Subscribe

[Zivotbezhranic.cz] Poslání a Vize Život bez Hranic…

.

 

Poslání & Vize
Zivotbezhranic.cz

Poslání (nebo-li mise) je vyjádření smyslu & účelu existence našeho Podnikání a webu Zivotbezhranic.cz

.

Bez poslání není cíle. Naše poslání nám krystalicky čistě určuje dlouhodobý cíl, o jehož dosažení každý den usilujeme tak, abychom dosáhli cíle nejvyššího – naší vize…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Jsme Život bez Hranic… Vítejte.

.

Ať už děláme cokoliv, VŽDY Usilujeme o Překročení Prostřednosti, Průměrnosti & Status Quo…

Věříme v Schopnost Jedince dosáhnout Osobní Mistrovství a Vytvořit Plnohodnotný Život bez Hranic a omezení

Mistrovství a Život bez Hranic Uskutečňujeme skrze Osobní Rozvoj – poskytujeme Praktické, Ověřené a na Principech stojící Vzdělávání, Nástroje & Osobní vedení, které vedou k Osobní Transformaci Jedince.

Jednoduše Vám pomůžeme Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život jaký Skutečně Chcete Žít – Plnohodnotný Život bez Hranic…

.

 

Poslání Našeho Podnikání…

.

Pomůžeme Vám Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život jaký Skutečně Chcete Žít – Plnohodnotný Život bez Hranic…

 

Čtěte o Poslání detailněji

Vize, kterou Chceme Naplnit…

.

Naše Vize je Pomoci Nejméně 20-ti Rodinám či Jednotlivcům k jejich Osobní Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

 

Čtěte o Vizi detailněji…

 

.

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Naše Poslání (nebo-li Mise) Detailněji…

.

Naše Poslání ukazuje na Účel Bytí a Existence našeho podnikání Zivotbezhranic.cz, stejně jako se od něj odvíjí naše Vize a Dílčí Cíle

.

Poslání našeho Podnikání stejně jako Životní Mise Zakladatelů, je Pomoci Lidem Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život, jaký Skutečně Chtějí – Život bez Hranic…

 

Naši Misi a Poslání naplňujeme skrze:

Znalostní Bázi & Sdílení Informací, Koučink & Mentoring a podnikání v oboru Network Marketing

.

Ač se s Vámi o své nejlepší znalosti a zkušenosti dělíme skrze:

.

.

Avšak tím Pravým a Skutečným Produktem, který lidem přinášíme, je…

.

.

Život bez hranic…

Překročit Prostřednost, Průměrnost & Status Quo a Žít Život bez Omezení, Hranic a Strachů – podle svých Termínů & Pravidel…

.

To nejcennější nejsou všechny ty informace, které na webu najdete…

Stejně tak samotné informace nejsou tím, co přinese ten největší rozdíl do Vašich životů…

.

Je to něco jiného a mnohem cennějšího…

Jde o skutečnou a trvalou proměnu sama sebe, kterou zažijete, jakmile nad rámec poskytovaných informací využijete Osobního Vedení: Konzultace & Koučink a nebo Mentoring

A to vše zabalené v té nejvyšší a nejužší formě spolupráce: Network Marketing

.

Dlouhodobé Partnerství skrze Network Marketing Spolupráci, vnímáme s vyšší přidanou hodnotu, protože Vám Osobně Pomůžeme Růst, Zlepšovat se, Naplnit Vaše Sny či Vizi, Dosáhnout Ůspěchu za Hranice Vašich Nejdivočejších Snů…

.

Pomůžeme Vám Kompletně Vlastnit svůj Život &
Žít Váš Vlastní Život bez Hranic…

Místo toho, abyste jen měli informace a museli se jimi probírat, uspořádávat je a přemýšlet nad tím, které právě v tuto chvíli použít pro Vaší konkrétní situaci…

.

Co všechno to jinými slovy vlastně znamená? Prostě jen to, že Vám osobně, ruku v ruce a bok po boku pomůžeme získat…

.

