poradců poskytují rady svým chráněncům, které jim pomohou rozvíjet jejich kariéru, vztahy, finance, zdraví, apod.

 

Tento rádce může být přítelem…

A popravdě se z něj velice často postupem času důvěrný přítel stane.

Avšak v prvé fázi společné cesty a vztahu mezi mezi mentorem a člověkem, který se jím nechá vést (mentee, učeň), to tak jednoduše být vůbec nemusí a není to pro tuto chvíli vůbec důležité….

Pamatujte však na to, že by ani budoucí přátelství nemělo být mentoringu na překážku…

Rozdíl mezi přítelem a mentorem je totiž ten, že:

 1. Mentor Vám vždy řekne pravdu, ať už se jedná o cokoliv, navzdory Vašemu společnému přátelství… A to se budete potřebovat naučit zkousnout…
 2. Přítel pro Vás udělá většinou jen to, že s Vámi souhlasí a snaží se, aby nebyl vyvolán konflikt. Otázkou však zůstává, kam Vás tento souhlas posune a zda je tento přístup skutečné přátelství…

Navíc i věci, které se neříkají snadno, se dají říct tak, aby nepoškodily přátelství…

Mentor je člověk, který koriguje Váš směr, pokud je to potřeba.

 • Je to člověk, kterému na vás nesmírně záleží.
 • Je to přítel, který Vám řekne to, co potřebujete nejvíce slyšet.
 • Je to někdo, u koho vždy najdete pomoc, podporu a radu.

Mentor je osobní rádce, který ve Vás věří i tehdy, kdy Vy sami v sebe nevěříte.

Tento blízký rádce je někdo, kdo Vás neustále povzbuzuje a říká Vám, že na to máte, že to dokážete.

Je to člověk, který je schopen vidět a věřit ve Váš potenciál, ve Váš úspěch, ve Váš život bez hranic i když Vy sami jej ještě nevnímáte nebo nevidíte.

Ti, kteří Vás od něčeho stále zrazují, říkají, že nemůžete, tak to jsou ti špatní – neberte je za své mentory!

 

Mentor je také člověk, který rozdává naději těm, kteří ji hledají…

Mentor je někdo, za kým přijdete, ale od koho odletíte, protože získáte křídla naděje.

 • Získáte však křídla naděje pouze tehdy, pokud víte kam směřujete.
 • Jen tak získáte hodnotné rady, které Vám usnadní dostat se do vytouženého cíle..

 

Mnoho lidí však dělá tu chybu, že od svého mentora očekávají, že jim řekne, co mají udělat.

Jdou za ním a očekávají, že jim určí jejich cíle, že jim pomůže, navzdory tomu, že oni sami nevědí, co vlastně chtějí. Ale od toho tu mentor není.

Pokud jej takto neefektivně využíváte, pak je mi Vás líto.

Za mentorem potřebujete jít tehdy, kdy už víte, čeho chcete dosáhnout a jen potřebujete konzultovat cestu, kterou jste si vybrali či poradit, jak nejlépe po ní jít.

Mentor Vám řekne svůj pohled založený na jeho vlastní osobní zkušenosti.

Nicméně je na Vás, zda tento pohled zakceptujete a budete se jeho radami a doporučeními řídit.

Samozřejmě nemusíte. Je to jen na Vás…

 

Mentor také neslouží k tomu, aby poslouchal Vaše fňukání.

 • Je tu od toho, aby Vám pomohl převzít odpovědnost nad věcmi, nad kterými se je z jakéhokoliv důvodu bráníte převzít, a udržel Vás na té správné stopě přiměřený čas.
 • Je tu od toho, aby poukázal na věci, které potřebujete změnit, odstranit nebo zlepšit.
 • Pomáhá Vám udržet zaměření na změny a aplikovat je.

