Jak vytvořit cíl, který se splní? Stanovení cíle nejen na nový rok…

V dnešním článku se zaměříme na stanovování cílů.

Projdeme základní věci, které jsou Vám pravděpodobně známé, projdeme však navíc dva konkrétní příklady, jak si cíle stanovovat tak, aby byly dosažitelné (níže na stránce)…

Proč jsem se dnes rozhodl zabývat tématem stanovování cílů?

Smutná skutečnost, kterou potřebujeme dohromady změnit, je, že většina lidí si žádné cíle nestanovuje, protože se nechtějí zklamat.

Nechtějí zažít pocit neúspěchu, pokud se jim cíle nepodaří naplnit.

Mnoha průzkumy však bylo dokázáno, že ti, kteří si své cíle stanoví a napíšou na papír, jich dříve či později bez výjimek dosáhnou – a to nutně neznamená, že jich dosáhnou na poprvé, ale 100% jich dosáhnou.

Faktem je, že jednou z největších příčin, proč většina lidí nedosáhne svých snů, přání a cílů je totiž to, že si je prostě a jednoduše nestanovují.

Neučí se to ve škole, v rodinách a tak si cíle stanovuje jen hrstka lidí…

Většina lidí si stanovuje pouze to, kam v létě pojedou na dovolenou, nebo novoroční předsevzetí, která však do poloviny února většina lidí zapomene či vzdá…

To je však málo, pokud chcete, aby se Váš život posunul kupředu.

Potřebujete si stanovovat cíle pro každou oblast Vaše života:

 • kariéra – seberealizace, práce či podnikání
 • finance, investování
 • čas pro sebe
 • zdraví – fyzické a mentální
 • vztahy
 • osobní a duchovní rozvoj

Každý úspěšný člověk, ať v osobním nebo profesním životě, má své cíle.

A také má plán k jejich dosažení.

Když budete mít cíle, budete mít zároveň mnohem větší kontrolu nad svou budoucností.

A TYTO CÍLE SI NAPIŠTE NA PAPÍR, VLOŽTE JE DO SVÉ KNIHY VIZÍ, DO SVÉHO DIÁŘE NEBO VLOŽTE NA NÁSTĚNKU SNŮ.

Studie ukazují, že napsání cílů na papír zvýší Váš vlastní závazek a tím i šance na jejich dosažení až o 30%.

Takže skutečně: Napište si to, co chcete.

Co je vlastně cíl? A co je Vaším cílem?

Cíl je koncový stav.

Místo, kam chcete dojít, nebo něco, čeho chcete dosáhnout.

Jakýkoliv sen, touha nebo vize lze rozdělit do menších kroků – do jednotlivých cílů.

Jednotlivé cíle jsou jako patníky u cesty – vymezují nám směr toho, kam chceme dojít.

Položte si tedy otázky: 

 • Čeho bych chtěl dosáhnout, když bych věděl, že nemohu neuspět?
 • Co bych chtěl získat, když bych neměl omezení z hlediska času či peněz?
 • Co bych chtěl uskutečnit, když by úspěch záležel ze 100% jen a pouze na mně osobně?
 • Jak by vypadal můj úspěch, když bych věděl, že získám 100% podporů od ostatních lidí?
 • V co bych si troufal věřit, jakou vizi bych si stanovil, kdybych věděl, že budu mít 100% podporu zkušenějšího mentora?

Proč si vlastně vůbec stanovovat cíle? Pomohou Vám být efektivnější…

Bylo zjištěno, že lidé, kteří mají cíle, jsou až 10x EFEKTIVNĚJŠÍ než lidé, kteří si cíle nestanovují!

Důvod? Jednoduše víte, co máte dělat nyní, zítra a za týden.

Se stanovenými cíli budete mít větší zaměření.

Když budete mít cíle, budete mít jednotlivé kroky, které potřebujete podstoupit, abyste dosáhli svého snu, přání, či velkého cíle.

Člověk bez cíle, je jako loď bez kormidla unášen prouden bez valné šance na dosažení klidného přístavu…

Váš čas a Váš život mají velkou cenu.

Největší ztrátou času by bylo snažit se celé roky o něco, čeho můžete dosáhnout za několik měsíců.

Začněte si stanovovat cíle pravidelně a budete směřovat více a více k tomu, co chcete dosáhnout.

Skutečně je to důležité.

Jak si správně stanovit cíle? Správný cíl by měl být SMART (Chytrý):

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) goal setting concept presented on blackboard with colorful crumpled sticky notes and white chalk handwriting

Asi najdete mnoho jiných metod, jak si stanovit své cíle.

Nicméně tuto metodu považuji za nejjednodušší a nejrychleji uchopitelnou…

Na začátek ohodnoťte svou současnou pozici…

 • Budete mít jiné cíle, když s něčím začínáte,
 • a když se už něčemu delší dobu věnujete.

Střizlivé ohodnocení Vaší pozice Vám pomůže lépe stanovit cíl tak, aby pro Vás byl dosažitelný. Ale nepodceňujte se!

A pak již můžete postupovat podle metody SMART pro stanovení cíle či cílů, kdy jednotlivé písmena popisují, jaký by Váš cíl měl být popsán a stanoven…

Aby byly Vaše cíle dosažitelné, potřebujete je mít…

S – Specific – Specifické

Nebo-li konkrétní.

Obecné, či neurčité cíle nemá smysl stanovovat, ty se Vám nesplní, protože nebudete vědět, čeho přesně chcete dosáhnout.

Vezměte si čas stranou a identifikujte tedy to, co vlastně chcete.

Nestačí říct: “Chci se mít lépe…”

Musíte popsat, jak hodně či jak málo lépe se chcete mít, nebo co to slovíčko “lépe” znamená…

M – Measurable – Měřitelné

Potřebujete cíle měřitelné, protože až jich dosáhnete, mohli jste s jistotou prohlásit, že jste jich skutečně dosáhli.

 • Vydělat hodně peněz – to není měřitelný cíl.
 • Vydělat 3.9 Mio CZK na to, abych si mohl zakoupit Maserati Quattroporte GTS – měřitelný cíl je.

A – Attainable – Dosažitelné

Je fajn mít velké cíle. Na druhou stranu potřebuje mít cíle, které jsou pro Vás dosažitelné v horizontu týdnů, měsíců či několika málo let.

Jestliže si stanovíte cíle, kterých lze dosáhnout v průběhu 40-ti let, pak pravděpodobně neudržíte zaměření, protože ztratíte motivaci z takto oddálené odměny a navíc budete mít tendenci neustále odkládat – je to lidská přirozenost – “vždyť mám dost času…”

Pokud je však cíl na dosah, je pro nás více reálný a jsme ochotni pro něj více pracovat a skutečně jej dosáhnout.

R – Relevant – hodící se k Vám, Vašemu životu, Vašim hodnotám a poslání

Je téměř nemožné dosáhnout cíle v oblasti, ve které nemáte žádný zájem.

Např.: Je těžké úplést největší ponožku na světě a dostat se do Guinessovy knihy rekordů, pokud nenavídíte pletení…

T – Time Bound – Časově ohraničené

Už jsme zase u toho odkládání – potřebujete si stanovit datum, do kdy cíle dosáhnete.

Nemusí to podle mě být nutně konkrétní den, ale prostě např: do konce ledna, do poloviny března, apod.

Jak svých cílů 100% dosáhnout?

Abychom jednotlivých cílů dosáhli, je potřeba na nich pracovat. Vytrvale a každý den.

Jenom tak je možné, abychom dosáhli čehokoliv, co chceme.

Dosažením všech cílů, které jsme si stanovili, se nám dohromady poskládá celý obrázek, celé to puzzle, které chceme vidět.

Jediný rozdíl mezi dosažením jakéhokoliv cíle, který si stanovíte, jsou tyto veličiny:

 1. osobní čas
 2. osobní energie
 3. odvedená práce
 4. vložené peníze
 5. správné zaměření
 6. správná slova

Jak dosáhnout svých cílů rychleji?

Vztahuje se to k pátému a šestému bodu předchozího seznamu.

Abyste dosáhli svých cílů rychleji a s menšími obtížemi, potřebuje být zaměření na správné věci a potřebujete používat správná slova.

 • Potřebujete se zaměřovat na to, co chcete, nikoliv na to, co je těžké nebo se Vám nelíbí.
 • Potřebujete se zaměřit na to, co můžete udělat, nikoliv na to, co udělat nemůžete.
 • Potřebujete se zaměřovat na řešení problémů více než na problémy či okolnosti, které musíte překonávat při cestě za svými cíli.
 • Potřebujete se zaměřovat na dosažení cíle či snu, který jste si vytyčili dosáhnout
 • Potřebujete se rovněž ujistit, že mluvíte tak, že tím, co říkáte stavíte své sny a přibližujete se ke svým cílům místo toho, abyste bořili a více zpochybňovali, tak jak to dělá většina lidí…
 • Potřebujete přestat omlouvat a ospravedlňovat to, kde momentálně ve svém životě jste a místo toho začít pracovat, abyste se posunuli směrem tam, kam chcete.
 • Potřebujete se zaměřit na akci a aktivitu – prostě odvést tu nezbytnou práci, která Vás dělí od dosažení Vašeho cíle.
Pamatujte na to, že náš život je odrazem toho, na co nejčastěji myslíme…

Můžete se mít tak dobře, nebo naopak tak špatně a to podle toho, jak myslíte a jak se o věcech vyjadřujete sama před sebou…

Mějte denní a týdenní cíle.

Určitě je potřeba mít dlouhodobý cíl na 2-5 let. plan

Druhá věc je, že potřebujete vědět, co budete dělat dnes, zítra a příští týden…

Rozdělte tedy svůj velký cíl na jednotlivé dílčí cíle či klíčové úkoly.

Mějte týdenní a denní normu, kterou když každý den dosáhnete, budete vědět, že jste na správné cestě směrem k dosažení svého velkého snu či cíle.

Velikost se totiž neukrývá v dělání velkých věcí.

Velikost je ukryta v dělání jednoduchých věcí denně po dlouhý čas.

Rozdělíte-li si svůj velký cíl, pak navíc dosáhnete toho, že budete více věřit, že jej skutečně můžete dosáhnout.

Je to stejné jako s tím jak sníst slona: Kousek po kousku.

 • Na začátku týdne si tedy stanovte, čeho chcete v následujících 5-7 dnech dosáhnout.
 • Těchto úkolů / klíčových cílů by nemělo být více než 10-12, protože pak bude přetížení a nervózní
 • Tyto klíčové cíle a úkoly musí být ve vzájemné návaznosti toho, kam se chcete dostat v průběhu 2-5-ti let, tedy měly být v souladu s Vaším snem, vizí, či velkým cílem.
 • Každý den ráno si naopak stanovte z tohoto seznamu alespoň 3 položky (maximálně však 6), o jejichž dosažení budete usilovat.

Za každé dosažení cíle se odměňte.

Nezáleží na tom, zda dosáhnete malého (dilčího) cíle nebo dosáhnete cíle, který je obrovský.

Za každý krok, za každý posun, za každé dosažení byste se měli odměnit.

Nemusí to být nic velkého, ale udělejte si svou malou soukromou oslavu – třeba jen tak, že si zajdete na lepší večeři nebo do kina na film, který už jste dávno chtěli vidět či si otevřete se svým partnerem dobré víno.

Budete-li jen dosahovat cílů, aniž byste oslavovali, či se zstavili a vychutnali si pocit mini vítězství, nebudete žít.

Váš život se scvrkne “jen” na dosahování cílů a postupně se Vám vytratí z života radost – nikdo s Vámi nebude chtít delší dobu setrvávat, protože s Vámi přestane být legrace.

A víte, že všeho moc škodí…

Abyste dosahovali svých cílů, není potřeba přestat žít.

Můžete dosáhnout jakéhokoliv cíle… (Je tu však jedno Ale…)

Existuje takzvaná Goldrattova teorie omezení, která nás učí, že  jakýkoli proces (v našem případě dosažení konkrétního cíle) probíhá tak, jak mu určují jeho omezení.
Pokud jsme schopni najít omezení, kterých je jen několik, často dokonce jen jedno, dokážeme proces řídit působením na tato omezení – dokážeme našeho cíle dosáhnout.

Důkaz platnosti teorie: Pokud by nic nebránilo systému v jeho fungování, dosahoval by nekonečně vysokého výkonu (cíle) v nekonečně krátkém čase. Omezení systému tedy vždy existují…

Pracovat podle teorie omezení znamená postupovat v těchto krocích:

 1. Najděte omezení.
 2. Zjistěte, co omezení ovlivňuje a jak je možné ho řídit.
 3. Přizpůsobte okolí omezení tak, aby proces mohl podávat co nejvyšší výkon.
 4. Upravte omezení tak, aby to zvýšilo výkon celého systému.
 5. Pozor! Jestliže se omezení přesune jinam, musíte začít od bodu 1.

