Hodnoty jsou důležité… Proč? 

Prostě proto, že Dlouhodobý Úspěch & Život bez Hranic,
lze Postavit Jen na Respektu k Trvalým a Nadčasovým Hodnotám…

 

Když budete znát naše hodnoty, porozumíte lépe tomu, co děláme, proč to děláme a čeho společnými silami můžeme dosáhnout…

 

hodnoty

Další užitečné odkazy, které by Vás mohly zajímat:

O nás | Naše Poslání | Osobní Rozvoj | Reference | Spolupracujme | Mistrovství Života | Váš Život bez Hranic

.

Přečtěte si naše motto...

 

Ponořme se spolu do hodnot, které jsou pro nás důležité a možná zjistíme, že jsou důležité
i pro Vás a že tak máme společný základ pro dlouhodobou spolupráci, při které můžeme dosáhnout hvězd…

 

Věříme v následující Hodnoty, se kterými Rezonujeme
a které nám dávají Hluboký Smysl…

 

Ať už se společně potkáme při osobním koučinku, mentoringu či budeme spolupracovat, můžete očekávat, že se následující hodnoty budou prolínat naší vzájemnou komunikací a interakcí.

 

1 Hodnoty: ČESTNOST & SLUŠNOST

Součástí jakéhokoliv hodnotného úspěchu je čestnost a slušnost při jednání, komunikaci a spolupráci se zákazníky, obchodními partnery, spolupracovníky a kolegy.

Držíme se přesvědčení, že se vždy vyplácí jednat čestně a řídit se tím, co je etické a správné.

Při každé spolupráci se ptáme na tyto 2 otázky:

„Je to čestné vůči všem, kterých se to týká?” &
„Jednáme ve smyslu fair play?”

Věříme tomu, že každý člověk je hoden respektu a zaslouží si slušné zacházení a příležitost uspět a to v plném rozsahu jeho či jejího potenciálu.

2 Hodnoty: PRAVDA & POCTIVOST

Říká se, že s pravdou a poctivostí nejdál dojdeš.

Ale dbát na pravdomluvnost a morálku není vždy snadné, když se místo toho nabízí přikrášlit si pravdu nebo nejednat zcela poctivě.

Existují dvě cesty, jedna snadná a druhá správná…

Věřte, že když svými slovy, pravidly, hodnotami i chováním, ukážete, jak jste zásadoví, tak neskutečně vzroste Váš osobní kredit a důvěra ve Vaši osobu a od té chvíle půjde vše jednodušeji a lehčeji.,

 

INTEGRITA

 

3 Hodnoty: SVOBODA & ODPOVĚDNOST

Svoboda a odpovědnost, jednoho bez druhého nelze dosáhnout, jdou ruku v ruce.

Nejde však jen o svobodu projevu, názoru či pohybu.

Především jde o svobodu rozhodnout se, jak bude vypadat náš život bez ohledu na to, co si myslí ostatní a za předpokladu, že ostatní neomezujeme.

Chceme-li získat svobodu, musíme převzít a unést odpovědnost za sebe, své chování, svůj život.

Tíha odpovědnosti a její překonání nakonec vede k nekonečné svobodě – životu bez hranic.

Převzetí osobní odpovědnosti zaručí, že se věci/projekty a sny uskuteční – znamená to tedy přestat mluvit a začít jednat.

Udělat první krok. Nečekat, až se něco stane, nebo někdo jiný začne být aktivní.

Dát věci do pohybu.

 

Tím, že navíc pomáháme dalším lidem, aby převzali svou vlastní odpovědnost a pomohli si sami, máme další možnosti pro akceleraci individuálního, ale i sdíleného úspěchu.

 

VOLNÝ TRH

 

4 SILNÁ PARTNERSTVÍ

Vždy se snažíme dělat to, co je nejlepší pro všechny naše partnery v dlouhodobém horizontu takovým způsobem, který zvyšuje naší důvěryhodnost, stejně jako ochotu nadále spolupracovat…

Uvědomujeme si, že na vrchol se člověk nedostane sám. Úspěch není hra samotářů, ale naopak týmů.

Jeden z pilířů, na kterém si dáváme záležet, je budování oboustranně prospěšných a pevných vztahů, založených na vzájemné úctě, toleranci, důvěře a porozumění.

Klíčová otázka tedy zní…

„Podpoří cokoliv, z toho co dělám, vzájemné přátelství a důvěru?” a „Je to prospěšné pro všechny zúčastněné?”

 

SPOLEHLIVOST

PROAKTIVITA

.

5 Hodnoty: TVOŘIVOST & INOVACE

V neustále se měnícím prostředí podnikání a internetu je tvořivost a inovace nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti.

Jak se však připravit na něco, co nedokážete dopředu vidět ani vědět?

Nejlepší přípravou na budoucí změny je být tím, kdo budoucnost vytváří.

Stanovení si vlastních standardů a směru, kterým se chceme ubírat – to je způsob vytváření budoucnosti a je to i způsob, jak se dlouhodobě udržet v čele.

Za Zivotbezhranic.cz stojí lidé, kteří jsou budovatelé, stavitelé, vizionáři a povzbuzovatelé.

Očekáváme změny, reagujeme na ně rychle, přijímáme opatření tak, aby byla práce dokončena.

Povzbuzujeme kreativitu a inovaci.

6 DOBRÉ vs. SKVĚLÉ

Každá práce, která stojí za to, aby byla udělána, stojí rovněž za to, aby byla udělána dobře.

Ale co znamená udělat něco dobře? Stačí to?

Nebo jde o to překonávat vlastní mety, omezení a hranice?

Je mnoho dobrých věcí kolem nás, ale jen málo výjimečných.

Kam míříte? Na kupku hnoje nebo na měsíc?

Ať už děláme cokoliv, usilujeme o dokonalost, ale nenecháváme se zbrzdit naši vlastní nedokonalostí…

Máme zaměření na neustálé zlepšování, osobní rozvoj a dosažení osobních a týmových cílů.

Na druhou stranu neodkládáme věci pro falešnou snahu o dokonalost, v případech, že dobré, je dostatečně dobré, tak jak to dělá mnoho lidí…

 

7 Hodnoty: OTEVŘENOST & DŮVĚRA

Otevřená, přátelská, věcná, jasná a včasná komunikace o všech důležitých dějích a situacích vytváří základnu pro spolupráci opírající se o vzájemnou důvěru.

Otevřená komunikace směrem ke společnému cíli otevírá nekonečné obzory.

Krátkozraké zatajování informací je slepá ulice, nebo cesta do pekla.

Uvědomujeme si, že důvěra, je základem pro všechno, co děláme, stejně jako pro dosažení úspěchu.

Přečtěte si, co říkají ostatní

8 VRACET POŽEHNÁNÍ

V našem životě je v poslední době více požehnání, než tomu bylo kdy dříve…

A protože nevěříme tomu, že bychom tento cyklus měli přerušit, “posíláme to dále” – energie musí stále proudit…

Věříme na princip “dej a bude ti dáno” a tak spolupracujeme s několika charitativními organizacemi, kterým na pravidelné bázi přispíváme.

Pokud s Vámi rezonují jejich poslání a víze, tak se klidně přidejte:

 

 

 

 

 

Rezonují s Vámi některé ze sdílených hodnot? Jestliže ANO, tak prozkoumejte zevrubně celý web, protože je pravděpodobné, že společně můžeme vytvořit něco skvělého…

 

Určitě s námi zůstaňte ve spojení…

 

 

 

Hodnoty, které v Životě bez Hranic ctíme a prolínají se vším, co děláme… 9 prosince, 2016