Nečekejte od něj však, že Vám bude dělat objekt, ke kterému budete chodit fňukat a stěžovat si…

 

Možná jste také slyšeli pojmy Mentee a Mentoring…

 • Pojem mentee označuje studenta mentora, člověka, který následuje rady svého mentora po určitý delší čas. Také se někdy nazývá chráněncem. Mentor vede své mentee.
 • Termín “mentoring” označuje podpůrný vztah, který se vyznačuje konstruktivní podporou, povzbuzením k úsilí a pozitivním posilováním pro dosažení cílů. Mentoring nebo také mentorství je proces pro neformální předávání znalostí, zkušeností, sociálního kapitálu (= kontakty), a psychosociální podpory. Poradenství zahrnuje neformální rozhovory – obvykle tváří v tvář a v průběhu určité delšího časového úseku, mezi rádcem a chráněncem.

 

Co do Vašeho života mentor může přinést?

 • Proč byste Mentora měli mít a co to do Vašeho života může přinést?

Jednoduše na své životní cestě získáte vedení a rady, které Vám pomohou dostat se rychleji tam, kam se chcete dostat…

Z vlastní zkušenosti ti lidé, které vedu v oblastech jako je osobní rozvoj, internetový marketing a network marketing a setkáváme se na pravidelné bázi co 14 dní až co 4 týdny dosahují výsledku mnohem rychleji, než se to kdy dařilo mi samotnému…

Při mentoringu totiž odpadá nutnost postupovat metodou pokus omyl nebo se spoléhat pouze na to, co se postupně naučíte díky studiu dané oblasti – to totiž vezme nějaký čas, než nastudujete vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli uspět…

Neznamená to však na druhou stranu, že by Vás mentor zbavoval nutnosti studia, čtení knih, poslouchání vzdělávací audio nahrávek, webinářů či ježdění na semináře…

A už vůbec to neznamená, že by Vás to zbavovalo nutnosti MYSLET!

Myšlení je vyžadováno – vždy a za všech okolností, protože Mentor by neměl mít zájem učinit Vás na něm/ní závislým, ale měl/a by Vám naopak pomoci osamostatnit se a být schopni stát na vlastních nohou…

Jak poznáte dobrého mentora?

Jednoduše podle toho, jaké má zkušenosti, které v oblasti, které chcete uspět,  nasbíral on sám a jakých výsledků dosáhl

Dále pak také podle toho, od jakých lidí se učil nebo učí a nechal se vést on sám.

Lidé využívají mentora a jeho vedení v mnoha různých oblastech a to dokonce včetně takových známých osobností jako například:

 • Autoři – Howard Phillips Lovecraft mentoroval Robert Alberta Blocha
 • Podnikatelé – Sir Frederick Alfred Laker mentoroval Richarda Bransona
 • Politici – Aristoteles byl učitelem Alexandra Velikého
 • Herci – Laurence Olivier mentoroval Anthonyho Hopkinse; Martin Landau trénoval Jacka Nicholsona; Mel Gibson mentoroval Heath Ledgera
 • Hudebníci – Johann Christian Bach mentoroval Wolfganga Amadeuse Mozarta, Dr. Dre mentoroval Eminema
 • Sportovci – Eddy Merckx (pětinásobný vítěz Tour de France) trénoval Lance Armstronga (sedminásobný vítěz Tour de France). Bobby Charlton mentoroval Davida Beckhama
(zdroj: wikipedia.cz)

Co pro Vás udělá mentor a kde můžete svého vlastního mentora najít Vy osobně?

Zažili jste někdy situaci, kdy jste se ocitli na rozcestí? Možná důležitá životní křižovatka a sami sobě jste si v duchu říkali, že byste rádi znali názor někoho kvalifikovaného, kdo je z oboru, kdo se v dané situaci orientuje a může dát nejlepší možnou radu?

Radu, která se zakládá jednak na vhledu do dané situace, a jednak na dříve prodělané osobní zkušenosti?

Pravděpodobně ano. Každý z nás si jistě někdy přál mít podobného člověka v zádech – poradce, který vám svými pohledy a zkušenostmi odhalí možné důsledky vašich rozhodnutí, které možná z momentálního úhlu pohledu nebo skrze optiku svých dosavadních zkušeností nejste schopni vidět.

Člověka, který vám umožní podívat se na věci z jiného úhlu pohledu, dá vám doporučení, předá zkušenosti, díky kterým se něco naučíte, nasměřuje vás lepším směrem, upozorňuje na nedostatky a ušetří nějaké “odřené kolena”.

A to je přesně to, co pro vás může udělat váš osobní mentor, pokud si dáte tu práci a najdete si ho. Nebo mu umožníte do vašeho života vstoupit, když se vám sám ukáže nablízku.

Mentor je totiž člověk, který má osobní zkušenosti a zároveň výsledky, kterých chcete dosahovat v oblasti, kterou jste si zvolili.

Není to jen člověk, který radí. Je to člověk, který něco zažil, něco dokázal a jeho rady se opírají o jasné, nezpochybnitelné důkazy. Mentor také jen tak nemluví, nebo jen neradí, ale jedná a ukazuje na konkrétních příkladech – nejlépe svých vlastních.

V tom se například mentoring liší od koučinku – protože kouč vás vede prostřednictvím otázek k podstatě věci, hledáte “jádro pudla” – na většinu otázek si však odpovídáte sami.

Kdežto mentor, ten vás vede jak otázkami, tak dává příklady, doporučení, předává osobní zkušenost. Kouč nutně nepotřebuje působit v oblasti, do které se pouštíte, mentor by měl, nebo by s ní měl mít alespoň určitou zkušenost, aby vám mohl předat to, co funguje a co nefunguje.

Mentor to je člověk, kterému není lhostejný váš osud. Je to člověk, který je nějakým způsobem osobně zainteresován na tom, že se vám povede dobře. Může být přítelem, a dříve či později se z něj pravděpodobně velmi důvěrný přítel stane, ale toto přátelství by nikdy nemělo být na obtíž vyřčení pravdy, kterou nejvíce potřebujete slyšet, abyste se pohnuli ze stávající místa a postoupili kupředu.

Avšak pozor, nenechte se mýlit – mentor tady není od toho, aby za vás přebíral vaši vlastní osobní odpovědnost za váš život. Nikoliv.

Mentor je tu od toho, aby vám poskytl osobní vedení, aby vám poskytl moudrost, kterou měl možnost za svůj život nastřádat a prožít a umožnil vám její zprostředkování bez toho, abyste si tuto moudrost získali prostřednictvím vlastních chyb, ran a odřenin, které rozdávají různé životní situace.

To z vás nesnímá potřebu pracovat, či cokoliv jiného.

Skutečný a konečný výsledek závisí na vašem vlastním závazku danou věc dotáhnout do konce a na vaši vlastní aktivitě.

Mentor slouží pouze jako kompas, který vám ukazuje směr a pomáhá vám najít nejlepší možnou cestu s ohledem na vaší situaci, doprovázenou osobním doporučením, co by bylo dobré udělat.

Mentor vám pomáhá najít odpovědi na otázky, pomůže vám odhalit slepá místa na mapě, kterou se řídíte a koriguje váš směr, pokud je to potřeba.

Mentor je člověk, kdo ve vás věří i tehdy, kdy vy sami v sebe nevěříte. Tento blízký rádce je někdo, kdo vás neustále povzbuzuje a říká vám, že na to máte, že to dokážete. Je to člověk, který je schopen vidět a věřit vašemu úspěchu i když vy sami jej ještě nevnímáte nebo nevidíte.

Ti, kteří vás od něčeho stále zrazují, říkají, že nemůžete, tak to jsou ti špatní – neberte je za své mentory!

Mentor je také člověk, který rozdává naději těm, kteří ji hledají. Rádce je někdo, za kým přijdeš, ale od koho letíš, protože si získal křídla naděje.

Mnoho lidí dělá tu chybu, že od svého mentora očekávají, že jim řekne, co mají dělat. Jdou za ním a očekávají, že jim určí jejich cíle, že jim pomůže, navzdory tomu, že oni sami nevědí, co vlastně chtějí. Ale od toho tu mentor není. Pokud jej takto neefektivně využíváte, pak je mi vás líto.

Za mentorem potřebujete jít tehdy, kdy už víte, čeho chcete dosáhnout a jen potřebujete konzultovat cestu, kterou jste si vybrali. A mentor vám řekne svůj pohled založený na jeho vlastní osobní zkušenosti. Nicméně je na vás, zda tento pohled zakceptujete a budete se jeho radami a doporučeními řídit. Samozřejmě nemusíte. Je to jen na vás.

Mentor také neslouží k tomu, aby poslouchal vaše fňukání. Je tu od toho, aby vám pomohl převzít odpovědnost nad věcmi, nad kterými se ji z jakéhokoliv důvodu bráníte převzít, a udržel vás na té správné stopě. Je tu od toho, aby poukázal na věci, které potřebujete změnit, odstranit nebo zlepšit. Pomáhá vám udržet zaměření na změny a aplikovat je.

„Jak poznáte dobrého mentora?” Jednoduše podle toho, jaké má on sám výsledky v oblasti, do které se chcete pustit a chcete, aby vám dělal průvodce. Jaké zkušenosti v této oblasti získal. Pak také podle toho, od jakých lidí se učil nebo učí a nechal se vést on sám.

A to je právě to, co vám může zprostředkovat komunita života bez hranic.

Máte možnost zde najít svého mentora.

A dříve než jej do svého života přijmete, můžete jej poznávat díky obsahu. Vždy máte možnost položit si otázku – “Jak hodnotné a přínosné pro mě osobně jsou články, videa nebo audio, které v komunitě života bez hranic sdílí tento Průvodce? Má mi co přinést? Pomáhá mi to posunout se? Má smysl se na něj napojit více?”.

Máte tak možnost “NEKOUPIT ZAJÍCE V PYTLI”. Takže se rozhodně neváhejte zapojit.

 

Mentor: Co říct více?

 • Mentor není pouhým motivátorem nebo roztleskávačem…
 • Není tu od toho, aby Vás jen motivoval, povzbuzoval Vás nebo Vám fandil. Může to dělat, ale je více než to.
 • Je Vaším koučem – jeho úkolem není říkat Vám, co děláte dobře, ale mnohem důležitější je, aby Vám poukazovat na to, a říkat Vám to, co děláte špatně a co byste měli zlepšit. Měl by Vám radit, co a jak dělat lépe.
 • Mentor nemusí být Vaším nejlepším přítelem – Váš mentor se může Vaším nejlepším přítelem stát, ale neočekávejte to hned a není to ani důležité.
 • Je mnohem pravděpodobnější, že Vašim současným kamarádům je pohodlně ve Vaší současné prostřednosti, kdežto Vašemu mentorovi je pohodlně ve Vaší skvělé budoucnosti.
 • Mentor Vás bude povzbuzovat, abyste vykročili za svou zónu pohodlí, bude po Vás žádat, abyste udělali něco nepohodlného, možná po Vás bude žádat i nějak oběti – nikoliv na životech, oběti, na věcech, kterých se držíte, možná na nich dokonce lpíte, ale nejsou Vám k užitku – například televize, určitý druh lidí, prostředí, staré zážitky, přesvědčení, apod.

 

Držte se jej, ať se děje, co se děje.

Jste-li ve fázi, kdy byste ve svém životě uvítali mentora, pak klikněte na tento odkaz a vykročme na společnou cestu…

mentor1 mentor mentee, mentor, mentoring, mentorship, projekt Mentor - Kdo to je a jak s jeho pomocí vytvořit život bez hranic...