1 Více peněz – nejdříve Extra příjem v podobě pár tisícikorun, postupně však trvalý zdroj pasivního (opakujícího se) příjmu, který Vám umožní nekompromisní svobodu voleb a možností…

2 Více svobody – jakmile společně vybudujeme Váš pasivní (opakující se) příjem, získáte mnohem více času, stejně možnost rozhodovat se podle svých vlastních pravidel a nejniternějších tužeb a přání…

3 Více klidu, radosti & štěstí – jestliže má člověk vytvořen trvalý zdroj pasivního (opakujícího se) příjmu, má svou svobodu a možnost žít život podle svých vlastních pravidel, tužeb a přání, naplní to každého člověka bezbřehým klidem, vnitřní radostí a štěstím…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Naše Vize 2020 (a dále) – Detailněji…

Vize je Hodnotný Ideál, ke kterému směřujeme. Vize je Představa Budoucího Žádoucího a Ideálního Cílového Stavu…

.

Naší Vizí je Pomoci 20-ti Rodinám či Jednotlivcům k jejich Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

 

Což jinými slovy znamená…
Pomoci těmto 20-ti dobrovolníkům, kteří pro svou Svobodu & Finanční Nezávislost hoří vášní, ZÍSKAT MINIMÁLNÍ PASIVNÍ PŘÍJEM na „vedlejšák“ OKOLO 65 000 Kč měsíčně EXTRA k jejich současnému příjmu a pomoci jim k lepšímu životního stylu…

.

Naše Vize představuje cíl, který se promítá ve všem, co děláme…

.

Veškerá kreativní tvorba v podobě článků, ebooků, email programů, videí, webinářů a audio knih, ale i jiných vzdělávacích či projektových aktivit či tvorba nástrojů pro Vaší podporu, je a bude podřízena jedinému cíli: 

.

Poskytnout Vám silnou a neochvějnou podporu pro dosažení či rozšíření Vašeho vlastního “Života bez hranic”…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Proč chceme této Vize dosáhnout?

Ten skutečný důvod “PROČ by Vize mělo být dosaženo”, je mnohem důležitější než vědět “co je samotnou Vizí” a “jak ji naplnit”…

.

Důvody a Ideje hrající ve prospěch dosažení Vize…

.

1 Protože máme vášeň pro svobodua věříme, že jakmile těmto 20 rodinám či jednotlivcům pomohu k pasivnímu příjmu, finanční nezávislosti a životu bez hranic, budou mít více možností voleb a svobody ve svém životě, stejně jako budou mít láskyplnější vztahy, pevnější zdraví, více štěstí a radosti…

.

2 Protože máme vášeň pro osobní rozvoja věříme, že aby člověk mohl vybudovat pasivní příjem, finanční svobodu a život bez hranic, budou muset projít určitým osobním rozvojem – pozitivní proměnou sama sebe, což se rovněž pozitivně odrazí na prostředí, ve kterém žije, komunitě, které je součástí, jeho vlastní rodině a výchově dětí – jinými slovy zlepší svůj svět a tím i malinko zlepší svět jako celek…

.

3 Protože milujeme přírodu – a věříme, že pasivní příjem stejně jako finanční nezávislost lze vytvořit na základě SOULADU s přírodou – poskytováním a užíváním ekologicky šetrných produktů a služeb. Lze tak dosáhnout obojího – dosáhnout pasivního příjmu a s tím finanční nezávislosti, stejně jako pomoci přírodě…

.

Protože máme vášeň pro cestovánía věříme, že finanční nezávislost a svoboda lidem umožní cestovat více a bez omezení, poznat exotické krajiny, odlišné kultury a jejich zvyky a ochutnat neobvyklé pokrmy – vytvořit si nové přátele, získat nadhled a větší moudrost a být méně xenofobní

.

Věříme, že osobní rozvoj, finanční nezávislost, svoboda a cestování lidem umožní být ohleduplnější k přírodě, být přínosem pro další lidi a více si pomáhat, přijít s novými vynálezy, přestat vykořisťovat přírodní zdroje, které máme a zachovat krásu současného světa pro budoucí generace…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Idealistický Důvod PROČ by Vize měla být Naplněna: Vaše Rodina & Náš Společný Stát…

.

Rodina je základem státu a společnosti…

Rodina je tou nejmenší společenskou buňkou, jež je schopna samostatně zajistit mnoho věcí, které dnes mnohdy neefektivně zajišťují obsáhlejší společenské celky – obec, kraj či stát…

.

Silná a funkční rodina je základem silné společnosti a dobře fungujícího státu…

Silná a funkční rodina je základem pro vychování silných a zodpovědných jedinců a vzorem pro budoucí rodiny…

Stejně tak jako je silný jedinec základním prvkem silné rodiny a silného státu – ekonomicky i z hlediska vyjednávací pozice.

.

Funkční rodina poskytuje zázemí, bezpečný přístav a vliv na základě příkladu:

 • Jednak v rámci vzájemného vztahu partnera & partnerky,
 • podobně při výchově a rozvoji potomků,
 • ale i směrem k dalším lidem v komunitě, se kterými je tato rodina v kontaktu.

.

Jakmile pomůžeme 20-ti rodinám zlepšit jejich životní standard, dojde k uskutečnění pozitivních změn – nejdříve na úrovni samotné rodiny…

.

 • Změní se prostředí a atmosféra v dané rodině,
 • rodina samotná bude mít lepší vztahy mezi sebou,
 • budou šťastnější, silnější a zdravější,
 • pozitivní prostředí a atmosféra umožní, aby z dětí vyrostli schopní lidé…

.

Jen u toho však nezůstane…

.

Schopní lidé se zdravým sebevědomím, osobní odpovědností, pevnými hodnotami a charakterem, budou příčinou pozitivních změn na celospolečenské úrovni…

.

 • Zlepší se všeobecná nálada ve společnosti, bude více šťastnějších lidí.
 • Dojde ke změnám ve školství, zdravotnictví a státní správě.
 • Bude více skvělých produktů a služeb, zlepší se životní standard na celospolečenské úrovni. 
 • Stejně jako budou přebytky pro charity a neziskové organizace.

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Dílčí cíle, kterých Chceme Cestou k Naplnění Naší Vize Dosáhnout a Můžeme na tom Spolupracovat…

.

 • INSPIROVAT 100 000 lidí k zvýšení své osobní víry, k překonání svých strachů a omezení a k prvnímu kroku na cestě ke svým snům…

 

 • POMOCI 10 000 lidem vymanit se z prostřednosti a stát se Inspirativními Lídry a Mistry ve svém oboru…

 

 • NAVÁZAT se 100 lidmi úzkou spolupráci, pomoci jim excelovat a být přínosem pro svou komunitu…

 

 • Pomoci 10-ti lidem být silnými a moudrými lídry s 6-ti místným měsíčním příjmem a DOSÁHNOUT společně pozitivních změn na celospolečenské úrovni…
 • VYTVOŘIT z webu Zivotbezhranic.cz pokladnici podnikatelské moudrosti & osobního rozvoje, stejně jako efektivní pomůcku a nástroj k dosažení osobní svobody a Života bez hranic.

 

 • ZLEPŠIT běžný pohled veřejnosti na podnikání tak, aby tuto výdělečnou činnost vnímali jako zpsůob přinášející mnoha lidem pracovní místa & nové příležitosti, stejně tak jako činnosti, která zlepší životní úroveň samotného podnikatele až teprve tehdy, kdy podnikatel na základě poskytované služby či produktu přinese zvýšenou hodnotu a přínos do života ostatních lidí.
 • POSÍLIT pozitivní vibrace a celkovou pozitivní konverzaci ohledně Network Marketingu…

Obchodního modelu, oboru podnikání & profesi, jež vytváří KOMPLETNÍ a NIČÍM OMEZENOU SVOBODU, kdy jednotlivec bez zkušeností, kontaktů a minimem či dokonce žádným kapitálem, může s trochou odvahy, touhou a odhodláním ve svém srdci dosáhnout a žít své sny, stejně jako být skutečnou pozitivní silou v životech druhých lidí…

A v neposlední řadě dosáhnout nekompromisního života bez hranic…

.

.

.

Mimo jiné to také přinese více pracovních příležitostí pro mnoho lidí z různých oborů, růst ekonomiky a skvělý pocit zúčastněným…

.

 • ZREKONSTRUOVAT chátrající tovární objekty a staré hotely a vrátit jim jejich zašlou slávu nebo dát nové využití…
 • ZVÝŠIT turistickou atraktivnost daného místa a podpořit zaměstnanost v dané lokalitě a celém regionu…
 • ZRENOVOVAT kostely a jiné památky, aby bylo více míst, kde najdeme klidu k rozjímaní a možnost učit se z historie…
 • PODPOŘIT ekologii a návrat zeleně do měst, zvýšit obecnou pohodu a snížit úroveň stresu…
 • POSKYTNOUT povzbuzení, vzdělání, inspiraci a finanční prostředky dětem, které vlastní rodiny nemají…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Jak Dojde k Naplnění naší Vize?

Samotná vize a její naplnění se může zdát jako nadlidský úkol, pakliže se zaměřujeme pouze sami na sebe – na své nedostatky, omezené znalosti, dovednosti a zdroje a na věci, na které nemáme až takový vliv…

.

Aby byla Vize Naplněna v Celé své Šíři, Kráse & Velikosti,
je Zapotřebí těchto 6-ti Pilířů…

.

1. Vyladit Naše Vlastní Myšlení a Postoje…

.

Za projektem webu Zivotbezhranic.cz stojí mnoho různorodých lidí z různých oborů…

Ať se už jedná o kouče, mentory, konzultanty, trenéry, poradce či podnikatele, všichni mají silný osobní závazek k Vašemu Životu bez hranic a proto chceme… 

 • Být ještě více napojení na své osobní mentory a budeme se učit od těch nejlepších na světě.
 • Stát se ještě lepšími studenty a více studovat CD, knihy a jezdit na semináře.
 • Sdílet naše poznámky a poznatky ještě více s ostatními, což jednak zvýší vibrace široké veřejnosti, ale také způsobí větší a lepší porozumění nás samotných a přinese lepší připravenost do role mentorů a lídrů.
 • Více snít, rozjímat, pracovat a meditovat.

2. Oddat se Každodenní Aktivitě…

.

Aktivita a každodenní činnost, to je to, co v konečném důsledku dělá veškerý rozdíl ve výsledcích jednotlivce nebo organizace…

To je to místo, kde se “pneumatika setkává s asfaltem” a kde vzniká největší tření, které je přetvořeno v pohybovou energii jež nás přesune z místa A do místa B… 

 • Velké dveře úspěšně naplněné vize se otáčí na pantech každodenní akce.
 • Tajemství velkého úspěchu je skryto v každodenní rutině – nestačí mít jen Vizi, je potřeba plnit každodenní úkoly a cíle, abychom se posouvali kupředu.
 • Naše každodenní aktivita zahrnuje sled jistých kroků, které jsou sestaveny do denní rutiny a výkonů, které úzkostlivě dodržujeme…

.

.

3. Zvýšit Náš Vlastní Závazek k Osobnímu Zlepšení – Natahovat se k Mistrovství…

Dokonalost není potřeba. Je však nutné o ní každý den alespoň usilovat…

.

 • Staneme se lepšími a více empatickými lidmi, mentory a kouči, se kterým lidé chtějí trávit více svého času.
 • Budeme sami lepšími příklady, vzory a lídry. Staneme se lidmi, kteří jsou více a více hodni následování…
 • Budeme i nadále poskytovat kvalitní, zajímavý a hodnotný obsah z praxe – v podobě článků, pdf ebooků, audiobooků a videí, který bude přínosný a lidé jej budou rádi sdílet a doporučovat.
 • Zvýšíme procento duplikace v naší organizaci tím, že budeme hledat & využívat jednoduché metody, které budou schopni aplikovat i lidé, kteří nikdy nepodnikali nebo nemají žádné zkušenosti s prodejem a zjednoduším tak každému v naší organizaci navyšování osobního příjmu…
 • Budeme intenzivně studovat a zkoušet nové, efektivní a jednoduché metody, přístupy a strategie, abychom pomohli širší škále lidí na různých úrovních znalostí, dovedností a zkušeností využívat svých silných stránek a lidé tak progresivně postupovali ke svým snů a dosahovali trvalého úspěchu a v konečném důsledku dosáhli své osobní svobody a života bez hranic.
 • Budeme doporučovat nebo poskytovat pouze ty kvalitní produkty, služby nebo systémy, jež jsou prověřeny naší vlastní zkušeností a osobně věříme proklamovaným přínosům, díky čemuž budeme mít pozitivní vliv na zvětšující se počet lidí zahrnující naše zákazníky a obchodní partnery tak, aby mohli den ode dne žít kvalitnější život bez hranic.

