Získejte ZPĚT svou Moc

RisorgimentoChallenge baner odpovědnost Risorgimento Challenge - DÍL12: Jak převzít Plnou Odpovědnost?

Přeměňte svou Bezmoc v Moc Aneb Jak převzít Odpovědnost...

Nezbytnou ingrediencí pro dosažení života bez hranic, kterou však většina lidí bohužel není ochotna přidat k své aktivitě, je převzít osobní odpovědnost…

Jestli si vzpomínáte, v minulém díle vzdělávacího programu Risorgimento Challenge jsme se bavili o obětech a tvůrcích života a také o tom, že každý člověk, který je tvůrce bere svůj život do svých vlastích rukou, řídí svou vlastní loď – otáčí tedy svým vlastní kormidlem, což mu právě umožňuje jeho vlastní odpovědnost.

Tvůrce narozdíl od oběti života, nespoléhá na to:

 • kdo mu co dá,
 • kdo se nad ním smiluje nebo
 • že se na něj usměje štěstěna.

Tvůrce má svou vlastní odpovědnost…

Tvůrce si je vědom své vlastní odpovědnosti ohledně toho, aby se jeho život vyvíjel takovým směrem, jakým chce, bez ohledu na:

 • současné okolnosti,
 • momentální situace,
 • či názory či výroky jiných lidí…

Osobní odpovědnost je skutečně velmi důležitá a každý, kdo chce dosáhnout životního mistrovství a života bez hranic, života svých snů, si ji potřebuje osvojit.

Se zvětšující se odpovědností, kterou dokážeme přijmout (tedy odpovědností za to, že se uděje to, co by se mělo udít)…:

 • máme svůj vlastní život více ve svých rukou a tudíž mohou nastat skutečné změny, po kterých toužíme,
 • jsme schopni tvořit a modelovat náš život podle svých představ, protože si uvědomujeme, že jsme to skutečně my a nikdo jiný, kdo má skutečný vliv, aby se změnilo cokoliv, co chceme, aby se změnilo,
 • jsme více tvůrci svého vlastního života, než oběti okolností a různorodých situací…

Bráníme-li se převzetí odpovědnosti, pak se dostáváme na šikmou plochu…

Tato šikmá plocha představuje náš postoj, se kterým ke všemu přistupujeme – postoj oběti…

Životní postoj oběti je stav mysli, kdy:

 • všichni a všechno mohou za všechno, co se v našem životě děje
 • a my samotni máme jen skutečně malý nebo dokonce žádný vliv na cokoliv…

Všichni se proti mě spikli a chtějí, abych se cítil/a špatně, aby nic nefungovalo, aby to byl jeden špatný den za druhým…

Ano, zní to pošetile. Věřte tomu nebo ne, ale někteří lidé skutečně prožijí celý život s podobným životním přístupem a způsobem myšlení…

Doufám, že Vás tento článek dovede k uvědomění, že…

Být obětí není moc dobrý způsob jak jít životem…

… protože, jste odkázání pouze na to, co k Vám život náhodně přinese, nebo jste nuceni “jíst jen drobky” – tedy to, co na Vás zbude – a asi je pochopitelné, že ne vždy to může být to, co opravdu chcete…

Převzít odpovědnost za posuny našeho života na vyšší úroveň, Vám sice může zpočátku nahánět hrůzu a také to pravděpodobně nebude pohodlné, pakliže jste k tomu nebyli vedeni od svých mladých let…

Uděláte-li to však, postupně si zvyknete a budete schopni unést větší a větší podíl odpovědnosti za svůj život a to, jak se bude vyvíjet a kam bude směřovat, čímž si zabezpečíte, že postupně začne směřovat přesně tam, kam zamýšlíte.

Převezmete-li odpovědnost a nasměřujete správným směrem svou osobní aktivitu, pak také získáte více a více osobní svobody a čehokoliv, co si jen dokážete představit nebo po čem toužíte… 

Převzetí odpovědnosti je proces, který vyžaduje určitý čas.

 • V něčem pro Vás bude snadné převzít odpovědnost téměř ze dne na den,
 • ale v některé oblasti Vašeho života to bude několika měsíční postupný proces.