Nevíte jak začít se svým projektem? Mentor Vám pomůže…

Článek pojednává o vhodnosti najít si svého osobního mentora, stejně jako vysvětluje, kdo to mentor je, jak Vám pomůže a na co si při jeho výběru dát pozor…

Možná jste to už také zažili…

Cítíte v sobě touhu vytvořit něco, co Vám dává smysl a naplňuje Vás potěšením z toho, že by to spatřilo světlo světa…
Možná se jedná o:

Existují dvě skupiny lidí…

 1. Ti, kteří jdou prostě do akce a začnou pracovat na svém nápadu, snu či vizi,
 2. druzí naopak odkládají a odkládají a odkládají a často se nikdy nedostanou k tomu, aby svou představu zrealizovali…

Ať už osobně patříte do jakékoliv skupiny, tak vězte, že se mnoho ve Vašem životě usnadní, pakliže si najdete svého mentora…
Je skvělé, dělat si věci po svém.
Osobně je to jedna z věcí, která mně na podnikání rovněž přitahuje. Mám rád, když si mohu dělat věci po svém a mohu rozhodovat.
Stranou mé potřeby dělat si věci po svém, už jsem dávno pochopil, že nejsem natolik chytrý, abych si mohl dovolit kráčet životem a budovat své podnikání, aniž bych využil síly, kterou představuje mentor.

Kdo je mentor?

Mentor je jednoduše člověk, který je zkušenější než Vy osobně v oblasti, ve které se chcete etablovat, ve které chcete uspět.

Mentor je praktik – mentor by měl být člověk, který udělal to, co se chystáte udělat Vy osobně a který Vás může navigovat dávat Vám rady na základě svých vlastních zkušeností, pochopení moudrosti.

Mentor je popředu skrze své znalosti, dovednosti a zkušenosti oproti Vám osobně.
To neříká nic špatného o Vás. Pokud svého mentora máte, nebo jej minimálně hledáte ukazuje více na to, že Vy osobně jste velmi moudří, naučitelní a pokorní…
Což jsou skvělé předpoklady pro to, abyste mohli dosáhnout úspěchu.

Mentor – Proč by jej měl mít každý?

Na videu se s Vámi dělím o to, že mentor Vám usnadní cestu.

Bude to však chtít onu pokoru poslechnout a podřídit se radě, kterou dostáváte, protože žádný mentor není ochoten opakovat donekonečna svému svěřenci něco, co je důležité, bez viditelné známky uplatnění rady ze strany svěřence…

Jak si svého mentora najít?

V dnešní době internetu je jednodušší najít svého mentora, než tomu bylo kdy dříve…
Sedněte si ke google.com, k youtube.com nebo prostě na facebook.com a začněte zadávat typické výrazy (klíčové slova), které souvisí s předmětem Vašeho zájmu v oblasti, na kterou se chcete soustředit…

 • Vyberte si několik lidí, které z dané oblasti začnete následovat – nedoporučuji více než 5 lidí
 • Zapište se do jejich newsletterů a sledujte, co a jak dělají…
 • Nakonec si vyspecifikujte 1-2, kteří s Vámi skutečně souzní a líbí se Vám způsob, jak přemýšlí…
 • Natáhněte se k nim a napište jim krátký email, možná jim něco pochvalte, možná se jich na něco zeptejte, přidejte si je na facebooku – začněte si s nimi tvořit vztah
 • Po čase je požádejte o setkání na skype a to, zda by Vám mohli být mentorem…

Držte si své zaměření…

Nesnažte se odebírat od všech všechno. Nebudete dělat nic jiného než jen otvírat a číst emaily.
Vy však více než číst, potřebujete uplatňovat rady, které získáváte.
Akcí a aplikací rad se začne měnit Váš život, Vaše podnikání, Vaše projekty a začnete realizovat své sny.
Nikdy tedy nezapmeňte na to, jaká je Vaše Vize, jaké je Vaše poslání a čeho vlastně chcete dosáhnout.
Nechcete být pouze konzumentem, chcete jít kupředu.

Přeji Vám vše dobré a těším se na naše osobní setkání…
.

4 Comments