3 Způsoby jak najít své POSLÁNÍ

RisorgimentoChallenge baner poslání Přemýšlíte jaké je Vaše poslání? & Jak najít své poslání? [Risorgimento Challenge - DÍL14]

Jak najít své životní poslání a dát svému životu vyšší smysl?

Minulý díl tohoto emailového programu Risorgimento Challenge jsme zakončili myšlenkou, že Váš život je opravdu Váš, a tak že si:

Dnešní díl zaměříme na Vaše poslání a naleznete v něm 3 způsoby, jak odhalit své životní poslání, čímž svému životu smysl obrovský dáte…

A díky tomu zažijete pocit nekonečného naplnění, smysluplnosti a vnitřní motivace

Vyzkoušejte všechny 3 níže uvedené způsoby jak najít své poslání, protože je více než pravděpodobně, že se Vám podaří Vaše poslání objevit pouze s jedním z nich – a to tím způsobem, který se je Vám nejbližší…

Když však vyzkoušíte všechny, budete moci vzájemně porovnat své výsledky a mnohé se o sobě samch dozvíte, což je vždy přínosné…

Stručný obsah článku:

Proč je vůbec dobré poznat své životní poslání?

Dříve než se podíváme na 3 způsoby, jak své životní poslání odhalit, pojďme se nejdříve podívat na tradiční otázku PROČ se o to vůbec snažit…

Je stále více a více lidí, kteří své životní poslání hledají…

Pravděpodobně jste jedním z nich a proto jste přišli na tuto stránku…

Možná sami přemýšlíte o tom: 

 • proč jste se narodili,
 • jaký je smysl Vašeho života
 • co tady máte za svůj život udělat a
 • jaké je Vaše životní poslání… 

Nalezení vlastního smyslu života a odhalení poslání je opravdu důležité...

Protože často k nám takové úvahy přichází v období, kdy tak trochu cítíme, že už delší dobu stojíme na místě a nemůžeme se pohnout kupředu… 

Náš život ovládla běžná rutina, ale taková, která nás nikam neposouvá a jsme jakoby zaseklí na jednom místě… 

Nebo máme vtíravý pocit, že nám nic moc v poslední době nedává smysl, nic nám nepřináší uspokojení…

A nebo jako bychom určitým způsobem cítili jakousi povrchnost v našem životě…  

Najednou cítíme nutkavou potřebu zažít změnu...

Je důležité si říct, že touha po nalezení svého životního poslání je naprosto přirozená a trápí lidstvo snad od počátku věků… 

Mnozí filozofové se na ní snažili najít vlastní odpověď často celý život.

A člověk, který není jen pohlcen konzumem dnešní doby (a nebo jím je už unaven, otráven a prozře), chce svou odpověď nalézt rovněž… 

Jednoduchá odpověď: Proč je vůbec dobré znát své poslání...?

Jednoduchá odpověď zní, že lidé si dnes čím dál častěji uvědomují, že se nenarodili pouze a jen proto, aby:

Ale chtějí od života něco více… 

Chtějí svůj život naplnit určitým smyslem.

A nejspíše to také souvisí s všudy přítomným rozvojem a pokrokem...

Tedy souvisí to s něčím, co už před časem popsal psycholog Abraham Harold Maslow ve své slavné Maslowově pyramidě potřeb, podle které má každý člověk pět základních kategorií potřeb a touží po jejich naplnění:


maslowova pyramida poslání Přemýšlíte jaké je Vaše poslání? & Jak najít své poslání? [Risorgimento Challenge - DÍL14]

 

 

 

 

Troufnu si říct, že v dnešních podmínkách České Republiky a Slovenska má většina lidí plně pokryty fyziologické potřeby, stejně jako potřebu bezpečí a jistoty… 

A tak automaticky a zcela přirozeně míří k naplnění vyšších potřeb a jednou z nich je právě potřeba seberealizace, do které patří nalezení osobního poslání

Protože prostě platí, že jakmile člověk uspokojí potřeby na nižší úrovni potřeb, začne je považovat za svůj standard a automaticky a zcela přirozeně se začne natahovat po naplnění potřeb na vyšších úrovních Maslowovy pyramidy potřeb.

Na čemž rozhodně není nic špatného, je to prostě přirozený vývoj…

A je to také způsob, jak jsme byli stvořeni, abychom se jako lidstvo neustále posunovali kupředu, ale také to sebou nese jistou daň v tom smyslu, že cítíme jakousi míru nespokojenosti – buďte za to však vděčni… 

Protože bez této nutkavé potřeby posunovat se v životěš kupředu, bez této vnitřní nespokojenosti, by nedocházelo k žádnému pokroku.
Ustrnuli bychom na místě a neměli bychom potřebu jít dál. 

Máme-li pokryty základní potřeby, přichází na řadu otázka smyslu života...

Díky své přirozené potřebě po automatické progresi naplňování vyšších potřeb, se v lidech stále častěji začíná objevovat otázka či touha po něčem větším…

Po něčem, co je samotné přesahuje, po něčem, co je vyvede z průměrnosti a naplní jejich život jistým smyslem…

Něco, co jim umožní zanechat nějaký odkaz nebo message budoucím generacím…

A uvědomují si, že tato jejich vnitřní touha, vnitřní hladovost, vnitřní potřeba bude naplněna teprve tehdy, jakmile naleznou své životní poslání. 

Co Vám to přinese, když naleznete své životní poslání?

Nalezení svého životního poslání je opravdu důležité, protože Vám to přinese spoustu skvělých věcí… 

 • Naleznutím svého osobní poslání, získáme určitý maják na cestě životem, který nám svítí na cestu.
 • Nalezení poslání nám umožní oprostit se od všeho, co nepatří ke splnění našeho úkolu, staneme se volnými do té míry, abychom naplnění svého životního poslání mohli uskutečnit, nebo alespoň v daném směru udělat významný pokrok.
 • Nalezení svého životního poslání nám přinese větší zaměření a fokus. 
 • Když najdeme své poslání, budeme mít více energie a budeme motivování
 • Naleznete-li své poslání, budete schopni být více disciplinovaní na bázi jednoho každého dne…
 • Naplnění tohoto poslání, dá našemu životu neuvěřitelný smysl.

Jak tedy najít své životní poslání? Zkuste tyto 3 způsoby...

#1) Začněte otázkami, které Vás nasměřují...

Položte si těchto několik otázek… 

 • Jak chcete aby si Vás lidé pamatovali, až zemřete? Co chcete, aby po Vás zůstalo? Co cítíte, že je pro Vás opravdu důležité? Čemu chcete věnovat zbytek svého stále se prodlužujícího života? (Vždyť s dnešní vědou a medicionou budete velmi pravděpodobně žít do 90ti možná 100 let a možná i více...)
  .
 • Jakým způsobem chcete “zachránit svět”? Každý z nás má určitou představu toho, co je v dnešním světě špatně.. Co tedy chcete udělat pro to, abyste to napravili?
  .
 • Pokud byste nebyli zaměstnaní a neměli byste nic jin0ho na práci, ale nemohli byste zůstat doma – co byste v těch hodinách dělali? Jak byste se zabavili, abyste se nenudili? Jak byste naplnili 16hod svého dne nejraději? Co je pro Vás důležité?
  .
 • Jakým způsobem byste pomohli nejraději druhým lidem? Vyšší smysl a poslání v životě často najdeme, jestliže najdeme způsob, jak můžeme sloužit druhým lidem… Jaké máte silné stránky a dary, skrze které můžete dosáhnout toho, že druhým lidem posloužíte? 

Ano vím, tyto otázky nejsou zrovna z těch nejjednodušších, ale jsou opravdu důležité…

A když si každou otázku napíšete na zvláštní prázdný papír a těmito papíry s jednotlivými otázkami se obklopíte na různých místech u sebe doma a párkrát denně se u nich zastavíte a kdykoliv Vás něco napadne, tak si to na ty papíry něco připíšete…

Tak během několika dní či pár týdnů přijdete na odpověď, u které budete cítit, že to je ono…  Že je to to pravé…. 

Možná se dokonce rozpláčete… 
A pravděpodobně objevíte své životní poslání.

Naplněte svůj život. Dejte mu vyšší smysl...

Odhalte 37 Magických Slov a Získejte tak Moudrost 37 Osvědčených Nadčasových Principů, které Vám pomohou naplnit Váš smysl…

Osvojte si i Vy Magická Slova a Využijte jich ve svůj Prospěch a…

 • Zažijete seberealizaci ve své profesi,
 • úspěšně rozjedete své podnikání,
 • objevíte netušenou vnitřní motivaci,
 • zbavíte se starých křivd, odpustíte a vyčistíte své vztahy,
 • postavíte se pevně na vlastní nohy.

Existuje velká spousta knih, které slibují, že zlepší Váš život.
Po přečtení Vás však zanechají ve stavu zmatení, nejistoty a nulové aktivity.

37 Magických slov představuje konzistentní a ucelený systém, který Vás posílí, zvýší Vaše sebevědomí a pohne Vás k tolik potřebné akci.

Díky provázanosti jednotlivých kapitol možná budete mít dokonce pocit, že znovu objevujete něco, co jste podvědomě tušili už dávno.

A to díky tomu, že jednotlivé části knihy společně vytvářejí jasný celek a mají smysl a řád. Přestaňte zápasit s informacemi. Vstřebávejte snadno.

Využijte propracovaného systému a vytěžte maximum porozumění.

Zakupte ebook ještě dnes.

#2) Jděte na to přes vztek, či frustraci...

Vztek většina lidí považuje za negativní emoci…

Což je určitě pravda, pokud je tato emoce nezvládnutá, dětinsky výbušná…

Na druhou stranu – pokud je tato emoce vzteku správným způsobem nasměřovaná, pak se naopak stává velmi nápomocnou pro náš život…

Protože je v ni ukrytý obrovský kus energie, kterou můžete použít právě k tomu, abyste dosáhli svého poslání…

Pravděpodobně se shodneme na tom, že pokud je Vám více než 26 let, pak jste stihnuli odpozorovat, že existuje něco, co ve Vás pravidelně a opakovaně vyvolává vztek a zároveň je tato situace opakující se ve Vašem životě…

(Pokud ne, pak si začněte těchto věcí všímat.)

