Poslání & Vize

Zivotbezhranic.cz

Poslání (nebo-li mise) je vyjádření smyslu & účelu existence webu zivotbezhranic.cz

Naše poslání nám dává jasný účel, smysl a krystalicky čistě určuje dlouhodobé zaměření naší činnosti a směr, kterým každý den kráčíme, abychom dosáhli cíle nejvyššího – naší vize…

Naše Poslání...

Pomůžeme Vám Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život jaký Skutečně Chcete Žít – Plnohodnotný Život bez Hranic a Omezení…

 
Čtěte o Poslání detailněji

Vize, kterou naplňujeme...

Naše Vize je Pomoci Nejméně 20-ti Rodinám či Jednotlivcům k jejich Osobní Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

 
Čtěte o Vizi detailněji…

Ať už děláme cokoliv, VŽDY Usilujeme o Překročení Prostřednosti, Průměrnosti & Status Quo…

 

Milujeme osobní rozvoj a věříme v Schopnost Jedince dosáhnout Osobní Mistrovství a Vytvořit Plnohodnotný Život bez Hranic a omezení

 

Pomůžeme Vám toho naplnit skrze Váš Osobní Rozvoj & také skrze naší osobní pomoc a mentoring při rozjetí Vašeho vlastního projektu či podnikání…

 

Poskytujeme Praktické, Ověřené a na Principech stojící Vzdělávání, NástrojeOsobní vedení, které vedou k Osobní Transformaci Jedince.

 

Pomůžeme Vám Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život jaký Skutečně Chcete Žít
– Plnohodnotný Život bez Hranic…

Co o nás říkají ostatní? Několik Referencí...

23. 7. 2017

Webové stránky plné drahokamů pro ty, kteří to s úspěchem myslí doopravdy vážně.

Tak nějak by se jednou větou daly charakterizovat tyto stránky.

Velmi mne těší, že majitelem těchto stránek je můj skvělý přítel a taktéž bývalý kolega Robert Slovák, který mi neustále dokazuje, že vše, co se kdy učil, tak rovněž s velkou dychtivostí převádí krok po kroku do praxe.

Robert je zářným příkladem osobního a podnikatelského růstu a pokud v těchto směrech nepoleví, velké úspěchy na sebe nedají dlouho čekat.

14. 4. 2017

Jsem z Magických slov nadšený…

Je skvělé, že jste do knihy zařadili principy Lásky, Odpuštění a zejména Pokory, protože ve světě byznysu se o nich moc nemluví, ale pokud máme být trvale úspěšní a naplnění nejen v podnikání, ale i v osobním životě, musíme na nich stavět.

A uplatňování principu Akce je zase důležitou připomínkou pro ty, kteří mají pocit, že stačí mít jasnou vizi a záměr,  případně nástěnku vizí pověšenou nad postelí, ale celý den z té postele nevylezou, a potom se diví, že jim Zákon přitažlivosti nějak nefunguje…

30. 3. 2017

Vážení přátelé, už asi tři dny brouzdám na Vašem webu a je neuvěřitelný.

Skvělé tipy a články… Navíc emailový coachingový program.

Mám ve svém okolí také pár lidí, kteří myslí pozitivně, ale je smutné, že je jich strašně málo.

Vaše stránky mají určitě skvělý přínos pro ty, kteří se chtějí ve svém životě zdokonalit a po téhle stránce vzdělávat.

Poslání / Mise Zivotbezhranic.cz Detailněji...

Co je smyslem a účelem naší existence?

Naše Poslání ukazuje na Účel Bytí a Existence našeho podnikání zivotbezhranic.cz,
stejně jako se od něj odvíjí naše Vize a Dílčí Cíle

Naším Posláním je Pomoci Vám Vydělávat Více Peněz, Získat Svobodu a Žít Život, jaký Skutečně Chcete – Život bez Hranic…

 

Naši Misi a Poslání naplňujeme skrze:

 

Znalostní Bázi & Sdílení Zkušeností, Koučink & Mentoring.

Ač se s Vámi o své nejlepší znalosti a zkušenosti dělíme skrze:

Faktem je, že tím jediným a skutečným produktem, který lidem
na zivotbezhranic.cz přinášíme, je…

Život bez jakýchkoliv omezení a hranic...

Možnost Překročit Prostřednost, Průměrnost & Status Quo

a Žít Život podle svých Pravidel, Termínů & Přání...

To nejcennější nejsou všechny ty informace, které na webu najdete (a že jich je)...

Stejně tak samotné informace nejsou tím, co přinese ten největší rozdíl do Vašich životů…

Je to něco jiného a mnohem cennějšího…

Jde o skutečnou a trvalou proměnu sama sebe, kterou zažijete, jakmile poskytované informace začnete ve svém životě uplatňovat, praktikovat a zkoušet…

Protože jen tak zjistíte, zda jsou pro Vás a Vaší konkrétní situaci rovněž využitelné…

Pokud však už nechcete zkoušet a ztrácet drahocenný čas a chcete směřovat rovnou k cíli pak využijete Osobního Vedení: Konzultace & Koučink a nebo Mentoring

To vše zabalené v té nejvyšší a nejužší formě spolupráce:

Pomůžeme Vám rozjet něco svého a posunout se tak v životě kupředu.

Dlouhodobé Partnerství, vnímáme s vyšší přidanou hodnotou, protože Vám
Pomůžeme Osobnostně Růst, Zlepšovat se…

 
A vytvořit aktivum, které Vám bude generovat opakující se příjem…

 

Přímým důsledkem toho je, že budete schopni naplnit své Sny
či Vizi, Dosáhnout Úspěchu za Hranice svých Nejdivočejších Snů…

Jinými slovy…

Když si necháte pomoci…

Pomůžeme Vám Kompletně Vlastnit Váš Život

& Žít si Život bez Hranic podle Vašich

Termínů, Pravidel a Přání…

Místo toho, abyste jen měli informace a museli se jimi probírat, uspořádávat je a přemýšlet nad tím, které právě v tuto chvíli použít pro Vaší konkrétní situaci…

Osobní vedení Vám umožní zrychlit svůj posun kupředu.

Co všechno to pro Vás znamená?

Jen to, že Vám osobně, ruku v ruce a bok po boku pomůžeme získat...

Nejdříve Extra příjem v podobě pár stovek či tisícikorun, postupně však trvalý zdroj pasivního (opakujícího se) příjmu, který Vám umožní nekompromisní svobodu voleb a možností…

Jakmile společně vybudujeme Váš pasivní (opakující se) příjem, získáte mnohem více času a stejně tak možnost rozhodovat se podle svých vlastních pravidel a nejniternějších tužeb a přání…

Jestliže má člověk vytvořen trvalý zdroj pasivního (opakujícího se) příjmu, má svou svobodu a možnost žít život podle svých vlastních pravidel, tužeb a přání, naplní to každého bezbřehým klidem, radostí a štěstím…

Nebo si přečtěte, co na to říkají ostatní...

31. 3. 2017

Dobrý večer, Roberte, děkuji za nabídku pomoci a hlavně za Vaše stránky a blog, které mi nedávno pomohly překonat jednu těžší etapu mého života.

Když jsem v poště našla pozvánku k obnovení přihlášení na Váš web, znovu jsem si uvědomila, že to dobré a přínosné by si měl člověk stále opakovat.

Přeji hodně úspěchu do další práce…

31. 3. 2017

Zdravím Tě Roberte, líbí se mi Tvé stránky…

Líbí se mi, že Ti stačí jeden článek k tomu, abys čtenáře uvedl do daného tématu, rozebral jej, našel příčinu, podal řešení a popřál mnoho zdaru. Jiný k tomu potřebuje celou knížku a možná ještě druhý díl.

Jako další klad se mi jeví to, že čtenář znalý “problematiky,” které se ve svých článcích věnuješ, je přesto nucen si články přečíst, a to pro zajímavou formu podání.

Takže ač má někdo načteno dosti literatury o popisovaném (sebevědomí, sebevýchova, podvědomí, zvládání překážek, úspěch, asertivita, duševní zdraví…) “lítá” očima po řádcích Tvého webu a rozhodně se nenudí.

Obsah článků – osobní zkušenost? Vynikající znalost filozofie, psychologie? Asi vše dohromady a ještě něco navíc.

Jsem překvapena tím, jak blízké jsou obsahy článků tomu, čím se zabývám. Rozdíl je jen v tom, že jsem dosud čerpala z jiných zdrojů.

Stránky tohoto typu jsem ještě nikdy nečetla, tedy alespoň ne v takovém podání. Těší mne, že je tvoříš, a že jsem je mohla číst.

Děkuje a mnoho úspěchů do další práce…

31. 3. 2017

Ten Váš web na mě má nějaký dobrý vliv.

Ráno jsem měla naprosto příšerné, ale potom jsem si sedla zamyslela se a přečetla článek o zdraví na Vašem webu a hned je mi líp 🙂

Je to dobrý nápad pomáhat lidem se rozvíjet.

Vize zivotbezhranic.cz 2030 (a dále) - Detailněji...

Maják, který udává směr jímž každý den kráčíme...

Vize je Hodnotný Ideál, ke kterému směřujeme.

Vize je Představa žádoucího a ideálního Cílového Stavu…

Naší Vizí je Pomoci 20-ti Rodinám či Jednotlivcům k jejich Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

Což jinými slovy znamená…
Pomoci těmto 20-ti dobrovolníkům, kteří pro svou Svobodu & Finanční Nezávislost hoří vášní, ZÍSKAT PASIVNÍ PŘÍJEM okolo 65 000 Kč měsíčně EXTRA k jejich současnému příjmu…

Naše Vize představuje cíl, který se promítá ve všem, co děláme...

Veškerá kreativní tvorba v podobě článkůebookůemail programů, videí, webinářů a audio knih, ale i jiných vzdělávacích či projektových aktivit či tvorba nástrojů pro Vaší podporu, je a bude podřízena jedinému cíli… 

Poskytnout Vám silnou a neochvějnou podporu pro dosažení

či rozšíření Vašeho vlastního "Života bez hranic"...

Proč chceme této Vize dosáhnout?

Co je na tom tak důležité?

Znát skutečný a pravý důvod “PROČ by Vize mělo být dosaženo”, je mnohem důležitější než znát všechny kroky vedoucí k tomu “jak ji naplnit”…

Důvody a Ideje hrající ve prospěch dosažení Vize...

A věříme, že jakmile těmto 20 rodinám či jednotlivcům pomůžeme k pasivnímu příjmu, finanční nezávislosti a životu bez hranic, budou mít více možností voleb a svobody ve svém životě, stejně jako budou mít láskyplnější vztahy, pevnější zdraví, více štěstí a radosti…

 a věříme, že aby člověk mohl vybudovat pasivní příjem, finanční svobodu a život bez hranic, bude muset projít určitým osobním rozvojem – pozitivní proměnou sama sebe, což se rovněž pozitivně odrazí na prostředí, ve kterém žije, komunitě, které je součástí, jeho vlastní rodině a výchově dětí – jinými slovy zlepší svůj svět a tím i svět kolem sebe jako celek…

A věříme, že pasivní příjem stejně jako finanční nezávislost jedince či rodiny umožní PŘESTAT DRANCOVAT PŘÍRODU pro nejlevnější suroviny.

A místo toho umožní zvýšení užívání sice nákladnějších, ale přitom ekologicky šetrnějších produktů a služeb. Lze tak dosáhnout obojího – dosáhnout pasivního příjmu a s tím finanční nezávislosti, stejně jako pomoci přírodě…

A věříme, že finanční nezávislost a svoboda lidem umožní cestovat více a bez omezení, poznat exotické krajiny, odlišné kultury a jejich zvyky a ochutnat neobvyklé pokrmy – vytvořit si nové přátele, získat nadhled a větší moudrost a být méně xenofobní

Věříme, že osobní rozvoj, finanční nezávislost, svoboda a cestování lidem umožní být ohleduplnější k přírodě, být přínosem pro další lidi a více si pomáhat, přijít s novými vynálezy, přestat vykořisťovat přírodní zdroje, které máme a zachovat krásu současného světa pro budoucí generace…

Idealistický Důvod PROČ Vizi Naplnit:

Vaše Rodina & Náš Společný Stát...

Rodina je základem státu a společnosti - to věděli už i staří Řekové...

