Všechny vnější podněty přinášejí radost krátkodobou, dočasnou… Jak tedy zabezpečit,

aby Vaše radost byla trvalá? 7 tipů jak se radovat více každý den v článku níže...

#9 Magické Slovo: Radost

Souhlasíte, že je potřeba cítit radost, protože je nutnou součástí našich životů? 

Shodneme se na tom, že pokud ji nemáme, pak ve skutečnosti vlastně jen přežíváme a stále cítíme, jako bychom nebyli úplní či jako by nám něco scházelo?

A shodneme se také na tom, že vnější podněty, jako například:

 • dosáhnout ocenění, 
 • složit zkoušku, 
 • dosáhnout nějakého cíle, 
 • nebo drahá auta,
 • či velké domy,
 • a nebo jakékoliv množství peněz
 • trvalou radost ani štěstí jednoduše nepřinesou?

Stručný obsah článku:

Pokud ANO, pakliže se shodneme na tom, že nám vnější podněty trvalou radost nepřinesou, pak si také uvědomujete, že všechny vnější podněty přinášejí radost pouze krátkodobou či dočasnou

Radost, která jaksi není trvanlivá a netrvá věčně a dříve či později nám začne připadat běžná, až ji nakonec přestaneme oceňovat a cítit…

Je to tak skoro u všeho – všechny vnější věci či podněty, které i třeba z počátku způsobí a přinesou radost do našeho života, se nám po nějaké době přejí nebo zcela zevšední a taková ta dětská radost z nich postupně opadne…

Hledat tedy radost ve vnějších podnětech, to nás dříve či později přivede na cestu nespokojenosti a v krajním případě frustrace

Sice kolem sebe nahromadíme pěknou spoustu věcí (zejména pokud si myslíme, že nám trvalou radost přinese nějaká nová věc, nový dáreček, který si pro sebe koupíme), ale ve skutečnosti nám to tu pravou, trvalou a dětskou radost nepřinese…

Nejrozsáhlejší kniha osobního rozvoje

na českém a slovenském trhu...

Nadčasové Principy, Postupy & Strategie…

Díky kterým Rozvinete Osobní Mistrovsví a dosáhnete Život bez hranic… 

msmz ebook whole radost 24_Magická Slova Mistrů Života: 7 tipů jak najít větší radost v životě...

Mnoho lidí sice tuší, že Existují Magická Slova, jež Pozvednou Život Člověka z Prostřednosti či Průměru k Mistrovství, jehož důsledkem je Život bez Hranic…

Bohužel je jen málo těch, kdo tato slova Znají a Užívají… Proto jsme sestavili Magická Slova Mistrů Života.

Kde tedy jinde hledat radost? Jak udělat radost trvalou?

Ta radost, o kterou nám jde a která je trvalá, je způsobena něčím jiným.

Ta radost, o které se tady bavíme, není tvořena vnějším podnětem, jež dočasně způsobí, že cítíme radost, ale naopak je vytvořena uvnitř nás samotných na základě:

 • našeho vlastního rozhodnutí,
 • způsobu života, který jsme si zvolili žít,
 • tím, kam směřujeme svou vlastní pozornost,
 • životní filozofií, kterou jsme si vytvořili či osvojili, 
 • cesty a poslání, které jsme se rozhodli naplnit…

Pojďme si o tom promluvit více…

Chtěli byste, aby radost ve Vašem životě byla trvalejší?

Pakliže chcete, aby radost ve Vašem životě byla větší a zároveň trvalejší, pak použijte některé z následujících tipů, které Vám pomohou k zvýšení radosti ve Vašem životě.

Jedná se zejména o práci ve Vašem vnitřním světě…

Protože když si to dobře poskládáte uvnitř sebe sama, budete cítit radost a štěstí, které je produkováno na základě něčeho, co je mnohem trvalejší než jen vnější podněty, které časem zmizí či se omrzí… 

Když použijete následujících 7 tipů, mnohé se změní.. 

1) Žijte svůj život jednoduše. A zvýší se Vaše radost...

Uvědomte si rozdíl mezi tím, co je pro Váš život nezbytné, a tím, co prostě jen chcete. 

Opravdu potřebujete všechny ty věci, které jste si v poslední době nakoupili? 

Ty, o kterých jste si mysleli, že Vám udělají radost a možná to tak chvilkově i bylo, ale přitom Vám teď jen leží ve skříni, sklepě či na půdě a zabírají Vám místo… 

Možná je dobrý nápad přestat nakupovat věci impulzivně, ale opravdu vážit, zda danou věc kupujete, protože ji opravdu a nezbytně potřebujete.. 

Podobně – nenakupujte věci jen proto, že někoho chcete oslnit, nebo na někoho chcete udělat dojem. Toho stejně málokdy dosáhnete. 

Nakupujte jen to, co opravdu a skutečně potřebujete a nehledejte přespříliš radost v tom, že si něco koupíte… 

Neznamená to, že byste si nemohli nic koupit a nemohli si tu a tam udělat radost tím, že si něco koupíte pro sebe – nikoliv.

Znamená to jen to, že byste neměli nakupovat věci primárně kvůli té radosti, kterou z toho získáte, samotné… 

Potřebujete se naučit mít radost sama o sobě, bez závislosti na tom, že si něco koupíte… To je ten zdravý stav.

Pokud je Vaše radost závislá na vnějším podnětu, je to závislost. 

Dotaženo do extrému – podobně se chovají závislí na drogách – potřebují drogu, aby se cítili skvěle, ale jakmile opadne účinek drogy, tak se cítí hrozně…  

A Vy chcete cítit radost i bez závislosti – je to tak?

Proto věci, které už nepotřebujete, prostě prodejte či darujte.

Energie potřebujete proudit a vytvoříte tak radost na obou stranách – u sebe z toho, že se něčeho zbavujete a že máte místo na něco nového, lepšího, ale vytvoříte radost i u toho člověka, který věci obdrží…

Zároveň se snažte zjednodušit svůj život.

Zaměřte se jen na to, co je opravdu důležité z dlouhodobého hlediska…

Komplikovaný nebo příliš zaneprázdněný či příliš nesoustředěný život přináší příliš mnoho starostí, stresů a okrádá nás o radost a štěstí. 

 • Žijte jednoduše a věnujte část dne sama sobě, svému zdraví, svému mentálnímu a třeba také duchovnímu rozvoji, pokud je pro Vás důležitý.
 • Část dne věnujte práci a projektům, které jsou pro Vás důležité, přinášejí Vám uspokojení, seberealizaci a hojnost. 
 • Věnujte část dne své rodině a lidem, kteří jsou pro Vás důležití…

Není potřeba to více komplikovat.

Nepochopte mě špatně...

Není nic špatného na tom, toužit ve svém životě po něčem více než nyní máte, není špatné toužit po dosažení svých cílů a jít si za svým… 

Nicméně pokud je to jen středobodem Vašeho života a pro nic jiného nežijete, Váš život ve skutečnosti pustne a je celkem chudý. 

A ukazuje to na to, že Vy samotni spíše lpíte na onom výsledku (cíl), než abyste si onu cestu k tomu, co chcete, užívali a měli z ní radost a měli také radost z Vašeho osobního rozvoje a posunů, kterých se Vám daří dosahovat.

A tím, že máte radost po cestě, tak se Vám lépe a snadněji tvoří to, co chcete vytvořit.

Pokud je Vaše zaměření jen a pouze na cíl a nedáte si chvíli pauzu, abyste také žili, zaměřujete se příliš na budoucnost a ve skutečnosti nežijete v přítomnosti a velkou část radosti přicházíte.

Z dosahování cíle se ve skutečnosti stane rutina a nebude tam ta správná tvořivá a radostná energie, která by tam měla být…

Bude tam jen rigidní a rutinní dřina. Možná tak svého cíle dosáhnete, ale bude to s vypětím všech sil, a je otázkou, zda budete mít z výsledku skutečnou radost.

Změňte to!

Život bez hranic je o harmonii – soulad mezi zaměřením na cíl, plánováním budoucnosti, ale rovněž také žití v přítomnosti…

Vyhraďte si čas na to, kdy se budete věnovat sama sobě, nebo své rodině a kdy také bude odpočívat, lenošit. 

Dovolte si mít radost už nyní bez ohledu na cíl a jak blízko mu jste.

2) Pořiďte si „Zápisník vděčnosti“. Připomeňte si radost.

Zamyslete se nad tím, za co ve svém životě právě teď cítíte vděčnost.

Jednu po druhé ty věci zapište do svého zápisníku, který máte třeba pro své AHA momenty, poznámky a nebo prostě ryze pro vděčnosti a pak si znovu své zápisky pročítejte a dopisujte další.

Nebo si můžete vzít každé ráno kus papíru a napsat si na něj svůj “Zlatý seznam” – sepsat si 10 věcí, za které jste vděčni a také krátce připsat to, proč jste za ně vděční..

Je to dobrá praktika, která pozitivním způsobem nastartujte Váš den a dá do Vašeho zorného pole věci / události, které povedou k uvědomění, že už nyní máte mnoho toho, za co můžete být opravdu vděční… 

A jak víte, vděčná mysl přitahuje další věci, události a lidi, za které může být vděčná..

Proč vděčnost takto funguje a je důležitá, naleznete zde.

Mé počátky s tímto zápisníkem vděčnosti nebyly snadné.

Soustředil jsem se jen na velké věci, jen na budoucnost, nedokázal jsem mít radost z každodenních maličkostí, a tak pro mě bylo obtížné napsat více než jen pár odrážek.

Postupně jsem se však zlepšoval a pomohlo mi to usměrnit svou mysl a dostat ji zpátky z budoucnosti do přítomnosti.

Také jsem ve svém životě začal cítit větší klid, pohodu a mír. 

Nemluvě o tom, že se s klidem a mírem se moje radost zvětšovala. 

Lépe jsem začal tvořit, a přestal jsem se jen honit za výsledkem a být ve stresu, ale mnohem více jsem si svou cestu uvědomoval a užíval. 

Začal jsem žít více teď a tady.

má radost začala růst s tím, jak jsem byl schopen všimnout si a ocenit i malé pokroky, i malé zlepšení i bežné věci, kterým jsem dříve nevěnoval téměř žádnou pozornost… 

Protože jsem dříve těmto “malým” věcem nevěnoval pozornost, přicházel jsem o značný kus radosti ve svém životě…

Vy to udělejte jinak – začněte prožívat radost dnes.

Po nějakém čase možná zápisník přestanete potřebovat, protože pocit neskonalého vděku za bohatství Vašeho současného života Vám doslova přejde do “krve” a stane se bezedným pramenem radosti z toho, že právě Vy máte takové životní štěstí…

Vyzkoušejte to, budete překvapeni jak to funguje.

3) Zbavte se lpění na věcech a lidech a také svého mušení...

Trpíte-li pocitem, že ztráta milované věci či osoby Vás uvrhne do neštěstí, nikdy nebudete cítit radost a nikdy nebudete šťastni… 

Na věci a lidi máme nějaký určitý, ale vždy konečný vliv. Nikdy nemáme 100% vliv na druhé – to máme jen na své myšlení (když to trénujeme), skrze to na své emoce a činy a také na naše reakce.

Věci a lidé kolem nás mohou do našeho života přijít a když jsou to ty, které chceme, radujme se z nich.. 

Ale když je jejich čas odejít, buďme vděčni za ten čas, který s naším životem spojily cestu a v pokoji je propusťme a nechme odejít…

Ne vždy je to snadné, ale naučíte-li se to, bude mít více radosti a štěstí ve svém životě.
Netrapte se něčím, co stejně nemůžete změnit. Najděte způsob jak za to být vděční… 

A najdete radost. 

Vyzkoušejte toto mentální cvičení...

Představte si osobu nebo věc, na které Vám záleží.

Začněte u menších věcí, a můžete se postupně propracovat k důležitějším.

Zavřete oči a podržte si onu představu.
A teď proneste zřetelně tato slova:

Jsem šťastný a děkuji za to, že tě mám ve svém životě.
Můj život a mé štěstí však není závislé na tvé přítomnosti.
Byl jsem šťastný před tím, než jsi vstoupil/a do mého života.
I když odejdeš, budu šťastný. Své štěstí a radost si nosím s sebou.“

Opakováním tohoto cvičení, se postupně zbavíte nezdravého lpění na věcech a lidech a Vaše radost z jejich přítomnosti nebude zkalena strachem z možné ztráty.