 • Možná jsou to Vaše finance,
 • možná je to chudoba někde ve světě,
 • možná je to bezpráví,
 • možná je to pohled na hladovějící děti,
 • možná je to nevyléčitelná choroba,
 • možná je to nedostatečná vzdělanost některé části světa,
 • možná je to nesvoboda,
 • možná jsou to opuštěné bezbranné děti,
 • možná je to Vaše zdraví,
 • možná jsou to smutné dětské oči,
 • možná je to něco jiného…

Může to být cokoliv. Ale Vy sami to uvnitř víte, co to je.

Protože to ve Vás vyvolává vztek.

A právě tento vztek, který pociťujete kdykoliv, když se s danou záležitostí potýkáte, je dobrým ukazatelem toho, kam byste měli směřovat své úsilí…

Jednoduše proto, že to je problém, který tady na zemi za svůj život máte vyřešit…

 • Nemoc, která byla například příčinou úmrtí někoho blízkého či příčinou nějakého zásadního poškození, vytváří vztek a pokud je konstruktivně přesměrován, často například vytváří doktory nebo vědce, jejich celoživotním posláním se stane danou nemoc zprovodit ze světa.
 • Nespravedlnost vytváří soudce, právníky, vyšetřovatele nebo policisty.
 • Poničené a rozbité lesy vytváří ekologické aktivisty.
 • Chudoba vytváří charity a nebo milionáře a následně filantropy.

Podívejte se na to takto:

Existuje nějaký důvod, proč to ve Vás rezonuje tak, jak to ve Vás rezonuje.

Existuje důvod pro to, proč to ve Vás vyvolává vztek.

Vezměte jej a použijte k tomu, abyste vytvořili něco svým vlastním unikátním způsobem či přístupem.

Něco, co pomůže, abyste tohoto vzteku zažívali méně a méně…

A spolu s Vámi, mnoho jiných lidí na tomto světě…

#3 Jděte na to přes proces automatických odpovědí...

Posledním velmi jednoduchým způsobem, jak své životní poslání nalézt, je proces automatických odpovědí…

 1. Vezměte si k ruce čistý papír, nebo si otevřete nový soubor v textovém editoru.
 2. Napište si nadpis, „Co je mým skutečným životním posláním?
 3. Napište na otázku z nadpisu jakoukoli odpověď, které Vám právě bleskla hlavou. Nemusí to být celá věta. Stačí třeba krátký slovní obrat nebo slogan.
 4. Opakujte krok 3. tak dlouho, dokud nenapíšete odpověď, která Vás rozpláče…

To je Vše. Čím více budete tomuto procesu otevřeni a čím více budete věřit, že funguje, tím rychleji dospějete k cíli.

Nebudete-li otevření, budete-li mít pochybnosti nebo si budete myslet, že je to jen nesmyslná ztráta času, neznamená to, že to nefunguje či nebude fungovat právě pro Vás osobně.

Pravdou je, že Vám to pouze zabere více času, nic víc.

V určitém bodě (běžně po 50-100 odpovědích), můžete mít chuť skončit. Můžete cítit potřebu vstát a s výmluvou jít dělat něco jiného. To je také normální.

Překonejte tento odpor a pokračujte v psaní.

Tento vzdor se nakonec poddá a postupně zmizí a Vy nakonec naleznete své životní poslání a dáte svému životu hluboký smysl… 

Závěrem: Nakonec si pamatujte jedno...

Váš život bude mít přesně takový smysl,
jaký mu Vy osobně dáte…

Věřím tomu, že život každého z nás má nějaký vyšší smysl

Věřím tomu, že každý z nás má své unikátní schopnosti, silné stránky a dary, které máte na to, abyste skrze ně mohli své poslání naplnit…

Věřím tomu, že každý z nás prošel přesně těmi životními zkušenostmi, které jej povedou k tomu, že odhalí své životní poslání a nakonec jej naplní… 

Nic není náhoda. Vše je perfektní a tak jak má být…

Na druhou stranu to ještě automaticky nezaručuje to, že tento vyšší smysl, toto poslání nalezneme a že jej automaticky naplníme…

Vy potřebujete své poslání nejdříve najít a poté získáte příležitost toto poslání naplnit.

Najděte své poslání a naplňte svůj život smyslem a zanechejte po sobě věčné stopy…

PS: Pokud byste uvítali průvodce na své cestě a přenesli svůj život o nutnosti se probíjet k

Mistrovství, stáhněte si Průvodce Mistrovské Mysli – Magická slova Mistrů života a vyzvedněte principy, které Vám pomohou Vaše poslání naplnit…

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o tom, jak být sám sebou…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

2 orez poslání Přemýšlíte jaké je Vaše poslání? & Jak najít své poslání? [Risorgimento Challenge - DÍL14]