Aplikace těchto kroků propracoval Eliyahu M. Goldratt pro řízení výroby a řízení projektů.

Postupy podle teorie omezení využívají sociologové pro studium a řízení mezilidských vztahů, lidé zabývající se přírodními ději a řada dalších oborů.

Teorii omezení může využít každý pro svůj individuální rozvoj.

Jinými slovy: Můžete tedy dosáhnout všeho, čeho chcete. Ale zároveň je nepravděpodobné, že se Vám podaří dosáhnout všeho zároveň…

Chce to svým cílům určit správné priority:

Všechno ve Vašem životě, stejně jako cíle, lze rozdělit na 4 skupiny podle priorit…

1) Věci, které jsou DŮLEŽITÉ, ale NENALÉHAVÉ:

Tyto věci jsou důležité pro náš život nebo naši budoucnost.

Netlačí Vás, ale nejvíce pohnou Vaším životem, takže i když Vás netlačí, musíte najít způsob, čas a energii, jak je zrealizovat.

2) Věci, které jsou DŮLEŽITÉ a NALÉHAVÉ:

Věci v tomto kvadrantu vyžadují naše okamžité úsilí a pozornost.

Ne nadarmo se tomuto kvadrantu říká „kvadrant krize“ – je potřeba to udělat a je potřeba to udělat hned.

S těmito nic moc nenaděláte, všichni občas musíme řešit problémy či krizové situace.

3) Věci, které jsou NEDŮLEŽITÉ a (zdánlivě) NALÉHAVÉ:

Tyto věci jsou naléhavé neboli urgentní (dost často je na nás navrší jiní lidé), svou důležitostí však nepatří do předchozích skupin.

Mnoho lidí zde tráví až příliš mnoho času.

Vzbuzují dojem, že jsou velmi činorodí. Na zlepšení jejich života to však nemá valný vliv.

Potřebujete se těchto věcí zbavit co nejrychleji – udělejte je, nebo pokud je to možné, delegujte je či zaplaťte někoho jiného, kdo to za Vás udělá.

4) Věci, které jsou NEDŮLEŽITÉ, ale NENALÉHAVÉ:

Tyto věci nejsou ani důležité ani naléhavé, ale prostě se dělají.

Prostě „kvadrant maličkostí a zbytečností“.

Tyto věci vůbec nedělejte, nebo je delegujte.

Udělte svým cílům správné priority.

S prioritami je to jako s koňmi.

Máte-li stáj plnou bujných koní, nic si nepomůžete, když při projížďce s jedním budete myslet na to, jak se zrovna ten druhý ve stáji nudí.

Nakonec to dopadne tak, že se na svou jízdu nebudete soustředit.

V horším případě spadnete nebo poraníte koně, v lepším jen nebudete mít tak dobrý pocit Vy, ani kůň.

Jedině, když budete každého koně jezdit s plným nasazením a 100% přítomnou myslí, budete schopni si jízdu užít a koně Vám budou vděčni.

Bavíme-li se o jednom konkrétním cíli, tak nejdříve dosáhněte podstaty a potom se zabývejte detaily.

Příklad #1: Jak si stanovit cíle pro napsání Vaší první knihy

Magicka-Slova-Mistru-Zivota_titulka_300Řekněme, že v příštím roce chcete napsat knihu – to je Váš cíl.

Jaká je výchozí pozice?

 • Kolik času máte na psaní? Máte i jiné povinnosti? Musíte chodit do práce a máte rodinu?
 • Jak hodně znáte téma, o kterém chcete psát?
 • Chcete knihu napsat samotni? Nebo chcete mít partnera?
 • Kolik kapitol / podtémat bude kniha obsahovat?

Pro naše účely řekněme, že kniha bude mít 10 kapitol a měla by mít něco kolem 300 stran.