Ať to bude jakkoliv, podstupte tento proces a postupnými krůčky, které představují jednotlivá rozhodnutí, že je na čase převzít zase o kousek odpovědnosti navíc, dojděte k uvědomění, že cokoliv co chcete, záleží pouze na Vás a na tom, zda se postaráte o to, zda to budete mít… 

Jak tedy převzít osobní odpovědnost?

1) Uvědomte si, že za Váš život jste odpovědní pouze a jen Vy samotni.

Nikdo jiný. A buď se této odpovědnosti můžete zříkat, bránit se jí, nebo se před ní schovávat a nebo se postavíte, narovnáte záda a tuto svou odpovědnost uchopíte a něco s ní uděláte…

Nikdo nemůže žít Váš život a stejně tak nikdo jiný nemůže zlepšit Váš život. Vy jste tu od toho, abyste namodelovali tak skvělý život, jak jej chcete mít – možnosti skutečně nějsou žádným způsobem omezeny – dnes můžete dosáhnout čehokoliv, čeho chcete a mnohem rychleji než kdy dříve v historii…

Neobejde se to však bez Vaše osobního úsilí a převzetí osobní odpovědnosti. To Vy se o to musíte postarat.

To je Vaše práce, nesnažte se to tedy svalit na někoho jiného, prostě to udělejte Vy. 

2) Připusťte, že na cokoliv, co se ve Vašem životě děje, máte přímý či nepřímý vliv…

A máte tak větší či menší možnost ovlivnit, jak se to bude celkově vyvíjet…

Připustíte-li to, je to první krok k tomu, aby se Váš vliv postupně rozšiřoval – zprvu jej budete mít pouze na jednoduché věci, ale s časem postupně i na složitější nebo takové, u kterých si to v tuto chvíli ani nedokážete představit…

Ale tím prvním připuštěním, že nějaký vliv máte, to začíná, to je první krok…

Rozhodněte se tedy převzít odpovědnost, že se věci ve Vašem životě a život sám budou vyvíjet takovým způsobem, jak Vy chcete a postupně zvětšujte svůj vliv, který příjde s větší odpovědností… 

3) Rozhodněte se, že budete zvyšovat svou odpovědnost a vliv na věci, které se ve Vašem životě dějí a jsou pro Vás důležité…

Začněte být odpovědni v malém – převzít odpovědnost za všechno ve 100% hned teď, najednou, je zpravidla zdrcující…

Zatímco začít krok za krokem a v malém, je relativně snadné. Rozhodněte se tedy, o které věci se ve svém životě postaráte – JEŠTĚ DNES…

Co Vám kazí dobrý pocit?

Postarejte se o to, aby už to nebylo nadlouho.

Každý den udělejte něco, co jste včera ještě ochotni udělat nebyli…

Miřte ke stále zvyšující se odpovědnosti, ale začít můžete postupně – tak jako se vším i odpovědnost lze pěstovat a rozšiřovat postupně… 

4) Přemýšlejte o své odpovědnosti, kterou už v tuto chvíli máte…

 • Možná se staráte o dítě,
 • možná o domácího mazlíčka,
 • možná o květinu,
 • možná zastáváte v práci určitou odpovědnou pozici, kde máte určitou odpovědnost…

Dá se tato současná odpovědnost, se kterou v dnešních dnech pracujete posunout o krok dále?

Co by to přineslo, když byste udělali dnes něco, co jste ještě včera nebyli ochotni udělat, protože jste za to nebyli schopni převzít odpovědnost?

Větší ocenění a uznání, více peněz, více možností voleb?

Něco jiného?

Pouvažujte o tom… 

5) Začněte být proaktivní a začněte rozhodovat…

Začněte rozhodovat o tom, co byste chtěli, aby se ve Vašem životě dělo,
místo toho, abyste pouze přijímali a reagovali na to, co k Vám přijde z okolního světa…

Přijměte tu odpovědnost, kdy Vy začnete volit, kam se Váš život bude ubírat – staňte se zdrojem, vysílačem, tvůrcemMistrem, člověkem, který dává podněty, místo aby je pouze přijímal – Vy buďte aktivní

Rozhodněte se o tom, co chcete vytvořit, rozhodněte se a převezměte odpovědnost za to, že se to stane. Vytvořte to. 