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

4. Věrnost Našim Životním Hodnotám…

Naše hodnoty slouží jako kompas pro naše jednání a popisují, jak se chováme v komunikaci a interakci s druhými lidmi a zbytkem světa.

.

Naplnění Vize nutně vyžaduje věrnost etickému kodexu a našim životním hodnotám – žít podle nich a promítat je do všeho, co děláme a vytváříme…

.

Věříme v následující hodnoty, které nám dávají hluboký smysl a se kterými rezonujeme…

Ať už se společně potkáme při koučinku, mentoringu či společně budeme spolupracovat, můžete očekávat, že se následující hodnoty budou prolínat naší vzájemnou komunikací a interakcí.

.

 • ČESTNOST & SLUŠNOST
 • PRAVDA, POCTIVOST & INTEGRITA
 • SVOBODA & ODPOVĚDNOST
 • SILNÁ PARTNERSTVÍ
 • TVOŘIVOST & INOVACE
 • DOBRÉ vs. SKVĚLÉ
 • OTEVŘENOST & DŮVĚRA
 • VRACET POŽEHNÁNÍ

Více o těchto hodnotách si přečtěte zde…

.

5. Zkvalitnit způsob myšlení lidí, se kterými přicházíme do kontaktu & spolupracujeme…

Většina lidí je napojených na nějaký negativní zdroj informací či zpráv…

.

Tento negativní zdroj informací v nich vyvolává strach, staví silnou zeď omezení a potlačuje schopnost jedince přemýšlet zdravým selským rozumem, vytváří pochyby o světě a sobě samých – většina lidí tak celý svůj život prožije v průměrnosti…

Osobní rozvoj člověku na druhou stranu umožní plně rozvinout svůj potenciál, dělat lepší rozhodnutí, poskytovat a vytvářet hodnoty, rozvinout osobní prosperitu, být skutečně štědrým člověkem, stát se Mistrem a žít životem bez hranic a dosáhnout neobyčejných věcí a vizí…

 

Celá obrovská Vize a Dílčí cíle se pak zjednoduší na zcela prostou otázku:

.

Jak můžeme ještě více lidí přivádět k Osobnímu Rozvoji…?

Jak můžeme ještě více lidí napojit na kvalitnější zdroj informací zahrnující audioknihy, knihy, semináře a osobní koučink & mentoring, jež budou pozitivně krmit jejich mysl, rozvíjet je a dávat jim klíče, které je povedou k Životu bez hranic…?

.

Jakmile se nám podaří ještě více lidí napojit na kvalitnější zdroj informací než jsou televizní zprávy, bulvární časopisy a noviny, o vše ostatní bude rázem postaráno…

.

Jakmile využijeme dostatek efektivních způsobů, jak lidi přivádět k osobnímu rozvoji, bude více a více lidí, kteří převezmou osobní odpovědnost za svůj život a budou schopni způsobit pozitivní změny na úrovni sama sebe, své rodiny, své komunity…

Stejně tak bude dostatek lidí, kteří nám pomohou k naplnění celé Vize

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

6. Spolupráce s Vámi – návštěvníky našeho webu…

Nikoliv jednotlivec, ale týmová spolupráce je to, co vyhrává šampionáty – Sami jsme každý z nás omezeni.

Společně dokážeme cokoliv…

.

Na tento web dorazí kolem 30 000 unikátních návštěvníků každý rok…

Popravdě, i Vy jste jedním z nich…

Představte si tu sílu, která se skrývá v 30 000 lidech, kteří dělají jednoduché věci každý den…

.

Co by se stalo, kdyby každý jeden z 30 000 návštěvníků (ano i Vy) začal myslet v kontextu možností a moci?

.

 • Co by se stalo, kdybyste pozitivně ovlivnili byť jen 5 nebo 10 lidí za rok a přivedli je k osobnímu rozvoji?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok přečetli 5 pozitivních knih a ty byste potom darovali nebo půjčili svým 5-ti či 10-ti přátelům?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok jeli na 12 seminářů a pokaždé byste tam sebou někoho nového vzali?