Tento cíl potřebujete rozdělit na dílčí cíle:

 • Pakliže chcete napsat knihu za 12 měsíců, stanovte si ji napsat za 10 měsíců a 2 měsíce máte k dobru na korektury a nebo pro případné zpoždění
 • V tom případě každý měsíc potřebujete napsat minimálně 1 kapitolu; resp. 30 stránek za měsíc
 • To je jinými slovy 1 stránka (např. A4) za den – a to je Vaše denní norma, které musíte dosáhnout;
  • resp. pokud nechcete psát přes víkend muselo by to být 1,5 – 2 stránky za den;
  • resp. pokud chcete psát pouze přes víkend, protože jindy nemáte čas a možnost se soustředit, pak to bude muset být 7,5 – 8 stránek za každý víkend v měsíci
 • Pokud budete psát 2 stránky denně, což není o moc složitější, pak budete mít knihu napsanou za 6 měsíců.

Pokud skutečně chcete napsat knihu, tak se podívejte na tento článek, kde se tímto tématem zabývám hlouběji.

 

Příklad #2: Jak si stanovit cíle pro své vítězství v profesi Network marketing

mlm-3procenta

Příklad toho, jak možná v současné chvíli vypadá Vaše podnikání v network marketingu…

Dejme tomu, že nyní jste ve svém network marketingovém podnikání na úrovni 3%.

V příštím roce chcete dosáhnout 12% úrovně – to je Váš cíl.

Rozkreslení Vašeho podnikání je napravo…

Dejme tomu, že jen větev C, je ochotna si od Vás nechat pomoci v budování hloubky.

 • Pak potřebujete spolu se svým uplinem / mentorem sednout a domluvit strategii jak budovat hloubku právě ve větvi C a potřebujete se v ní v příštím roce dostat do hloubky minimáln 6-10 generace pod Vás – respektive čím více, tím lépe.
 • A potřebujete dále nasponzorovat 2-3 aktivní větve do šířky.

Pokud budeme počítat, že pouze 20% lidí, které zasponzorujete, bude skutečně aktivních, pak ve skutečnosti potřebujete zasponzorovat 10-15 nových lidí v příštích 12-ti měsících.

[Zde najdete článek o tom, jak najít potenciální zájemce o Vaše MLM podnikání, ke kterým můžete mluvit…]

To jinými slovy znamená, že potřebujete zasponzorovat 1-2 lidi měsíčně osobně a pořád budete v limitu a budete se blížit ke svému cíli.

Jestliže máte průměrnou sponzorovatelnost 15% (tzn. z každých 100 lidí, kteří vidí plán, se jich díky Vám 15 zasponzoruje a to není nijak závratné číslo, časem, zkušenostmi a postojem budete i lepší), tak každý měsíc potřebujete ukázat mezi 15-25 prezentacemi a budete něco kousek nad limitem, takže ve skutečnosti budete mít rezervu oproti svému cíli.

Ale to je dobré, to se může hodit.

Jak vypadají týdenní cíle?

Např. 20 prezentací, které podle výše uvedeného potřebujete měsíčně udělat podělíte 4, dostanete výsledek roven číslu 5.

Tzn. každý týden je Vašim cílem udělat 5 prezentací, bez ohledu na to, jaký bude jejich výsledek.

Prostě se jen potřebujete soustředit na to, abyste měli domluvenou prezentaci.

A z toho můžete odvodit i počet kontaktovaných lidí – jestliže se s Vám setká 20% lidí z oslovených, pak potřebujete každý den kontaktovat 5 lidí a budete mít takový počet prezentací.

S postupující hloubkou a s Vašim rostoucím postojem se Vaše průměry budou zlepšovat.

Váš týdenní plán na příští rok může vypadat takto:

mlm-tabulka

Zajímá Vás jak Vám mohu pomoci v oblasti network marketingu a získat více času, peněz a svobodu? Pak běžte zde.

 

PS: Ověřte si, že směřujete k životu, jaký skutečně chcete žít

 • Mohu Vám pomoci, napište mi email: robert [zavináč] zivotbezhranic.cz

 • Nebo mi zavolejte na skype:  robert_slovak

 

Byl pro Vás tento článek přínosný? Našli jste užitečné informace?

Přidejte své myšlenky do diskuze níže a sdílejte článek na sociálních sítích…

 
 

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

1 Comment
 1. Dobrý den prátelé.

  Jste stále hledá úver, a ty byly zamítnuty bankami nebo podvedeni. Dostal jsem realitní úver ve výši 300.000 eur ze senátor Walter. on je opravdu dobrý a seriózní veritele.

  Kontaktovat senátora Walter dále; senatorrpwalter@hotmail.com

Napsat komentář