6) Začněte řešit věci, které Vám život přináší…

Nemá vůbec žádný smysl zavírat před problémy oči nebo někoho jiného z Vašich problémů obviňovat, či se je na někoho snažit přenést.

Má smysl pouze se postavit a uvědomit si, že jste ta správná osoba, která by je měla vyřešit, pustit se do práce a vyřešit je…

Nemusí to nutně znamenat, že je vždy budete řešit Vy osobně, ale musíte se postarat, aby byly uspokojivě a trvale vyřešeny či odstraněny z Vašeho života…

(Můžete na to například někoho najmout).

Jinak Vás budou neustále rozptylovat, svazovat, vyvolávat ve Vás špatné pocity… 

7) Přestaňte se vymlouvat.

Dejte stranou výmluvy, na ty není čas. Výmluva není řešení, výmluvy jen oddalují něco, co jednou stejně budete muset udělat, ale čím později to uděláte, tím to bude bolestivější.

Zbavte se svých výmluv ať zní jakkoliv dobře nebo věrohodně.

Buď převezmete svou odpovědnost se vším všudy a uděláte to nejlepší, co v danou chvíli můžete a dosáhnete změn, které si přejete, nebo můžete zůstat u výmluv.

Není asi potřeba příliš dodávat, že vyberete-li si výmluvy, budete stále na stejném místě a neposunete se ani o krok dopředu…

Zapomeňte tedy na formulku:

Rád bych to udělal/a, ale…

Buď můžete mít výmluvy nebo život bez hranic.

Obojí mít prostě nemůžete… 

8) Přestaňte si stěžovat.

Tak jako Vám nepomůže obviňování ostatních a výmluvy, nepomůže Vám ani pokud si budete stále stěžovat.

Když si ostatním stěžujete, tak jim samotným jejich život akorát tak ztěžujete, ale sobě žádným způsobem nepomůžete.

Zahoďte stížnosti stejně, jako jste zahodili výmluvy a obviňování a udělejte, co je potřeba, abyste si již nikdy nemuseli někomu stěžovat.

Místo stížností raději žádejte o pomoc či podporu – to je mnohem více konstruktivní a ukazuje to na to, že s danou záležitostí něco chcete udělat, nejen že si chcete postěžovat…

Projevujete tím tedy svou odpovědnost. 

9) Učte se ze svých chyb…

Když uděláte chybu, nemlaťte se pohlavě, nespílejte si příliš dlouho.

Pamatujte si, že i Mistr tesař se čas od času utne..

Chyby se prostě stávají, je to ten nejvíce společný jmenovatel všec lidí…

Na druhou stranu měli byste převzít odpovědnost, že si z této chyby vezmete určité ponaučení.

Protože jednou ztracený čas, o který jste vlivem chyby přišli, není žádný ztracený čas, je to pouze čas, který jste investovali do svého učení, ale pokud chyby opakujete, je to hloupé a přícházíte hloupě o spoustu času, který může být využit mnohonásobně efektivněji… 

10) Dívejte se na sebe sama jako na tvůrce svého života…

Dívejte se na sebe ode dneška jako na Mistra, místo jako na oběť okolností a chování ostatních lidí.

Pokud se setkáte se situací, kterou jste doposud neměli možnost zažít a nevíte si rady, zeptejte se sami sebe, jak by ji řešil někdo, koho si vážíte či jej obdivujete – je docela pravděpodobné, že dostanete docela jasnou odpověď.

Aplikujte ji.

Když si všimnete něčeho, co je potřeba udělat, napravit či změnit, udělejte to – nečekejte, až to udělá či změní někdo jiný.

Buďte tím / tou, kdo udělá pozitivní rozdíl ve svém vlastním životě a životech svých bližních a postarejte se o dané nezbytnosti…

Vyměňte bezmoc za moc!

Přijměte odpovědnost za svůj život.

Už je na čase…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o smyslu Vašeho života…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez odpovědnost Risorgimento Challenge - DÍL12: Jak převzít Plnou Odpovědnost?