Zároveň se vykašlete na mušení…

Věci ve svém životě byste měli dělat z toho popudu, že sami chcete. 

Měli byste mít touhu je dělat a díky tomu je budete dělat skvěle, budete mít radost z toho, že je děláte a bude se Vám dařit. 

Jakmile něco děláte jen z toho popudu, že se to musí, nebo že by se to tak správně mělo dělat… není to ten správný motiv k tomu, danou věc udělat…

Nebude Vás to těšit, nebudete zažívat radost. Nebude v tom lehkost tvoření.. 

Vykašlejte se tedy na mušení, ale hledejte opravdové důvody, proč něco udělat…

4) Přestaňte se strachovat o nepodstatné věci

Větší radost ve svém životě budete mít, když se přestanete strachovat o nepodstatné věci ve svém životě.

I dnes existuje mnoho lidí, kteří mají takové to maloměšťácké malicherné myšlení.. 

Zabývají se hloupostmi, maličkostmi, malichernostmi, hodně je řeší a dělají kolem toho velký humbuk. Často pořádají žabomyší války kolem něčeho, co z dlouhodobého pohledu není vlastně vůbec zajímavé ani důležité.

Zaměřují se na nepodstatné věci a jsou jim strašně zaneprázdněni, pohlceni a často také rozčarováni. Aniž o tom ví, bere jim to mnoho radosti z jejich života. 

Vy buďte jiní… zaměřujte se na opravdu důležité věci. 

Nesnažte se jen dosáhnout cíle...

Už jsem se toho dotkl výše hned v první tipu tohoto článku… 

Nicméně stojí za to si to zopakovat.

Není smysluplné honit se jen za nějakým cílem, dosáhnout jen určité mety…

Ve skutečnosti dosáhnout něčeho, třeba vydělat hodně peněz, koupit si auto, postavit dům, to Vám štěstí a radost přinese jen chvilkově… 

Dosáhnout nějakého postavení v zaměstnání Vám může dát vliv a určitou míru uspokojení či zadostiučinění, ale je otázka, zda Vám to přinese trvalou radost.. 

Dalo by se říct, že to samotné postavení, je ve skutečnosti méně podstatné pro Váš život, než si možná v tuto chvíli dokážete připustit.

Cíl samotný je důležité dosáhnout, ale nedělejte vše jen kvůli tomu cíli samotnému…

Buďte tím, čím chcete být, jděte si za svým...

To, co si myslím, že je důležité, je zároveň vnímat tu cestu, která k cíli vede…

Cesta samotná a Váš osobní růst na této cestě – co Vás to má naučit? 

Proč se Vám dějí věci, které se Vám na té cestě dějí?

Proč procházíte tím, čím procházíte? 

To zamyšlení a uvědomění a potenciálně moudrost a porozumění, kterou z toho získáte, je mnohem podstatnější a důležitější, než výsledek a dosažení cíle samotného…

Vždy přemýšlejte o své cestě z pohledu toho, kým se stanete

Nikoliv z hlediska postavení, ale z hlediska rozvoje Vaší osobnosti – Vaší vlastní přeměny v Mistra…

Užijte si tedy celou svou životní cestu osobního rozvoje...

Přimějte sami sebe mít radost a užívat si svou cestu se vším, co k tomu patří – včetně všech odboček a objížděk.

To je to, co Vám dá pocit obrovské smysluplnosti a naplnění, a také uspokojení až dojdete tam, kam chcete dojít. 

Pokud budete jen spěchat, abyste se už konečně dostali na konec, možná tam dorazíte, ale je otázka, zda pochopíte vše, co jste měli pochopit a naučit se a tak možná bude potřeba, abyste si některé situace prožili znovu… 

A také se může stát, že třeba zjistíte, že cíl, který jste si dali, vlastně ani nestál za to a nepřinesl to, co jste očekávali… 

Pokud jste si však užili cestu a pokud jste rozvinuli svou moudrost, pak bez ohledu na výsledek a bez ohledu na dosažení cíle – vždy to bude stát za to…

A budete cítit radost, tak jako tak bez ohledu na cokoliv… 

Naplňte tedy už nyní svou cestu radostí.

5) Neporovnávejte se příliš s ostatními.

Jednou z velmi rozšířených nemocí mnoha lidí je, že se často srovnáváme, porovnáváme a poměřujeme s ostatními… 

Problém s tím je, že je to nerovný boj, který často prohráváme… 

Důvodem je, že často porovnáváme neporovnatelné.. 

Porovnáváme sama sebe, své nitro, své zkušenosti, své zážitky, své selhání a neúspěchy a vše, co se nám v životě nepovedlo (protože to na sebe všechno víme) se stavem života, který v tuto chvíli vidíme na druhém člověku jen z vnějšku… 

Ale vlastně vůbec nevíme, co se skrývá uvnitř a jaký daný člověk ve skutečnosti je, jaký má charakter… 

A také nevíme, čím vším musel projít nebo co potřeboval udělat, aby se stal tím, kým je.

Neporovnávejte neporovnatelné, protože… 

 • Každý z nás je odlišnou osobností.
 • Každý z nás je unikátem.
 • Každý z nás má něco jedinečného…
 • Každý z nás má nějaké dary, které na tento svět přinesl a má se o ně podělit.
 • Každý z nás je unikátní směsicí silných stránek a talentů, kolem kterých může obtočit celý svůj život.

Máte něco, co nemá nikdo jiný. Máte dary, které jsou unikátní..

Najděte je, užívejte je a rozdělte se o ně s ostatními…

Nejlépe tak, že najdete způsob, jak ostatním lidem díky své unikátnosti sloužit.

Soutěž či porovnávání se je výborná věc, ale jen tehdy, pokud na ní nemáte založeno vědomí vlastní hodnoty – pak Vám může být k užitku a může Vás stimulovat k určitému zlepšení, pokroku či rychlejšího dosažení cíle…

Hodnotíte-li však sebe sama pouze na základě srovnání s ostatními a od toho odvozujete svou vlastní hodnotu a přínos, málokdy z toho vyjdete vítězně a snižujete své sebevědomí.

Nekažte si krásný den. Užívejte si raději radosti.

Přemýšlejte o tom, jak byste mohli darovat své dary. 

6) Buďte tady a teď. Žijte v přítomnosti, jak jen můžete.

Užívejte si to, co zrovna děláte a dejte do toho to nejlepší, co v sobě máte.

Děláte-li cokoliv, asi jste uznali, že to má nějaký důvod to dělat… (viz. bod 3)

Tak proč si to neužít a navěnovat se tomu na 100% s plným zaměřením… 

Být tady a teď v tom okamžiku.

Být tak nejvíce zaměřený, produktivní a tvořivý…

Většina lidí stráví příliš mnoho okamžiků svého drahocenného života, který se jim každou sekundu ztrácí a proklouzává skrze prsty jako písek v přesýpacích hodinách, v minulosti a nebo naopak v budoucnosti.

 • Není špatné poučit se z historie, z minulosti,
 • stejně tak není nic špatného na tom, pokud plánujete a představujete si svou budoucnost.

Avšak radost můžete plně procítit pouze tady a teď.

Pokud radost hledáte v minulosti či ji odkládáte na budoucnost, tak v prvním případě svou radost nemůžete cítit, protože je někde, kam už se nikdy nevrátíte a v případě druhém ji možná odkládáte na nikdy.

Mějte radost nyní!

Užívejte si přítomného okamžiku bez ohledu na to, co zrovna přinesl… 

Protože přijde doba, kdy žádný přítomný okamžik už nebude… 

Už budete jen vzpomínka v myslích svých bližních, která po čase také vybledne. 

Každý z nás je smrtelný. Nikdy na to nezapomeňte.

Není to o tom, že by Vás to mělo vystrašit.

Je to o tom, že si potřeujete uvědomit, jak neuvěřitelné štěstí máte, že zrovna dnes jste se ještě probrali a že žijete.. .

Buďte za to vděčni, mějte radost a žijte tady a teď.

7) Pomáhejte ostatním. Mějte radost.

Obrovskou radost a uspokojení Vám přinese, pokud začnete být pozorní a velkorysí a začnete vnímat potřeby druhých lidí a pomáhat jim.

Už jsme se toho dotkli v 5tém bodě těchto tipů – každý z Vás má nějaké unikátní dary, nebo různé variace a mixy různých darů… 

Jsou tak unikátní, že je nemá v podstatě nikdo jiný na světě… 

Proto je potřeba, abyste tyto dary objevili a dali je světu… 

Když budete obdarovávat svými dary, se kterými jste přišli na tento svět, ostatní, nikdy na tom neztratíte a o nic nepřijdete, protože budete cítit obrovskou radost.

Obdarovávat druhé svými dary, přináší jedno z největších uspokojení, které člověk může v průběhu života zažít.

Nepoznáte tuto radost a neuvěříte, dokud ji sami nevyzkoušíte…

A když budete cítit opravdovou radost, bude se Vám dařit. 

Budete v proudu, věci se budou dít a doslova Vám vše pokvete pod rukama… 

Budete radostní, tvořiví, svobodní a budete také finančně požehnáni…

Budete-li pomáhat ostatním skrze své dary, tak to mimo jiné přinese to, že:

 • odpoutáte svou přílišnou pozornost od sebe samých,
 • přestanete být sebestřední a přestanete řešit své problémy a
 • zjistíte, že ostatní na tom možná mohou být hůře než Vy.

A není snad pravdou, že nejlépe pomůžete sama sobě tak, že pomůžete ostatním? 

Když se přestanete zabývat sama sebou a nimrat se v problémech, které máte, získáte prostor všimnout si, že i ostatní lidé mají nějaké problémy.. 

A když to budete pozorovat s odstupu, často zjistíte, že Vaše problémy nejsou největší a lidé jsou na tom často hůře.

Už jen při tomto uvědomění, můžete zažít určitou vděčnost za to, co máte… 

Ale pomůžete-li druhým lidem jejich problémy vyřešit, budete požehnáni. 

A jeden den takového požehnání je více než 1000 dní tvrdé práce.

Něco dobrého se ve Vašem životě stane.

A možná tím, že pomůžete vyřešit problém druhým, vyřešíte zároveň i ten svůj… 

Ztratíte-li totiž přílišné zaměření na své problémy a soužení, přestanete se tolik trápit…

Váš život se stane lehčí, protože když ztratíte zaměření na své problémy a zaměříte svou mysl na jiné věci, automaticky se problémy opticky jakoby zmenší.. 

Nezmizí a nezmenší se doopravdy, jen začnou zabírat menší část Vašeho zorného pole, soustředění, zaměření a Vašeho času. 

Díky čemuž získáte prostor na to, abyste se mohli zabývat také něčím jiným a abyste mohli cítit radost. 

Pozor – neznamená to, že se na své problémy vykašlete a necháte je zajít tak daleko, aby se staly skutečně ohrožující pro Váš život.. 

Znamená to jen to, že když se přestanete na své problémy zaměřovat neustále, získáte odstup a nadhled, udržíte si radost a svůj problém snadněji vyřešíte… 

Pomáhejte ostatním a užijte si společnou radost. Udělejte z pomoci druhým své poslání.

Chcete více podobných návodů?

Tak neváhejte, a pusťte se do studia Magických Slov Mistrů Života!

Tak to je!

Buďte pozorní!

Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti a uspějete v čemkoliv chcete.

Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.

Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Co je vynikající, v tomto svém snažení nebudete osamoceni.
Vaším průvodcem bude kniha Magická slova Mistrů života.

Můžete z ní čerpat inspiraci a ponaučení.

Umožní Vám rozvinout nejen Vaši radost, ale odkryje dalších 37 magických slov.

Jestliže to se svým osobním rozvojem myslíte skutečně vážně a chcete udělat značný kus kupředu, objednejte svou kopii zde právě teď!

…a můžete se začít těšit na zázraky.

2 orez radost 24_Magická Slova Mistrů Života: 7 tipů jak najít větší radost v životě...

Autor ebooku Magická Slova Mistrů Života

Kouč, Mentor