Rodina je tou nejmenší společenskou buňkou, jež je schopna samostatně zajistit mnoho věcí, které dnes mnohdy neefektivně zajišťují obsáhlejší společenské celky – obec, kraj či stát…

Silná a funkční rodina je základem silné společnosti a dobře fungujícího státu…

Silná a funkční rodina je základem pro vychování silných a zodpovědných jedinců a vzorem pro budoucí rodiny a další generace…
Stejně tak jako je silný jedinec základním prvkem silné rodiny a silného státu – ekonomicky i z hlediska vyjednávací pozice.

Funkční rodina poskytuje zázemí, bezpečný přístav a vliv na základě příkladu:

Pomůžeme-li 20ti rodinám zlepšit jejich životní standard, dojde k uskutečnění pozitivních změn – nejdříve na úrovni samotné rodiny…

Jen u toho však nezůstane...

Schopní lidé se zdravým sebevědomím, osobní odpovědností, pevnými hodnotami a charakterem, budou příčinou pozitivních změn na celospolečenské úrovni…

Dílčí cíle, kterých Chceme Cestou k Naplnění Naší Vize

Dosáhnout a Můžeme na tom Spolupracovat...

Chtěli byste pracovat na něčem opravdu důležitém? Něčem, co je důležité a přesahuje každého z nás? Prozkoumejte dílčí cíle a jestliže s Vámi rezonují, přidejte se.

Společně dosáhneme mnohem více

Mimo jiné to také přinese více pracovních příležitostí pro mnoho lidí z různých oborů a oblastí, růst ekonomiky a skvělý pocit zúčastněným…

Dále chceme:

Je nějaký plán pro Dosažení k Naplnění Vize?

Sami na to stačit nebudeme. Je to o spolupráci.

Samotná vize a její naplnění se může zdát jako nadlidský úkol, pakliže se zaměřujeme pouze sami na sebe – na své nedostatky, omezené znalosti, dovednosti a zdroje a na věci, na které nemáme až takový vliv…

Aby byla Vize Naplněna v Celé své Šíři, Kráse & Velikosti,

je Zapotřebí všech těchto 6-ti Pilířů...

1. Vyladit Naše Vlastní Myšlení a Postoje...

Za projektem webu zivotbezhranic.cz stojí mnoho různorodých lidí z různých oborů…

Ať se už jedná o kouče, mentory, konzultanty, trenéry, poradce či podnikatele, všichni mají silný osobní závazek k Vašemu Životu bez hranic a proto chceme… 

 • Být ještě více napojení na své osobní mentory a budeme se učit od těch nejlepších na světě.

 • Stát se ještě lepšími studenty a více studovat CD, knihy a jezdit na semináře.

 • Sdílet naše poznámky a poznatky ještě více s ostatními, což jednak zvýší vibrace široké veřejnosti, ale také způsobí větší a lepší porozumění nás samotných a přinese lepší připravenost do role mentorů a lídrů.

 • Více snít, rozjímat, pracovat a meditovat.

2. Oddat se Každodenní Aktivitě...

Aktivita a každodenní činnost, to je to, co v konečném důsledku dělá veškerý rozdíl ve výsledcích jednotlivce nebo organizace…

To je to místo, kde se “pneumatika setkává s asfaltem” a kde vzniká největší tření, které je přetvořeno v pohybovou energii jež nás přesune z místa A do místa B… 

 • Velké dveře úspěšně naplněné vize se otáčí na pantech každodenní akce.
 • Tajemství velkého úspěchu je skryto v každodenní rutině – nestačí mít jen Vizi, je potřeba plnit každodenní úkoly a cíle, abychom se posouvali kupředu.

 • Naše každodenní aktivita zahrnuje sled jistých kroků, které jsou sestaveny do denní rutiny a výkonů, které úzkostlivě dodržujeme…

3. Zvýšit Náš Vlastní Závazek k Osobnímu Zlepšení - Natahovat se k Mistrovství...

Dokonalost není potřeba. Je však nutné k ní každý den směřovat...

 • Staneme se lepšími a více empatickými lidmi, mentory a kouči, se kterým lidé chtějí trávit více svého času.

 • Budeme sami lepšími příklady, vzory a lídry. Staneme se lidmi, kteří jsou více a více hodni následování…

 • Budeme i nadále poskytovat kvalitní, zajímavý a hodnotný obsah z praxe – v podobě článků, pdf ebooků, audiobooků a videí, který bude přínosný a lidé jej budou rádi sdílet a doporučovat.

 • Zvýšíme procento duplikace v naší organizaci tím, že budeme hledat & využívat jednoduché metody, které budou schopni aplikovat i lidé, kteří nikdy nepodnikali nebo nemají žádné zkušenosti s prodejem a zjednoduším tak každému v naší organizaci navyšování osobního příjmu…
 • Budeme intenzivně studovat a zkoušet nové, efektivní a jednoduché metody, přístupy a strategie, abychom pomohli širší škále lidí na různých úrovních znalostí, dovedností a zkušeností využívat svých silných stránek a lidé tak progresivně postupovali ke svým snů a dosahovali trvalého úspěchu a v konečném důsledku dosáhli své osobní svobody a života bez hranic.

 • Budeme doporučovat nebo poskytovat pouze ty kvalitní produkty, služby nebo systémy, jež jsou prověřeny naší vlastní zkušeností a osobně věříme proklamovaným přínosům, díky čemuž budeme mít pozitivní vliv na zvětšující se počet lidí zahrnující naše zákazníky a obchodní partnery tak, aby mohli den ode dne žít kvalitnější život bez hranic.

4. Věrnost Našim Životním Hodnotám…

Naše hodnoty slouží jako kompas pro naše jednání a popisují, jak se chováme

v komunikaci a interakci s druhými lidmi a zbytkem světa.

Naplnění Vize nutně vyžaduje věrnost etickému kodexu…
Stejně jako věrnost našim životním hodnotám – žít podle nich a promítat je do všeho, co děláme a vytváříme…

 

Více o našich hodnotách čtěte zde…

Věříme v následující hodnoty.

Dávají nám hluboký smysl a rezonujeme s nimi…

Ať už se společně potkáme při koučinkumentoringu či společně budeme spolupracovat, můžete očekávat, že se následující hodnoty budou prolínat naší vzájemnou komunikací a interakcí.

 • ČESTNOST & SLUŠNOST
 • PRAVDA, POCTIVOST & INTEGRITA
 • SVOBODA & ODPOVĚDNOST
 • SILNÁ PARTNERSTVÍ
 • TVOŘIVOST & INOVACE
 • DOBRÉ vs. SKVĚLÉ
 • OTEVŘENOST & DŮVĚRA
 • VRACET POŽEHNÁNÍ

5. Zkvalitnit způsob myšlení lidí, se kterými přicházíme do kontaktu...

Mnoho lidí je napojených na nějaký negativní zdroj informací či zpráv...

Tento negativní zdroj informací v nich vyvolává strach, staví silnou zeď omezení a potlačuje schopnost jedince přemýšlet zdravým selským rozumem, vytváří pochyby o světě a sobě samých – většina lidí tak celý svůj život prožije v průměrnosti…

Osobní rozvoj člověku na druhou stranu umožní plně rozvinout svůj potenciál, dělat lepší rozhodnutí, poskytovat a vytvářet hodnoty, rozvinout osobní prosperitu, být skutečně štědrým člověkem, stát se Mistrem a žít životem bez hranic a dosáhnout neobyčejných věcí a vizí…

Celá Vize a Dílčí cíle se zjednoduší na prostou otázku:

Jak můžeme ještě více lidí přivádět k Osobnímu Rozvoji…?
 
Jak můžeme ještě více lidí napojit na kvalitnější zdroj informací zahrnující audioknihy, knihy?
 
Steně jako semináře a osobní koučink & mentoring, jež budou pozitivně krmit jejich mysl, rozvíjet je a dávat jim klíče, které je povedou k Životu bez hranic…?
Jakmile ještě více lidí napojíme na kvalitnější zdroj informací než jsou televizní zprávy, bulvární časopisy a noviny, o vše ostatní bude rázem postaráno…

 

Jakmile budeme více lidí přivádět k osobnímu rozvoji, bude více a více lidí, kteří převezmou osobní odpovědnost za svůj život a budou schopni způsobit pozitivní změny na úrovni sama sebe, své rodiny, své komunity…

Stejně tak bude dostatek lidí, kteří nám pomohou k naplnění celé Vize

6. Spolupráce s Vámi - návštěvníky webu zivotbezhranic.cz...

Nikoliv jednotlivec, ale týmová spolupráce je to, co vyhrává šampionáty...

Sami jsme každý z nás omezeni. Společně dokážeme cokoliv...

