Naučte se snít VELKÉ Sny...

zzjc big sen Žijte Život, jaký Chcete... - DÍL1: Jak velký by byl Váš sen, kdyby se nemohl nesplnit?

Buďte snílkem...

I. Díl Série Žijte Život, jaký Chcete!

K tomu, abyste dosáhli úspěchu, je nezbytně nutné naučit se snít velké sny.

Všichni významní lidé v historii byli velkými snílky.

Byli snílky o tom, jak by měl vypadat jejich ideální život.

Snili o tom,

 • co by měli dělat,
 • co by chtěli vidět,
 • kam by se chtěli dostat,
 • co by měli vytvořit,
 • s kým by se chtěli seznámit,
 • co by chtěli dokázat
 • a kým by se chtěli stát…

Všechno kolem nás bylo nejdříve snem, mlhavou představou, která se postupně vyjasňovala a získávala jasné kontury.

Teprve poté nastala fáze, kdy se hledaly možnosti, jak jasnou myšlenku uskutečnit.

Co však dělá mnoho lidí je, že svou pozornost zaměřují spíše na slovo „jak”.

Přitom mnohem důležitější je „proč”.

Když víte proč, pak “jak” je jen otázkou času.

Dostatečně silné “proč” podnití vaše podvědomí k hledání cest, po kterých by bylo možné kráčet.

Sněte velké sny!

Nebojte se snít… 

Představujte si život, jaký byste jej chtěli mít, ne jaký jej máte teď.

Teď, to je minulost.
Vaše budoucnost je zářivá, pokud ji takovou budete chtít zažít.

Nezáleží na tom, kde jste v tuto chvíli.

Velcí lidé dneška, kdysi začínali z různých startovních pozic, ale:

 • snili obrovské sny,
 • snili o velkolepých věcech ve svých životech,
 • snili o požehnání, které do jejich životů vstoupí

a jejich představy se postupně naplnily.

Kdysi jejich představy byly “pouhým” snem, neměli je, ale nyní je to skutečnost.

Představte si, že neexistují žádné hranice toho,

 • čím můžete být,
 • co chcete mít, nebo dělat ve svém životě.

Jen si představte, co byste dělali, kdybyste teď hned měli:

 • všechen čas, který den má,
 • všechny peníze, které potřebujete,
 • vzdělání, zkušenosti,
 • přátele a kontakty a

všechno další co si myslíte, že potřebujete, abyste dosáhli všeho, čeho ve svém životě chcete… 

Pokud Váš potenciál bude zcela neomezený, jakým způsobem života byste chtěli Vy a Vaše rodina žít?

Začněte být poctiví sami k sobě, co se týče života, který chcete.

Dovolte své mysli snít o velkých věcech, velkých úspěších, velkoryse.

Přestaňte se omezovat.

Tím nikomu nepomůžete, a pokud si myslíte, že ano, pak opak je pravdou.

Nemůžete pomoci, dokud je Váš život frustrace a nenaplnění. Když nejdříve ze svého života učiníte požehnání, pak budete schopni toto požehnání šířit i dále.

Velkorysost je jedním z klíčů. Je to nezbytná součást procesu snění.

Malé sny Vás nenadchnou a nepřinutí k žádnému činu nebo změně.

Velké sny přitahují velké potíže při jejich naplňování, ale zároveň z Vás dělají velkého člověka, který dělá velké věci, přitahuje velké lidi a posléze velké úspěchy.

A jen duchem velcí lidé mohou dělat velké věci, žít skvělý život a vytvořit spoustu požehnání.

Chcete žít neustále ten malý život? Ne!

Tak si představte si, jaké by to bylo, kdybyste dělali přesně to, co chcete a nemuseli byste se ohlížet na peníze, rodinu, zdraví, věk, rasu, jazyk, zemi, cokoliv.

Byli byste mnohem šťastnější, kdybyste byli přesně tím, čím být chcete a dělali byste přesně to, co dělat chcete? Tak to naplňte!

Vytvořte si představu sami sebe v budoucnosti.

Jasnější představu svého zdraví, štěstí a prosperity.

Nechte volnou ruku své představivosti a přicházejte s nápadem po nápadu, jež Vám pomohou Vaší představu uskutečnit.

Velké sny, zvýší Vaší hrdost, což způsobí, že se budete mít raději a budete si sami sebe více vážit.

Vylepší to Váš pohled sama na sebe a vzroste Vaše sebedůvěra.

Tím si budete více věřit a budete šťastnější.

Mnohonásobně se zvýší Vaše nadšení a pozitivní postoj.
Zvýší se rovněž Vaše osobní energie.

Nabízí se otázky:

 • Jak velký by byl Váš sen, kdyby se nemohl nesplnit?
 • O čem byste snil/a, pokud by posléze nemohlo přijít zklamání, z toho, že se sen nesplnil?
 • Pokud by neexistovala možnost neuspět, co byste si přál/a?
 • Snít velké sny je prvním krokem k dosažení Vašeho cíle,
 • Vašeho nebetyčného úspěchu, Vaší finanční nezávislosti.

Prvním důvodem, proč lidé nežijí takový život, jaký opravdu chtějí, je ten, že si prostě nepřipustí, že by se to mohlo stát.

A proto to nikdy nezkusí, nikdy se nevystaví potenciálnímu úspěchu.

Myslí si, že je mnohem jistější nesnít, držet se při zemi a držet se jistoty bez snění.

Protože se nechtějí zklamat, raději nikdy nezačnou.

Pokračují v kruhu, dělají pořád dokola stejné věci, které nikam nevedou. Ale za to se mohou spolehnout na jisté průměrné výsledky.

Když začnete být snílkem, začnete snít své obrovské sny o svobodě, finanční nezávislosti, tak začnete měnit svůj pohled na sebe a svůj život.

Začnete dělat jiné věci, kousek po kousku, postupně, dokud se směr Vašeho života neobrátí k lepšímu.

Snít velké sny je první krok, je to začátek.

Ale nejde jej přeskočit.

Začněte snít velké, opravdu velké sny.

Pamatujte si, že můžete snít v malém nebo ve velkém, obojí vás stojí stejné úsilí, ale přináší jiné výsledky.

Už mnohokrát jste se zklamal/a?

Nechcete znovu zažívat frustraci?

NEDÍVEJTE SE ZPĚT...

Pohledem zpět nic nevyřešíte. Co bylo, bylo.

Dnes je dnes, každý den je jiný.

Jednou to přece musíte zlomit.

Zapomeňte na svá zklamání.

Věřte tomu, že teď jsou podmínky k Vašemu úspěchu mnohem lepší, než byly nedávno nebo kdysi.

Každý člověk ať je v současnosti sebevíce úspěšnější, v minulosti mnohokráte chyboval.

To je úděl lidí – učíme se vlastními chybami.

Když jsme byli dětmi, taky jsme se učili chodit tím, že jsme padali, padali a padali.

Vzdali jsme to? Nikoliv.

Je to proces, který nás neustále postrkuje dopředu a tahá nahoru.

Petr, jeden z mých obchodních přátel, jehož snem bylo vybudovat obrovskou organizaci přímého prodeje, se celých 5 let snažil přijít na to, jak to má udělat správně, aby ji měl.

Pět let je dlouhá doba.

Přesto vytrval, protože jeho sen byl obrovský.

Dnes je finančně i časové nezávislý.

Svoboda?
Ano, ale začalo to velkým snem.

Snem větším než byl v té době on sám.

Musíte pochopit, že pokud chcete mít úspěch, musíte se dívat na svou minulost, jako na lekce, které jste museli obdržet.

Přestaňte podmiňovat své sny a budoucí výsledky, výsledky současnými nebo minulými. Vystavějte na těchto základech své obrovské sny.

Jednoduše ohodnoťte lekce, které jste dostali, poučte se z nich, ale přestaňte žít v minulosti.

Prostě to udělejte lépe než tehdy.

Ve skutečnosti to, co jste teď, to, co je Vaší realitou, to nejste Vy, to je Vaše minulost – respektive Vaše zhmotnělá představa o sobě samém a svém
životě kdysi.

Je to zhmotnění Vašich převládajících myšlenek a převládajících činů v minulosti.

Neustále žijeme výsledek toho, jak jsme mysleli a jednali dříve.

Neznamená to, že jste horší nebo hloupější, prostě jste jen dosud nemysleli konstruktivním způsobem.

Naše myšlenky mají vliv na vše, co se kolem nás děje a naše sny mají vliv na směr, kterým se náš život ubírá nebo začne ubírat.

Nad svou myslí a myšlenkami a sny, které produkuje, máme plnou kontrolu a máme tak rovněž plnou odpovědnost.

Naučte se vědomě tuto schopnost využívat a můžete mít vše, po čem jste kdy toužili.

Naučte se plnohodnotně používat svou mysl a nebude Vám nic nemožné.

Nakonec první části programu se ještě společně zamysleme nad otázkou, jejíž odpověď by pro Vás měla být velmi snadná, pokud jste pozorně četli předchozí řádky…

Co si myslíte, že je dříve na časové ose?

Budoucnost nebo minulost?

Odpověď zní, že dříve je samozřejmě budoucnost.

Proč? Protože budoucnost to jsou Vaše sny, vize a ideály, kterých chcete dosáhnout.

Svou budoucnost tvoříte ve své hlavě, nikde jinde a ta se Vám pak manifestuje jako realita. Stává se pak Vaší přítomností a následně minulostí.

Pokud se budete hodnotit podle toho, jak se právě máte, pokud budete snít, podle současného stavu nebo podle Vašich minulých zkušeností, odsoudíte se jen k tomu, že v budoucnosti budete mít více toho samého nebo méně toho po čem opravdu toužíte.
Jedinou věcí, kterou musíte udělat, je v mysli držet obraz svého ideálního já, svého ideálního života, svých snů.

Svět je naplněn nekonečnými možnostmi a my jsme ti, kteří mají nekonečnou možnost výběru.

Většina lidí, to však neví.

 • Jak se svým životem naložíte a co budete zažívat?
 • Jaký život opravdu chcete žít?

Těšte se na další část s názvem Magnetická síla cíle a očekávejte jej v následujících pár dnech.

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Žijte Život, jaký Chcete, registrujte se zde.

Pro Zivotbezhranic.cz zpracoval: