Jeden Zlatý Nuget pro Vaší mysl od Svatého muže...

Shodneme se jistě na tom, že život bez hranic je vlastně synonymum – slovo stejného nebo podobného významu – k něčemu, co od života vlastně chcete:

Stav, který bychom všichni rádi zažívali na dennodenní úrovni.

Ať už pro Vás osobně život bez hranic představuje cokoliv, abyste jej získali, potřebujete nejdříve vybudovat sama sebe…

Protože nemůžete mít mysl a myšlení na jedné úrovni, a život na jiné…

Abyste mohli vytvořit život, kde neeexistují hranice, nebo jsou od Vás alespoň natolik vzdálené, že Vás neutiskují, potřebujete se nejdříve stát člověkem, který tyto hranice je schopen posunout.

V tomto světě platí, že hranice nám nestanovuje nikdo jiný než naše mysl a nejsou nic jiného než naše vlastní přesvědčení – víra v naší vlastní omezenost.

A tato přesvědčení si buď tvoříme sami – na základě nějaké prožité zkušenosti… 

Nebo je přebíráme od lidí, se kterými se stýkáme či stýkali v minulosti.

Chápejte mě dobře – přesvědčení nejsou vždy automaticky špatná…

Někdy mohou být dobrá, stejně tak jako mohou být někdy špatná…

Záleží na tom, zda:

  • nás spíše osvobozují,
  • uvolňují se sevření něčeho,
  • pomáhají nám žít život ve větší radosti
  • nebo nás spíše svazují,
  • nebo jsou nám dokonce nebezpečná. 

Abyste vybudovali život bez hranic, potřebujete se stát Mistry.

A lidé, kteří dnes mají život bez hranic, se potřebovali naučit, jak zařídit, aby jejich mysl začala pracovat pro ně.

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

MSMZ 3 produkty mysl 02_Magická Slova Mistrů Života: 1 ZLATÝ NUGET pro Vaší mysl od Svatého muže...

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

 

Potřebovali si vytvořit kvalitnější přesvědčení – taková, která jim pomohly dosáhnout všeho, po čem toužili…

Potřebovali nabrat moudrost, akceptovat ji, přehodnotit svůj vlastní systém přesvědčení, odstranit ta, která jim bránila postoupit dopředu, a podniknout určitou akci.

Mistři vědí, že mysl je mocná čarodějka...

Vědí, že dokud nezkultivují své myšlení, u kterého to vše začíná, nebudou schopni svého života bez hranic dosáhnout.

Můžete klidně dřít od rána do večera, ale pokud nekultivujete svou mysl, pak Vaši faktickou snahu podkopává právě Vaše nastavení mysli a nikdy nedosáhnete svého potenciálu.

  • Vaše přesvědčením o tom, co můžete nebo nemůže…
  • O tom, co možné je a co není, Vaše pochyby.

Čím více budete pracovat, čím rychleji se budete snažit postupovat, přestože jste stále neupravili způsob svého myšlení a nazírání na svět, tím více budete vytvářet “odporu” (= síly, která půjde proti Vám) vůči Vám samotným…

Jednoduše proto, že když míříte špatným směrem, nepomůže Vám, pokud zrychlíte…

V takovém případě se potřebujete zastavit a nabrat správný směr – nabrat moudrost, kterou když uplatníte, začnou věci jako mávnutím kouzelného proutku fungovat…

A to Vám dá nový a čerstvý vítr do Vašich plachet…

Jaký je tedy ten zlatý nuget od svatého muže?

Siddhártha Gautama byl velmi významný člověk. 

Narodil se jako princ královského rodu Šákjů a žil v letech 623–543 př. n. l.
Jméno Siddhártha Gautama Vám asi nic moc neřekne, ale pravděpodobně jej budete znát pod jménem Buddha.

Věděli jste, že Buddha v překladu znamená “probuzený či osvícený”… ?

Buddha je osobnost mezinárodního významu, nicméně do 29ti let žil normálním pohodlným životem syna místního vládce, oženil se a měl syna a nic nenasvědčovalo tomu, že by byl nějak významný…

Poté opustil domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí, a neustálého koloběhu znovuzrozování (samsáry).

Nakonec podle legendy ve věku 35 let objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů.

Následujících 45 let předával své učení, ať už mnichům (založil první mnišské společenství na světě), tak laikům.

Tady je zlatý nuget, který může proměnit kompletně celý Váš život, pokud skutečně pochopíte onen hluboký význam…

Vše čím jsme, je výsledkem našich převažujících myšlenek, které nejvíce vyplňují naší mysl.

— Buddha

Vaše převažující myšlenky, kterým ve své mysli dovolíte přebývat, určují, jakým směrem se Váš život bude ubírat a vyvíjet…

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaše myšlení, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez mysl 02_Magická Slova Mistrů Života: 1 ZLATÝ NUGET pro Vaší mysl od Svatého muže...

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor