pochopení času

 

pochopení času

 

Jak najít své životní poslání a dát svému životu vyšší smysl?

Minulý díl tohoto kurzu jsme zakončili myšlenkou, že je to Váš život, a že si:

V dnešním díle naleznete 2 způsoby, jak odhalit své poslání, čímž svému životu smysl dáte…

Vyzkoušejte ten způsob, který se Vám jeví bližší, případně jej vyzkoušejte oba a vzájemně porovnejte výsledky…

 

Proč je dobré poznat své životní poslání?

Dříve než se podíváme na 2 způsoby, jak své životní poslání odhalit, pojďme se nejdříve podívat na otázku PROČ…

Stále více je lidí, co hledají své životní poslání… 

Proč je vůbec dobré znát své poslání…?

 

Lidé si dnes uvědomují, že se nenarodili pouze proto, že by:

 

Stále častěji se v lidech postupně začíná objevovat otázka či touha po něčem větším, po něčem, co je samotné přesahuje…

Něco, co jim umožní zanechat nějaký odkaz budoucím generacím…

A tato touha bude naplněna, pokud naleznou své poslání.

 • Naleznutím svého osobní poslání, získáme určitý maják na cestě životem, který nám svítí na cestu.
 • Nalezení poslání nám umožní oprostit se od všeho, co nepatří ke splnění našeho úkolu, staneme se volnými do té míry, abychom naplnění svého životního poslání mohli uskutečnit, nebo alespoň v daném směru udělat významný pokrok.
 • Naplnění tohoto poslání, dá našemu životu neuvěřitelný smysl.

 

1Jak najít své poslání? Jděte na to přes vztek, či frustraci…

Vztek většina lidí považuje za negativní emoci, ale pokud je tato emoce správným způsobem nasměřovaná, pak se naopak stává velmi nápomocnou, protože je v ni ukrytý obrovský kus energie, kterou můžete použít právě k tomu, abyste dosáhli svého poslání.

Pravděpodobně se shodneme na tom, že pokud je Vám více než 26 let, pak jste stihnuli odpozorovat, že existuje něco, co ve Vás pravidelně a opakovaně vyvolává vztek a zároveň je tato situace opakující se ve Vašem životě…

(Pokud ne, pak si začněte těchto věcí všímat.)

 • Možná jsou to Vaše finance,
 • možná je to chudoba někde ve světě,
 • možná je to bezpráví,
 • možná je to pohled na hladovějící děti,
 • možná je to nevyléčitelná choroba,
 • možná je to nedostatečná vzdělanost některé části světa,
 • možná je to nesvoboda,
 • možná jsou to opuštěné bezbranné děti,
 • možná je to Vaše zdraví,
 • možná jsou to smutné dětské oči,
 • možná je to něco jiného…

 

Může to být cokoliv. Vy to uvnitř víte. Protože to u Vás vyvolává vztek.

A právě tento vztek, který pociťujete kdykoliv, když se s danou záležitostí setkáte, je dobrým ukazatelem toho, kam byste měli směřovat své úsilí, protože to je problém, který tady máte vyřešit…

 • Nemoc, která byla například příčinou úmrtí Vašeho blízkého či nějakého zásadního poškození, vytváří vztek a pokud je konstruktivně přesměrován, často například vytváří doktory nebo vědce.
 • Nespravedlnost vytváří soudce, právníky, vyšetřovatele nebo policisty.
 • Poničené a rozbité lesy vytváří ekologické aktivisty.
 • Chudoba vytváří charity a nebo milionáře a následně filantropy.

 

Podívejte se na to takto: Existuje nějaký důvod, proč to ve Vás rezonuje tak, jak to ve Vás rezonuje.

Existuje důvod pro to, proč to ve Vás vyvolává vztek.

Vezměte jej a použijte k tomu, abyste vytvořili něco svým vlastním unikátním způsobem či přístupem.

Něco, co pomůže, abyste tohoto vzteku zažívali méně a méně…

A spolu s Vámi, mnoho jiných lidí na tomto světě…

 

2Jak najít své poslání? Jděte na to přes proces automatických odpovědí…

Druhým velmi jednoduchým způsobem, jak své životní poslání nalézt, je tento:

 1. Vezměte si čistý papír, nebo si otevřete nový soubor v textovém editoru.
 2. Napište si nadpis, „Co je mým skutečným životním posláním?“
 3. Napište na otázku z nadpisu jakoukoli odpověď, které Vám právě bleskla hlavou. Nemusí to být celá věta. Stačí třeba krátký slovní obrat nebo slogan.
 4. Opakujte krok 3. tak dlouho, dokud nenapíšete odpověď, která Vás rozpláče…

 

To je Vše. Čím více budete tomuto procesu otevřeni a čím více budete věřit, že funguje, tím rychleji dospějete k cíli.

Nebudete-li otevření, budete-li mít pochybnosti nebo si budete myslet, že je to jen nesmyslná ztráta času, neznamená to, že to nefunguje či nebude fungovat právě pro Vás osobně. Pravdou je, že Vám to pouze zabere více času, nic víc.

V určitém bodě (běžně po 50-100 odpovědích), můžete mít chuť skončit. Můžete cítit potřebu vstát a s výmluvou jít dělat něco jiného. To je také normální. Překonejte tento odpor a pokračujte v psaní.

Tento vzdor nakonec zmizí a Vy naleznete své poslání a dáte svému životu hluboký smysl.

 

Nakonec si pamatujte jedno:

VÁŠ ŽIVOT BUDE MÍT PŘESNĚ TAKOVÝ SMYSL,
JAKÝ MU DÁTE…

 

Život každého z nás má nějaký vyšší smysl, ale to na druhou stranu ještě nezaručuje, že tento vyšší smysl, toto poslání bude naplněno…

Vy jej musíte nejdříve najít a naplnit.

Najděte své poslání a naplňte svůj život smyslem a zanechejte po sobě věčné stopy…

PS: Pokud byste uvítali průvodce na své cestě a přenesli svůj život o nutnosti se probíjet k Mistrovství, stáhněte si Průvodce Mistrovské Mysli – Magická slova Mistrů života a vyzvedněte principy, které Vám pomohou Vaše poslání naplnit…

 

Brzy na viděnou v dalším díle, kde si povíme o tom, jak být sám sebou…

Jestliže nemáte přístup ke všem dílům kurzu Risorgimento Challenge, registrujte se.

 

Risorgimento Challenge – DÍL14: Jak najít své poslání? 27 září, 2017