.

Nevíme to přesně…

Věříme však tomu, že postupem času něco velkého, skvělého a pozitivního.

Pojďme to vyzkoušet…

.

Jestliže je Vaše osobní Vize blízká či podobná Vizi naší, spojme své sily a dvě oddělené životní cesty v jednu společnou…

Dohromady bude každý jeden z nás schopen dosáhnout mnohonásobně více – sami jsme omezení a slabí…

.

Hledáte Vy samotni Finanční Nezávislost & Jste ochotni pro ní pracovat?

Jestliže je finanční nezávislost něco, co hledáte a jste ochotni naučit se efektivněji komunikovat a pracovat a nevzdáváte se při prvním neúspěchu, pak si projděte tyto stránky.

Znáte někoho ve svém okolí, kdo chce být Finančně Nezávislý?

Jestliže znáte někoho, kdo touží po kompletní finanční a časové nezávislosti, doporučte mu, aby navštívil náš web a prozkoumal možnosti, které jsou zde prezentovány.

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Naše spolupráce také může nabrat některou z těchto forem…

.

1 Čtěte články a sdílejte je na sociálních sítích nebo skrze email s ostatními – a především ty z nich, které Vás oslovily a které Vám přinášejí tu největší hodnotu do Vašeho života a jste přesvědčeni, že by je měli číst druzí, protože věříte tomu, že i jim pomohou posunout se ve směru Života bez hranic…

.

2  Pište do komentářů hodnotnou zpětnou vazbu, názory, doplnění článků, citace nebo prostě odkazy na další zdroje, které jsou doplněním daného článku… Články získají ještě větší hodnotu pro čtenáře, jestliže budete s ostatními sdílet své vlastní zkušenosti, pohledy a znalosti.

Vítáme tedy, když budete komunikovat a sdílet své myšlenky, názory a pohledy – pouze však v případě, jestliže budete dodržovat zásady slušného chování a nebudete vulgární…

.

3  Žijte podle toho, s čím v článcích rezonujete a hodí se ve smyslu dosažení Vašich hodnotných vizí, ideálů, cílů či snů… 

Nebuďte jen těmi, kteří stále jen konzumují informace, ví všechno, ale sedí v koutě, protože mají strach, že udělají chybu – takových lidí je na dnešním internetu velké množství, ale jejich život se jednoduše nemění.

Zkoušejte, testujte, dělejte více, dělejte chyby – na tom nesejde, hlavně neseďte v koutě a udělejte každý den krok kupředu k Vašemu vysněnému životu – i kdyby měl být sebemenší… 

.

4  Inspirujte ostatní svým osobním příkladem.

Mějte hodnoty, které jsou hodny následování. Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět. Buďte tím, kdo nese pochodeň a rozsvěcuje tmu kolem sebe.

Buďte tím člověkem, který nestojí, ale činí, mění a zlepšuje… 

.

5  Buďte se námi v kontaktu skrze emailové programy, které jsme pro Vás připravili a které pomohou zlepšit mnoho různých věcí ve Vašem životě…

.

Nebo si přečtěte, co na to říkají druzí…

.
.

Staňte se přáteli na sociálních sítích:

.

…...….…..…..

.

.

Vize – Pár slov závěrem…

.

Plně chápeme, že slova či reference, které čtete na internetu mají jen daleko k pocitu, který získáte, když někoho potkáte osobně – tváří v tvář…

.

Doufáme, že tím, že jste prozkoumali:

 • naše dílčí cíle a vizi,
 • hodnoty, kterými se řídím v životě a v podnikání
 • nebo mé reference,

jste získali konkrétnější představu o tom, co to Životbezhranic.cz je a co společně můžeme dosáhnout…

.

Přesto – kontaktujte nás, jestliže máte jakékoliv další dotazy.

Rádi Vás osobně poznáme – ať už osobně nebo přes skype.

.

Přejeme skvělý den

Za Zivotbezhranic.cz

Zakladatel Robert Slovák

Mentor & Kouč

.

.

.

[Zivotbezhranic.cz] Poslání a Vize Život bez Hranic… Prosinec 9, 2016