Na tento web dorazí kolem 80 000 unikátních návštěvníků každý rok…

Popravdě, i Vy jste jedním z nich…
Představte si tu sílu, která se skrývá v 80 000 lidech, kteří dělají jednoduché věci každý den…

Co by se stalo, kdyby každý jeden z 80 000 návštěvníků (ano i Vy) začal myslet v kontextu možností a moci?

 • Co by se stalo, kdybyste pozitivně ovlivnili byť jen 5 nebo 10 lidí za rok a přivedli je k osobnímu rozvoji?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok přečetli 5 pozitivních knih a ty byste potom darovali nebo půjčili svým 5-ti či 10-ti přátelům?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok jeli na 12 seminářů a pokaždé byste tam sebou někoho nového vzali?

Nevíme to přesně…

Věříme však tomu, že postupem času něco velkého, skvělého a pozitivního. Pojďme to vyzkoušet…

Jestliže je Vaše osobní Vize blízká či podobná Vizi naší, spojme své sily
a dvě oddělené životní cesty v jednu společnou…
 

Dohromady bude každý jeden z nás schopen dosáhnout
mnohonásobně více – sami jsme omezení a slabí…

Hledáte Vy samotni Finanční Nezávislost & Jste ochotni pro ní pracovat?

Jestliže je finanční nezávislost něco, co hledáte a jste ochotni naučit se efektivněji komunikovat a pracovat a nevzdáváte se při prvním neúspěchu, pak si projděte tyto stránky.

Nebo znáte někoho ve svém okolí, kdo chce být Finančně Nezávislý?

Jestliže znáte někoho, kdo touží po kompletní finanční a časové nezávislosti, doporučte mu, aby navštívil náš web a prozkoumal možnosti, které jsou zde prezentovány.

Jak na tom můžeme spolupracovat?

Naše spolupráce také může nabrat některou z těchto forem...

A především ty z nich, které Vás oslovily a které Vám přinášejí tu největší hodnotu do Vašeho života a jste přesvědčeni, že by je měli číst druzí, protože věříte tomu, že i jim pomohou posunout se ve směru Života bez hranic…

Které jsou doplněním daného článku… 

Články získají ještě větší hodnotu pro čtenáře, jestliže budete s ostatními sdílet své vlastní zkušenosti, pohledy a znalosti. Vítáme tedy, když budete komunikovat a sdílet své myšlenky, názory a pohledy – pouze však v případě, jestliže budete dodržovat zásady slušného chování a nebudete vulgární…

A hodí se ve smyslu dosažení Vašich hodnotných vizí, ideálů, cílů či snů…

Nebuďte jen těmi, kteří stále jen konzumují informace, ví všechno, ale sedí v koutě, protože mají strach, že udělají chybu – takových lidí je na dnešním internetu velké množství, ale jejich život se jednoduše nemění.

Zkoušejte, testujte, dělejte více, dělejte chyby – na tom nesejde, hlavně neseďte v koutě a udělejte každý den krok kupředu k Vašemu vysněnému životu – i kdyby měl být sebemenší…

Mějte hodnoty, které jsou hodny následování. Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět. Buďte tím, kdo nese pochodeň a rozsvěcuje tmu kolem sebe.

Buďte tím člověkem, který nestojí, ale činí, mění a zlepšuje… 

Skrze emailové programy, které jsme pro Vás připravili a které pomohou zlepšit mnoho různých věcí ve Vašem životě…

Sledujte nás na sociálních sítích...

Poslání a Vize - Pár slov závěrem...

Plně chápeme, že slova či reference, které čtete na internetu mají jen daleko k pocitu, který získáte, když někoho potkáte osobně – tváří v tvář…

Doufáme, že tím, že jste prozkoumali:

 • naše dílčí cíle a vizi,
 • hodnoty, kterými se řídíme v životě a v podnikání
 • nebo naše reference,


jste získali konkrétnější představu o tom, co to zivotbezhranic.cz je a co společně můžeme dosáhnout…

Přesto – kontaktujte nás, jestliže máte jakékoliv další dotazy.

Rádi Vás osobně poznáme – ať už osobně nebo přes telefon či video hovor.

Přejeme Vám skvělý den


Za zivotbezhranic.cz
Robert Slovák, Mentor & Kouč